MATEO 15

1Ju acsnich talakmilh ju Jesús ju aliʼin fariseonin chai ju lapanacni ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin amachakʼan Jerusalén. Chai tasacmilh ju Jesús. Tajuni: 2―Ju mintamamakaʼun tajuch ni jantu tuʼuʼ talhiulai ju ixlhamapʼaksinʼan ju papaninch ni jantu chunch tamakchʼakʼai acsni tavajin tachi ju iclhilanitau ju quijnan. 3Para ju Jesús chani akʼalhtailh: ―Pus ju uxijnan tajuch ni jantu navipʼalatʼit tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin ju Dios. Alai va naviyatʼit ju miʼatalanintiʼan miʼakstuʼan. 4Pus ju Dios chani naulh: “Atʼalhonitʼit ju mimpaiʼan chai ju minatiʼan”. Vachuʼ naulh ni camaknicalh va tichi chavaich ju cajunaʼ macxcai chivinti ju ixpai u ixnati. 5Para ju uxijnan lakʼaʼinitʼit ni chani cajunilh ju ixpai u ixnati ju tam lapanac: “Ju quitʼin jantu lai actilaʼaktaiju va ixlacaʼatalh ni iclhikʼailaktsʼilh ju Dios ju tumin ju xaclapuʼaktaiju ju uxijnan”. 6Pus ju uxijnan lakʼaʼiyatʼit ni jantu caʼaktaiju ju ixpai u ixnati va tichi chavaich ju chunch canaulh. Chai ni chunch ju layatʼit pus samakʼantʼatʼit ju ixlhamapʼaksin Dios va ixlacaʼatalh ni navipʼutʼunatʼit ju miʼatalanintiʼan miʼakstuʼan. 7Ju uxijnan va aʼokxchokʼonin untʼatʼit acsni chunch ju layatʼit. Pus slivasalh tachi ju naulh ju Isaías ju milacataʼan acsni chani xatsʼokʼulai laʼixchivinti Dios: 8Ju ani lapanacni va laʼixquilhniʼan quintalakʼayai. Para ju laʼixʼalhunutʼan tam tapastʼacʼa ju quilacata quitʼin. 9Jantu lhitapalai ni quintalakʼayai ni taʼamalanininch va ixlhamapʼaksinʼan ju ixtʼalapanacniʼan. 10Acsni nonkʼolh ju chunch ju Jesús pus atʼasanilh ju ixtalhavat lapanacni chai chani alacjuni: ―Aquilakʼasmatniu chai amachʼakxatʼit ju aclajunau. 11Jantiyuʼ ju ui tam lapanac ju malhquiliquini ju isʼatsucunti. Alai yuchi ju chivinti ju taxtui laʼixquilhni. Yuchach ju malhquiliquini isʼatsucunti ju tam lapanac. 12Pus ju acsnich talakmilh ju Jesús ju ixʼamamakaʼui chai chani tajuni: ―Ja cʼatsʼaich ni talhitalhkʼamalh ju fariseonin ju tuchʼi xaʼaʼuni. 13Para ju Jesús chani alacjuni: ―Tachi chun ju lapanacni ju jantu talacaʼiputun ixchivinti ju quimpai ju vilhcha lactʼiyan cataʼaclayaʼ. Chunch ju caʼaʼulhtucanaʼ tachi acsni tipulhucan ju tuʼuʼ qʼuiu. 14Pus amacʼaʼuntʼit ju yuʼunch ni chunch tajunita tachi ju tuʼuʼ alakʼachʼixnin chai taʼapʼulhniputun ju ixtʼaʼalakʼachʼixnin. Pus ju tam alakʼachʼix ni capʼulhnilh ju ixtʼaʼalakʼachʼix pus ixtʼiyunʼan catintaʼanaʼ junta puculhucnicʼa. 15Pus ju acsnich ju Pitaluʼ chani juni ju Jesús: ―Aquilamavasalaniuch ju chivinti ju xaʼaʼuni ju ixtalhavat lapanacni. 16Chai ju Jesús ajuni: ―Ja vachuʼ jantu lai amachʼakxanantʼit ju uxijnan. 17Ja va jantu machʼakxayatʼit ni va lamimpajanʼan ju tajui tachi chun ju qʼuilhtʼanuyatʼit. Chai astan va makʼancanch. 18Para tachi chun ju macxcai chivinti ju qʼuilhtʼaxtʼuyatʼit pus lamiʼalhunutʼan ju minacha. Chai yuchach ju tamalhquiliquiniyan ju miʼatsucuntiʼan. 19Pus lacaʼalhunut ju taxtui ju macxcai atalacpastʼacʼat chai ju amakninti chai ju ixpuxcajuca apumatam chakoʼulh u apumatam jokʼat. Vachuʼ lacaʼalhunut ju taxtui ju ixkʼachanica ni va lacati tsucucan chai ju akʼalhaʼunti chai ju taʼaklhtamat chai ju macxcai chivinti. 20Yuchach ju ani ju malhquiliquini isʼatsucunti ju tam lapanac. Jantiyuʼ ni va jantu chun camakchʼakʼalh acsni cavenaʼ tachi ju talhilanita ju aliʼin. 21Pus ju acsnich ju Jesús taxtucha ju anch. Alh ju xalacatʼun junta ixʼalin ju lakʼachakʼanixni Tiro chai Sidón. 22Chai pumatam chakoʼulh amachakaʼ Canaán lakʼalh ju Jesús chai va tsa tsa tapaininilh. Chai na pʼas ixchivinin acsni chani ixjuni: ―Quiʼucxtin. Istsʼalhʼat David. Lamapainin aqʼuiʼaktʼaiʼutʼich. Alin ju lhacaticuru laʼixlacatuna ju quintsiʼ chai slivasalh na makʼalhkʼajnan. 23Chunch ju ixjuni ju Jesús para ju yuchi jantu tsʼi junilh. Pus ju acsnich talakmilh ju Jesús ju ixʼamamakaʼui chai tatapaininilh. Tajunich: ―Anavininch ju tuchi sqʼuiniyan ni laich caʼanchokolh laʼixchakaʼ ni na jeks quintamavayan. 24Pus ju acsnich ju Jesús chani naulh: ―Ju Dios quimalakachatachilh ni va yuʼunch acʼaʼaktaijuyaʼ ju quintʼaʼisraelitanin ju catamakʼalhkʼajnankʼalhi ni catatailhiʼalh ixʼalactuʼuntiʼan. 25Para ju anuʼ chakoʼulh palai vanin milh junta ixya ju Jesús. Taʼaktsokotanilh. Chai chani juni: ―Quiʼucxtin aqʼuiʼaktʼaiʼutʼich. 26Para ju Jesús juni: ―Jantu lhijun ni acʼaktaijun ju uxintʼi. Ni chunch aclalh pus va ixtʼachun cava tachi ju va acʼaquictaiʼi ju ixvaitiʼan ju quintʼaʼamachivinti chai acʼaxtaknilh ju scʼuyun. 27Para ju anuʼ chakoʼulh chani juni: ―Vasalh ji quiʼucxtin. Para mas yuʼunch ju scʼuyun tasacʼui ju xataquicpuchin ju patajui lacamixa junta tavajin ju ixʼucxtinʼan. 28Pus ju acsnich ju Jesús juni: ―Chakoʼulh slivasalh na qʼuilhilaksich. Anavinicʼanaʼich ju tuchʼi xaqʼuisqʼuinich. Pus lana palai va ju istsiʼ ju anuʼ pantsʼiquis. 29Chai ju Jesús taxtucha chai milh vanin laxaʼatantsʼin Galilea. Chai astan alh lakatam akstijun chai tolhcha ju anch. 30Chai na lhu talakchaʼalh ju lapanacni. Alaclhichaʼanicalh ju jantu lai ixtaʼalhtanan chai ju alakʼachʼixnin chai ju nunuʼ chai ju macmututu chai ju alich na lhu takʼankʼanin. Vaninch amamacalh junta ixchʼantai ju Jesús chai ju yuchi palai anavikʼo. 31Pus ju lapanacni na talhamakʼaninilh acsni talaktsʼilh ni ixtachivinin ju nunuʼ ixtajunita. Chai ju macmututu ixjunita palai tajunlh. Chai ju va chʼanlhkʼavilh ixtajunita laich sok ixtaʼalhtanan. Chai ju alakʼachʼixnin ixtajunita laich ixtaʼalacʼavanan. Pus chux ju lapanacni na talhamakʼaninilh. Chai na talakʼayalh ju isDiosʼan ju israelitanin. 32Ju acsnich ju Jesús alactʼasanilh ju ixʼamamakaʼui chai chani ajuni: ―Painiʼitnich ju ani tavilanalh lapanacni ni lakatʼutu avilhchan xaquintatʼatolan chai ju chavai matich ju tuchi cataʼulh. Chai jantu icʼamalakachaputun laʼixchakaʼan ni va catachavaʼalh. Jantu xcai ni va catataʼaktalh ju lacati ixchavanʼan. 33Pus ju ixʼamamakaʼui tajuni: ―Para ju ani jantu xamatiʼ tʼajun. Tas anchach ju lai acʼiyau ju quijnan ju lhu vaiti ni laich acʼamalhilanikʼoju ju ixtalhavat lapanacni. 34Chai ju Jesús asacmilh. Alacjuni: ―Tas akxchux vati ju chʼapʼatʼatʼit. Chai ju yuʼunch tajuni: ―Va akxtujun vati chai lacatsʼunin lactʼicstʼi pamata. 35Pus ju acsnich ju Jesús ajuni ixtalhavat lapanacni ni catatavilhcaʼ lacaʼatsʼinan. 36Chai ju yuchi chʼapalh ju akxtujun vati chai ju pamata. Xtaknilh lhakʼailaktsʼin ju Dios. Chai astan lacchʼekʼelh chai axtaknilh ju ixʼamamakaʼui. Chai ju yuʼunch taʼalhilaktsakʼo tachi chun ju lapanacni. 37Pus tavenkʼo ixchuxʼan chai talhilalh. Chai astan tasacchokolh ju jantu taʼokʼo. Chaʼalh lakatujun tankʼalin. 38Pus ju anuch ju tavailh ixchaʼanta lakatʼatʼi milh jokʼatni. Ju chakolun chai ju askʼatʼan jantu aputekʼecalh. 39Pus ju Jesús amacʼami ju lapanacni. Taju lacabarco chai alh vanin ju lakʼachakʼan Magdala.

will be added

X\