MATEO 19

1Pus ju Jesús acsni nonkʼo junima chivinti pus taxtulh ju xaʼestado Galilea. Alh ju xaʼestado Judea lhimakʼantacutni ju kʼai xcan Jordán. 2Chai na lhu lapanacni tachʼakʼokʼalh chai ju Jesús palai anavicha ju takʼankʼanin. 3Chai vachuʼ talakchincha ju aliʼin fariseonin. Va ixtapuxconiputun ixtalakʼalhin chai yuchi chani talhisacmilh: ―Ja lhijun ju lhamapʼaksin ni calhimacaulh ju ixʼamachakaʼ tam lapanac va ixlacaʼatalh tuʼuʼ lacatsʼunin ju jantu kʼox lhiulai. 4Chai ju Jesús chani akʼalhtailh: ―Ja va jantu laktsʼintʼatʼit laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta junta najun ni yuchi ju Dios ju anavilh ju pʼulhnan lapanacni. Chai navilh pumatam tsʼalh chai pumatam atsiʼ. 5Chai ju Jesús vachuʼ alacjuni ni alacatam laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta najun ni yuchi calhimaconach ju tam lapanac ju ixpai chai ixnati chai catʼatsucuyach ju ixʼamachakaʼ. Chai ju anuʼ ixpumatʼuiʼan tachi ju va pumatam catajunaʼ. 6Chai tailhiʼalh ixchivinti ju Jesús. Alacjuni: ―Pus jantuch vana pumatʼui lapanacni tajunita. Alai tachi va pumatam lapanac tajunita. Pus ju malakxtokta ju Dios jantu catitalaclhvaklh ju lapanacni. 7Pus ju acsnich chani tajuni ju fariseonin: ―Pus ni chunch ju lhilhcata ju Dios tajuch ni va naulh ju Moisés ni caxtaknicalh pumatam chakoʼulh lakatam alhiqui ju pulamacau chai camacaulh. 8Chai ju Jesús alacjuni: ―Va ixlacata ni na pʼas ju miʼalhunutʼan yuchi lhinaulh ju Moisés ni laich amacʼaʼuntʼit ju miʼamachakaʼan. Para ju laʼixputaiʼulacan ju lacamunutpaʼ jantu chun ixjunita. 9Chai iclajunau ni va acsnich ju lai macʼonatʼit ju miʼamachakaʼan ni va tʼatʼajun apumatam jokʼat. Para ni va kʼaya macʼonatʼit ju miʼamachakaʼan chai tʼatsʼucʼuchʼokʼoyaʼitʼit apumatam pus alactuʼunti ju naviyatʼit. Chai va tichi chavaich ju catʼatsucuchokolh ju va maconcanta vachuʼ alactuʼununch. 10Pus ju acsnich ju ixʼamamakaʼui tajuni: ―Pus ni chunchach lhiʼucxʼanta ixlacata ju jokʼat chai ixʼamachakaʼ pus ca palai kʼox ni jantu tavanan catamakʼaxtoklh ju jokʼat. 11Para ju Jesús alacjuni: ―Para jantu si lai catitamuctaxtulh tachi ju xanonatʼit. Va yuʼunch ju axtaknita ixtachaputʼan ju Dios ni lai catamuctaxtulh. 12Pus alin lapanacni ju takʼalhinita ixlacatunaʼan tus laʼixpulakʼauʼan chai yuchi jantu lai catalhitamakʼaxtʼokʼaʼ. Chai alin lapanacni ju alakʼalhinita ixlacatunaʼan ixtʼalapanac ni jantu lai catitamakʼaxtoklh. Chai alin lapanacni ju va isʼakstuʼan tanajun ni jantu catamakʼaxtʼokʼaʼ ni va jantu talacasqʼuin ni tuʼuʼ caʼasastuclh acsni taʼajuni ju lapanacni ixlacata ju Jesús. Pus ju laich camuctaxtulh ju chunch pus chach navi. 13Ju acsnich alhiminicalh ju Jesús ju askʼatʼan ni caʼamokslanilh ixmacaʼ laʼixlacatunaʼan chai catapaininilh ju Dios ixlacataʼan ni laich kʼox catatsucuyaʼ. Para ju ixʼamamakaʼui ju Jesús taʼalackʼaima ju ixtalhichaʼan isʼaskʼatʼan. 14Para ju Jesús alacjuni: ―Amacʼaʼuntʼit ju askʼatʼan. Chach quintalakmilh. Jantu asaspʼitʼit ni quintalhilaksich ju yuʼunch. Chai va tichi chavaich ju aquilhilaksiyaʼ tachi ju quintalhilaksi ju ani tayanalh askʼatʼan yuchi ju laich catanuyanta ju lactʼiyan. 15Pus ju acsnich ju Jesús amokslanilh ixmacaʼ laʼixlacatunaʼan ju askʼatʼan. Astan taxtuchokolh ju anch. 16Chai chincha pumatam tsʼalh chai chani juni ju Jesús: ―Amamakaʼunuʼ ju uxintʼi na kʼox lapanacʼat. Aqʼuiʼunch. Tamalhch ju kʼoxich ju acnavi ni caʼalilh ju quiʼatsucunti ju conkʼalhiyanta ju lactʼiyan. 17Chai ju Jesús juni: ―Ju uxintʼi ni naʼun ni va iclapanac pus tajuch ni qʼuiʼunich ni ickʼox. Jantu xamatiʼ ju kʼox cava. Va yuchi ju Dios. Para ni pʼacxampʼutʼun ju miʼatsucunti ju conkʼalhiyanta lactʼiyan pus amuctʼaxtʼutʼi tachi ju najun lacalhamapʼaksin. 18Chai ju anuʼ tsʼalh juni: ―Tamalhch. Chai ju Jesús juni: ―Jantu amaknitʼi xamatiʼ. Jantu atʼatsʼucʼu ju jantu miʼamachakaʼ. Jantu akʼalhaun. Jantu anauch taʼaklhtamat chivinti ixlacata apumatam. 19Atʼalhonin ju mimpai chai minatich. Chai amapʼainitʼi ju mintʼalapanac tachi ju va jun miʼakstu ju mapʼainichʼokʼocʼan. 20Chai ju tsʼalh juni: ―Tachi chun ju ani icmuctaxtukʼota tus quilhitalacatʼicstʼin. Tijuch aliʼ ju quincʼacxni. 21Chai ju Jesús juni: ―Pus ni vasalh lacʼasqʼuin ni jantu tuʼuʼ camakʼancʼacxniyan ni laich amaklhtʼayananaʼ ju atsucunti ju jonkʼalhita pus aʼinchich. Astʼachich ju miʼalinta chai axtʼakniyaʼich ju quilhpatinin tachi chun ju amakʼaixtʼokʼaʼ. Ju chunch caʼalinach ju mimakʼalit ju lactʼiyan. Chai acsni anavikʼoyaʼ ju chunch pus atʼatʼich. Aqʼuinchʼakʼokʼayaʼich. 22Para ju anuʼ tsʼalh acsni kʼasmatlh ju ani chivinti lana amakʼaniniʼalh ni na lhu ixʼalin ju ixmakʼalit. 23Ju acsnich ju Jesús chani alacjuni ju ixʼamamakaʼui: ―Slivasalh ju iclajunau. Na kʼox lhixcai ni lai catanu ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios tam makʼaliʼ. 24Aktam iclajunchokopalau ni na xcai ni lai catanu lactʼiyan tam makʼaliʼ. Tachi ju tuʼuʼ camello ni jantu lai catitapasalh junta tilhucucu ju macscat pus vana va chun ju tam makʼaliʼ. Ju yuchi jantu lai catiʼalh ju lactʼiyan. 25Pus ju ixʼamamakaʼui acsni takʼasmatlh ju ani chivinti slivasalh na talhamakʼaninilh. Chai tanaulh: ―Pus tis chavaich ju lai catakʼalhtaxtulh. 26Para ju Jesús alaktsʼilh chai alacjuni: ―Pus ju va lapanac aktsʼiya palai tuʼuʼ lhiulai ju ixmakʼalit. Palai jantu ixtaxtokni ju Dios. Para ju Dios jantu tuʼuʼ xcai lhiulai. Ju yuchi lai mapaxani ixʼatalacpastʼacʼat tam lapanac. 27Pus ju acsnich ju Pitaluʼ chani juni ju Jesús: ―Pus ju quijnan icmaconkʼotauch chux quintaxtokni quincʼan chai iclachʼakʼokʼatauch. Ju chavai tijuch ju aclhajayau ju quijnan. 28Chai ju Jesús juni: ―Pus acsni catasastʼichokoyaʼ chux ju lacamunutpaʼ pus actolaʼ laquimpuʼucxtin ju slivasalh na kʼox cajunaʼ. Quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Chai ju uxijnan ni quilachʼakʼokʼayauch ju chavai pus ju acsnich vachuʼ atʼolaʼitʼit lacalakacautʼui puʼucxtin. Chai alhiʼunaʼitʼit ju ixquilhmaccautʼuiʼan ju mintʼaʼisraelitanin. 29Pus va tichi chavaich ju calhimacaulh ju ixchakaʼ u tam ixlakʼau tsʼalh u tam ixlakʼau atsiʼ u tam ixpai u tam ixnati u tam ixʼamachakaʼ u isʼaskʼatʼan u ixlacatʼun va ixlacata ni quinchʼakʼokʼai pus palai lhu caxtaknicanaʼ. Jantu chun tachi ju macaulh ju quilacata. Chai vachuʼ caʼalinaʼ isʼatsucunti ju conkʼalhiyanta ju lactʼiyan. 30Para ju lactʼiyan caʼalinaʼ lapanacni ju makʼanch xaquintalhilaksi. Para jantu lai actinaulh ni va ixlhiyuchi palai kʼox caʼalhilhiulacalh. Palai jantu ju aliʼin. Chai vachuʼ cataʼalinaʼ lapanacni ju jantucaʼ makʼan xaquintalhilaksi. Para jantu lai actinaulh ni va ixlhiyuchi palai jantu kʼox caʼalhilhiulacalh. Palai kʼox caʼalhiulacalh ju aliʼin.

will be added

X\