MARCOS 11

1Ju vanin ju lakʼachakʼan Jerusalén ixtaʼalin lakatʼui lactʼicstʼi lakʼachakʼanixni. Ju lakatam ixjuncan Betfagé chai ju lakatam ixjuncan Betania. Chai vanin ju anuʼ lakʼachakʼanixni ixʼalin ju akstijun junta ixchʼancanta ju xaqʼuiu ju olivos ixjuncan. Pus ju Jesús acsni alactʼachaʼalh ju anch ju ixtalhavat lapanacni pus amalakacha pumatʼui ixʼalacmamakaʼui. 2Alacjunich: ―Aʼinchitʼit ju anuʼ tasui lakʼachakʼan. Chai acsni atʼanutʼachitʼit alhitʼaʼuyaʼitʼit lakatam sastʼi puru chʼiyocanta. Tucaʼ xamatiʼ putocʼai. Axkʼotʼayaʼitʼit. Alhitʼanaʼitʼit. 3Chai ni xamatiʼ catajunan: “Tajuch ni va chun ju lapʼalatʼit”, pus va aʼunaʼitʼit ni ma maktasqʼuini ju miʼucxtinʼan chai ma vatsʼalhti camalakachachokotachilh. 4Pus taʼalh. Chai talhitajucha ju puru junta ixchʼiyocanta lacati vanin lacamalhtich. Chai taxkʼotailh. 5Pus ju ixtayanalh anch tajuni: ―Tijuch ju naviyatʼit ni va xkʼotʼayatʼit ju puru. 6Chai ju ixʼamalakachan ju Jesús tajunilh tachi ixʼajuncanta. Chai ju acsnich yau ajunicalh ni catalhiʼalh ju puru. 7Chai talhimilh ju puru junta ixvi ju Jesús. Taʼakxchʼamucʼalh ixcutunʼan chai ju Jesús putocʼalh. 8Pus na lhu lapanacni ixtamamalhiʼanta ixcutunʼan ju lacati junta capuminaʼ ju Jesús. Ju aliʼin ixtachakxʼi ju ixʼacatan qʼuiu chai ixtamamalhiʼanta ju lacati. 9Chai ju ixtaʼapʼulanan chai ju ixtakʼaixunun ixtalactʼasaʼanta ju lacati. Ixtanajun: ―Chach lakʼayacalh ju ani minta. Paxcat ju ani ju minta ju malakachatachilh ju Dios. 10Na kʼox cajunaʼ ju ixpuʼucxtin ju caʼalinaʼ. Chunch ju cajunaʼ tachi ixjunita ixpuʼucxtin ju makʼaniya quimpaiʼan David. Chach lakʼayacalh ju Dios. 11Pus ju Jesús acsni tanu ju lakʼachakʼan Jerusalén alh ju lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai acsni islaktsʼinkʼotach tachi chun ju taxtokni ju anch pus alactʼataxtuchokolh ju ixpumacautʼuiʼan. Chai ni na ixtokʼoxatach pus alactʼaʼalh ju lakʼachakʼan Betania. 12Chai acsni tuncunchokopa pus ju Jesús chai ju ixʼamamakaʼui tataxtuchokocha ju Betania chai ju Jesús chavanilh. 13Chai acsni laktsʼilh ju ixlhimakat akʼatam xaqʼuiu higo ju na xkʼoyu ixlatach pus lakʼalh. Tsʼa ma laich calhitaju tuʼuʼ xalhiʼut. Para acsni quilaktsʼilh jantu tuʼuʼ lhitaju. Va si xaxkʼoi. Va tsʼalhti ixlakapʼunta mas tucaʼ ixchaʼanta ju avilhchan acsni caʼalilh ju xatocʼat. 14Pus ju acsnich ju Jesús junilh ju anuʼ xaqʼuiu higo: ―Jantu tavanan catiʼalinchokolh ju miʼatocʼat ju lai cataʼulh ju lapanacni. Pus takʼasmatlh ju ixʼalacmamakaʼui tuchi juni ju Jesús ju anuʼ xaqʼuiu higo. 15Astan ju Jesús chai ju ixʼalacmamakaʼui tamilh ju Jerusalén. Chai acsni tanulh ju Jesús ju lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin pus tsuculh alactixcoxtunuʼ ju lapanacni ju ixtaʼastʼanan chai ju ixtaʼatamonan ju anch. Alakmakspuspʼitnikʼo ju ixmixaʼan ju ixmapaxanin tumin chai ixputolanʼan ju istʼanin lakʼaxkʼavan. 16Chai jantu xalacasqʼuin ni xamatiʼ cacʼucʼalhiʼalh tuʼuʼ ju laʼismakspaʼ kʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin ni tachi ju va lacati cataʼulhtulh. 17Chai ixʼalacmasuni ju lapanacni chai alacjuni: ―Tsʼokcanta laʼixchivinti Dios junta najun ni ixchakaʼ ma calhimispacanaʼ ni anch ju lai catʼachivinaʼ ju Dios va tichi chavaich. Chunch ju tsʼokcanta para ju uxijnan ni va lhimalacxtʼutʼatʼit ju tuʼuʼ lhucucu talhpa junta tatankʼanui ju akʼalhonin. 18Pus ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin chai ju xalackʼajin palijni takʼasmatlh ju tuchi ixnajunta ju Jesús. Chai ju acsnich tatsuculh puxconin ta yu laich catapumakniyaʼ. Para va ixtatalhoni ju Jesús ni chux ju lapanacni na ixtalhamakʼaninin ju ixʼatalaninti. 19Para acsni tokʼoxapa pus ju Jesús taxtuchokolh ju anch lakʼachakʼan. 20Chai acsni tuncunchokolh pus ju Jesús chai ixʼalacmamakaʼui taʼalhtanampa ju lacati. Chai talaktsʼilh ju xaqʼuiu higo ni ixixtach tus laʼistisivic. 21Ju acsnich ju Pitaluʼ pastaclich tuchi ixtapasata chai junich ju Jesús: ―Amamakaʼunuʼ alaktsʼich ju xaqʼuiu higo ju lakʼakʼaimatʼi. Na xixtach ju chavai. 22Chai ju Jesús akʼalhtayanalh. Alacjuni: ―Alhilaksitʼit ju Dios. 23Slivasalh ju iclajunau. Va tichi chavaich ju cajunilh ju ani talhpa: “Akʼostʼich. Atʼaʼuchich ju lacaʼalama”, pus canavinicanaʼ. Para tasqʼuini ni jantu va tam tam canonaʼ laʼixʼalhunut. Alai calacaʼiyaʼ ni calhixajanta tuchi canonaʼ. 24Yuchi iclalhijunau ni tachi chun ju asqʼuinaʼitʼit acsni atʼachʼivininaʼitʼit ju Dios alacʼaʼitʼit ni amaklhtʼayananaʼitʼit chai axtʼaknicʼanaʼitʼit. 25Chai acsni atsʼucʼuyaʼitʼit tʼachʼivinin ju Dios amacʼacxanin ni alin xamatiʼ ju tʼalakʼaitan. Ju chunch ju mimpaiʼan ju vilhcha lactʼiyan catamacʼacxaniyanch vachuʼ ju uxijnan ju mintalakʼalhinʼan. 26Para ju uxijnan ni jantu amacʼacxaniyaʼitʼit ju mintʼalaxcaiʼan pus nin yuchi ju mimpaiʼan ju vilhcha lactʼiyan jantu catitamacʼacxanin ju mintalakʼalhinʼan. 27Ju acsnich ju Jesús chai ju ixʼamamakaʼui taʼanchokopa ju lakʼachakʼan Jerusalén. Chai ju Jesús ixʼalhtanatʼajun lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Pus talakmilh ju yuchi ju xalackʼajin palijni chai ju papaninch chai ju na ixtalhatalaninintach ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. 28Tajunich: ―Tis chavaich ju xajunan ni laich anaviyaʼ ju ani taxtokni. 29Pus ju Jesús alackʼalhtailh. Alacjunich: ―Vachuʼ aclasacmiyau ju uxijnan lakatam chivinti. Ni aquilajuniuch pus vachuʼ aclajunau tichi chavaich ju xaquijuni ni acnavi junima taxtokni. 30Pus tis chavaich ju xamalakachayachilh ju Xivan amakpaxanaʼ. Ja yuchi ju Dios u yuʼunch ju lapanacni. Aquilajuniuch. 31Pus ju acsnich ju yuʼunch talaclajunilh ixlhiʼakstuʼan: ―Ni canaju ni Dios xamalakachayachilh pus ju yuchi laich aquintajunan tajuch ni jantu xalacaʼiniyau. 32Chai vana jantu lai catinaju ni ixtʼalapanac ju xamalakachayachilh amakpaxanaʼ. Chunch ixtalaclajuni ni na ixtatalhoni ju lapanacni. Ju lapanacni si ixtanonkʼojui ni slivasalh ni ixnajun ixchivinti Dios ju Xivan. 33Pus taʼakʼalhtayanalh chai tajunilh ju Jesús: ―Jantu iccʼatsayau. Pus ju acsnich ju Jesús alackʼalhtailh. Alacjuni: ―Nin quitʼin jantu actilajuniu tichi chavaich ju xaquijuni ni acnaviyaʼ junima taxtokni.

will be added

X\