MATEO 13

1Pus ju acsni avilhchan ju Jesús taxtulh ju lacachakaʼ. Chai tolhcha vanin laʼixquilhtuʼ ju atantsʼin. 2Chai ni na lhu talakchaʼalh ju lapanacni pus ju yuchi taju lacabarco ni laich caʼamalanikʼolh ixchuxʼan. Anch ju tavi chai tachi chun ju lapanacni lacatʼun tataya laʼixquilhtuʼ atantsʼin. 3Pus ju acsnich ju Jesús na lhu taxtokni ju xaʼamalani ju lapanacni. Para si lacatuʼuʼ chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. Chani xaʼajuni: ―Pumatam achʼananaʼ alh lhavanaʼ ju ixʼachʼananti. 4Chai acsni ixtʼajun lhavanaʼ pus lacatsʼunin ju xatʼin tamacha va lacati. Chai tamilh ju tsʼokʼo chai tasacʼulh. 5Chai ju aliʼ ju xatʼin tamacha laʼixʼucxni chiux junta matiʼ lhu ixjunita ju tʼun. Pus ju yuchi va tsʼalhti pʼunlh ni matiʼ lhu ixjunita ju tʼun. 6Para acsni xajchilh ju avilhchan lana macchalh chai lana xixlh ni jantu makat ixtinui istisivic. 7Chai ju aliʼ ju xatʼin tamacha junta vachuʼ ixma ju xatʼin alhtucunuʼ. Pus ju alhtucunuʼ palai vatsʼalhti takʼaya chai akxtakmalh ju anuʼ achʼananti. 8Para ju aliʼ xatʼin tamacha junta na kʼox ixjunita ju tʼun. Chai ju yuchi pʼunlh. Takʼaya. Chai tocʼalh ju xalhiʼut. Pus talhava ju akatamin achʼananti. Ju aliʼ tocʼalh tam cientos xalhiʼut. Ju aliʼ tocʼalh sesenta xalhiʼut. Chai ju aliʼ tocʼalh va lakapʼuxamcau ju xalhiʼut. 9Pus va tichi chavaich ju alin ixpakʼasmatni pus cakʼasmatlich ju tuchi iclajunau. 10Pus ju acsnich ju ixʼamamakaʼui ju Jesús talakmilh chai chani tajuni: ―Tajuch ni va alacmalani ju lapanacni lacatuʼuʼ chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. 11Chai ju Jesús alacjuni: ―Ju uxijnan lacʼasqʼuinicʼantʼatʼit ni amachʼakxayaʼitʼit ju chivinti ju najun ni lhinomputun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni. Para ju aliʼin lapanacni jantu alakʼaʼinican ni catamachakxa. 12Pus ju lacaʼi ju juncan pus aliʼ cajuncanaʼ chai lhu camachakxayaʼ. Para ju jantu lacaʼiputun ju tuchi juncan pus camacʼapʼanicanaʼ ju tuchi ixlacaʼita. 13Pus ju lapanacni ni lana jantu tamispai tuchi nomputun mas talaktsʼin tuchi icnavi chai lana jantu talacaʼi nin catamachakxa ju quinchivinti mas takʼasmatʼa pus yuchi icʼalhilhixakʼalai ju lapanacni lacatuʼuʼ chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaca ju tuʼuʼ. 14Chai laʼisʼatsucuntiʼan ju yuʼunch uctaxtui ixchivinti ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Isaías ixjuncan. Pus ju yuchi chani naulh: Ju uxijnan slivasalh akʼasmatʼaʼitʼit para jantu lana amachʼakxayaʼitʼit. Chai slivasalh alacʼavananaʼitʼit para jantu anaviyaʼitʼit cuenta tuchʼi ju laktsʼinatʼit. 15Chunch ju catapasayaʼ lamiʼatsucuntiʼan ni na pʼas xajun ju miʼalhunutʼan. Chai lana jantu kʼasmatʼatʼit tuʼuʼ. Chai tachi ju va lakpustʼoktʼit ni va jantu tuʼuʼ laktsʼimpʼutʼunatʼit. Chai jantu tuʼuʼ kʼasmatpʼutʼunatʼit. Chai jantu tuʼuʼ machʼakxapʼutʼunatʼit. Chunch ju layatʼit ni jantu macʼompʼutʼunatʼit ju miʼalactuʼuntiʼan ni laich aclamakʼalhtaxtuch. Chunch ju naulh ju Isaías. 16Para na paxcat untʼatʼit ju uxijnan ji quintsʼalan ni vasalh pʼuʼalacʼavananatʼit ju milakchulhʼan chai pʼakʼasmatnanatʼit ju miʼakʼaxkʼolhʼan. 17Pus slivasalh ju iclajunau. Na lhu ixʼalin ju makʼaniya ixlapanacni Dios chai ju aliʼin makʼaniya lapanacni ju soknicʼa ixjunita ju isʼatsucuntiʼan ju na ixtalaktsʼimputun ju tuchʼi laktsʼinatʼit ju uxijnan. Para jantu tavanan talaktsʼilh. Chai na ixtakʼasmatputun ju tuchʼi kʼasmatʼatʼit para jantu tavanan takʼasmatlh. 18Ju Jesús tailhiʼalh ju ixchivinti chai chani ju ajuni ju ixtamamakaʼun: ―Pus akʼasmatʼit ju uxijnan tuchi nomputun ju chivinti ixlacata ju achʼananaʼ. 19Pus ju tʼin ju tamacha vanin laʼixquilhtuʼ ti yuʼunch ju takʼasmatʼa ju chivinti junta najun ni lhinomputun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni. Para ju yuʼunch jantu tamachakxai. Chai lana min ju lhacaticuru chai amacʼapʼani ju chivinti ju ixʼachʼananicanta laʼixʼalhunutʼan. 20Chai ju tʼin ju tamacha laʼixʼucxni chiux yuʼunch ju takʼasmatʼa ixchivinti Dios chai lana soko takʼachani. 21Para chunch tajunita tachi ju anuʼ xapʼun laʼixʼucxni chiux. Jantu vasalh laʼixlhichux ixʼalhunutʼan ju takʼachani. Va pantsʼiquis ju talacaʼi. Para acsni min ju tuʼuʼ makʼalhkʼajnat u tuʼuʼ axcayanti va ixlacata ni talacaʼi ju ixchivinti Dios pus lana tamacajun ixti ju Dios. 22Chai ju tʼin ju tamacha junta ixʼalin ju xatʼin alhtucunuʼ pus yuʼunch ju takʼasmatʼa ixchivinti Dios para va tachi talhamakʼaninin ju xataxtokni ju ani lacamunutpaʼ chai va taputaʼokxchokʼoi ju tumin. Pus tachi chun ju ani taxtokni va amacʼapʼani ju chivinti ju ixchʼananicanta laʼixʼalhunutʼan chai jantu tavanan vasalh tasui ixtachaput ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan. 23Para ju tʼin ju tamacha lacakʼoxi tʼun yuʼunch ju takʼasmatʼa ju ixchivinti Dios chai tamachakxai. Chai lana tasui laʼisʼatsucuntiʼan ixtachaput ju Dios. Ju aliʼin slivasalh lhu tasui ixtachaput Dios laʼisʼatsucuntiʼan. Ju aliʼin palai na lacatsʼunin chai ju aliʼin palai tucan na lacatsʼunin. 24Chai ju Jesús ajunilh ju lapanacni ju ani alakatam chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. ―Junta lhinajun ju Dios chunch tapasai tachi ju tapasalh laʼisʼatsucunti pumatam lapanac. Ju yuchi chʼanlh ju kʼoxi xatʼin trigo laʼixcuxtu. 25Para ju tsʼis acsni ilhtatacan pus milh ju ixtʼalaxcai ju anuʼ lapanac chai alhavanalh ju xatʼin achʼitin. Va lhitayalh ju kʼoxi tʼin. Chai acsni chʼankʼo pus lana taxtucha. Alh. 26Pus pʼunlich ju kʼoxi tʼin chai vachuʼ pʼunlich ju xatʼin achʼitin. Tatakʼaya. Para acsni tsuculh aliniʼ ju xatocʼat ju trigo acsnicaʼ ju tasu ju achʼitin ju ixchʼancanta. 27Pus ju acsnich ixlapanacni ju amatʼun talakmilh chai tajuni: “Ja jantu xachʼan ju kʼoxi tʼin lamincuxtu. Pus tas anchach ju xaminacha ju va achʼitin”. 28Chai ju amatʼun ajunich: “Yuchi ju quintʼalaxcai ju xachʼan ju xatʼin ju va achʼitin”. Chai ju acsnich ju ixlapanacni tasacmich. Tajunich: “Ja lacʼasqʼuin ni acʼauch laxtunin”. 29Para ju yuchi chani ajuni: “Jantu ni va lai tʼapʼulhutʼit ju kʼox achʼananti acsni tʼipʼulhuyatʼit ju achʼitin. 30Amacʼaʼuntʼit. Chach takʼaya kʼaixtam tus acsni caʼalinach ju xatocʼat. Ju acsnich chani acʼajunaʼ ju catapʼuxaʼ: Pʼulhnan apʼulhutʼitch ju achʼitin. Chai apʼachʼimayaʼitʼit makxapatamin ni laich caxavacanaʼ. Chai astan apʼulhutʼit ju trigo chai amakʼatʼit laquimpacʼatsʼa”. 31Ju Jesús alacjuni ju lapanacni alakatam chivinti ju ixʼapumavasalaniputun ni lhu catalhilaksiyaʼ ju Dios acsni talaktsʼin ni lhinajun ju yuchi laʼisʼatsucuntiʼan ju aliʼin ixtʼalapanacni. Pus chani ju ajuni: ―Acsni lhinajun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni pus chunch ju tapasai tachi ju tapasai acsni chʼancan ju xatʼin mostaza. 32Ju anuʼ xatʼin yuchi ju palai lacatʼicstʼi tachi chun ju tʼin. Para acsni takʼayai na kʼalhapakʼai jun. Tasui tachi ju lacatʼicstʼi qʼuiu. Chai ju tsʼokʼo tamin chai tamucʼai ixpamalhiquiʼan laʼixʼacatan. 33Ju Jesús vachuʼ alacjuni ju lapanacni alakatam chivinti ju ixʼapumavasalaniputun tuchi tapasai acsni lhinajun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni. Pus chani ju ajuni: ―Acsni lhinajun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni chunch ju tajunita tachi ju tuʼuʼ xatʼin xkapavati ju calhiyaulh tam chakoʼulh ju lakatʼutu achʼapanta ju harina. Pus lana lhitayakʼojui chux. 34Tachi chun ju ani taxtokni ju Jesús ajunkʼo ju lapanacni lacatuʼuʼ chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. Jantu lana tuʼuʼ ju vas ajunilh. 35Chai ni chunch ju navilh ju Jesús pus uctaxtulh tuchi ju naulh ju makʼaniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Chani ma xanajun ju yuchi: Acʼalhixakʼalayaʼ ju lapanacni lacachivinti ju tʼalaktsʼipaxcavacan ju tuʼuʼ. Acʼajunaʼ ju taxtokni ju jantu ixtamachakxai ju lapanacni tus laʼixputaiʼulacan lacamunutpaʼ. 36Pus ju acsnich ju Jesús amacʼamilh ju lapanacni chai milh laʼixchakaʼ. Pus lana talakmilh ju ixʼamamakaʼui chai tajunich: ―Aquilamavasalaniu ju chivinti ixlacata ju tʼin ju jantu kʼox ju ixchʼancanta laʼixtʼun ju anuʼ lapanac. 37Pus ju acsnich chani alacjuni ju Jesús: ―Pus quitʼin ju icchʼan ju kʼoxi xatʼin. Quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 38Chai ju lacacuxtu yuchi ju lacamunutpaʼ. Chai ju kʼoxi tʼin yuʼunch ju alhcanicanta ni laich catatanu ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. Chai ju tʼin ju jantu kʼox ixjunita yuʼunch ju na kʼai tajunita. 39Chai ju anuʼ ixtʼalaxcai ju amatʼun ju chʼanlh ju tʼin ju jantu kʼox yuchi ju lhacaticuru. Chai acsni ixchakxʼican ju xatocʼat yuchi ixʼaclanti ju lacamunutpaʼ. Chai ju taʼi ju xatocʼat yuʼunch ju anquilhnin. 40Chai tachi ju tatipʼulhulh ju achʼitin ju jantu kʼox ixjunita chai talacxava pus chunchach vachuʼ catapasayaʼ laʼixʼaclanti ju lacamunutpaʼ. 41Pus ju quitʼin acmalakachatachilh ju quiʼanquilhnin. Ju quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Chai ju quiʼanquilhnin catamakʼaixtʼokʼach chai catatamacxtuyaʼ laquimpuʼucxtin tachi chun ju lapanacni ju taʼalactuʼunun chai tachi chun ju amakʼalhkʼosui ju aliʼin lapanacni. 42Chai caʼamacaʼancanach lacajipi. Pus ju anch catakʼalhunanta chai catalamatantsʼacayach istatsalatʼan ni na catamakʼalhkʼajnanaʼ. 43Pus ju acsnich ju alaktsʼincan ni soknicʼa laʼixmacni Dios slapʼapʼa catasuyach tachi ju tasui ju avilhchan. Chunch catajunaʼ junta lhinajun ju quimpaiʼan. Pus ju alin ju ixpakʼasmatni chach kʼasmatlh ju iclajunau. 44Junta lhinajun ju Dios chunch junita tachi ju tuʼuʼ tumin ju ixmacnucanta ju lacatʼun. Pus pumatam lapanac lhitajulh ju anuʼ tumin para lana macnuchokolh. Chai ni na ixlhikʼachanta pus lana stʼakʼo tachi chun ju ixʼalinta chai lhitamaulh ju anuʼ lacatʼun. 45Junta lhinajun ju Dios vachuʼ chunch junita tachi ju tam lapanac ju ixmalakxtui ju chiux ju laklhu ixtapalh. 46Pus acsni lhitajulh lakatam chiux ju slivasalh na kʼox ixjunita pus ju anuʼ lapanac alh chai stʼakʼo tachi chun ju ixʼalinta chai lhitamaulh ju anuʼ chiux. 47Junta lhinajun ju Dios vachuʼ chunch junita tachi lakatam chʼokxni ju macaʼancalh lacaʼalama chai anch ju tanulh tijpachux ju pamata. 48Chai acsni aktsamalh ju chʼokxni pus ju ixchʼapanin pamata taxakʼalhiʼalh lakʼakxixni. Chai anch tatʼatavilhch chai tatsuculh maxtunin ju pamata ju kʼox. Tatsuculh munin laʼispastiʼan. Chai tamakʼalh ju jantu kʼox. 49Pus chunchach vachuʼ catapasayaʼ laʼixʼaclanti ju lacamunutpaʼ. Cataminach ju anquilhnin chai catasacxtuyaʼ ju alactuʼunin. Catamaconach ju laktsʼincan ni soknicʼa laʼixmacni Dios. 50Chai camacaʼancanach ju alactuʼunin lacajipi. Chai ju anch catakʼalhunanta chai catalamatantsʼacayach istatsalatʼan ni na catamakʼalhkʼajnanaʼ. 51Pus ju acsni ju Jesús chani asacmilh ju ixʼamamakaʼui: ―Ja machʼakxayatʼit tachi chun ju ani ju iclajuntau. Chai ju yuʼunch tajunilh ni tamachakxa. 52Pus ju acsnich ju Jesús chani alacjuni: ―Tachi chun ju lapanacni ju talhatalanininta ju ixchivinti Dios chai talakʼaʼita ni calhinaulh ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan pus chunch tajunita tachi tam makʼaliʼ. Ju yuchi lai maxtui laʼixmakʼalit ju taxtokni acsni maktasqʼuinican. Lai maxtui ju va ancaʼ makʼata u yuchi ju makʼaniya makʼatach. Pus vana va chun ju anuʼ lapanacni. Ju yuʼunch vachuʼ lai tamaxtui ju chivinti ju tamakʼata laʼixʼalhunutʼan ni laich catapuʼaktaiju tam xamatiʼ. Lai catamaxtulh ju chivinti ju makʼanch tacʼatsata u yuchi ju va ancaʼ xatalani. 53Pus ju Jesús acsni nonkʼo tachi chun ju ani chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ pus taxtulh ju anch. 54Milh laʼixtʼun. Chai tsuculh amalaniniʼ laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai ixtʼaʼamachakʼan na talhamakʼaninilh chai chani tanaulh: ―Tas anchach nuʼ ju xalani ju ani chivinti. Tas laich lhinavi ju kʼai lhamakʼan. 55Ni yuchi jumpalat ju istsʼalh ju axpitniʼ. Chai ixnati yuchi ju Malia. Chai ju isʼapʼisekʼen yuʼunch ju Jacobo chai José chai Simón chai Judas. 56Chai isʼapʼisekʼen atsiʼin ni ani tatʼajun vachuʼ. Pus tas anchach ju xalani ju ani taxtokni. 57Pus talhixcailich. Para ju Jesús chani ajuni: ―Ju lapanac ju najun ixchivinti Dios kʼox lhiulacan vanta anchach ju an. Va ixtʼaʼamachakʼan chai ju tatanumanalh laʼixchakaʼ ju jantu kʼox talhiulai. 58Pus ju anch jantu lhu xanavi ju kʼai lhamakʼan va ixlacaʼatalh ni jantu ixtalhilaksi ju yuchi.

will be added

X\