MATEO 11

1Ju Jesús acsni amapʼaksikʼo ju ixpumacautʼuiʼan ixʼamamakaʼui pus taxtulh ju anch. Alh amalaniniʼ ju lapanacni. Chai alh nonaʼ ni lhinomputun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan. Ixʼalhtanatʼajun tachi chun ju lakʼachakʼanixni ju vanin ixtavilanalh. 2Pus ju Xivan ixtʼalhnucanta para cʼatsa tuchi ixnavich ju Cristo. Chai amalakachanilh ju Jesús ixtʼiyunʼan ju ixʼamamakaʼui. 3Ajunich ni catasacmi ju Jesús ni ma yuchach cava ju Cristo ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios u ma tasqʼuini ni catipacxanchokolh apumatam. 4Pus acsni tachaʼalh chai tasacmi pus ju Jesús chani akʼalhtayanalh: ―Aʼinchʼokʼochitʼit. Amacʼatsʼanichitʼit ju Xivan tuchʼi xalaktsʼinatʼit chai tuchʼi xakʼasmatʼatʼit. 5Aʼunitʼit ni lai taʼalacʼavanan ju alakʼachʼixnin ixtajunita. Chai laich taʼalhtanan ju ixtalacchʼantakʼalhita. Chai talaclacamacaxlich ju ixtapacxanta ju macxcai tsʼitsʼi ju puchʼiʼan. Chai laich takʼasmatʼa ju va kʼatapa ixtajunita. Chai ju ixtanita malokʼonichokocalh. Chai ju quilhpatinin ajunicalh ta yu laich cataputakʼalhtaxtulh. 6Vachuʼ aʼunitʼit ni na kʼachan ju tam lapanac ju jantu astan najun ni jantu quinchʼakʼokʼaputun. ―Chunch ju ajunicalh ju ixʼamamakaʼui ju Xivan. 7Chai acsni taʼanchokolh ju yuʼunch pus ju Jesús lana tsuculh alacsacminiʼ ju lapanacni ixlacata ju Xivan. Chani ajuni: ―Acsni qʼuilaktsʼintʼit ju Xivan ju lacamacni tis chavaich ju ixlaktsʼimpʼutʼunatʼit. Cʼatsʼayatʼit ni jantiyuʼ ju lhiqʼuilatʼit ju anch ni va alaktsʼimpʼutʼutʼit tam lapanac ju va tam tam najun tachi ju lai ju tuʼuʼ xaxkʼoi actiyac acsni lacatam lacatam sun lhiʼan ju un. 8Pus tis chavaich ju ixlaktsʼimpʼutʼunatʼit. Cʼatsʼayatʼit ni jantiyuʼ ju lhiqʼuilatʼit ju anch ni va alaktsʼimpʼutʼutʼit tam lapanac ju na va kʼox camalakchʼinilh. Jantiyuʼ ju lhiqʼuilatʼit ju anch ni va laʼixchakaʼan ju xalackʼajin ucxtinin tavilanancha ju na kʼox tamalakchʼininta. 9Pus tis chavaich ju ixlaktsʼimpʼutʼunatʼit. Cʼatsʼayatʼit ni va ixlaktsʼimpʼutʼunatʼit ju lapanac ju najun ixchivinti Dios. Chai vasalh chunch junita ju Xivan. Para palai kʼai lhichʼalhcat ju xtaknicanta ju yuchi. Palai jantu va tichi lapanac ju najun ixchivinti Dios. 10Pus yuchi ju Xivan ju ispastaccan acsni chani ju tsʼokʼulacalh laʼixchivinti Dios: Acmalakachayaʼ ju quilapanac ju pʼulhnan caʼanaʼ. Astan ju uxintʼi. Chai yuchach ju caʼalakʼoxiniyaʼ ju ixʼalhunutʼan ju lapanacni ni cataʼamaklhtayananan acsni achʼipʼinaʼ. Chunch ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios. 11Slivasalh ju iclajunau. Tus chavai jantu tavanan alinta tam xamatiʼ ju palai kʼai cava. Va yuchi ju Xivan ju amakpaxanaʼ. Para va tichi chavaich ju palai jantu tuʼuʼ lhiulacan laʼixmacni ixtʼalapanacni sia yuʼunch ju quintalhilaksi yuchach ju palai kʼai cajunaʼ ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. Palai jantu chun junita ju Xivan ju chavai. 12Tus acsni tsuculh amalaniniʼ ju Xivan tus chavai pus ju lapanacni slivasalh laʼixlhichux ixʼalhunutʼan taʼamputun ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. 13Pus acsni tucaʼ ixmin ju Xivan pus ju Moisés chai ju aliʼin makʼaniya ixlapanacni Dios si tanonkʼo ni ma calhinonaʼ ju Dios ju ani lacamunutpaʼ. Chai acsni milh ju Xivan pus tsuculh uctaxtunuʼ ju ixchivintiʼan. 14Chai ni va cʼatsʼapʼutʼunatʼit ixlacata ju Elías ju ixnoncan ni caminaʼ pus yuchach ju Xivan. 15Pus ju alin ixpakʼasmatni cakʼasmatlich ju iclajunau. 16Ju uxijnan ju chavai tʼonatʼit ca laich acnaulh ni ixtʼachunch untʼatʼit tachi ju askʼatʼan ju takʼamanan laclhitamau. Chai ju quilhmactam chani talajuni ju aquilhmactam: 17“Ju quijnan xacskʼolau para ju uxijnan jantu xaʼatʼininatʼit. Chai icmilhpauch ju amakʼanit para sin chunch jantu xakʼachʼaniyatʼit ni jantu xalackʼalhunatʼit”. 18Laich acnaulh ni vana va chunch untʼatʼit ju uxijnan ni vachuʼ jantu tuʼuʼ kʼox lhiulayatʼit. Ju uxijnan ixnonatʼit ni va ixpacxanta lhacaticuru ju Xivan ni va isʼakstu ju ixʼucxuntʼajun chai jantu ixʼalactʼavemputun ju lapanacni chai jantu ixkʼotputun ju vino. 19Chai astan icmilh ju quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Chai ju uxijnan nonatʼit ni va chavani lapanac icjunita chai icʼakʼotnu lapanac chai ixʼamigoʼan icjunita ju achʼinin chai ju aliʼin alactuʼunin. Chunch ju nonatʼit ni icʼalactʼaʼucxuntʼajun ju lapanacni chai icʼalactʼavajin chai ickʼotʼa ju vino. Para ni alin ju lapanacni ju talacaʼinilh ixchivinti ju Xivan chai quintalacaʼinilh ju quinchivinti pus putasui ni slivasalh na acʼatsananta ju Dios ni chunch ju xaquintalhilhcayan ju laquiʼatsucunti quincʼan. 20Pus ju acsnich ju Jesús tsuculh alakʼakʼaimanaʼ ju amachakʼan ju lakʼachakʼanixni junta palai lhu ixnavita ju lhamakʼan. Alakʼakʼaima ni jantu tavanan ixtamacomputun ixʼalactuʼuntiʼan. Pus chani ajuni: 21―Painiʼitnich untʼatʼit ju uxijnan ji amachakʼan Corazín. Painiʼitnich untʼatʼit ju uxijnan ji amachakʼan Betsaida. Pus ni caʼixʼanavinicancha ju amachakʼan Tiro chai ju amachakʼan Sidón ju lhamakʼan ju malacʼasunicʼantʼatʼit ju uxijnan pus makʼanchich ixtamacaulh ixʼalactuʼuntiʼan ju yuʼunch. Chai ixtalakchʼilh ixlacpumpuʼan ju na tsʼiti chai ixtatavi lacalhcʼacʼa ni cacʼatsacalh ni vasalh na ixtamacomputun ixʼalactuʼuntiʼan. 22Pus ixlhiyuchach acsni camucʼanicanaʼ ju ixtalakʼalhinʼan ju lapanacni pus ju amachakʼan Tiro chai ju amachakʼan Sidón palai jantu lhu caʼalinaʼ ju ixmakʼalhkʼajnatʼan. Palai lhu ju amamakʼalhkʼajnicʼanaʼitʼit ju uxijnan. 23Chai ju uxijnan ji quintʼaʼamachakʼan ju lakʼachakʼan Capernaum na va takʼayayatʼit. Para amamaxanicʼanaʼitʼit. Pus ni caʼixnavicancha ju lakʼachakʼan Sodoma ju lhamakʼan ju masunicʼantʼatʼit ju uxijnan caʼixʼalinkʼalhilhch tus chavai. 24Chai iclajunau ni palai jantu lhu caʼalinaʼ ju ixmakʼalhkʼajnatʼan ju amachakʼan Sodoma acsni camucʼanicanaʼ ju ixtalakʼalhinʼan ju lapanacni. Palai lhu caʼalinaʼ ju mimakʼalhkʼajnatʼan ju uxijnan. 25Pus ju acsnich ju Jesús chani naulh: ―Ju uxintʼi ji quimpai xaʼucxtinʼat ju lactʼiyan chai ju lacatʼun. Pus icjunan lakʼailaktsʼiuch ni jantu amavasalanitʼa ju ani taxtokni ju na talhilaksi ixʼatalanintiʼan chai ixtacʼatsanʼan isʼakstuʼan. Alai amavasalanitʼa ju yuʼunch ju talhilaksiyan tachi ju lai tam askʼatʼa acsni lhilaksi ixʼamamakaʼunuʼ ni yuchi ju camalaniyaʼ tuʼuʼ. 26Pus chunchach ji quimpai. Chunchach ju kʼox xalhiulai ju uxintʼi. 27Chai ju acsnich ju Jesús chani ajuni ju lapanacni: ―Ju quimpai quixtaknikʼota tachi chun ju taxtokni. Para jantu xamatiʼ vasalh quimispai. Va yuchi ju quimpai. Chai jantu xamatiʼ vasalh mispai ju quimpai. Va quitʼin ju istsʼalh icjunita. Chai vachuʼ tamispai tachi chun ju iclacasqʼuin ni catamispa. 28Atʼatʼit ju laquimacni tachi chun ju uxijnan ju na xkʼoptʼatʼit ni jantu lai naviyatʼit ju kʼox chai ju uxijnan ju alin tuʼuʼ ju na tsʼinqʼui lamiʼatsucuntiʼan. Pus laquimacni ju quitʼin astʼacnanaʼitʼit. 29Alacʼaʼitʼit ju quilhamapʼaksin chai alakʼaʼitʼit ni miʼamamakaʼunuʼan acva. Pus ju quitʼin jantu jeks icʼui chai jantu tuʼuʼ iclhitakʼayai. Pus ni chunch ju alatʼit pus cakʼachanach ju miʼalhunutʼan. 30Pus jantu na lhixcai ixnavica ju quilhamapʼaksin. Chai jantu axkʼopʼaʼitʼit ixnavica.

will be added

X\