MATEO 26

1Pus ju Jesús acsni nonkʼo chux ju ani chivinti pus chani ajuni ju ixʼamamakaʼui: 2―Ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ni va lakatʼui avilhchan ticʼacx tus caʼalinach ju cʼatan ju ixpupastaccan ju anuʼ atatsʼisni acsni tatakʼalhtaxtulh laʼixʼanintiʼan ju istsʼalan ju makʼaniya milacpaʼitniʼan. Pus ju acsni cʼatan acmakʼaxtakcanaʼ ni laich acmaquilhtacanaʼ ju lacacurus. Quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 3Pus lana acsni avilhchan vachuʼ tatakʼaixtoklich ju xalackʼajin palijni chai ju xapapaninch ju anuʼ lakʼachakʼan chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. Tatakʼaixtoklich ixpulacni kʼex junta ixlakachakʼaxnucanta ju ixchakaʼ ju xakʼai pali ju Caifás ixjuncan. 4Tatsuculh lhilacchivinin ta yu laich catapuʼokxchokʼochʼapayaʼ ju Jesús chai catamakniyach. 5Para ixtalaclajuni: ―Para jantu cachʼapayau ju lacacʼatan ni va lai tatalhkʼamalh ju lapanacni. 6Ju Jesús ixvilhcha lakʼachakʼan Betania laʼixchakaʼ ju Simón ju ixlacatsʼitsʼita para palaich ixnavita ju Jesús. 7Chai pumatam chakoʼulh lakmilh ju Jesús. Ixlhiminta lakatam lumeti ju ixpumujuta ju perfume ju na laklhu ixtapalh ixjunita. Chai ju yuchi tsuculh lacpaxtʼekʼemucʼanaʼ ju Jesús acsni ixvi lacamixa. 8Para ju ixʼamamakaʼui ju Jesús acsni talaktsʼilh na tatalhkʼamalh. Talaclajunich: ―Tajuch ni va xalhakʼamanan ju ani. 9Ju ani perfume lai laklhu ixlhistʼacalh chai ju ixtapalh laich ixlhikʼailaktsʼilh ju quilhpatinin. 10Para ju Jesús acsni machakxa tuchi ixtalaclajuni pus chani alacjuni: ―Tajuch ni va lhixcʼayatʼit ju ani ya chakoʼulh. Slivasalh na kʼox ju xaquinavi ju yuchi. 11Pus ju quilhpatinin aktsʼiya caʼalinach junta vilatʼit. Para ju quitʼin jantu actilatʼaʼalhtanankʼalhiu. 12Chai ju ani perfume ju xaquixtʼekʼemucʼani laquilacatuna quixtʼekʼemucʼanilh ni chunch ju lhilanicantau ni xamatiʼ taʼacnui. 13Slivasalh ju iclajunau. Vanta lhiʼanchach ju ani lacamunutpaʼ junta canoncanaʼ ju chivinti ju quilacata pus vachuʼ canoncanaʼ tuchi xanavich ju ani chakoʼulh. Ju chunch jantu tavanan cacapcanach ju yuchi. 14Ju acsnich pumatam ju ixlhipumacautʼuiʼan ju ixʼamamakaʼui ju Jesús alakʼalh ju xalackʼajin palijni. Pus ju yuchi Judas Iscariote ixjuncan. 15Chai chani alacjuni: ―Tas chunchach ju aquilaxtakniyau ni aclamakʼaxtakniyau ju Jesús. Pus ju yuʼunch talhitʼatakʼoxilh lakpʼuxamcau plata tumin. Chai amaklhtayanalh ju Judas. 16Chai tus acsni ju Judas puxcaulh ta yu laich capumakʼaxtʼakʼaʼ ju Jesús. 17Ju xapʼulhnan avilhchan ju anuʼ cʼatan acsni jantu ixtalhiyajui ju xatʼin ju ixkapavatiʼan pus talakmilh ju Jesús ju ixʼamamakaʼui. Chai tajuni: ―Tas anchach ju lacʼasqʼuin ni aclakʼoxiu junta caʼuyau ju borrego. 18Pus ju Jesús alacjuni: ―Aʼinchitʼit ju lakʼachakʼan laʼixchakaʼ ju pumatam quiʼamigo. Chai chani aʼunaʼitʼit: “Ju amamakaʼunuʼ najun ni ma chinta ju ixʼavilhchan chai ma laminchakach ju catʼaʼuyaʼ ju borrego ju ixʼamamakaʼui”. Chunch ju aʼunaʼitʼit. 19Pus ju ixʼamamakaʼui ju Jesús taʼalh chai tanavilh tachi ju ixʼajunita ju Jesús. Chai talakʼoxilh ju ixpucʼatanitʼan. 20Chai ju anuʼ avilhchan acsni tokʼoxalh pus ju Jesús alactʼatavilh lacamixa ixpumacautʼuiʼan ju ixʼamamakaʼui. 21Chai acsni ixtatʼajun venin pus ju Jesús chani alacjuni: ―Slivasalh ju iclajunau. Pumatam ju milhiʼuxijnan aquimakʼaxtʼakʼach. 22Pus ju acsnich na taʼamakʼaninilh ju yuʼunch. Chai kʼantam kʼantam tasacmich. Tajunich: ―Para ja quitʼin ji quiʼucxtin. 23Chai ju Jesús akʼalhtailh. Alacjuni: ―Yuchi ju va kʼaixtam quintʼatamackʼoi laquincʼaʼulh. Yuchi ju aquimakʼaxtʼakʼach. 24Pus aktsʼiya acniyaʼ tachi ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios ju quilacata. Quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Para painich ju anuʼ lapanac ju aquimakʼaxtʼakʼaʼ. Palai kʼox caʼixva ni jantu caʼistsuculh ju anuʼ jokʼat. 25Pus ju acsnich chivinilh ju Judas. Yuchi ju camakʼaxtʼakʼaʼ. Junich: ―Para ja quitʼin ji amamakaʼunuʼ. Chai ju Jesús juni: ―Uxintʼi. 26Chai acsni ixtatʼajun venin pus ju Jesús chʼapalh ju xkapavati chai xtaknilh lakʼailaktsʼiuch ju Dios. Chai astan lacchʼekʼelh. Chai axtaknilh ju ixʼamamakaʼui. Chai ajuni: ―Aʼutʼitch. Ju ani yuchach ju quilacatuna. 27Chai astan chʼapalh tam vaso ju vino. Xtaknilh lakʼailaktsʼiuch ju Dios. Chai axtaknilh ju yuʼunch. Chai ajuni: ―Akʼotʼit minchuxʼan. 28Ju yuchi quiʼacʼalhni. Chai acsni cataxtuyaʼ ju yuchi pus capumavasalayaʼ ju sastʼi chivinti ju caʼalactʼatakʼoxiyaʼ ju Dios ju lapanacni ni laich caʼamacʼacxaniyaʼ ixʼalactuʼuntiʼan na lhu lapanacni. 29Para iclajunau ni jantu actikʼotchokolh ju vino tus acsni cachinaʼ ju avilhchan acsni aclatʼakʼotchokoyau ju uxijnan ju sasastʼi vino junta lhinajun ju quimpai. 30Acsni nonkʼo ju chunch ju Jesús pus tamilhpa lakatam milhpat. Tataxtulh. Taʼalh laxaʼakstijun junta ixya ju xaqʼuiu olivos. 31Chai acsni ixtaʼanta ju lacati pus ju Jesús alacjuni ju ixʼamamakaʼui: ―Chux ju uxijnan aquilamacoʼulayau ju chavai atatsʼisni. Iccʼatsai ni chunch ju catapasayaʼ ni chunch ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios junta chani najun ju yuchi: “Acmakniyaʼ ju xaʼalhistacnaʼ chai ju ixborregojni catataʼakpitsiyach”. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios. 32Para aclokʼonchokoyach chai quitʼin ju pʼulhnan acchaʼanaʼ ju laxaʼestado Galilea. Astan achʼipʼinaʼitʼit ju uxijnan. 33Pus ju acsnich ju Pitaluʼ chani juni ju Jesús: ―Mas chux ju aliʼin catatalhananaʼ ju milacata para ju quitʼin jantu tavanan actitalhanalh. 34Para ju Jesús juni: ―Slivasalh ju icjunan. Acsni tucaʼ tʼasai ju puyux acsni tʼajunch tuncuntilanaʼ pus ju uxintʼi paktʼutu naʼuntʼa ni jantu qʼuimispʼaich. 35Para ju Pitaluʼ naulh: ―Mas tus actʼaninch jantu lai tavanan actinaulh ni jantu icmispayan. Chai vana va chun tanaulh chux ju aliʼin ixʼamamakaʼui. 36Pus ju acsnich ju Jesús alactʼachaʼalh ju ixʼamamakaʼui junta Getsemaní juncan. Chai alacjuni ju yuʼunch: ―Atʼolatʼitcaʼ ju ani. Chactiquitʼachivinin ju Dios. 37Chai akʼailhiʼalh ju Pitaluʼ chai ixtʼiyunʼan istsʼalan Zebedeo. Chai tsuculh amakʼaniniʼ chai na xcanilh ju ixʼalhunut. 38Pus ju acsnich alacjuni ju ixpumatʼutuʼan: ―Slivasalh na icʼamakʼaninin. Tachi ju va ictʼajun niniʼ ju chavai. Atʼolatʼitcaʼ ju ani. Aquilatʼakʼalhcujvich lacatsʼunin. 39Pus ju acsnich ju Jesús alhtanampa lacatsʼunin. Chai lana taquilhputalh chai tsuculh tʼachiviniʼ ju Dios. Junich: ―Quimpai chach jantu alilh ju makʼalhkʼajnat ju qʼuilhcʼanitʼa. Para jantu anavitʼi tachi ju iclacasqʼuinch ju quitʼin. Alai anavitʼi chunch tachi ju lacʼasqʼuinch ju uxintʼi. 40Pus acsni nonkʼo ju chunch ju Jesús pus alakchinchokolh ju ixpumatʼutuʼan ixʼamamakaʼui. Chai alhitajulh ni na ixtalhtatanan. Pus ju Jesús junilh ju Pitaluʼ: ―Ja va jantu lai quilatʼakʼalhcujau mas va pantsʼiquis. 41Akʼalhcʼujtʼit chai atʼachʼivinintʼit ju Dios. Ju chunch jantu cataʼokxchokʼoyan ju lhacaticuru. Pus ju lamiʼalhunutʼan vasalh navipʼutʼunatʼit ju kʼox. Para ju va lamiʼakstuʼan jantu lai naviyatʼit. 42Pus aktam anchokopa ju ixlhipaktʼuich tʼachiviniʼ ju Dios. Chai chani juni ju ixpai: ―Quimpai ni jantu lai aqʼuintʼimakʼosunin ju ani kʼai makʼalhkʼajnat pus anavitʼich tuchʼi lacʼasqʼuin ju uxintʼi. 43Pus acsni nonkʼo ju ani chivinti pus taspʼitchokocha chai aktam alhitajuchokopa ju ixpumatʼutuʼan ni aktam na ixtalhtatananchokopalai ni slivasalh na ixtalhtataputunch. 44Pus amaconchokolh chai anchokopa aktam tʼachiviniʼ ju ixpai ixlhipaktʼutuch. Chai vana va yuʼ ju junchokopa. 45Ju acsnich alakminchokopa ju ixpumatʼutuʼan chai alacjuni: ―Ja lana va alhtʼatʼakʼalhiyaʼitʼit chai astʼacnankʼalhiyaʼitʼit. Chilh ju hora chai acmakʼaxtakcanaʼ laʼixmacaʼan ju alactuʼunin. Quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 46Akʼostʼolatʼit. Caʼauch apakxtoknin. Anich minta ju aquimakʼaxtʼakʼach. 47Ju Jesús tucaʼ ixchivinkʼojui acsni chincha ju Judas ju ixlhipumacautʼuiʼan ixjunita. Chai alactʼamilh ixtalhavat lapanacni ju ixʼamalakachata ju xalackʼajin palijni chai ju xapapaninch ju anuch lakʼachakʼan. Ixtalhiminta ixmachitaʼan chai ixqʼuiuʼan. 48Pus ju Judas ju amakʼaxtaknaʼ ixʼajunita ju aliʼin ta yu catapumispayach. Ixʼajunita: ―Ju acmacchʼuchʼuyach yuchach. Achʼapʼayaʼitʼit. 49Pus ju acsnich ju Judas lana lakchaʼalh ju Jesús chai juni: ―Xanchi quiʼamamakaʼunuʼ. Chai lana macchʼuchʼulh. 50Pus ju Jesús juni: ―Quiʼamigo tijuch ju laktʼantʼa. Pus ju acsnich lana tachincha ju aliʼin. Tachʼapalh ju Jesús chai tachʼin tanavi. 51Para ju pumatam ixʼamamakaʼui ju Jesús maxtulh ju ixmachita chai chakxpʼuxnilh ju ixʼakʼaxkʼolh ixlapanac ju xakʼai pali. 52Pus ju acsnich ju Jesús juni: ―Amakʼachʼokʼoch ju mimachita laxapajina. Icjunan chunch ni tachi chun ju catapulasayaʼ lacamachita pus lacamachita caʼamaknicanach. 53Ja va jantu cʼatsʼai ni lai actitapaininilh ju quimpai chai ju yuchi lai aquixtaknilh ixtalhavatʼan ju anquilhnin. 54Para ni chunch ju aclalh tas laich calhiʼuctaxtulh tachi chun ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios ju quilacata. 55Pus ju acsnich ju Jesús alacjuni ju ixtalhavatʼan lapanacni: ―Tajuch ni va quilanaviyau tachi ju tam akʼalhonaʼ ju chʼapʼapʼutʼunatʼit ni lhitʼantʼatʼit ju mimachitaʼan chai ju minqʼuiuʼan. Pus chux avilhchan xaclatʼavilau ju uxijnan acsni xacʼamalaninin ju lacpujitat chai jantu xaquilachʼapayau ju acsnich. 56Para chunch ju tʼajun tapasanaʼ ni laich capuʼuctaxtuyaʼ tachi chun ju tatsʼoklh laʼixchivinti Dios ju ixlapanacni ju quilacata. Pus acsni nonkʼo ju chunch ju Jesús pus tachi chun ju ixʼamamakaʼui taʼatsʼalalh. Tamacoyaulh isʼakstu ju Jesús. 57Pus ju yuʼunch ju taquichʼapalh ju Jesús talhiʼanilh ju Caifás ju xakʼai pali ixjunita. Chai vachuʼ anch tatakʼaixtoklh ju papaninch chai ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. 58Pus ju Pitaluʼ va ixlhimakat ixʼachʼakʼokʼata ju yuʼunch. Jantu va kʼaixtam xaʼalactʼatanui acsni talhichaʼalh ju Jesús laʼixpulacni ta ixlakachakʼaxnucanta ju ixchakaʼ ju xakʼai pali. Tus astan tanulh vachuʼ ju Pitaluʼ pulacni chai alactʼatavi ju xapulasiyajni. Va ixlaktsʼimputun tuchi catapasayach. 59Pus ju xalackʼajin palijni chai ju papaninch chai chux ju xalackʼajin na ixtapuxcajui tichi chavaich ju laich canaulh tuʼuʼ taʼaklhtamat ta yu laich catapulhinaulh ixmaknica ju Jesús. 60Para jantu tavanan talhitajunilh tuʼuʼ talakʼalhin mas na lhuch lapanacni ixtanajun taʼaklhtamat chivinti. Para astan xcayama talhitajulh ixtʼiyunʼan ju vaklhtam chun ixtanajun lakatam taʼaklhtamat chivinti. 61Tanaulh: ―Ju ani ya lapanac naulh ni ma lai calakʼalhiyaʼ ju ixpujitat Dios chai ma va lakatʼutu avilhchan ma capunavichokoyaʼ. 62Pus tayalh ju xakʼai pali chai junilh ju Jesús: ―Ja jantu tuʼuʼ akʼalhtʼayananaʼ. Tijuch ju talhichivimakʼanan ju ani. 63Para ju Jesús jantu tuʼuʼ lhikʼalhtailh. Pus ju acsnich ju xakʼai pali juni: ―Alhipʼastʼactʼi ju Dios ju tʼajun chai aquilajuniu ni vasalh Cristoʼat ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Ja vasalh istsʼalhʼat. 64Chai ju Jesús juni: ―Vasalh tachi ju naʼun. Chai vachuʼ aclajunau ni astan aquilalaktsʼinau acsni actolaʼ vanin junta vi ju Dios chai acminaʼ laxaʼataputsʼi lactʼiyan. Quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 65Pus ju acsnich ju xakʼai pali lana lhtʼit kʼexlh ju ixpumpuʼ ju va ixtalhkʼamtich. Chai ajuni ju aliʼin: ―Na macxcai chivinti xanajun ni tachi ju Dios ju jumputun. Tis aliʼ asacminti tasqʼuini ni canaviu ju chavai ni kʼasmatniyatʼit ju macxcai ixchivinti. 66Tʼas nonatʼit ju uxijnan. Pus ju yuʼunch tanaulh: ―Na kaʼi ixtalakʼalhin. Tasqʼuini ni canilh. 67Chai ju acsnich talacpuchujva. Chai talacpusama. Chai talakpuchʼi. Chai ju aliʼin taquincatisamalh. 68Tajuni: ―Ju uxintʼi ni sala Cristoʼat pus aquilajuniuch tichi chavaich ju xaʼulaniyan. 69Pus ju Pitaluʼ lhimakspaʼ ixvilhcha. Laʼixpulacni kʼex. Chai lakmilh pumatam atsiʼ chai juni: ―Ju uxintʼi vachuʼ ixtʼaʼucxuntʼaʼun ju Jesús amachakaʼ xaʼestado Galilea. 70Para ju Pitaluʼ naulh laʼixʼucxlacapuʼan ju ixtavilanalh anch ni jantu mispai ju Jesús. Junich ju atsiʼ: ―Jantu iccʼatsai tuchʼi naʼun. 71Pus ju Pitaluʼ taxtulh. Chai acsni talacxtutaya pus apumatam atsiʼ laktsʼimpa chai ajuni ju ixtavilanalh: ―Ju ani vachuʼ ixtʼaʼucxuntʼajun ju Jesús amachakaʼ Nazaret. 72Chai ju Pitaluʼ nonchokopa aktam ni jantu mispai. Tus lhipastackʼo ju Dios acsni chani alacjuni: ―Jantu lana icmispai ju anuʼ lapanac. 73Chai ni pantsʼiquis jumpa pus talakʼampa ju Pitaluʼ ju lapanacni ju ixtavilanalh anch. Chai tajuni: ―Slivasalh vachuʼ makʼuxintʼi ni vachuʼ chunch ju chʼivinin. 74Pus ju acsnich ju Pitaluʼ tsuculh nonaʼ macxcai chivinti chai lhipastacchokolh ju Dios chai alacjuni: ―Jantu icmispai ju anuʼ lapanac. Pus lana tʼasalh ju puyux ju acs pantsʼiquis. 75Chai lana pastaclh ju Pitaluʼ ju chivinti ju ixjunita ju Jesús acsni junilh ni ma paktʼutu canonaʼ ni jantu mispai ju yuchi. Chai ma chunch canonaʼ acsni tucaʼ tʼasai ju puyux acsni tʼajun tuncuntilanaʼ. Chai acsni pastaclich ju chunch ju Pitaluʼ pus lana taxtulh makspaʼ. Chai slivasalh na kʼalhulh.

will be added

X\