MATEO 27

1Pus acsni tunculh chux ju xalackʼajin palijni chai ju xapapaninch ju israelitanin va kʼaixtam tanaulh ni aktsʼiya catalhinonaʼ ixmaknica ju Jesús. 2Pus tachʼilhiʼalh chai taquimakʼaxtaknilh ju Pilato. Pus ju yuchi ixgobernadorʼan ixjunita ju romanonin. 3Pus ju Judas ju ixʼamakʼaxtaknanta acsni cʼatsalh ni tanaulh ju xalackʼajin ni camaknicanaʼ ju Jesús pus tam xapastacchokoi. Chai alhiminichokolh ju lakpʼuxamcau tumin ju xalackʼajin palijni chai ju xapapaninch. 4Chai alacjuni: ―Icnavilh alactuʼunti ni iclamakʼaxtaknitau ju lapanac ju matiʼ ixtalakʼalhin. Para ju yuʼunch tajuni: ―Ju yuchi jantu quincuenta quincʼan. Mincuenta miʼakstu ju uxintʼi. 5Pus ju Judas makʼalh ju anuʼ tumin laʼixpulacni lacpujitat chai taxtulh. Alh. Chai pixtuchʼimaknichokocalh isʼakstu. 6Pus ju xalackʼajin palijni tasaclh ju anuʼ tumin chai talaclajuni: ―Jantu lhijun ni laich va calalhiyochoko ju ani tumin junta makʼatau ju ixtalhavat tumin ju xtakcan lacpujitat. Jantu lai chunch catilau ni ixtapalhch lapanac ju ani tumin. 7Pus ixchuxʼan tanaulh ni catalhitamoyaʼ ju anuʼ tumin lakatam lacatʼun. Chai anchach ju catataʼacnuyach ju amachakʼan makat ju tani ju anch lakʼachakʼan. 8Pus yuchi lhijunicalh ju anuʼ lacatʼun ni xalacatʼun ixtapalh lapanac. Chai jonkʼalhitach chun tus chavai. 9Chai ni chunch ju talalh pus uctaxtulh tachi ju ixnajunta ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Jeremías ixjuncan. Ju yuchi ma chani naulh: “Ju israelitanin ma tachʼapalh ju lakpʼuxamcau tumin tachi ju ixtalhcaich ixtapalhch cava ju anuʼ lapanac. 10Chai ma talhitamaulh ju lacatʼun junta catataʼacnuyach ju amachakʼan makat. Ma tanavilh ju yuʼunch tachi ju xaquijuni ju Dios ni catanaviyaʼ”. Chunch ju naulh ju makʼaniya ixlapanac Dios. 11Pus ju Jesús ixya laʼixʼucxlacapuʼ ju ixgobernadorʼan ju romanonin. Chai ju yuchi sacmilh ju Jesús. Junich: ―Ju uxintʼi ja ixʼucxtinʼat ju israelitanin. Chai ju Jesús juni: ―Chunch tachi ju naʼun. 12Chai acsni ixtachivimakʼan ju yuchi ju xalackʼajin palijni chai ju papaninch pus ju Jesús jantu tuʼuʼ akʼalhtayanalh. 13Pus ju acsnich ju gobernador Pilato junilh: ―Ja va jantu kʼasmatʼi tachi chun ju tachivimakʼanan ju uxintʼi. 14Para ju Jesús jantu tuʼuʼ lhikʼalhtailh nin tachi lakatam chivinti. Pus ixlhiyuchi na lhamakʼaninilh ju gobernador. 15Pus ju israelitanin ixtalhismanita ni chux cʼata ixʼamaconi tam tachʼin ju gobernador acsni ixchin ju ani cʼatan. Ixʼamaconican va tichi chavaich ixtalacasqʼuin. 16Pus ju acsnich ixtʼalhnucanta pumatam tachʼin ju ismispakʼocanta ni na kʼai ixjunita. Chai ju yuchi Barrabás ixjuncan. 17Pus ju Pilato acsni amakʼaixtoklh ju xalackʼajin sia yuʼunch ju israelitanin pus ajuni: ―Tis chavaich ju lacʼasqʼuinatʼit ni aclamaconiyau. Ja yuchi ju Barrabás u yuchi ju Jesús ju vachuʼ Cristo juncan. 18Pus ju Pilato ajuni chunch ni iscʼatsai ni va ixtalhacchaʼani ju Jesús. Yuchi talhimakʼaxtaklh. 19Pus acsni ixvi ju Pilato lacapuʼucxtin pus ixʼamachakaʼ malakachanilh chivinti. Juni: “Tun tuʼuʼ anavitʼi ju ani soknicʼa lapanac ni na lhu xacmakʼalhkʼajnan ju lhiyaxch tsʼis ni icmacʼatsanicalh ni kʼai talakʼalhin cava ni tuʼuʼ anaviyaʼ ju yuchi”. 20Para ju xalackʼajin palijni chai ju papaninch tamalacaʼini ju ixtalhavat lapanacni ni catasqʼuinlich ni Barrabás ju camacajuncalh. Chai yuchach ju camaknicalh ju Jesús. 21Pus ju gobernador ajunchokopalai aktam ju lapanacni: ―Ju anuʼ ixtʼiyunʼan tis chavaich ju lacʼasqʼuinatʼit ni aclamacaulh. Chai ju yuʼunch tajuni ni yuchi ju Barrabás. 22Pus ju Pilato ajuni: ―Pus tas actʼalayach ju Jesús ju vachuʼ Cristo juncan. Chai ju ixtalhavat lapanacni tanaulh: ―Alhinauch ixmaquilhtaca ju lacacurus. 23Pus ju acsnich ju Pilato alacjuni: ―Para tajuch ni jantu tuʼuʼ talakʼalhin ju xanavi. Para va apalai talhilactʼasalh. Ixtanajun: ―Alhinauch ixmaquilhtaca ju lacacurus. 24Pus ju Pilato laktsʼilh ni jantu lai tuʼuʼ xanavi. Alai va palai ixtalhilactʼasai. Pus lhinaulh ixʼica ju xcan. Chai tsuculh makchʼakʼanaʼ laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni. Chai alacjuni: ―Ju quitʼin jantu actimaktanu laʼixmaknica ju ani lapanac ju vasalh soknicʼa junita. Ni alhinonaʼitʼit ixmaknica pus mincuentaʼan ju uxijnan. 25Pus chux ju lapanacni tanaulh: ―Kʼoxich. Ju quijnan chai ju quiʼaskʼatʼan accʼucʼayau ju talakʼalhin ixlacata ju ixmaknica. 26Pus ju acsnich ju Pilato lhinaulh ixmaxtuca ju Barrabás. Astan lhinaulh ixkʼainekmaca ju Jesús. Chai makʼaxtaknilh ju taropajni ni catamaquilhta lacacurus. 27Pus ju acsnich ju ixtaropajni ju gobernador talhiʼalh ju Jesús junta lakachakʼaxnucanta lacapuʼucxtin. Chai amakʼaixtokkʼo chux ju aliʼin ixtʼataropajni. 28Chai tamalakaxtuni ju Jesús. Tamalakchʼinilh slapulh pumpuʼ tachi ju ixtamalakchʼinin ju lackʼai ucxtinin. 29Chai tanavilh lakatam corona si alhtucunuʼ chai tamaktanulh. Vachuʼ machʼapacalh ju snivenkʼe qʼuiu laʼixlhicana ni catasu tachi tam xakʼai. Chai ju acsni tataʼaktsokotani. Para va ixtalhitsʼiʼin. Ixtajunich: ―Atsʼucʼukʼalhitʼi ji xaʼucxtin ju israelitanin. 30Vachuʼ talakachujva. Chai tataiʼinilh ju snivenkʼe qʼuiu chai tatsuculh pulakpaneknin. 31Astan acsni talhitsʼiʼinkʼo pus tamaxtunichokolh ju slapulh pumpuʼ. Chai tamalakchʼinichokolh ju aktsʼiya ixpumpuʼ. Chai talhiʼalh. Taʼalh maquilhtanin lacacurus. 32Chai acsni ixtatʼajun taxtunin ju lakʼachakʼan pus tapakxtoklh pumatam lapanac amachakaʼ Cirene. Ju yuchi Simón ixjuncan. Pus ju taropajni tapʼastu tamakxkʼokʼalh ju yuchi ju iscurus ju Jesús. 33Chai tachaʼalh junta Gólgota juncan. Pus ju chunch va nomputun ni chunch istasui tachi lakatam aktsulh. 34Acsni tachaʼalh ju anch ixtaxtakniputun ju Jesús ju pinquin ju ixlhiya ju tuʼuʼ ju na sun ni va catalhimatontolanilh ju ixlacatuna. Para ju Jesús acsni quilhcʼatsa jantu kʼotlh. 35Chai acsni tamaquilhtakʼo ju Jesús pus ju taropajni talhilaslajlh ju ixpumpuʼ ju Jesús ni laich catacʼatsa tamalhch ju calhiʼalh kʼantam kʼantam. Chai acsni chunch ju talalh pus puʼuctaxtulh tuchi ixnajunta ju makʼaniya ixlapanac Dios. Pus ju yuchi ma chani naulh: “Catalhilaslajaʼ ju quimpumpuʼ ni catasuyaʼ tichi chavaich ju catalhiʼanaʼ”. Chunch ju naulh ju makʼaniya ixlapanac Dios. 36Chai astan tatavi ju anch ju taropajni ni laich catalhistʼacʼaʼ. 37Pus ju laʼisʼaktsulh ju iscurus ju Jesús taʼulanilh lakatam atsʼoknut junta ixnajun tuchi talakʼalhin ixtamucʼanita. Pus chani ixnajun: “Ju ani yuchi ju Jesús. Ixʼucxtinʼan ju israelitanin”. 38Vachuʼ atʼamaquilhtacalh ixtʼiyunʼan akʼalhonin. Ju pumatam maquilhtacalh laʼiscurus laʼixlhicana iscurus ju Jesús. Ju apumatam laʼixlhimacx. 39Chai tachi chun ju ixtatapasai ixtajuni macxcai chivinti. Chai ixtamamaxani. 40Ixtajuni: ―Uxintʼi ju lai maktʼai ju pujitat chai va ixlhilakatʼutu avilhchan yochʼokʼoi. Amakʼalhtʼaxtʼucʼach miʼakstu. Pus ni vasalh istsʼalhʼat Dios pus atʼakʼalhtʼaʼutʼich ju lacacurus. 41Chai vana va chun ixtalhitsʼiʼin ju xalackʼajin palijni chai ju papaninch chai ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. Ixtanajun: 42―Ju yuchi ixʼamakʼalhtaxtui ju aliʼin para jantu lai makʼalhtaxtuchokocan isʼakstu. Ni vasalh ixʼucxtin ju israelitanin junita pus chach takʼalhtaju lacacurus chai acsnich ju aclhilacaʼanauch ju quijnan. 43Ju yuchi lhilaksi ju Dios. Pus ni vasalh tuʼuʼ lhiulai pus chach makʼalhtaxtulh ju chavai. Ju yuchi ni naulh ni istsʼalh Dios junita. 44Chai mas yuʼunch ju akʼalhonin ju ixʼatʼamaquilhtacanta vachuʼ macxcai chivinti tajunilh ju Jesús. 45Pus acsni kʼatunculh pus lana tsʼislh tachi ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ. Tus lakatʼutu hora atokʼoxanaʼ na istsʼista. 46Chai tachi ju lakatʼutu hora atokʼoxanaʼ pus ju Jesús tsʼau tʼasalh. Naulh: ―Elí, Elí, lama sabactani. Ju chunch va nomputun: QuiDios tajuch ni va xaqʼuimacʼaʼun. 47Pus ju aliʼin ju anch ixtayanalh acsni takʼasmatlh tuchi ixnajun ju Jesús talaclajuni: ―Elías ju tʼasani. Yuchi ju ixlapanac Dios ixjunita ju makʼanchich. 48Pus lana atsʼalaʼalh pumatam sia lhiyuʼunch ju taropajni. Chʼapalh ju tuʼuʼ pʼuchʼulh tachi panimac. Chai malaktanunilh ju suniya pinquin. Mucʼanilh ixʼacatan qʼuiu. Chai lhiʼanilh ju laʼixquilhni ju Jesús. Va ixmavaputun. 49Para ju aliʼin tajuni: ―Amacʼauch. Calaktsʼinauch ni vasalh camilh ju Elías pʼuxnuʼ. 50Pus ju Jesús aktam tsʼau tʼasachokopa chai lana nilh. 51Pus ju acsni pantsʼiquis ju xapumpuʼ lacpujitat lana pumakatʼui va. Yuchi ju pumpuʼ ju ixpulhvakpitsicanta ju ixlhipulactʼui junta ixlhiʼanican ju Dios ju acʼalhni paktamin tamin cʼata. Pus takʼexcha tus talaclhman tus lacatʼun. Chai vachuʼ tataclh ju lacatʼun. Chai ju aliʼ kʼai chiux tapʼakxlh. 52Chai tapʼakxlh ju aliʼ panteonin. Chai na lhu ju ixtalhilacaʼanta ju Dios acsni ixtatʼajuncaʼ pus talokʼonchokolh. 53Pus tataxtulh junta ixtaʼacnunun. Chai astan acsni lokʼonchokolh ju Jesús pus tatanulh ju lakʼachakʼan Jerusalén. Chai ju anch na lhu ju atalacʼasunilh. 54Pus ju xacapitán taropajni chai ju aliʼin ixtʼataropajni ju ixtatʼajun lhistacnin ju Jesús acsni talaktsʼilh ni tataclh ju lacatʼun chai ju aliʼ taxtokni ju tapasalh pus na tatalhanalh chai talaclajuni: ―Ju ani lapanac islivasalh istsʼalh Dios ixjunita. 55Vachuʼ na lhu ixtayanalh ju chakolun. Va ixtalaktsʼin ju Jesús ixlhimakat. Ju yuʼunch aktsʼiya ixtatʼaʼucxuntʼajun ju Jesús acsni ixvilhcha ju xaʼestado Galilea chai tatʼamilh acsni milh ju yuchi ju Jerusalén. Chai ju yuʼunch ixtaʼaktaijui ju Jesús lacatumin. 56Ju aliʼin sia yuʼunch yuchi ju Malia amachakaʼ Magdala. Chai ju Malia ixnatiʼan ju Jacobo chai ju José. Chai ixnati ju istsʼalan ju Zebedeo. 57Acsni tokʼoxalh pus milh pumatam makʼaliʼ amachakaʼ Arimatea. Ju yuchi José ixjuncan. Chai vachuʼ ixlhilaksi ju Jesús. 58Pus ju yuchi lakʼalh ju Pilato chai sqʼuinilh ixlacatuna ju lijunto Jesús. Chai ju Pilato lhinaulh ixtaknica. 59Chai ju José lhiʼalh ixlacatuna ju lijunto. Pachʼi lacasnakʼankʼa pumpuʼ. 60Chai quimacnulh junta ixlhucucunicanta lactalhpa junta jantucaʼ tavanan xamatiʼ ixtaʼacnui. Astan lhimalacchonilh kʼai chiux ju laxamalhtich junta tamacnu. Chai lana anchokolh ju José. 61Vachuʼ taquilalh anch ju Malia amachakaʼ Magdala chai ju akʼantam Malia. Tatavilh pantsʼiquis vanin junta macnucalh. 62Ni viernes ixjunita pus ju lapanacni ixtalakʼoxikʼota ju ixvaitiʼan ixlacata ju kʼai cʼatan. Chunch ixtalai ni jantu lai catitachʼalhcatnalh ni catuncunaʼ. Pus ni tuncunchokolh mas na kʼai cʼatan ixjunita para tatakʼaixtokli ju xalackʼajin palijni chai ju fariseonin. Talakʼalh ju Pilato. 63Chai tajuni: ―Ji quiʼucxtin icpastacvi ni ixnajun ju anuʼ aʼokxchokʼonuʼ acsni ixtʼajuncaʼ ni ixlhilakatʼutu avilhchan ma calokʼonchokoyaʼ. 64Pus lamapainin alhinauch ixlhistʼacʼa tachi lakatʼutu avilhchan junta acnui. Jantu xcai ni va catamilh tsʼis ju ixʼamamakaʼui chai catakʼalhaulh ju ixlacatuna chai catajunilh ju lapanacni ni lokʼonchokolh laʼixʼaninti ju ixʼamamakaʼunuʼan. Chai ni chunch ju catalalh pus palai cataʼokxchokʼolh ju lapanacni. Palai jantu na chun tachi acsni ixtʼajuncaʼ ju yuchi. 65Chai ju Pilato alacjuni: ―Alhipʼinchitʼit ju taropajni. Kʼoxich alakʼoxitʼit junta acnuich tachi ju anicʼach lai catilalh ni jantu lai cataxtulh. 66Pus taʼalh ju yuʼunch. Chai talakʼoxilh junta acnuich ju Jesús. Tachʼilh ju chiux ju xamalhtich ixnavicanta chai tatʼalamlakxtoklh ju talhpa. Vachuʼ taʼula ju taropajni ju catalhistaclich ju malhtich.

will be added

X\