MARCOS 7

1Lakatam avilhchan ju fariseonin chai ju aliʼin ju na ixtalhatalanininta ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin ju ixtamintacha ju Jerusalén tatakʼaixtoklh junta ixvi ju Jesús. 2Chai ju yuʼunch talaktsʼilh ju aliʼin ixʼamamakaʼui ju Jesús ni jantu chun ixtamakchʼakʼai acsni ixtavajin tachi ju ixtalhilanita ju istʼaʼisraelitanin. Pus ixlhiyuchach tanaulh ni jantu kʼox tachi ju ixtalai ju ixʼamamakaʼui ju Jesús. 3Pus ju fariseonin chai ixchuxʼan ju aliʼin israelitanin jantu ixtavajin ni jantu pʼulhnan na paklhu catamakchʼakʼa. Pus chunch ixjunita ju iscostumbreʼan ju ixʼamacontilanita ju makʼaniya ixlacpaʼitniʼan. 4Chai acsni ixtataspʼittacha ju laclhitamau pus jantu catavenaʼ ni jantu catapaxaʼ pʼulhnan tachi ju ixtalhilanita. Chai na lhu aliʼ costumbre ju ixtanavi tachi ju ixtanavi ju makʼaniya ixlacpaʼitniʼan. Tachi acsni talakʼataxtʼumakʼan chai na paklhu ju talakchʼakʼai ju vaso chai ju xalu chai ju tsasnat xalu tachi ju aktsʼiya ixtalhilanita. 5Pus ju fariseonin chai ju ixtalhatalanininta ju lhamapʼaksin tasacmilh ju Jesús. Tajunich: ―Ju mintamamakaʼun tajuch ni jantu tanavi tachi ju aktsʼiya iclhilanitauch ju quijnan. Ju yuʼunch ni lai tavajin mas jantu tamakchʼakʼata tachi ju iclhilanitauch ju quijnan. 6Pus ju Jesús alacmapuspitnilh ju chivinti chai alacjuni: ―Ju uxijnan na acxpʼutʼiyununatʼit. Slivasalh uctaxtulh tachi ju naulh ju makʼaniya lapanac ju Isaías ixjuncan. Ju yuchi naulh ni caʼalinaʼ ju lapanacni ju chunch catalayaʼ tachi ju layatʼit ju uxijnan. Ju yuchi tsʼokʼula ni ma chani naulh ju Dios: Ma yuchi ju Dios. Para ju ani lapanacni ma va laʼixquilhniʼan ju tapunajun ni xakʼai ju yuchi. Para ju laʼixʼalhunutʼan ma lana jantu tuʼuʼ talhiulai. 7Ma jantu tuʼuʼ nomputun ni tanajun ni yuchi ju xakʼai ju Dios. Ju yuʼunch ma taʼamalaninin ju tuʼuʼ tachi ju vasalh ixlhamapʼaksin Dios mas va ixlhamapʼaksin ixtʼalapanacʼan. Ju Isaías naulh ni ma chunch ju naulh ju Dios. 8Chai ju quitʼin iclajunauch ni vasalh chunch ju layatʼit tachi ixnajun ju Isaías ni vachuʼ macʼaʼuntʼit ju uxijnan ju ixlhamapʼaksin Dios. Va yuchi ju lacʼaʼiyatʼit ixlhamapʼaksinʼan ju mintʼalapanacniʼan. Tachi acsni lakʼatʼaxtʼumakʼanatʼit chai na paklhu ju chʼakʼayatʼit ju tuʼuʼ xalu chai ju tuʼuʼ vaso. Chai vachuʼ alin palai lhu taxtokni va ixtʼachun ju naviyatʼit. 9Chai ju Jesús ixʼalacjuni vachuʼ: ―Ju uxijnan samakʼantʼatʼit ju ixlhamapʼaksin Dios va ixlacaʼatalh ni navipʼutʼunatʼit ju miʼatalanintiʼan miʼakstuʼan. 10Pus ju makʼaniya lapanac ju Moisés ixjuncan chani naulh: “Atʼalhonin ju mimpai chai ju minatich. Chai amakniyaʼitʼit va tichi chavaich ju va taxtokni cajunilh ju tam ixpai u tam ixnati”. 11Pus mas chunch ju nonatʼit para lakʼaʼiyatʼit ni chani cajunilh ju ixpai u ixnati ju tam lapanac: “Ju quitʼin jantu lai actilaʼaktaiju va ixlacaʼatalh ni iclhikʼailaktsʼilh Dios ju anuʼ tumin ju xaclapuʼaktaiju”. 12Chai ju uxijnan nonatʼit ni ma jantu tasqʼuini ni caʼaktaiju ju ixpai u ixnati ni va chunch ju canaulh tam lapanac. 13Para ni chunch ju layatʼit pus va samakʼanatʼit ixchivinti Dios ni va navipʼutʼunatʼit ju makʼaniya miʼatalanintiʼan miʼakstuʼan. Chai palai lhu taxtokni ju naviyatʼit ju va ixtʼachunch. Chai vachuʼ chun ju lacmasuniyatʼit ju miʼaskʼatʼanʼan. ―Chunch ju alacjuni ju lapanacni ju Jesús. 14Chai aktam ju Jesús alactʼasanilh ju ixtalhavat lapanacni chai alacjuni: ―Aquilakʼasmatniuch minchuxʼan chai amachʼakxatʼit ju tuchi aclajunau. 15Jantiyuʼ ju ui tam lapanac ju lai malhquiliquini isʼatsucunti. Alai yuchi ju chivinti ju taxtui laʼixʼalhunut. Yuchi ju malhquiliquini isʼatsucunti tam lapanac. 16Ju uxijnan ju alin ju mimpakʼasmatniʼan pus akʼasmatʼit. 17Pus ju acsnich ju Jesús taxtulh lacatalhavat. Alhtanalh. Chai acsni tanucha ju lacachakaʼ pus ju ixʼalacmamakaʼui tasacmi tuchi ixnomputun ju anuʼ chivinti ju ixʼajunita ju lapanacni. 18Chai ju Jesús alacjuni: ―Ja vachuʼ jantu lai amachʼakxananatʼit ju uxijnan. Ja va jantu machʼakxayatʼit ni jantu lai malhquiliquini isʼatsucunti tam lapanac ju tuchi ui. 19Ju tuchi ui jantu tanun laʼixʼalhunut ju tam lapanac. Alai va laʼixpajan ju tajui chai astan va makʼancanch. Pus ni catacʼatsa ni si lai okʼocan yuchi xaʼalaclhijuni chunch ju Jesús. 20Chai vachuʼ alacjuni: ―Tachi chun ju macxcai chivinti ju quilhtaxtui tam lapanac yuchi ju malhquiliquini ju isʼatsucunti. 21Pus laʼixʼalhunutʼan ju lapanacni minacha ju jantu kʼox atalacpastʼacʼat. Chai ixpuxcajuca apumatam chakoʼulh u apumatam jokʼat. Vachuʼ lacaʼalhunut minacha ju ixkʼachanica ni va lacati tsucucan. Chai ju amakninti. 22Chai ju akʼalhaʼunti. Chai ju ixmakkʼachanica ju jantu ixʼanuʼ. Chai ixnavicach tachi chun ju aliʼ alactuʼuntich. Chai ju aʼokxchokʼonti. Chai acsni matiʼ ju maxanti. Chai ju alhacchaʼanti. Chai ixnajunca ju macxcai ixlacata apumatam. Chai ju alhitakʼayanti. Chai ixkʼachanica ju va lhilakachaput. 23Pus tachi chun ju ani alactuʼunti pulacni ixʼalhunut ju lapanac ju minacha. Chai yuchach ju malhquiliquini isʼatsucunti. 24Ju Jesús taxtulh ju anuʼ lakʼachakʼan chai chaʼalh ju xalacatʼun junta ixʼalin ju lakʼachakʼanixni Tiro chai Sidón. Chai ju Jesús anch ixtʼajun laʼixchakaʼ pumatam amachakʼan anch. Para jantu ixlacasqʼuin ni xamatiʼ cacʼatsa. Para jantu lai tatankʼanu. 25Pus pumatam chakoʼulh ixʼalin istsiʼ ju ixtanun ju lhacaticuru laʼixlacatuna. Chai acsni kʼalhakʼasmatlh ni ixvi ju Jesús pus lana lakmilh. Taʼaktsokotanilh vanin laʼixchʼajaʼ. 26Pus ju anuʼ chakoʼulh ixchivinin ju lhigriego chai amachakaʼ Sirofenicia ixjunita. Pus ju yuchi tapaininilh ju Jesús ni caxcoxtunilh ju lhacaticuru laʼixlacatuna ju istsiʼ. 27Para ju Jesús chani juni: ―Chach pʼulhnan actiʼaktaiju ju quintʼaʼamachivinti. Ni jantu chun aclalh pus ixtʼachunch cava tachi ju va acʼaquictaiʼinilh ixniʼan ju askʼatʼan chai acxtaknilh ju scʼuyun. 28Para ju anuʼ chakoʼulh akʼalhtayanalh. Junich: ―Vasalh ji quiʼucxtin. Para mas yuʼunch ju scʼuyun ju tavilanalh ixtankʼapuʼ mixa talacsacʼui ju xataquicpuchin ju talacamacajun ju askʼatʼan. 29Pus ju acsnich ju Jesús junich: ―Slivasalh na kʼox xaquinkʼalhtʼaʼi. Pus apʼinchʼokʼochitʼich ju laminchakaʼ. Ju lhacaticuru taxtuta laʼixlacatuna ju mintsiʼ. 30Pus ju chakoʼulh alh. Chai acsni chaʼalh laʼixchakaʼ pus laktsʼilh ju istsiʼ ni ixtaxtutach ju lhacaticuru laʼixlacatuna chai va ixmalhch laʼixputaman. 31Ju Jesús taxtuchokocha junta ixvi vanin ju lakʼachakʼan Tiro. Pumilh ju lakʼachakʼan Sidón chai ju lacatʼun junta ixʼalin lakacau lakʼachakʼanixni. Chaʼalh tus ju xaʼatantsʼin Galilea. 32Pus lhiminicalh ju Jesús pumatam lapanac ju kʼatapa ixjunita chai ju jantu lai kʼox ixchivinin. Chai ju lapanacni tatapaininilh ju Jesús ni camamanilh ixmacaʼ laʼixlacatuna ju anuʼ takʼankʼan ni palaich cajunaʼ. 33Pus ju Jesús malakxtinu ju takʼankʼan. Lhiʼalh alacatam. Chai manunilh ixmacaʼ laʼixʼakʼaxkʼolh. Quicchujva. Tsamalh ju isimakʼat ju anuʼ takʼankʼan. 34Chai ju Jesús talakstʼalh ju lactʼiyan. Amakʼaninilh. Chai junilh ju takʼankʼan: ―Epata. Ju chunch va nomputun: Akʼasmatʼich. 35Pus lana laich akʼasmatnalh. Chai na kʼoxich ixchivinin. 36Pus ju Jesús alaclhimapʼaksilh ju lapanacni ni jantu xamatiʼ catamacʼatsani tuchi ixnavita. Para mas va ta pakchux ixʼajuni ju lapanacni va xaʼapalaich ixtanajun tuchi ixnavich. 37Slivasalh ixtalhamakʼaninin. Ixtanajun: ―Tachi chun si kʼox ju navikʼojui. Ju kʼatapa lai lakʼoxini ixʼakʼaxkʼolh. Chai laich makʼasmatʼai. Chai ju jantu lai tachivinin lai machivini kʼox.

will be added

X\