MARCOS 2

1Astan acsni tapasalh lakatam lakatʼui avilhchan pus ju Jesús anchokopa ju lakʼachakʼan Capernaum. Chai tacʼatsapa ju lapanacni ni anch vilhchokochalhch ju Jesús laʼixchakaʼ. 2Pus lana talhitakʼaixtokpa ju lapanacni ju laʼixchakaʼ ju Jesús. Chai ni na va ilhuʼan ixtajunita pus jantuch lai ixtalhijun ju lacachakaʼ. Pus ixchaʼantach ju lapanacni lacamalhtich acsni ixʼalacmasuni ju ixchivinti Dios ju Jesús. 3Pus lhimincancha pumatam takʼankʼan ju va ixlacalhtuculunta. Ixlhipumatʼatʼiʼan lapanacni tachʼixlhichaʼalh ju lacachakaʼ junta ixvi ju Jesús. 4Para jantu jintaʼ talhitaju junta laich catapumanu lacachakaʼ junta ixvi ju Jesús ni na isʼaktsamcanta. Pus tatocʼalh laʼixʼucxni chakaʼ chai taʼucxmakʼalh junta ixlhivi ju Jesús. Chai anch ju tapumakʼalhtaju lacalona ju anuʼ takʼankʼan. 5Chai ju Jesús ni cʼatsa ni na ixtalhilacaʼanta ju yuchi ju anuch ixpumatʼatʼiʼan lapanacni pus junich ju takʼankʼan: ―Quintsʼalh macʼacxanikʼocantach ju mintalakʼalhin. 6Pus ixtavilanalh vachuʼ ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai ju yuʼunch chani istapastacta laʼixʼalhunutʼan: 7“Tas ni va ta chivimpalai ju ani ya lapanac. Na macxcai chivinti ju najun ni tachi ju va Dios ju jumputun. Jantu xamatiʼ lai macʼacxai ju talakʼalhin. Va yuchi ju Dios”. 8Para ju Jesús lana cʼatsa tuchi istapastʼacʼa ju anuch lapanacni. Chai alacjuni: ―Tajuch ni va chunch ju pʼastʼacʼatʼit lamiʼalhunutʼan. 9Ni acjunilh ni macʼacxanicalh ju ixʼalactuʼunti pus jantu lai apʼucʼatsʼayaʼitʼit ni vasalh alin ju quintachaput u jantu. Para ni acjunilh ni cakʼostavi chai caʼalhtanalh pus ju chunch lai apʼucʼatsʼayaʼitʼit ni alin ju quintachaput. 10Pus alaktsʼintʼit ju ani ju acnaviyaʼ chai laich apʼucʼatsʼayaʼitʼit ni alinch ju quintachaput ju ani lacamunutpaʼ ni lai icmacʼacxani ju talakʼalhin. Quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Chai ju acsnich ju Jesús junich ju takʼankʼan: 11―Uxintʼi ju icjunan. Akʼostʼaʼulh. Asactʼich ju mimputaman. Aʼinchich ju laminchakaʼ. 12Pus ju anuʼ takʼankʼan ixjunita taya. Saclh ju ixputaman. Chai taxtulh laʼixʼalacʼavantiʼan chux ju lapanacni. Chai ju yuʼunch na talhamakʼaninilh. Talakʼaya ju Dios. Chai talaclajuni: ―Jantu tavanan laktsʼintau tuʼuʼ ju chunch. 13Pus aktam taxtuchokopa ju Jesús. Alh laʼixquilhtuʼ ju atantsʼin. Pus chux ju lapanacni talakchaʼankʼochokopa chai ju yuchi ixʼalacmalani. 14Chai acsni tavanan anchokolh ju Jesús ju lakʼachakʼan pus laktsʼilh pumatam achʼiniʼ ju Leví ixjuncan. Istsʼalh ju Alfeo. Ju yuchi ixvi junta amapalanancan. Chai ju Jesús juni: ―Aqʼuinchʼakʼokʼach. Pus lana taya ju Leví. Chʼakʼokʼalh ju Jesús. 15Pus ju aktam ju Jesús ixtʼajun venaʼ laʼixchakaʼ ju Leví. Chai vachuʼ na lhu tachaʼalh ju achʼinin chai vachuʼ ju aliʼin alactuʼunu lapanacni. Chai va kʼaixtam tatʼatavi ju Jesús chai ju ixʼalacmamakaʼuich lacamixa ni na lhu ixtachʼakʼokʼai ju Jesús. 16Pus ju na ixtalhatalaninintach ju ixlhamapʼaksin ju istʼaʼisraelitanin chaich ju ixtalhilacaʼan ju ixlhamapʼaksinʼan ju fariseonin talaktsʼilh ju Jesús ni ixʼalactʼavajin ju taʼachʼinin chai ju alactuʼunin. Pus ju yuʼunch tajunilh ju ixʼalacmamakaʼui ju Jesús: ―Ju miʼamamakaʼunuʼan tajuch ni va kʼaixtam alactʼavajin ju achʼinin chai ju alactuʼunin. 17Pus ju Jesús acsni kʼasmatlh ju tuchi ixtanajun chani alacjuni: ―Ju kʼox tatʼajun jantu tamaktasqʼuini ju acʼuchʼunuʼ. Va yuʼunch ju talactakʼankʼai ju tamaktasqʼuini ju acʼuchʼunuʼ. Pus ju quitʼin jantiyuʼ iclhiminta ni acʼalactʼasanilh ju laquimacni ju tanajun ni na soknicʼa ju isʼatsucuntiʼan. Alai icminta alactʼasaniniʼ ju alactuʼunin. 18Pus ju ixʼalacmamakaʼui ju Xivan chai ju fariseonin jantu ixtavajin ju anuʼ avilhchan ni chunch ju ixtalhilanita. Pus ju acsnich ju aliʼin lapanacni talakmilh ju Jesús chai tajuni: ―Tajuch ni va tatascajai ju ixʼalacmamakaʼui ju Xivan chai ixʼalacmamakaʼui ju fariseonin. Para ju mintamamakaʼun ju uxintʼi jantu tatascajai. 19Pus ju Jesús alackʼalhtailh. Alacjuni: ―Tachi chun ju tamakʼachʼakʼokʼanan junta alin ju tamakʼaxtʼokʼat ja lai jantu catavailh ni alinch ju kʼachat ni vilhcaʼ ju anuʼ tsʼalh ju catamakʼaxtʼokʼaʼ. Acsni vilhcaʼ ju anuʼ tsʼalh ju catamakʼaxtʼokʼaʼ pus jantu lai tatascajai ju ixʼamigojni. 20Pus vana va chun ju quintamamakaʼun. Jantu tatascajai ju chavai ni icʼalactʼavi. Para cachinaʼ avilhchan acsni acmakʼosucanaʼ ju ani lacamunutpaʼ. Chai acsnich ju catatascajayaʼ ni na aquintalhamakʼanininach. 21Jantu xamatiʼ lai lhalakyavanan ju pumpuʼ ju jantu amakpanti chai lai va chunch camucʼalh ju lacakʼatʼili pumpuʼ. Pus ni chunch ju calalh pus va palai makat cakʼexlh acsni talakatumi ju sastʼi pumpuʼ. 22Nin yuchi ni lai acpumuju ju sastʼi vino lacakʼatʼili axtʼakʼan ni na kʼalhpʼasnicaʼ. Ni chunch ju acnavi pus va cakʼexlh ju axtʼakʼan chai capuʼankʼo ju vino chai ju axtʼakʼan catsʼankʼalh. Alai pumucan ju sastʼi vino lacasastʼi axtʼakʼan. Chunch ju ajuni ju Jesús ju lapanacni ni va ixʼamamachakxaniputun ni jantu lai catilhiyaulh ju makʼaniya ixlhamapʼaksin ju Moisés ju ixlhamapʼaksin ju yuchi. 23Lakatam avilhchan paʼastacni ju Jesús tapasalh junta ixchʼancanta ju trigo. Chai ixʼalacmamakaʼui ixtapʼuxlhiʼanta ju trigo chai ixtaʼuich. 24Pus ju acsnich ju fariseonin tajunich ju Jesús: ―Alaktsʼich. Tajuch ni va chunch tanavi ju miʼamamakaʼui ni jantu lai chʼalhcatnancan ju chavai ni avilhchan paʼastacni. 25Para ju Jesús alacjuni: ―Ja lana jantu pʼastʼacʼatʼit tuchi navilh ju David acsni ixʼalin ixmaktasqʼuinit chai acsni chavanilh ju yuchi chai ju ixtatʼaʼanta. 26Ja lana jantu pʼastʼacʼatʼit ni tanulh ju yuchi junta ixlakʼayacan ju Dios acsni xakʼai pali ixjunita ju Abiatar. Chai ulh ju xkapavati ju ismokslanicanta ju Dios. Pus ju anuʼ xkapavati jantu lai va kʼaya ixʼucan. Va yuʼunch ju palijnin ju lai ixtaʼui. Para ju David ni upa chai vachuʼ alacxtaknipa ju ixʼalactʼaʼanta. 27Ju Jesús vachuʼ alacjuni: ―Ju Dios lhcaʼula ju avilhchan paʼastacni ixlacata ju lapanacni. Jantiyuʼ lhinavilh ju lapanacni ni va catamuctaxtulh ju lhamapʼaksin ju navilh ju Dios ixlacata ju anuʼ avilhchan. 28Pus quitʼin ju lai icnajun tuchi lai navican ju avilhchan paʼastacni. Quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani.

will be added

X\