MATEO 18

1Ju acs avilhchan talakchaʼalh ju Jesús ixchuxʼan ju ixʼamamakaʼui chai tajuni: ―Tis chavaich ju palai xakʼai cajunaʼ acsni calhinonaʼ ju Dios. 2Pus ju acsnich ju Jesús tʼasanilh pumatam askʼatʼa. Yaulh laʼixlacaitatʼan. 3Chai alacjuni: ―Slivasalh ju iclajunau. Ni jantu amapʼaxayaʼitʼit ju miʼatsucuntiʼan chai ni jantu ixlhichux ju miʼalhunutʼan aʼuntʼit tachi ju tam askʼatʼa ju jantu lhitakʼayai ju tuʼuʼ pus jantu tavanan lai atʼitʼanutʼit junta lhinajun ju Dios. 4Pus va tichi chavaich ju jantu tuʼuʼ calhitakʼayayaʼ tachi ju lai ju ani ya askʼatʼa pus yuchach ju palai xakʼai cajunaʼ junta lhinajun ju Dios ju lactʼiyan. 5Chai va tichi chavaich ju lhikʼach caʼamaklhtayananaʼ ju tam quilapanac ju jantu tuʼuʼ lhitakʼayai tachi ju lai ju ani ya askʼatʼa pus tachi ju va jun quitʼin ju quiʼamaklhtayanan. 6Va tichi chavaich ju camakʼalhkʼosuyaʼ tam xamatiʼ ju jantucaʼ kʼox quilhilaksi pus palai kʼox caʼixva ni caʼixpixtuchʼimucʼacalh ju tsasnatpuchʼipi chai caʼixmacaʼancalh junta palai talhman lacaʼalama acsni tucaʼ ixmakʼalhkʼosui tam xamatiʼ. 7Painiʼitnich ju lapanacni ju tatʼajun ju ani lacamunutpaʼ ni aktsʼiya na alin ju pukʼalhkʼoscan. Para painich ju anuʼ lapanac ju camakʼalhkʼosu apumatam. 8Pus ni pʼalactʼuʼunumpʼutʼunatʼit ju mimacaʼan pus jantu anavitʼit. U ni anch ju pʼimpʼutʼunatʼit junta akʼalhkʼosaʼitʼit pus jantu apʼitʼit ju anch. Alai alatʼit tachi ju va chʼakxpʼuxtʼatʼit chai makʼantʼatʼit ju mimacaʼan u minchʼajaʼan. Pus palai kʼox cava ni atʼanuyaʼitʼit ju lactʼiyan mas va lakatamch ju mimacaʼan u minchʼajaʼan. Palai jantu kʼox cava ni apʼacxantʼit chux lakatʼui mimacaʼan u minchʼajaʼan para va apʼumacʼapʼincʼantʼit ju lacajipi. 9U ni yuchi ju laktsʼimpʼutʼunatʼit ju tamalactuʼuniyan pus jantu alaktsʼintʼit. Alai alatʼit tachi ju va maxtʼutʼatʼit chai makʼantʼatʼit ju milakchulhʼan. Pus palai kʼox cava ni atʼanuyaʼitʼit ju lactʼiyan mas va lakatamch ju milakchulhʼan. Palai jantu kʼox cava ni caʼalilh chux lakatʼui ju milakchulhʼan para va apʼumacʼapʼincʼantʼit ju lacajipi. 10Jantu tavanan ju va jantu tuʼuʼ alhiulatʼit ju uxijnan tam xamatiʼ ju jantu tuʼuʼ lhiulacan ju ani lacamunutpaʼ. Iclajunau chunch ni va tachi tayanancha lactʼiyan ju anquilhnin ju taʼalhistʼacʼa ju yuʼunch. Vanin tayanalh junta vi ju quimpai. 11Chai ju quitʼin yuchi iclhimilh ju ani ni laich acʼamakʼalhtaxtuyaʼ ju istatsʼankʼata. Quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 12Pus tʼas nonatʼit. Ju tam xamatiʼ ni capacxalh tachi tam cientos ixborregojni chai ni camakʼatsʼankʼa lactalhpa lakatam ja jantu camacaulh ju noventa y nueve chai caʼalh puxconaʼ ju istsʼankʼata. 13Pus slivasalh ju iclajunau. Acsni calhitajuyach ju yuchi ju istsʼankʼata pus palai na calhikʼachanaʼ ju yuchi. Palai jantu ju noventa y nueve ju jantu istatsʼankʼata. 14Pus vana va chun ju mimpaiʼan ju vilhcha lactʼiyan. Ju yuchi jantu lacasqʼuin ni catsʼankʼa nin tachi pumatam ju sia yuʼunch ju jantu tuʼuʼ lhiulacan ju ani lacamunutpaʼ. 15Ju tam milhilakʼau ni calactuʼuyan pus inchich juniniʼ va isʼakstu. Chai ni calhilatolaʼ chai catapaininiyan ni amacʼacxaniyaʼ pus aktʼaiʼutʼach ju milakʼau chai jantu camamakʼalhkʼajnicanaʼ ixlacata ju anuʼ xanavi. 16Para ni jantu lhilatolai pus akʼailhipʼi tachi pumatam u pumatʼui. Ju chunch caʼalinaʼ pumatʼui u pumatʼutu ju catakʼasmatniyaʼ ju ixchivinti. 17Para ni jantu calhilatolaʼ laʼixʼucxlacapuʼan ju yuʼunch pus aʼunch chux ju tatakʼaixtʼokʼa ni talakʼayai ju Dios. Para ni jantu calhilatolaʼ laʼixʼucxlacapuʼan ju yuʼunch pus alhimispʼatʼich tachi tam xamatiʼ ju jantu mispai ju Dios. 18Slivasalh ju iclajunau ju uxijnan ju quilapanacni untʼatʼit. Tachi chun ju jantu alakʼaʼiyaʼitʼit ni catanavi ju yuʼunch ju quintalhilaksi pus vachuʼ jantu calakʼaʼiyaʼ ju Dios. Chai tachi chun ju alakʼaʼiyaʼitʼit ni catanavi ju yuʼunch ju quintalhilaksi pus vachuʼ calakʼaʼiyaʼ ju Dios. 19Vachuʼ iclajunau ju ani. Ni alin ixtʼiyunʼan ju milhiʼuxijnan ju va lakatam catanaviyaʼ ixʼatalacpastʼacʼatʼan ixlacata ju tuchi tasqʼuiniputun ju Dios pus caʼanaviniyaʼ ju quimpai ju vilhcha lactʼiyan. 20Pus caʼanavinicanaʼ ni quitʼin ju icʼalactʼavi ixpumatʼui u ixpumatʼutuʼan ju tatakʼaixtokta ni quintalakʼayai. 21Pus ju acsnich ju Pitaluʼ lakʼalh ju Jesús chai juni: ―Ta pakchux ju acmacʼacxaniyaʼ tam quilakʼau ju quinavinitʼajun tuʼuʼ macxcai. Ja paktujun. 22Para ju Jesús junich: ―Jantu icjunan ni va paktujun. Para tus va ta pakchux. 23Iclajunau ni alamacʼacxayaʼitʼit ni tamacʼacxanitan ju Dios. Pus chani tapasai junta lhinajun ju Dios tachi ju tapasalh laʼisʼatsucunti pumatam kʼai ucxtin ju atʼanavilh ju aputʼekʼenti ju ixtalhiʼanich. 24Pus acsni taiʼulalh ju aputʼekʼenti pus lhiminicalh pumatam ju ixlhiʼanich lakacau milh oro tumin. 25Para ju yuchi ni jantu lai jintaʼ ixʼi ju ixlhimapalhcan pus ju ixʼucxtin lhinaulh istʼaca ju yuchi chai ju ixʼamachakaʼ chai isʼaskʼatʼan chai tachi chun ju ixtaxtokni. Chai caxtaknicanaʼ ju ucxtin mas va yuchi ixtapalh tachi chun ju yuʼunch. 26Pus ju acsnich ju anuʼ lapanac taʼaktsokotanilh ju ixʼucxtin chai tapaininilh. Junich: “Quiʼucxtin aqʼuimpʼacxacaʼ lacatsʼunin chai acmapalhnikʼoyan chux”. 27Pus ju anuʼ ucxtin mapainilh ju anuʼ ixlapanac chai xacanilh ju ixʼalhiʼaninti chai junilh ni laich caʼanchokolh laʼixchakaʼ. 28Para ju yuchi acsni taxtulh lana tʼalapakxtoklh apumatam ju vachuʼ ixlapanac ixjunita ju kʼai ucxtin. Chai ju yuchi ixlhiʼani ixtʼaxalapanac tam cientos oro tumin. Pus lana chʼapalh chai tsuculh pixtupalhitni. Juni: “Aqʼuixtʼaknin ju qʼuilhipʼini”. 29Pus ju acsnich ju ixtʼaxalapanac taʼaktsokotanilh vanin laʼixchʼajaʼ chai tapaininilh. Junich: “Aqʼuimpʼacxacaʼ lacatsʼunin chai acmapalhnikʼoyan chux”. 30Para ju yuchi jantu ixpacxamputun. Alai alh chivimakʼanaʼ chai lhinaulh ixtʼalhnuca tus camapalach ixʼalhiʼaninti. 31Pus ju ixtʼaxalapanacni talaktsʼilh tuchi ixnavican chai lana na taʼamakʼaninilh. Pus taʼalh juninin ju ixʼucxtinʼan tachi chun ju ixtalaktsʼinta. 32Pus ju acsnich ju ixʼucxtin tʼasanilh chai junilh: “Tis va yuchach ji lapanac ni na va kʼai unitʼa. Tachi chun ju anuʼ ju xaqʼuilhipʼini icxacakʼo acsni qʼuintʼapʼainininch. 33Ja jantu vachuʼ ixlhijun ni ixʼamapʼainitʼi ju mintʼaxalapanac tachi ju icmapainin ju uxintʼi ju quitʼin”. 34Pus ju acsnich ju ixʼucxtin slivasalh na talhkʼamalh. Chai makʼaxtaknilh ju lapanacni ju tamamakʼalhkʼajni tus acsni jantu mapalhkʼojui ju ixʼalhiʼaninti. 35Chai ju Jesús tailhiʼalh ixchivinti. Alacjuni ju lapanacni: ―Pus chunchach vachuʼ ju uxijnan. Ju quimpai ju vilhcha lactʼiyan vana va chunch catanaviyan ju uxijnan ni jantu amacʼacxaniyaʼ ixlhichux miʼalhunutʼan ju tam milhilakʼau ni tuʼuʼ catanaviniyan.

will be added

X\