MATEO 23

1Pus ju acsnich ju Jesús axakʼala ju ixtalhavat lapanacni chai ju ixʼamamakaʼui. Chai chani ajuni: 2―Ju fariseonin chai ju lapanacni ju na talhatalanininta ju milhamapʼaksinʼan tanajun ni va yuʼunch ju lai tamavasalai ixlhamapʼaksin ju Moisés. 3Pus aqʼuiclacʼaʼitʼit tachi chun ju tajunan. Para tun tʼinavitʼit tachi ju tanavi ju yuʼunch. Pus ju yuʼunch sok taʼamalaninin para jantu tamuctaxtui ju taʼamalaninin. 4Pus ju yuʼunch na talalhavata ju ixlhamapʼaksin ju Moisés tus chunch junita tachi ju tuʼuʼ tacʼucʼat ju na tsʼinqʼui. Ju jantu lai lana malhtanacan. Chai ju yuʼunch chunch ju tamucʼanita ju lapanacni para isʼakstuʼan nin lacatsʼunin jantu tamuctaxtui. 5Pus ju yuʼunch acsni tanavi tuʼuʼ pus yuchi talhinavi ni laich catalaktsʼinaʼ ju lapanacni chai catanaulh ni slivasalh tamuctaxtui laʼixlhamapʼaksin ju Dios. Pus palai akxakʼai tanavi ju pumpuʼ ju tachʼimucʼai laʼismuntsanʼan chai laʼixmacaʼan junta tamakʼai lacatsʼunin ixchivinti Dios ju tsʼokcanta. Chai palai lhman tanavi ju islistonʼan ju taquilhtumucʼai laʼixtuchʼitʼan. Palai jantu na chun talai ju aliʼin quintʼalapanacniʼan. 6Chai na takʼachani ju putolan lacapuvai chai lacpujitat junta tatolai ju xalackʼajin. 7Chai na talacasqʼuin ni caxakʼalacalh laclhitamau tachi tam xakʼai chai caʼajunicalh ni amamakaʼunin tajunita. 8Para ju uxijnan tun alacʼasqʼuintʼit ni aʼuncʼantʼit amamakaʼunuʼ ni va pumatam ju miʼamamakaʼunuʼan. Va quitʼin. Chai minchuxʼan ju uxijnan va lhiʼalakʼavin untʼatʼit. 9Chai jantu alhixakʼalatʼit mimpaiʼan tam xakʼai ju ani lacamunutpaʼ ni va pumatam mimpaiʼan. Yuchi ju Dios ju vilhcha lactʼiyan. 10Chai tun tʼilakʼaʼitʼit ni xamatiʼ catalhilaksiyan ni va uxijnan ju cataquiclacaʼiyan. Jantu chun alatʼit ni va pumatam ju lhinajun. Va quitʼin. 11Chai ju lamilhiʼuxijnan yuchach ju xakʼai ju achʼalhcatnani ju aliʼin. 12Pus va tichi chavaich ju calakʼayachokocalh isʼakstu camalacatʼicstʼicanaʼ. Para va tichi chavaich ju va lacatʼicstʼi cacʼatsa pus yuchi ju calakʼayacanaʼ. 13Painiʼitnich ju uxijnan ji lapanacni ju na lhatʼalaninintʼatʼit ju milhamapʼaksinʼan ju israelitanin untʼatʼit chai ju uxijnan ju fariseonin untʼatʼit. Ju uxijnan na va acxpʼutʼiyununatʼit. Pus ju uxijnan apʼusastʼucʼatʼit lamilhamapʼaksinʼan ju lapanacni ju tatanuputun ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. Pus ju uxijnan jantu tʼanupʼutʼunatʼit chai jantu alacʼasqʼuiniyatʼit ni catatanu ju tatanuputunch. 14Painiʼitnich ju uxijnan ji lapanacni ju na lhatʼalaninintʼatʼit ju milhamapʼaksinʼan ju israelitanin untʼatʼit chai ju uxijnan ju fariseonin untʼatʼit. Ju uxijnan na va acxpʼutʼiyununatʼit. Pus ju uxijnan alactʼaiʼiniyatʼit ju ixlacchakaʼan ju chakolun ju animacontilacanta. Chai astan lapʼalatʼit tachi ju na va kʼox panicni ju tʼachʼivinatʼit ju Dios ni lai apʼuʼokxchʼokʼoyaʼitʼit ju lapanacni ni catanaulh ni na tʼalhoniyatʼit ju Dios. Pus ixlhiyuchi palai kʼai cajunaʼ ju mimakʼalhkʼajnatʼan. Palai jantu ju aliʼin lapanacni. 15Painiʼitnich ju uxijnan ji lapanacni ju na lhatʼalaninintʼatʼit ju milhamapʼaksinʼan ju israelitanin untʼatʼit chai ju uxijnan ju fariseonin untʼatʼit. Ju uxijnan na va acxpʼutʼiyununatʼit. Slivasalh malacʼaʼinipʼutʼunatʼit mas anicʼach va pumatam ju miʼatalanintiʼan. Chai acsni malacʼaʼiniyatʼit pus aktʼaiʼuyatʼit ni palaich na caʼalactuʼunulh tus slivasalh na takʼalhinita ju isʼatsucunti. Chai palai lhijun ni camamakʼalhkʼajnicalh ju yuchi ju lacajipi. Palai jantu na chun ju uxijnan. 16Painiʼitnich ju uxijnan. Chunch untʼatʼit tachi ju tam xamatiʼ ju apʼulanan para va alakʼachʼix junita. Pus ju uxijnan nonatʼit ni jantu tuʼuʼ nomputun acsni lhipastaccan ju lacpujitat ju ixpumavasalaca tuʼuʼ chivinti. Para va tichi chavaich ju calhipastʼacʼaʼ ju xaʼoro ju alin lacpujitat ni capumavasalaputunaʼ ju ixchivinti pus ma tapʼastu camuctaxtuyaʼ ixchivinti. 17Ju uxijnan na tontojni untʼatʼit. Va alakʼachʼixnin untʼatʼit. Jantiyuʼ ju oro ju palai tuʼuʼ junita. Alai yuchi ju pujitat ju palai tuʼuʼ junita ni ixchakaʼ Dios junita. Chai ixlhiyuchi vachuʼ ixʼanuʼ Dios junita ju oro ju tanun ju anch. 18Chai vachuʼ nonatʼit ni jantu tuʼuʼ nomputun acsni xamatiʼ lhipastʼacʼa junta makninican ju Dios ju tuʼuʼ atapacxat va ixpumavasalaca ju ixchivinti. Para va tichi chavaich ju calhipastʼacʼaʼ ju anuʼ atapacxat ju mokslacanta anch pus ma tapʼastu camuctaxtuyaʼ ju ixchivinti. 19Na tontojni untʼatʼit. Va alakʼachʼixnin untʼatʼit. Jantiyuʼ ju atapacxat ju mokslacanta anch ju palai tuʼuʼ junita. Alai anch junta mokslacanta. Yuchach ju palai tuʼuʼ junita. Pus tachi chun ju mokslacanta anch ixʼanuʼ Dios junita va ixlacaʼatalh ni okslai ju anch. 20Pus va tichi chavaich ju lhipastʼacʼa junta makninican ju Dios ju atapacxat pus tapʼastu lhipastʼacʼa vachuʼ tachi chun ju okslai laʼixʼucxni. 21Chai va tichi chavaich ju lhipastʼacʼa ju pujitat pus tapʼastu lhipastʼacʼa vachuʼ ju Dios ju tʼajun ju anch. 22Chai ju lhipastʼacʼa ju lactʼiyan va ixpumavasalaca ju ixchivinti pus tapʼastu lhipastʼacʼa ju Dios ni yuchach ju lhinajun ju anch. 23Ju Jesús tailhiʼalh ju ixchivinti chai naulh: ―Painiʼitnich ju uxijnan ji lapanacni ju na lhatʼalaninintʼatʼit ju milhamapʼaksinʼan ju israelitanin untʼatʼit chai ju uxijnan ju fariseonin untʼatʼit. Ju uxijnan na va acxpʼutʼiyununatʼit. Ju uxijnan vasalh muctʼaxtʼuyatʼit ju lhamapʼaksin acsni xtʼakniyatʼit ju palijni lactsʼunin ju miʼalhmujinuʼan ju chʼantʼatʼit chai lactsʼunin ju miʼanisʼan chai lactsʼunin ju mincominoʼan ju chʼantʼatʼit. Para jantu sok ju tsʼucʼuyatʼit. Jantu aktʼaiʼuyatʼit xamatiʼ lacaʼamapaininti. Chai jantu lhilacʼapʼinatʼit ju Dios. Jantu chun ju layatʼit mas yuchi ju palai tasqʼuini ni anavitʼit tachi chun ju najun laʼixlhamapʼaksin ju Moisés mas vachuʼ atʼailhipʼitʼit ixtaknica ju lactsʼunin ju tuʼuʼ achʼitin. 24Ju uxijnan chunch untʼatʼit tachi tam xamatiʼ ju apʼulanan para va alakʼachʼix junita. Ju uxijnan slivasalh muctʼaxtʼupʼutʼunatʼit ju lhamapʼaksin ju palai jantu tuʼuʼ lhitapalai. Para ju lhamapʼaksin ju na tasqʼuini ni anavitʼit alai jantu naviyatʼit cuenta. 25Painiʼitnich ju uxijnan ju na lhatʼalaninintʼatʼit ju milhamapʼaksinʼan ju israelitanin untʼatʼit chai ju uxijnan ju fariseonin untʼatʼit. Ju uxijnan va acxpʼutʼiyununatʼit. Ju uxijnan jantu vasalh lackʼoxin lapanacni untʼatʼit. Va lhitʼalacʼasuyatʼit tachi ju na kʼox lapanacni untʼatʼit para ju lamiʼalhunutʼan va pʼastʼactʼonatʼit ju miʼakʼalhajuntiʼan. Chai va lhimucʼuntʼonatʼit ju miʼalhacchaʼantiʼan. 26Ju uxijnan ji fariseonin va alakʼachʼixnin untʼatʼit. Pʼulhnan salaka atsʼucʼutʼit. Jantu vana alackʼalhaʼutʼit tuʼuʼ u alhacchʼipʼitʼit tuʼuʼ. Chai ju chunch vasalh ni salaka cajunaʼ ju miʼatsucuntiʼan. 27Painiʼitnich ju uxijnan ju na lhatʼalaninintʼatʼit ju milhamapʼaksinʼan ju israelitanin untʼatʼit chai ju uxijnan ju fariseonin untʼatʼit. Ju uxijnan va acxpʼutʼiyununatʼit. Ju uxijnan chunch untʼatʼit tachi ju tuʼuʼ panteon ju na xnapapa lakʼoxicanta. Ju laʼixmacan islivasalh na cʼusich tasui. Para laʼixpulacni na lhuch tanun ju xapʼuchʼin alucutni chai na lhquiliqui. 28Pus vana va chun ju uxijnan. Na soknicʼa ju lhitʼalacʼasuniyatʼit ju mintʼalapanacniʼan para ju lamiʼalhunutʼan na aktsamanta ju miʼaʼokxchokʼontiʼan chai aliʼ miʼalactuʼuntiʼan. 29Painiʼitnich ju uxijnan ju na lhatʼalaninintʼatʼit ju milhamapʼaksinʼan ju israelitanin untʼatʼit chai ju uxijnan ju fariseonin untʼatʼit. Ju uxijnan na va acxpʼutʼiyununatʼit. Ju uxijnan naviyatʼit ju ixpanteonʼan ju makʼaniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. Chai na maxantʼilayatʼit ju ixpanteonʼan ju anuʼ soknicʼa lapanacni ju makʼanch ixtatʼajun. 30Chai nonatʼit ni laich acs cava istsʼucʼuchitʼit acsni ixtatʼajun ju makʼaniya milacpaʼitniʼan pus jantu ixmaktʼanutʼit ju ixʼamaknicaʼan ju ixlapanacni Dios. 31Pus ni nonatʼit ni mimpaiʼan ixtajunita pus va nomputun ni vana va chun ju miʼalhunutʼan tachi ju yuʼunch ju tamaknilh ju lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. 32Pus alaktsʼamatʼit ju uxijnan ixtalakʼalhinʼan ju makʼaniya milacpaʼitniʼan. 33Ju uxijnan chunch untʼatʼit tachi ju tuʼuʼ lu ju makni ju tam lapanac. Ju uxijnan amalaniyatʼit ju lapanacni ju chivinti ju jantu soknicʼa. Chai ni talacaʼiniyan pus cataʼanaʼ junta jonkʼalhita makʼalhkʼajnat. Chai ju uxijnan vachuʼ jantu lai atʼitʼakʼalhtʼaxtʼutʼit lacamakʼalhkʼajnat ju jonkʼalhita. 34Pus ju quitʼin aclamalakachanitachiu ju lapanacni ju tanajun ixchivinti Dios chai ju lapanacni ju na taʼacʼatsananta chai ju lapanacni ju na lai taʼamalaninin ixchivinti Dios. Pus ju aliʼin sia yuʼunch amakniyaʼitʼit chai amaqʼuilhtʼayaʼitʼit lacacurus. Ju aliʼin alakʼanekmayaʼitʼit lamilacpujitatʼan chai achʼakʼokʼaxmayaʼitʼit acsni cataʼatsʼalhniyan ju lakatamin lakʼachakʼan. 35Pus ju chunch caʼalinach ju mintalakʼalhinʼan ju uxijnan ixlacata ixʼacʼalhniʼan tachi chun ju lackʼoxin lapanacni ju amaknicalh tus acsni maknicanchalh ju Abel tus acsni maknicanchalh ju Zacarías istsʼalh ju Berequías. Pus ju Abel na soknicʼa lapanac ixjunita chai yuchi ju pʼulhnan tucan maknicalh. Chai ju Zacarías xaʼastan va tachi chun ju lhitsʼokcanta laʼixchivinti Dios. Ju yuchi maknicalh laʼixputsin pujitat junta ixtʼalakxtokya junta ixmaknican ju atapacxat ju ixlhikʼailaktsʼincan ju Dios. 36Slivasalh ju iclajunau. Tachi chun ju ani taxtokni si yuʼ ju alhimakʼalhkʼajnanaʼitʼit ju uxijnan ju chavai tʼonatʼit. 37Ji amachakʼan Jerusalén. Ju uxijnan makniyatʼit ju lapanacni ju tajunan ixchivinti Dios chai lacʼatʼalhmatʼit ju tamalakachanichin ju Dios. Na paklhu xaclanaviputunau ju uxijnan tachi ju navi isʼaskʼatʼan ju tuʼuʼ chilaʼ acsni amakʼatai laʼixpakʼachu ni laich caʼalhistʼacʼaʼ. Vachuʼ xaclamakʼaixtokputunau ju uxijnan tachi ju quiʼaskʼatʼan ni laich xaclalhistacvi vachuʼ. Para ju uxijnan jantu xalacʼasqʼuinatʼit. 38Pus ju chavai ju Dios macoʼulata ju milakʼachakʼan. 39Chai iclajunau ni jantu lai aquintilalaktsʼinchoko ju chavai. Va acsni ju aquilalaktsʼinchokoyau acsni cachinaʼ ju avilhchan ni acminchokoyaʼ chai chani aquilajunau: “Paxcat ju ani minta laʼixtapakaʼut ju Dios”.

will be added

X\