MARCOS 3

1Ju Jesús aktam tanuchokopa laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai ixtanumacha pumatam lapanac ju va ixixnita lakatam ixmacaʼ. 2Chai vachuʼ ixʼalin ju anch ju lapanacni ju ixtalhistactʼajun ju Jesús. Va ixtalaktsʼimputun ni caʼacʼuchʼunulh ju avilhchan paʼastacni u jantu. Va ixtapuxconi ta yu laich catapumucʼani ixtalakʼalhin. 3Pus ju Jesús junilh ju anuʼ lapanac ju va ixixnita ju ixmacaʼ: ―Akʼostʼaʼulh. Atʼaich ju ani junta laich catalaktsʼinan ju lapanacni. 4Chai alacjunich ju lapanacni: ―Tʼas nonatʼit. Ja lhijun ni acnavi ju kʼox ju avilhchan paʼastacni u acnavi ju talakʼalhin ni jantu acʼaktaiju tam xamatiʼ. Ja lhijun ni acmakʼalhtaxtulh ju atsucunti ju avilhchan paʼastacni u aclaktsʼimakni. Pus ju lapanacni va sekch tataya. 5Pus ju acsnich ju Jesús alaktsʼilh ju lapanacni ju ixtalakachoko. Talhkʼamalh. Chai na amakʼaninilh ni na pʼas ixjunita ixʼalhunutʼan. Pus junich ju takʼankʼan: ―Alhitʼach ju mimacaʼ. Pus ju anuʼ lapanac xtaknilh ju ixmacaʼ. Chai lana tachapunch va. 6Pus lana tataxtucha ju fariseonin. Taʼalh junta ixtavilanancha ju ixtachʼakʼokʼai ju gobernador Herodes. Taʼalh machʼanxtaminin ju chivinti ixlacata ju Jesús ta yu laich catapumakniyaʼ. 7Pus ju Jesús alh laʼixquilhtuʼ atantsʼin. Alactʼaʼalh ju ixʼalacmamakaʼui. Chai na lhu tachʼakʼokʼalh ju amachakʼan xaʼestado Galilea chai ju amachakʼan ju xaʼestado Judea. 8Vachuʼ ju amachakʼan lakʼachakʼan Jerusalén chai ju amachakʼan ju xalacatʼun Idumea. Chai ju lapanacni ju ixtatʼajun lhimakʼantacutni lacxcan Jordán chai ixtalakachoko ju lakʼachakʼanixni Tiro chai Sidón. Na lhu lapanacni takʼasmatlh ni na kʼai lhamakʼan xanavi ju Jesús chai talakmilh ju yuchi. 9Pus ju Jesús alacjuni ju ixʼalacmamakaʼui ni catalakasipuxcaulh lacatʼicstʼi barco ni laich cataju anch ni na ixtatankʼasi ju lapanacni ni na ilhuʼan. 10Pus ni na lhu ixʼacʼuchʼui ju lapanacni ju Jesús pus ju aliʼin ju ixtapacxanta ixtakʼankʼatʼan va kʼasi kʼasi ixtalakʼan ju Jesús. 11Chai vachuʼ ixʼalin ju lapanacni ju ixtanun ju lhacaticurulhni laʼixlacatunaʼan. Chai ju anuʼ lhacaticurulhni ixtamispai ju Jesús. Pus ju lapanacni ju ixtapacxanta ju lhacaticurulhni taʼaktsokotanilh laʼixʼucxlacapuʼ ju Jesús chai ju lhacaticurulhni tapuchivinilh ixquilhniʼan ju anuch lapanacni. Na pʼas tachivinilh. Tajunich ju Jesús: ―Ju uxintʼi istsʼalhʼat Dios. 12Para ju Jesús pʼas alhimapʼaksi ni jantu catajunilh ju lapanacni tichi lapanac ju yuchi. 13Chai ju Jesús ampa junta ixvilhcha lakatam akstijun chai alactʼasanilh ju isʼasacxtuputun. Chai ju yuʼunch talakmilh. 14Pus asacxtulh pumacautʼui ixʼalacmamakaʼui ni laich caʼalactʼaʼalhtanatsuculh ju yuchi chai ni laich caʼalacmalakachayaʼ ixnajunca ju ixchivinti Dios. 15Vachuʼ axtaknilh ixtachaputʼan ni laich palai catanavi ju lapanacni ju ixtachʼapata ixtakʼankʼatʼan. Chai laich vachuʼ cataxcoxtuniyaʼ ju lhacaticurulhni laʼixlacatunaʼan ju lapanacni. 16Pus sacxtucalh ju Simón. Chai ju yuchi xtaknichokocalh alakatam ixtapakaʼut. Lhimapakaʼucalh Pitaluʼ. 17Chai sacxtucalh ju Jacobo chai ju Xivan. Pus ju Xivan ispʼisekʼe ixjunita ju Jacobo. Chai ju yuʼunch istsʼalan ju Zebedeo ixtajunita. Axtaknilh ixlhilakatʼui ixtapakaʼutʼan. Alaclhixakʼalacalh Boanerges. Ju chunch va nomputun ni na pʼas ixtachivinin tachi acsni tʼasai ju tʼajin. 18Chai sacxtucalh ju Tilix chai ju Pilipe chai ju Bartolomé chai ju Mateo chai ju Tumax chai apumatam Jacobo ju istsʼalh Alfeo ixjunita. Chai sacxtulh ju Tadeo chai apumatam Simón ju makyuʼunch ixjunita ju cananistanin. 19Vachuʼ sacxtucalh ju Judas Iscariote ju astan makʼaxtaklh ju Jesús. Astan ju Jesús alactʼaʼalh ju ixʼamamakaʼui lacachakaʼ. 20Chai aktam tatakʼaixtokpa ju lapanacni. Chai ixlhiyuchi matiʼ ixjunita ju ispantsʼiquisʼan ju Jesús chai ixʼamamakaʼui ni laich catavailh. 21Pus acsni takʼalhakʼasmatlh ju ixlhiʼalakʼavin ju Jesús ni chunch ixlai pus tamilh inin. Va ixtanajun ni jantu isʼacʼatsananta ju Jesús. 22Vachuʼ ixtaʼalin ju lapanacni ju ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksin ju istʼaʼisraelitanin. Ju yuʼunch ixtamintacha ju lakʼachakʼan Jerusalén. Pus ju yuʼunch ixtanajun ni va ixtanun ju Satanás laʼixlacatuna ju Jesús. Chai laʼixtachaput yuchi ju ixtixcoxtui ju lhacaticurulhni laʼixlacatunaʼan ju lapanacni. 23Pus ju acsnich ju Jesús alactʼasanilh ju anuch lapanacni chai alacjuni ju chivinti ju ixʼapumavasalaniputun tuʼuʼ. Chani ju ajuni: ―Ju Satanás jantu lai catixcoxtulh ixtʼalhacaticurulhni. 24Tachi chun ju kʼai lacatʼun junta lhinajun ju tam kʼai ucxtin ni quilhmaclhu cajuncalh chai catalaclasayaʼ ju sia isʼakstuʼan pus va caʼaclayaʼ. 25Chai ju tatanumanalh lacachakaʼ ni va catalasachokolh ixlhiʼakstuʼan pus jantu lai vana lakputam catatsuculh. 26Chai vana va chun ju lhacaticuru. Ni caʼatixcoxtulh ju aliʼin ixtʼalhacaticurulhni pus tulai tailhiʼan laʼixpuʼucxtin. Alin ixʼaclanti ju ixtachaput. 27Ni xamatiʼ catanuputulh laʼixchakaʼ pumatam jokʼat ju na tachapun chai camaxtuniputulh ju ixtaxtokni tasqʼuini ni pʼulhnan camakchʼimalh ju anuʼ jokʼat. Acsnicaʼ ju lai camaxtunilh ju ixtaxtokni ni va jantu lai tamacyajui. Pus chunch ju ajuni ju lapanacni ju Jesús ni ixʼamamachakxaniputun ni yuchi ju tʼalalhajalh ju lhacaticuru. Yuchi lai lhixcoxtui ju lhacaticurulhni laʼixlacatunaʼan ju lapanacni. Chai tailhiʼalh ixchivinti. Ajuni: 28―Slivasalh ju iclajunau. Tachi chun ju talakʼalhin chai va tuchi macxcai chivinti ju tanajun ju lapanacni laich camacʼacxanicanaʼ. 29Para va tichi chavaich ju macxcai chivinti calhichivinilh ju Spiritu Santu jantu tavanan lai catimacʼacxanicalh ju anuʼ alactuʼunti. Va camucʼanikʼalhicanaʼ ju ixtalakʼalhin. 30Ju Jesús chunch ju ajuni ju lapanacni va ixlacaʼatalh ni ixtanajunta ni lhacaticuru ju ixpuchʼalhcatnan ju Jesús. 31Astan tachincha ju isʼapʼisekʼen ju Jesús chaich ju ixnati. Tataya makspaʼ chai talhinaulh istʼasanica ju Jesús. 32Pus ju lapanacni ju ixtalakavilanalh ixtalakachokoch ju Jesús tajuni: ―Ju minati chai ju miʼapʼisekʼen tapuxcoyan makspaʼ. 33Para ju Jesús alackʼalhtailh. Alacjuni: ―Tis chavaich ju quinati chai quiʼapʼisekʼen. 34Chai acsni naulh ju chunch pus ju Jesús alaktsʼilh ju ixtalakavilanalh ixtalakachoko ju yuchi chai naulh: ―Ju anich tavilanalh yuʼunch ju quinati chai quiʼapʼisekʼench. 35Va tichi chavaich ju canaviniyaʼ ju ixkʼachat ju Dios yuchi ju vasalh quimpʼisekʼe chai vasalh quinati.

will be added

X\