MARCOS 5

1Pus ju Jesús chai ixʼamamakaʼui tachaʼalh ju lhimakʼantacutni atantsʼin junta ixtʼunʼan ixjunita ju amachakʼan Gadara. 2Chai acsni tacutlh ju lacabarco ju Jesús pus lana xajchilh ju campusantu pumatam lapanac ju ixpacxanta ju lhacaticurulhni. Chai ju yuchi lana lakʼalh ju Jesús. 3Pus ju anuch lapanac ixʼamachakʼananta ju campusantu. Chai nin lacacadena jantu xamatiʼ lai ixmakchʼi. 4Va ta pakchux ixtachʼanchʼi chai ixtamakchʼi lacacadena pus ju yuchi va ixʼalackʼexkʼojui ju cadena. Pus jantu xamatiʼ lai ta ixnavi. 5Chai ju tuncuj chai ju tsʼis va tachi istʼasatʼajun lacatalhpan chai ju campusantu. Ixlacamacʼatsanikʼocantach isʼakstu ju lacachiux. 6Pus ju anuch lapanac acsni laktsʼilh ju Jesús ixlhimakat lana atsʼalalakʼalh. Taʼaktsokotanilh. 7Chai ju lhacaticurulhni tapuchivinilh ixquilhni ju anuʼ lapanac. Chai na pʼas ju tachivinilh acsni taxakʼala ju Jesús. Tajunich: ―Tijuch ju quilamintau lhilaktsʼinin ju uxintʼi. Pus ju uxintʼi istsʼalhʼat Dios ju vilhcha lactʼiyan. Laʼixtapakaʼut ju Dios iclatapaininiyau. Jantu aquilamamakʼalhkʼajniu. 8Pus ju lhacaticurulhni tapunaulh chunch ni Jesús ixʼajunita ni catataxtulh laʼixlacatuna ju anuʼ lapanac. 9Chai ju Jesús sacmilh ju lapanac tuchi juncan. Chai ju yuchi akʼalhtayanalh: ―Legión icjuncan ni na quilhu quincʼan. Pus ju Legión ixtapakaʼut junita lhu taropajni. 10Chai ju anuʼ lhacaticurulhni na pʼas tasqʼuinilh lamapainin ju Jesús ni jantu caʼaxcoxtulh ju anch lacatʼun. 11Pus vanin ju anuʼ akstijun na lhu ixtatʼajun ju pʼaxnin. Va ixtatʼajun kʼexvenin. 12Chai ixchuxʼan ju anuʼ lhacaticurulhni kʼasi tasqʼuinilh lamapainin ju Jesús. Tajunich: ―Aquilamacaʼauch laʼixlacatunaʼan ju pʼaxnin. Chach ictanuyau ju anch. 13Pus ju Jesús alakʼaʼinilh. Chai ju anuch lhacaticurulhni acsni tataxtulh laʼixlacatuna ju anuʼ lapanac pus lana tatanu laʼixlacatunaʼan ju pʼaxnin. Chai ju ixtalhavat pʼaxnin lana tin taʼalh junta vak anta. Tatajucha lacaʼatantsʼin chai anch ju tanitajukʼo lacxcan. Pus ju anuch pʼaxnin ixtachaʼanta lakatʼui milh. 14Pus ju ixtalhistʼacʼa ju pʼaxnin na tatalhanalh chai taʼatsʼalalh. Taʼalh nonin ju lakʼachakʼan chai ju lacacuxtun tuchi ixtapasata. Chai tataxtulh ju lapanacni amachakʼan anch. Taʼalh laktsʼinin tuchi ixtapasata. 15Talakmilh ju Jesús. Chai talaktsʼilh ju anuʼ lapanac ju ixpacxanta lhu ju lhacaticurulhni. Para ju chavai ixmalakchʼininta junta ixvi. Chai ixtakʼoxinita ju isʼaktsulh. Pus na tatalhanalh ju lapanacni. 16Chai ju lapanacni ju talaktsʼilh ju tuchi ixtapasata ixlacata ju anuʼ lapanac chai ixlacata ju pʼaxnin tanonkʼo. 17Pus tachi chun ju lapanacni tatapaininilh ju Jesús ni cataxtulh laʼixtʼunʼan. 18Chai acsni tanulh ju Jesús lacabarco pus ju anuʼ lapanac ju ixtaxtunita ju lhacaticurulhni laʼixlacatuna tapʼastu ixchʼakʼokʼaputun. 19Para ju Jesús jantu lacasqʼuinilh. Va junich: ―Alai apʼinchich ju laminchakaʼ. Aʼunchich ju mintʼaʼamachakʼan ni na kʼai lhamakʼan ju xanaviniyan ju Dios lamilacatuna chai ni na xaʼaktaijuyan lacaʼamapaininti. 20Pus ju anuʼ lapanac alh. Lacquilhuntsuculh ixlhilacaputsʼun ju lacatʼun junta ixʼalin lakacau lakʼachakʼanixni. Ajuni ju lapanacni ni na kʼai lhamakʼan ju navilh ju Jesús laʼixlacata. Pus va talhamakʼaninilh chux ju lapanacni. 21Pus ju Jesús putapasachokopa aktam lacabarco laʼixlhimakʼantacutni ju atantsʼin. Pus talhitakʼaixtokpa lhu ju lapanacni. Chai ju Jesús taya laʼixquilhtuʼ ju atantsʼin. 22Pus ju acsnich chincha pumatam lapanac ju Jairo ixjuncan. Ju yuchi pumatam xakʼai ixjunita sia yuʼunch ju ixtachʼalhcatnan laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai acsni lakchilh ju Jesús pus lana taquilhputanilh ju lacatʼun vanin laʼixchʼajaʼ. 23Tapaininilh ju Jesús chai juni: ―Ju quintsiʼ tʼajun niniʼ. Aqʼuintʼapʼitʼi kʼai lamapainin. Amokslanitʼachiʼ ju mimacaʼ laʼixlacatuna ju yuchi ni palaich cajunaʼ. Jantu caniyaʼ. 24Pus ju Jesús tʼaʼalh ju Jairo. Chai ixtalhavat lapanacni tachʼakʼokʼalh. Na ixtalatankʼasiʼanta. 25Chai pumatam chakoʼulh ixmakʼanta. Chai ju yuchi lakacautʼui cʼata jantu ixlakxixta. 26Na lhu ixmakʼalhkʼajnanta acsni ixtacʼuchʼui ju acʼuchʼunin. Chai ixmacaʼankʼotach tachi chun ju ixʼalinta para jantu tuʼuʼ ixlhitapalai. Va apalai ixlhitapʼasni. 27Pus ju anuʼ chakoʼulh acsni kʼasmatlh ni na lai ixʼacʼuchʼunun ju Jesús pus lana puchincha laʼixpulacan ju Jesús junta ixʼalactʼaʼanta ixtalhavat lapanacni. Chai lakchaʼanilh ixpumpuʼ ju Jesús. 28Va ixnajun laʼixʼalhunut ni mas va yuchi ni calakchaʼanilh lacatsʼunin ixpumpuʼ pus palaich cajunaʼ. 29Pus vasalh. Acsni lakchaʼanilh ixpumpuʼ ju Jesús pus lana vatsʼalhti vak tamactalh ju ixtakʼankʼat. Chai lana ucsacʼatsa laʼixlacatuna ni palaich xajun. 30Pus ju Jesús lana cʼatsa ni ixcʼuchʼuta xamatiʼ. Chai talakaspʼitlh junta ixʼanta laʼixtalhavat lapanacni chai alacjuni: ―Tis chavaich ju xaquilakchaʼani ju quimpumpuʼ. 31Para ju ixʼalacmamakaʼui tajunich: ―Laktsʼinch ni na lhu lapanacni ju tatankʼasiyan ni tʼisacminimpʼalai tis chavaich ju xalakchaʼaniyan ju mimpumpuʼ. 32Para ju Jesús alacʼavanalh laʼixtalhavat lapanacni ni va ixlaktsʼimputun tichi chavaich ju ixlakchaʼanita ju ixpumpuʼ. 33Pus ju anuʼ chakoʼulh na ixʼaxqʼuipʼipʼitninta ni na ixtalhananta. Para ni cʼatsa tuchi ixtapasata laʼixlacatuna pus lakʼalh ju Jesús chai taʼaktsokotalh laʼixʼucxlacapuʼ chai jonkʼo tuchi ixlacaʼatalh ju lhilakchaʼalh chai ni palaich va. 34Chai ju Jesús juni: ―Quintsiʼ ni xaqʼuilhilacʼapʼinch pus yuchi palai xalhiʼun. Lhikʼach apʼitʼi. Jantuch aktam apʼacxanaʼ ju ani mintakʼankʼat. 35Pus acsni ixtʼajuncaʼ tʼachiviniʼ ju chakoʼulh ju Jesús pus tachincha ju lapanacni ju ixtataxtutachalh ju ixchakaʼ ju anuʼ xakʼai. Tajunich ju yuchi: ―Ju mintsiʼ nitach. Tajuch ni va jeks amavapʼalaʼ ju amamakaʼunuʼ. 36Para ju Jesús acsni kʼasmatlh ju ixchivintiʼan lana junilh ju anuʼ xakʼai: ―Jantu atʼalhan. Va aqʼuilhilacʼapʼich. 37Pus ju Jesús jantu lacasqʼuilh ni xamatiʼ cachʼakʼokʼalh. Va yuʼunch ju Pitaluʼ chai ju Jacobo chai ju Xivan ispʼisekʼe ju Jacobo. 38Tamilh laʼixchakaʼ ju anuʼ xakʼai chai ju Jesús alaktsʼilh ixtalhavat lapanacni ni na ixtalackʼalhun. Na pʼas ixtalactʼasai. 39Chai acsni tanucha ju Jesús lacachakaʼ pus alacjuni ju lapanacni: ―Tajuch ni na va lhilactʼasayapʼalatʼit chai na lhikʼalhumpʼalatʼit. Ju ani atsiʼ jantu nita. Va lhtatai. 40Para ju lapanacni va talhitsʼiʼilh ju Jesús. Pus ju acsnich ju Jesús alacxcoxtokʼo ixchuxʼan. Va yuchi ixpaich ju anuʼ atsiʼ ju lhiʼalh chai ixnatich chai ju ixʼalactʼaminta. Va yuʼunch ju tatʼatanu junta ixma ju atsiʼ. 41Chai ju Jesús chʼapanilh ixmacaʼ ju atsiʼ chai juni: ―Talita, cumi. Ju chunch va nomputun: Atsiʼ uxintʼi ju icjunan. Akʼostʼaʼulhch. 42Pus ju atsiʼ lana kʼostavi. Alhtanalh. Ju yuchi lakacautʼui cʼata ixpacxanta. Pus slivasalh na talhamakʼaninilh ju lapanacni ju anch ixtavilanalh. 43Para ju Jesús slivasalh alaclhimapʼaksi ju ixnati chai ixpai ju atsiʼ ni jantu xamatiʼ catamacʼatsani ju tuchi ixtapasata. Chai lana lhinaulh ixmavaca ju atsiʼ.

will be added

X\