MATEO 21

1Vanin ju lakʼachakʼan Jerusalén ixʼalin lakatam lakʼachakʼan ju Betfagé ixjuncan. Chai ju anch ixvi ju akstijun junta na lhu ixlacya ju xaqʼuiu olivos. Pus ju Jesús acsni alactʼachaʼalh ju anch ju ixtalhavat lapanacni amalakachalh ixtʼiyunʼan ixʼamamakaʼui. 2Chai alacjuni: ―Aʼinchitʼit ju anuʼ tasui lakʼachakʼan. Chai acsni atʼanutʼachitʼit pus alhitʼaʼuyaʼitʼit lakatam xanati puru chʼiyocanta. Chai vachuʼ anch ya ju isʼaskʼatʼa. Axkʼotʼayaʼitʼit chai alhitʼanaʼitʼit. 3Chai ni xamatiʼ catalhikʼaiputunan va aʼunaʼitʼit ni ma maktasqʼuini ju miʼucxtinʼan chai ma vatsʼalhti camalakachachokotachilh. 4Pus chunch ju navilh ju Jesús ni lai caʼuctaxtuyaʼ ju chivinti ju xanajun ju makʼaniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Ju yuchi ma chani xanajun: 5Chani aʼunaʼitʼit ju amachakʼan Jerusalén: “Alaktsʼintʼit. Talakmintan ju miʼucxtinʼan. Ju yuchi jantu makʼaliʼ junita. Va puminta lakatam puru”. Chunch ju ixnajunta ju makʼaniya lapanac. 6Pus ju ixʼamamakaʼui ju Jesús taʼalh. Chai chunch ju tanavilh tachi ju ixʼajunita ju Jesús. 7Talhimilh ju xanati puru chai ju saʼaskʼatʼa chai taʼakxchʼamucʼalh ixcutunʼan. Chai lana putocʼalh ju Jesús ju saʼaskʼatʼa. Chai alh. 8Chai ju ixtamakachʼakʼokʼananta na ilhuʼan ixtajunita. Pus ixtamamalhiʼanta ixpumpuʼan ju lacati junta capuminaʼ ju Jesús. Chai ju aliʼin ixtatʼekʼeʼich ju ixʼacatan qʼuiu chai ixtamamalhiʼanta ju lacati. 9Chai ju lapanacni ju ixtapʼulanan chai ju ixtakʼaixunun na pʼas ixtalacchivinin. Ixtanajun: ―Chach lakʼayacalh ju ani istsʼalh ju kʼai ucxtin David. Paxcat ju ani minta ju malakachatachilh ju Dios. Chach lakʼayacalh ju Dios ju vilhcha talaclhman. ―Chunch ixtanajun ixtalhavat lapanacni. 10Chai acsni tanucha ju Jesús ju lakʼachakʼan Jerusalén pus chux ju lapanacni tʼilhi tʼilhi ixtalaich. Chai ixtalaclajuni: ―Tis nuʼ chavaich ju xachin. 11Chai ju lapanacni ju ixtatʼaʼanta ju Jesús alacjuni: ―Ju ani yuchi ju Jesús ju najun ixchivinti Dios. Yuchi ju amachakaʼ Nazaret laxaʼestado Galilea. 12Chai astan ju Jesús tanucha lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai atixcoxtukʼo tachi chun ju ixtaʼulata ixlhistʼatʼan chai ju ixtaʼatamonan ju anch. Chai amatistanilh ju ixmixaʼan ju ixmapaxanin tumin chai ju ixputolanʼan ju istastʼai ju lakʼaxkʼavan. 13Chai alacjuni: ―Ju laʼixchivinti Dios chani ju tsʼokcanta: “Ju quinchakaʼ calhimispacanaʼ ni anch ju tʼachivincan ju Dios”. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios. Para ju uxijnan va tachi ixchakaʼ ju akʼalhaunin lhimalacxtʼutʼatʼit. 14Chai ju anch lacpujitat tachincha ju alakʼachʼixnin chai ju jantu lai ixtaʼalhtanan. Chai ju Jesús palai anavikʼo. 15Para na tatalhkʼamalh ju xalackʼajin palijni chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin acsni talaktsʼilh ju lhamakʼan ju ixnavi ju Jesús chai acsni takʼasmatlh ni na pʼas ixtachivinin ju tsʼalan ju anch lacpujitat chai ixtalakʼayai ju Jesús istsʼalh ju kʼai ucxtin David. 16Chai tajunilh ju Jesús: ―Ja va jantu kʼasmatʼa tuchi tanajun ju yuʼunch. Chai ju Jesús alacjuni: ―Ickʼasmatʼa. Para ju uxijnan chunch ju layatʼit tachi ju jantu tavanan laktsʼintʼatʼit ixchivinti Dios junta chani juncan ju Dios: Ju uxintʼi lacʼasqʼuin ji Dios ni lakʼayacʼan laʼixchivintiʼan ju askʼatʼan chai ju va tatsʼiquicaʼ. Chai ju yuʼunch talakʼayayan tachi ju lhijun ni alakʼayacʼa ju uxintʼi. 17Chai acsni nonkʼo ju chunch ju Jesús pus lana alacmacaulh. Taxtulh ju lakʼachakʼan Jerusalén. Alh ju lakʼachakʼan Betania chai anch ju lakacujcha. 18Chai ju vatsʼisin acsni anchokolh ju Jesús ju lakʼachakʼan Jerusalén pus na chavanilh. 19Chai laktsʼilh akʼatam higo ju ixya vanin lacati. Pus ju Jesús lakʼalh para jantu tuʼuʼ lhitajunilh xalhiʼut. Va si xaxkʼoi ixʼalinta. Pus chani juni: ―Jantu tavanan lai atʼixtʼakchʼokʼo ju milhiʼut. Pus lana xixlh ju anuʼ higo. 20Pus ju ixʼamamakaʼui ju Jesús acsni talaktsʼilh na talhamakʼaninilh. Chai tajuni: ―Tas laich va tsʼalhti xalhixix ju higo. 21Chai ju Jesús alackʼalhtailh. Alacjuni: ―Slivasalh ju iclajunau. Ni vasalh quilalhilaksiyau chai ni jantu va tam tam nonatʼit pus laich anaviyaʼitʼit vachuʼ tachi ju xacʼulhtui ju anuʼ xaqʼuiu higo. Para jantu va yuchi. Vachuʼ lai aʼunitʼit ju ani talhpa: “Akʼostʼich. Apʼinchich lacaʼalama”. Chai ni chunch ju aʼunitʼit pus chunch ju calalh. 22Pus tachi chun ju asqʼuiniyaʼitʼit ju Dios acsni atʼachʼivininaʼitʼit pus amaklhtʼayananaʼitʼit. Va yuchi ni slivasalh alhilacʼapʼitʼit ju yuchi. 23Chai astan ju Jesús tanucha lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin chai tsuculh amalaniniʼ ju lapanacni. Pus ju acsnich talakmilh ju xalackʼajin palijni chai ju papaninch chai tajuni: ―Tis chavaich ju xajunan ni laich anaviyaʼ ju ani taxtokni. 24Chai ju Jesús chani alhikʼalhtailh: ―Ju quitʼin vachuʼ aclasacmiyau lakatam chivinti. Chai ni aquilajunau pus ju acsnich vachuʼ aclajunau tichi chavaich ju xaquijuni ni acnaviyaʼ ju ani taxtokni. 25Pus tis chavaich ju xamalakachayachilh ju Xivan amakpaxanaʼ. Ja yuchi ju Dios u yuʼunch ju lapanacni. Pus ju acsnich ju anuch lapanacni talaclajuni ixlhiʼakstuʼan: ―Pus ni canaju ni Dios ju xamalakachayachilh pus laich aquintajunin tajuch ni jantu xalacaʼiniyau. 26Chai jantu lai catinaju ni yuʼunch ju lapanacni ju xatamalakachayachilh ni na atalhoniyau ju lapanacni ni ixchuxʼan talhimispai ju Xivan ni ixnajun ixchivinti Dios. 27Pus yuchi chani talhijuni ju Jesús: ―Jantu iccʼatsayau. Pus ju acsnich ju Jesús alacjuni: ―Pus nin quitʼin jantu actilajuniu tichi chavaich ju xaquijuni ni acnavi tachi chun ju ani taxtokni. 28Chai ju Jesús vachuʼ alacjuni: ―Tʼas nonatʼit. Ju pumatam lapanac ixʼalin ixtʼiyunʼan istsʼalan. Pus ju yuchi lakʼalh ju xakʼai istsʼalh chai juni: “Quintsʼalh. Apʼinchich ju chavai chʼalhcatnaʼ laquimpuʼuvas”. 29Para ju anuʼ tsʼalh juni ni jantu catiʼalh. Para astan tamch xapastʼacʼa chai alh. 30Chai astan ju xapai lakʼalh ju salacatʼicstʼi chai vana va chun ju juni ju yuchi. Chai ju yuchi junilh ju ixpai ni canach. Para jantu alh. 31Pus aquilajunau. Ju anuʼ ixtʼiyunʼan tsʼalan tis chavaich ju xanavini ixkʼachat ju ixpai. Pus ju xalackʼajin palijni chai ju papanin tajuni: ―Yuchi ju xakʼai. Pus ju acsnich ju Jesús alacjuni: ―Slivasalh ju iclajunau. Ju achʼinin chai ju tʼacunin ju va lacati ixtatʼajun palai lai catatanuyaʼ junta lhinajun ju Dios. Palai jantu ju uxijnan. 32Iclajunau chunch ni quilachilh ju Xivan amakpaxanaʼ. Chai ju yuchi naulh ta yu laich sok catatsuculh ju lapanacni para jantu xaqʼuiclacʼaʼiyatʼit ju uxijnan. Alai yuʼunch ju talacaʼinilh ju achʼinin chai ju tʼacunin ju va lacati ixtatʼajun. Chai ju uxijnan laktsʼintʼatʼit ni tam xajun isʼatsucuntiʼan para ixlaquilhtu jantu xamacʼonatʼit ju miʼalactuʼuntiʼan ni laich ixlacʼaʼitʼit vachuʼ. 33Akʼasmatʼit vachuʼ ju ani chivinti ju iclajumputunau. Ixʼalin pumatam lapanac ju ixʼalin ixlacatʼun. Chai ju yuchi chʼanlh ju xaqʼuiu uvas. Chai coralhnu lacakʼex. Chai pokʼajʼula junta camaxtunicanaʼ ju xaxcan uvas. Chai yaulh lakatam chakaʼ ju na putankʼai ni laich capulhistaccalh ju ixpuʼuvas. Chai acsni navikʼolh pus amachʼixtaknilh ju makchʼalhcatnin. Chai ju yuchi alh makat. 34Chai acsni chaʼalh ju avilhchan ni chalh ju uvas pus ju anuʼ amatʼun amalakachanilh ju ixlapanacni ju anuʼ makchʼalhcatnin ni cataʼalh amaklhtayanin ju xalhiʼut tachi ju ixʼalhitʼatakʼoxitach. 35Para ju anuch makchʼalhcatnin tachʼapalh ju xalapanacni. Ju pumatam talakanekma. Ju apumatam tamakni. Chai ju apumatam talacatʼalhma. 36Chai aktam ju amatʼun amalakachachokopa ju aliʼin. Palai ilhuʼan. Para vana va chun ju tatʼalapa. 37Chai ju ixpuʼaclanch malakachalhch ju istsʼalh. Va ixnajun ni catatalhoniyaʼ ju istsʼalh. 38Para ju anuch makchʼalhcatnin acsni talaktsʼilh ju istsʼalh ju amatʼun talaclajuni sia yuʼunch: “Yuchach ju ani ju amanavin cajunaʼ acsni caniyaʼ ju ixpai. Atʼatʼitch. Camakniuch chai quiʼanuchʼan cajunaʼ ju ani puʼachʼananti”. 39Pus tachʼapalh. Tatantamacxtulh lacapuʼuvas. Chai tamaknilh. 40Chai ju Jesús acsni nonkʼo ju ani chivinti chani ajuni ju xalackʼajin palijni chai ju papanin: ―Tʼas nonatʼit. Acsni caminchokoyaʼ isʼakstu ju amatʼun tas catʼalayach ju anuch makchʼalhcatnin. 41Chai ju yuʼunch tajuni ju Jesús: ―Pus nin lacatsʼunin jantu catiʼamapaini. Alai caʼamaknikʼoyaʼ chai aliʼin ju caʼamachʼixtaknichokoyaʼ ju anuʼ puʼuvas. Caʼamachʼixtakniyaʼ ju lapanacni ju cataxtakniyaʼ ju xalhiʼut tachi ju caʼalhitʼatakʼoxiyach. 42Pus ju acsnich ju Jesús alacjuni: ―Ja va jantu tavanan laktsʼintʼatʼit ixchivinti Dios ju tsʼokcanta junta ma chani najun: Ju anuʼ chiux ju tasacmakʼalh ju ixyonin chakaʼ yuchach ju valhch ju chiux ju makʼastumucʼacanta chakaʼ junta tsʼokcanta tuchi cʼatach ju yocanta. Yuchi ju Dios ju navilh ju chunch. Chai acsni iclaktsʼinau pus na kʼai lhamakʼan iclhiulayau. Chun ju najun laʼixchivinti Dios. 43Chai ju uxijnan ni quilasamakʼantauch tachi ju talalh ju anuʼ akʼexinin pus yuchi jantu lai vana catilhilhinaulh ju Dios lamilhiʼuxijnan. Alai caʼalhijunaʼ ju aliʼin lapanacni ju vasalh catasuyaʼ laʼisʼatsucuntiʼan ni talhilaksi ju Dios. 44Acsni quintasamakʼan ju lapanacni pus va ixtʼachunch junita tachi acsni pukʼalhkʼoscan ju tuʼuʼ chiux chai tacʼatsanican. Chai acsni icʼaʼulani ju lapanacni ju ixtalakʼalhinʼan pus va ixtʼachunch junita tachi acsni catantʼalhma ju tuʼuʼ kʼai chiux chai jantu tavanan lai kʼostolai. 45Pus ju xalackʼajin palijni chai ju fariseonin acsni takʼasmatlh ju ani ixchivinti ju Jesús pus lana tamachakxalh ni yuʼunch ju alhichivincanch. 46Chai lana ixtachʼapaputun. Para va tatalhonilh ju ixtalhavatʼan lapanacni ni ixtalhimispai ju Jesús ju lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios.

will be added

X\