MARCOS 4

1Ju Jesús aktam taiʼulachokopa ixʼamalaninti laʼixquilhtuʼ atantsʼin. Chai ni na lhu tatakʼaixtokpa ju lapanacni junta ixvi pus ju Jesús taju lacabarco ju ixvi laʼixquilhtuʼ atantsʼin chai tavi ni laich caʼamalanikʼolh ixchuxʼan. Chai tachi chun ju lapanacni lacatʼun ixtayanalh laʼixquilhtuʼ atantsʼin. 2Chai ju Jesús na lhu taxtokni xaʼamalani ju lapanacni lacachivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. Chai acsni xaʼalacmalani chani alacjuni: 3―Akʼasmatʼitch ju aclajunau. Pumatam achʼananaʼ alh lhavanaʼ ju ixʼachʼananti. 4Chai acsni ixtʼajun lhavanaʼ ju ixʼachʼananti pus ju aliʼ xatʼin tama laʼixquilhtuʼ ti. Chai lana tamilh ju tsʼokʼo chai tasacʼulh. 5Chai ju alacatsʼunin ju xatʼin tamacha junta va lacatsʼunin ixʼalin ju tʼun laʼixʼucxni ju chiux. Pus vatsʼalhti pʼunlh ju tʼin ni jantu lhu ixʼalin ju tʼun. 6Para acsni na lhiʼichich va pus lana lacxixlh ni va jantu makat ixtinui istisivic. 7Chai ju alacatsʼunin ju xatʼin tamacha junta vachuʼ ixma ju xatʼin alhtucunuʼ. Pus pʼulhnan takʼaya ju alhtucunuʼ chai akxtakma ju anuʼ achʼananti chai jantu tuʼuʼ xtaklh ju xatocʼat. 8Ju alacatsʼunin xatʼin tamacha lacakʼoxi tʼun. Pʼunlh. Takʼaya. Chai tocʼalh ju xalhiʼut. Pus talhava ju akatamin achʼananti. Ju aliʼ tocʼalh lakapʼuxamcau ju xalhiʼut. Ju aliʼ achʼananti tocʼalh sesenta ju xalhiʼut. Ju aliʼ achʼananti tocʼalh tam cientos ju xalhiʼut. 9Ju acsnich ju Jesús alacjuni ju lapanacni: ―Va tichi chavaich ju alin ixpakʼasmatni pus cakʼasmatlh. 10Astan acsni taʼanchokolh laʼixchakaʼan ju ixtalhavat lapanacni pus ju ixpumacautʼuiʼan chai ju aliʼin ixʼalacmamakaʼui ju ixtatʼavilanalhcaʼ ju Jesús tatsuculh sacminin tuchi ixnomputun ju chivinti ju xanajun. 11Chai ju Jesús alacjuni: ―Ju uxijnan lacʼasqʼuinicʼantʼatʼit ni amachʼakxayatʼit ju chivinti ju najun ni lhinomputun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni. Para ju aliʼin lapanacni ju jantu quintalhilaksiputun va amasunican ixtaxtokni Dios laca tuʼuʼ chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. 12Ju chunch ju yuʼunch mas va tachi talaktsʼin tuchi icnavi para jantu catitamispa tuchi nomputun. Chai mas va tachi tatʼajun kʼasmatnin ju quinchivinti para jantu tavanan catitamachakxa. Ju chunch jantu lai tam cativa ju isʼatsucuntiʼan. Chai jantu tavanan camacʼacxanicanaʼ ju ixʼalactuʼuntiʼan. 13Chai ju Jesús chani alacjuni ju ixʼamamakaʼui: ―Ni jantu lai machʼakxayatʼit ixlacata ju achʼananaʼ ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ pus tʼas alhimachʼakxayaʼitʼit ju aliʼ chivinti ju tʼalaktsʼipaxcavaich tuʼuʼ. 14Pus chani ju nomputun. Ju achʼananaʼ yuchi ju najun ixchivinti Dios. Tachi ju va chʼan ju chivinti laʼixʼalhunutʼan ju lapanacni. 15Chai ju xatʼin ju tamacha vanin laʼixquilhtuʼ ti yuʼunch ju takʼasmatʼa ixchivinti Dios para astan min ju lhacaticuru chai macʼapʼani ju chivinti ju ixʼachʼananicanta laʼixʼalhunutʼan. 16Chai ju xatʼin ju tamacha laʼixʼucxni chiux yuʼunch ju takʼasmatlh ixchivinti Dios chai lana lhikʼach talacaʼi. 17Para chunch tajunita tachi ju anuʼ xapʼun laʼixʼucxni chiux. Ju yuʼunch jantu vasalh laʼixlhichux ixʼalhunutʼan ju takʼachani. Va pantsʼiquis kʼox talhiulai. Para acsni min ju tuʼuʼ makʼalhkʼajnat u tuʼuʼ axcayanti va ixlacata ni talacaʼinita ju ixchivinti Dios pus lana tamacajun ixti Dios. 18Chai ju xatʼin ju tamacha junta ixʼalin ju xatʼin alhtucunuʼ pus yuʼunch ju takʼasmatʼa ixchivinti Dios. 19Para va tachi talhamakʼaninin ju xataxtokni ju alin ju ani lacamunutpaʼ. Chai va taputaʼokxchokʼoi ju tumin. Chai na lhu taxtokni ju tatamoputun. Pus tachi chun ju ani taxtokni va amacʼapʼani ju ixchivinti Dios ju ixʼachʼananicanta laʼixʼalhunutʼan. Chai jantu tavanan tasui ixtachaput Dios laʼisʼatsucuntiʼan. 20Para ju xatʼin ju tamacha lacakʼoxi tʼun yuʼunch ju takʼasmatʼa ju ixchivinti Dios chai lana talacaʼi. Chai lana tasui ixtachaput ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan. Ju aliʼin va lacatsʼunin tasui ju ixtachaput ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan. Ju aliʼin lapanacni palai lhu tasui ixtachaput Dios laʼisʼatsucuntiʼan. Chai ju aliʼin lapanacni na lhu lana tasui ixtachaput Dios laʼisʼatsucuntiʼan. 21Ju Jesús vachuʼ alacjuni ju lapanacni: ―Acsni lhimincan ju tuʼuʼ maclhcu ju lacachakaʼ jantu va akxtakʼulacan laca tuʼuʼ valhtila nin laxtankʼapuʼ acapuʼ caʼula. Alai va mucʼacan talaclhman junta mucʼacan ju maclhcu. 22Chai vana va chun ju quinchivinti. Mas va miʼakstuʼan xaclamavasalaniyau ju chivinti para astan amacʼatsʼaniyaʼitʼit ju lapanacni. Chai tuchi chivinti ju jantu amamachakxanican ju ixtalhavatʼan lapanacni pus uxijnan ju amacʼatsʼaniyaʼitʼit. 23Pus ju alin ixpakʼasmatni pus cakʼasmatlh. 24Vachuʼ chani alacjuni ju lapanacni: ―Anavitʼit cuenta ju tuchʼi kʼasmatʼatʼit. Ni anaviyaʼitʼit cuenta ju tuchi iclajunau pus palai lhu catamakʼasmatniyan ju Dios. Chai palai lhu amachʼakxayaʼitʼit ju uxijnan ni vasalh anaviyaʼitʼit cuenta ju quinchivinti. 25Pus ju navi cuenta ju tuchi kʼasmatʼa pus palai lhu camakʼasmatnicanaʼ. Para ju jantu tuʼuʼ navi cuenta ju tuchi kʼasmatʼa pus camacʼapʼanicanaʼ ju lacatsʼunin ju makʼata laʼixʼalhunut. 26Ju Jesús vachuʼ chani alacjuni ju lapanacni: ―Acsni lhinajun ju Dios laʼixʼalhunutʼan ju lapanacni chunch ju tapasai tachi ju tapasai acsni achʼananan tam jokʼat. 27Pus ju yuchi lhtatai ju tsʼis. Chai vatsʼisin kʼostolai. Para va isʼakstu pʼun ju ixʼachʼananti. Takʼayai. Para ju anuʼ achʼananaʼ jantu machakxai tas lhipʼunch. 28Pus va lacatʼun ju pʼun. Pʼulhnan ju xaxkʼoi ju pʼun. Astan alinch ju xaxivic. Chai ju astan xacuxich ju tocʼai. 29Chai acsni cʼatʼatach ju xatocʼat pus lana caʼaxkʼanancanach ni kʼoxich cʼatʼatach. 30Ju Jesús vachuʼ chani alacjuni ju lapanacni: ―Tijuch nuʼ ju ixtʼachunch jumputun tachi acsni lhinajun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni. 31Pus acsni lhinajun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni pus na lhu talhilacaʼan ju Dios. Chunch ju tapasai tachi ju tapasai acsni chʼancan ju xatʼin mostaza ju lacatʼun. Pus ju anuʼ tʼin yuchi ju palai lactʼicstʼi tachi chun ju tʼin ju alin ju ani lacamunutpaʼ. 32Para acsni chʼancan takʼayai. Chai palai katakʼaich jun tachi chun aliʼ achʼitin. Chai ju tsʼokʼo lai taʼastacnan laʼixmakpu ju anuʼ achʼananti. 33Ju Jesús na tijlhu chivinti ju ixʼajuni ju lapanacni ju ixtʼalaktsʼipaxcavai ju tuʼuʼ. Para va yuchi ixʼajuni ju laich ixtamachakxai. 34Chai va tapakchux ju ixʼamalani ju lapanacni aktsʼiya ixpuxcajui ju chivinti ju lai ixtʼalaktsʼipaxcavai ju tuʼuʼ. Para acsni va isʼakstu ixʼalactʼatolai ju ixʼalacmamakaʼui pus lana vas ixʼalacmavasalanikʼojui chux ju chivinti ju ixʼajunita ixtalhavat lapanacni. 35Chai ju anuʼ avilhchan acsni tokʼoxalhch pus ju Jesús alacjuni ju ixʼalacmamakaʼui: ―Catapasauch ju lhimakʼantacutni atantsʼin. 36Pus talacmacaulh ju ixtalhavat lapanacni chai talhiʼalh ju Jesús lacabarco junta ixvi acsni ixʼamalani ju lapanacni. Chai ixʼalin vachuʼ ju aliʼin lapanacni ju ixtatʼaʼan lacalacatʼicstʼi ixbarcoʼan vachuʼ. 37Pus kʼostaya ju kʼai un chai na pʼas tanekʼelh ju xcan. Chai ixquitanuich lacabarco. Pus ju barco va isʼaktsamputun ju xcan. 38Para ju Jesús va ilhtatai laʼixtimusni ju barco. Laʼisʼaktsʼi ixlacpatai. Pus ju ixʼalacmamakaʼui tamaklokʼo ju Jesús chai tajuni: ―Amamakaʼunuʼ ju uxintʼi ja jantu tuʼuʼ xcaniyan ni tʼonau ninin lacxcan. 39Pus ju Jesús kʼostavi. Kʼailh ju un. Chai juni ju xcan: ―Va sekch atʼaʼulh. Pus lana va sek avanalh chai jantu lucunulh ju xcan. 40Chai ju Jesús alacsacmi ju ixʼamamakaʼui: ―Tajuch ni va tʼalhananatʼit. Ja jantu lana quilalhilacaʼanau. 41Pus ju ixʼalacmamakaʼui lana na talhamakʼaninilh. Talaclajunich sia yuʼunch: ―Tis chavaich nuʼ ju ani ni laich taquiclacaʼi ju un chai ju xcan.

will be added

X\