MARCOS 13

1Ju Jesús taxtulh ju lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai pumatam ixʼamamakaʼui junich: ―Quiʼamamakaʼunuʼ alaktsʼich ju ani chiux ni na laccʼus chai ju lacchakaʼ ni na lackʼox. 2Para akʼalhtayanalh ju Jesús. Junich: ―Alaktsʼintʼit ju ani lackʼai kʼexichakaʼ. Pus caminaʼ avilhchan acsni jantu tuʼuʼ catilaʼucxtavi ju chiux ju ixtʼachiux. Chux lana calakʼalhikʼocanaʼ. 3Pus ju Jesús chai ju ixʼamamakaʼui taʼalh ju akstijun junta ixchʼancanta ju xaqʼuiu ju olivos juncan. Chai ju anch ixtʼalalacaʼanita lacakʼai ixpujitatʼan ju israelitanin. Chai acsni tavi ju Jesús pus ju Pitaluʼ chai ju Jacobo chai ju Xivan chai ju Tilix va isʼakstuʼan taquilhasacmi. Tajuni: 4―Aquilajuniuch. Tas vananch ju catapasayaʼ ju anuʼ taxtokni ju xaquilajunau. Tas acpucʼatsayau ni chinta ju avilhchan acsni cataʼuctaxtuyaʼ chux ju ani taxtokni. 5Pus ju Jesús alackʼalhtailh. Ajuni: ―Alhistʼaccʼantʼit ni jantu xamatiʼ cataʼokxchokʼon. 6Pus na lhu cataminaʼ chai catanonach ni yuʼunchach ju Cristo ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Chai na lhu cataʼokxchokʼoyaʼ. 7Para acsni akʼasmatʼaʼitʼit ni alin ju lhilucut chai ni cakʼostayachokochalh aliʼ lhilucut alacatam pus jantu atʼalhananaʼitʼit. Aktsʼiya tasqʼuini ni chunch ju catapasayaʼ. Para jantiyuʼ ju ixpuʼaclanti ju lacamunutpaʼ. 8Pus ju amachakʼan ju kʼai lakʼachakʼan catʼalasayaʼ ju amachakʼan alakatam kʼai lakʼachakʼan. Chai ju lapanacni ju tachʼakʼokʼai tam kʼai ucxtin catatʼalasayaʼ ju ixlapanacni ju apumatam kʼai ucxtin. Catataclhaʼ ju lacatʼun ju vaklhun. Chai caʼalinaʼ ju kʼai chavan chai makʼalhkʼajnat. Pus ju ani va ixputaiʼulacan ju makʼalhkʼajnat. 9Para ju uxijnan alhistʼaccʼantʼit miʼakstuʼan ni alhipʼincʼanaʼitʼit lacapuʼucxtin. Chai ju laʼixpujitatʼan ju mintʼaʼisraelitanin akʼainekmacʼanaʼitʼit. Chai alhipʼincʼanaʼitʼit laʼixʼucxlacapuʼan ju ucxtinin chai ju lacalackʼai ucxtinin va ixlacata ni quilalhilacaʼanau ju quitʼin. Pus ju chunch laich aʼunaʼitʼit ju yuʼunch ju quilacata. 10Chai ni tucaʼ chin ju ixʼaclanti ju lacamunutpaʼ pus tasqʼuini ni pʼulhnan caʼalacjunkʼocanaʼ chux ju lapanacni ta yu lai puʼancan ju lactʼiyan. 11Chai acsni alhipʼincʼanaʼitʼit junta makʼaxtʼakcʼanaʼitʼit lacapuʼucxtin pus jantu alhamakʼanininaʼitʼit tuchʼi ju anonaʼitʼit ni jantucaʼ chʼipʼinatʼit. Nin yuchi ni apʼastʼactʼit tuchʼi anonaʼitʼit. Para va tuchi cataxtakniyan ju Dios ju lamiʼalhunutʼan ju acsnich pantsʼiquis pus yuchach ju anonaʼitʼit. Chunch ju anonaʼitʼit ni jantu uxijnan ju achʼivinaʼitʼit para isʼakstu ju Spiritu Santu. 12Chai ju lapanacni catalamakʼaxtʼakʼaʼ va ixlacaʼatalh ni axcaican ju quintalhilacaʼanta quitʼin. Pus ju lapanacni catamakʼaxtʼakʼaʼ ju tam ixlakʼauʼan laʼixʼaninti. Chai ju xalacpaʼitni catamakʼaxtʼakʼaʼ ju isʼaskʼatʼan laʼixʼanintiʼan. Chai ju saʼaskʼatʼan catatʼalasayaʼ ju ixpaiʼan chai ixnatichʼan chai catalhinonaʼ ixmaknicaʼan. 13Pus chux ju lapanacni slivasalh catalhixcayan va ixlacata ni quilalhilacaʼanau. Para ju aquilhilaksiyaʼ tus laʼixʼaclanti ju isʼatsucunti yuchi ju catakʼalhtaxtuyaʼ chai laich caʼanaʼ ju lactʼiyan. 14Ju makʼaniya lapanac ju Daniel ixjuncan ixnajun ixchivinti Dios. Chai ju yuchi tsʼokʼula junta naulh ni ma caʼalinaʼ lamimpujitatʼan ju tuʼuʼ ju na lhitsʼisi ju Dios. Chai ixlhiyuchi jantu xamatiʼ ju milhiʼuxijnan catanuyaʼ ju anch. Pus ju laktsʼin ju ani chivinti chach machakxa tuchi ju nomputun. Chai acsni alaktsʼinaʼitʼit ni uctaxtulh ju anuʼ ju lhichivinilh ju Daniel pus tachi chun ju tavilanalh laxaʼestado Judea chach taʼatsʼalalh. Cataʼalh ju lactalhpa. 15Chai ju caʼakstitavi lacasotea chakaʼ va tsʼalhti catakʼalhtaju chai caʼatsʼalalh. Para jantu catiʼalilh ispantsʼiquis ni lai catanu ju laʼixchakaʼ ni va caʼalh maxtunuʼ tuʼuʼ ju ixtaxtokni. 16Chai ju chʼalhcatnan laʼixcuxtu vachuʼ caʼatsʼalalh. Chai jantu cataspʼitchokolh laʼixchakaʼ ni va caʼalh iniʼ ju ixcutun. 17Painiʼitnich ju yuʼunch ju jantu lacakʼox chai ju va tatʼajun matsʼiquinin isʼaskʼatʼan ju acsnich avilhchan. 18Atʼapʼaininitʼit ju Dios ni jantu tasqʼuini ni atsʼalayaʼitʼit lacalhicʼasnin. 19Chunch alhisqʼuinitʼit ni na lhu catamakʼalhkʼajnanaʼ ju lapanacni ju acs avilhchan. Catamakʼalhkʼajnanaʼ tachi ju jantu tavanan makʼalhkʼajnancanta tus acsni tavanan navicantacha ju Dios ju lacamunutpaʼ. Chai jantu aktam chun catamakʼalhkʼajnanchokoyaʼ tavanan. 20Pus ju quiʼucxtinʼan Dios ni jantu caʼixnaulh ni palai va lacatsʼunin caʼixnavi ju anuch avilhchan pus jantu xamatiʼ caʼixtakʼalhtaxtulh. Ixtanikʼota. Para ni na amapaini ju lapanacni ju ixʼalacsacxtuta pus yuchi va lacatsʼunin lhinavilh ju anuʼ avilhchan. 21Pus ju acsnich jantu xcai ni xamatiʼ chani catajunan: “Alaktsʼich. Ani ya ju Cristo ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios”. U chani catajunan: “Alaktsʼich anuʼ ya”. Pus ni chunch ju catajunan xamatiʼ jantu alacʼaʼitʼit. 22Pus ju acsnich caʼalinaʼ ju lapanacni ju catanonaʼ ni yuʼunch ju Cristo ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios mas jantu. Chai caʼalinaʼ ju lapanacni ju catanonaʼ ju taʼaklhtamat chivinti. Para chunch catachivinaʼ tachi ju vasalh tatʼajun nonin ju ixchivinti Dios. Chai na lhu catanaviyaʼ ju taxtokni ju catapumavasalaputunach ni vasalh ixlapanacni Dios tajunita mas jantu. Chai catanaviyaʼ ju lhamakʼan ni va laich catapuʼokxchokʼolh ju lapanacni ju asacxtuta ju Dios. 23Para ju uxijnan alhistʼaccʼantʼit. Iclajuntauch chux ju ani mas tucaʼ tapasai ni laich acʼatsʼayaʼitʼit ni chunch ju catapasayaʼ. Ju Jesús tailhiʼalh ixchivinti chai ajuni ju ixʼamamakaʼui: 24―Ju acsni avilhchan acsni catapasayaʼ ju anuʼ makʼalhkʼajnat pus catsʼisaʼ ju avilhchan. Chai ju malhquiyuʼ jantu camapulhcuyaʼ. 25Chai catapatajuyaʼ ju stʼacu. Chai tachi chun ju ani catataclhaʼ. 26Pus ju acsnich ju lapanacni aquintalaktsʼinach ju quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Aquintalaktsʼinach acsni acminach lacaʼataputsʼi. Chai catacʼatsayaʼ ni na alin ju quintachaput chai xakʼai icjunita. 27Chai ju acsnich acmalakachatachilh ju quiʼanquilhnin. Chai ju yuʼunch catamakʼaixtʼokʼach ju lapanacni ju icʼasacxtuta. Chai ju anuʼ lapanacni cataminanta ju ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ mas palai makat cava ju ani lacatʼun u ju lactʼiyan. 28Alaktsʼintʼit tachi ju takʼayai ju tuʼuʼ xaqʼuiu higo. Acsni catsucuyaʼ xajchiniʼ ju sastʼi xaxkʼoi pus pʼucʼatsʼayatʼit ni vaninch minta ju lacapʼasni. 29Pus vana va chun ju ani. Acsni alaktsʼinaʼitʼit ni catapasayaʼ ju ani taxtokni pus apʼucʼatsʼayaʼitʼit ni slivasalh jantu makʼan ticʼacx tus caʼaclayaʼ ju lacamunutpaʼ. 30Slivasalh ju iclajunau. Jantu catanikʼoyaʼ ju lapanacni ju chavai tatʼajun tus cataʼaktsakʼoyaʼ tachi chun junima taxtokni. 31Ju tʼiyan chai ju lacatʼun catsʼankʼakʼoyaʼ. Para ju quinchivinti aktsʼiya caʼuctaxtuyaʼ. 32Para jantu xamatiʼ cʼatsai tis avilhchan chai tuchi hora ju acminaʼ ju quitʼin. Nin yuʼunch ju anquilhnin ju tavilanancha lactʼiyan nin quitʼin mas istsʼalh Dios icjunita. Va isʼakstu ju quimpai ju cʼatsai. 33Pus skʼalalhch atsʼucʼutʼit. Alhistʼaccʼantʼit. Atʼachʼivinintʼit ju Dios ni jantu cʼatsʼayatʼit tavananch ju acminaʼ. 34Pus ju acsnich chunch cajunaʼ tachi acsni an makat tam jokʼat. Ni tucaʼ an pus ajuni ju ixlapanacni ni catalhistaclh ju ixchakaʼ. Chai pumatamin axtakni ixlhichʼalhcat ju catanaviyaʼ. Chai juncanch ju ixlhistʼacʼa malhtich ni calhistaclich. 35Pus vana va chun ju uxijnan. Alhistʼaccʼantʼit ni vachuʼ jantu cʼatsʼayatʼit tavananch ju acminaʼ quitʼin ju miʼucxtinʼan icjunita. U tokʼoxai. U paitat tsʼis. U acsni paktʼutu tʼasata ju chilaʼ. U acsni catuncuntilayach. 36Jantu xcai ni va tam pantsʼiquis acmilh chai aclalhitajuyau ni tachi ju va lhtʼatʼayatʼit lamiʼatsucuntiʼan. 37Ju tuchi iclajunau ju uxijnan icʼalacjuni tachi chun ju lapanacni. Alhistʼaccʼantʼit.

will be added

X\