MARCOS 10

1Ju Jesús taxtulh ju lakʼachakʼan Capernaum. Milh ju xaʼestado Judea lhimakʼantacutni ju kʼai xcan Jordán. Chai aktam takʼaixtokchokopa ju lapanacni junta ixvi ju Jesús. Chai aktam alacmalani tachi ju aktsʼiya ixlai. 2Chai tachincha ju aliʼin fariseonin. Va ixtapuxconiputun ixtalakʼalhin ju Jesús. Chai tajuni: ―Ja lhijun ju lhamapʼaksin ni camacaulh ju ixʼamachakaʼ ju tam jokʼat. 3Pus ju Jesús akʼalhtayanalh. Alacjuni: ―Tijuch ju naulh ju Moisés laʼixlhamapʼaksin. 4Chai ju yuʼunch taʼakʼalhtayanalh. Tajuni: ―Pus ju Moisés ixlakʼaʼi ni actsʼoklh lakatam alhiqui ju pulamacau chai acmacaulh. 5Para ju Jesús alackʼalhtailh. Alacjuni: ―Va ixlacaʼatalh ni na pʼas ju miʼalhunutʼan yuchi xalhiʼatsʼoknun junima lhamapʼaksin ju Moisés. 6Para acsni tavanan navitacha ju Dios ju lacamunutpaʼ ju yuchi navilh pumatam tsʼalh chai pumatam atsiʼ. 7Pus ixlhiyuchi ju tam tsʼalh camaconach ju ixpai chai ixnati chai catʼatsucuyaʼ ju ixʼamachakaʼ. 8Pus ju anuʼ ixpumatʼuiʼan tachi ju va pumatam catajunaʼ. Pus ju chunch jantuch vana pumatʼui tajunita. Alai tachi va pumatam lapanac tajunita. 9Pus ju malakxtokta ju Dios jantu catitalhvaklh ju lapanacni. 10Chai acsni tanuchokolh lacachakaʼ ju Jesús pus ju ixʼamamakaʼui aktam tasacmichokopa ixlacata ju anuʼ chivinti ju ixʼajunita ju lapanacni. 11Pus ju Jesús alacjuni: ―Va tichi chavaich ju camaconaʼ ju ixʼamachakaʼ chai catʼatsucuchokolh apumatam navi talakʼalhin laʼixmacni ixʼamachakaʼ ixjunita. 12Chai ju chakoʼulh ni camacaulh ju ixpapa chai catʼatsucuchokolh akʼantam pus talakʼalhin ju navi vachuʼ. 13Ju acsnich alhichaʼanicalh ju Jesús ju askʼatʼan ni caʼamokslanilh ixmacaʼ laʼixlacatunaʼan ju yuʼunch chai catapaininilh ju Dios ni kʼox catatsuculh. Para ju ixʼalacmamakaʼui taʼalackʼaima ju ixtalhichaʼan ju isʼaskʼatʼan. 14Para acsni laktsʼilh ju Jesús tuchi ixtanavi ju ixʼalacmamakaʼui pus talhkʼamalh. Alacjuni: ―Amacʼaʼuntʼit ju askʼatʼan. Chach quintalakmilh. Jantu asaspʼitʼit ni quintalhilaksich ju yuʼunch. Chai va tichi chavaich ju aquilhilaksiyaʼ tachi ju quintalhilaksi ju ani tayanalh askʼatʼan yuchi ju laich catanuyanta ju lactʼiyan. 15Slivasalh ju iclajunau. Tachi chun ju lapanacni ju jantu quilhilaksi ju quitʼin tachi ju tam askʼatʼa lhilaksi ju ixpai pus jantu tavanan lai catitanu junta lhinajun ju Dios. 16Pus ju acsnich ju Jesús alacchʼixlh ju askʼatʼan. Alacmucʼanilh ixmacaʼ laʼixʼucxni ixlacatunaʼan chai sqʼuinlh ju kʼox isʼatsucuntiʼan. 17Ju Jesús taxtuchokopa ju anch. Chai acsni ixʼamputun ju lacati pus atsʼalamilh pumatam tsʼalh chai taʼaktsokotanilh ju yuchi. Chai sacmilh: ―Amamakaʼunuʼ ju uxintʼi na kʼox lapanacʼat. Tijuch ju acnaviyaʼ ni caʼalilh ju quiʼatsucunti ju conkʼalhiyanta ju lactʼiyan. 18Pus ju Jesús juni: ―Ju uxintʼi ni naʼun ni va iclapanac pus tajuch ni va qʼuiʼunich ni ickʼox. Jantu xamatiʼ ju kʼox. Va pumatam. Yuchi ju Dios. 19Ju uxintʼi mispʼaich junta chani najun lamilhamapʼaksinʼan: “Jantu atʼatsʼucʼu ju jantu miʼamachakaʼ. Jantu amaknitʼi xamatiʼ. Jantu akʼalhaun. Jantu anau taʼaklhtamat chivinti ixlacata apumatam. Jantu aʼokxchʼokʼotʼaiʼinitʼi tuʼuʼ xamatiʼ. Atʼalhonin ju mimpai chai ju minatich”. 20Pus ju anuʼ tsʼalh akʼalhtayanalh. Junich ju Jesús: ―Amamakaʼunuʼ. Chux ju ani icmuctaxtukʼota tus quilhitalacatʼicstʼin. 21Ju acsnich ju Jesús laktsʼilh ju anuʼ tsʼalh chai na mapaini. Junich: ―Tiʼalin lakatam taxtokni ju tasqʼuini ni anavitʼi. Inchich. Astʼachich tachi chun ju miʼalinta chai axtʼaknin ju tumin ju amakʼaixtʼokʼaʼ ju quilhpatinin. Ju chunch caʼalinaʼ ju mimakʼalit ju lactʼiyan. Chai astan aqʼuinchʼakʼokʼach. Chai achʼixtʼich ju makʼalhkʼajnat ju caʼalinaʼ va ixlacaʼatalh ni aquilhilaksiyaʼ ju quitʼin. 22Para ju anuʼ tsʼalh acsni kʼasmatlh junima chivinti lana na amakʼaninilh. Na amakʼaniniʼalh ni na makʼaliʼ ixjunita. 23Ju acsnich ju Jesús alaktsʼilh ju lapanacni ju ixtayanalh ixtalakachoko chai alacjuni ju ixʼalacmamakaʼui: ―Na lhixcai ni lai catanu ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios tam makʼaliʼ. 24Pus ju ixʼalacmamakaʼui Jesús na talhamakʼaninilh ju ixchivinti. Para ju Jesús alacjunchokopa: ―Quintsʼalan na lhixcai ni lai catatanu ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios ju yuʼunch ju na talhilaksi ju ixmakʼalitʼan. 25Ju tuʼuʼ camello jantu lai catitapasalh junta tilhucucu ju macscat. Pus vana va chun tam makʼaliʼ. Ju yuchi jantu lai catitanun ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. 26Pus ju ixʼamamakaʼui acsni takʼasmatlh ju ani chivinti va palai talhamakʼaninilh. Chai talaclajuni sia yuʼunch. ―Pus tis chavaich ju lai camakʼalhtaxtucanaʼ. 27Para ju Jesús alaktsʼilh. Ajuni: ―Ju va lapanac aktsʼiya palai tuʼuʼ lhiulai ju ixmakʼalit. Palai jantu ixtaxtokni Dios. Para ju Dios lai amapaxani ixʼatalacpastʼacʼat tam lapanac. Pus tachi chun ju taxtokni si lai navikʼojui ju Dios. 28Ju acsnich ju Pitaluʼ junich: ―Ju quijnan icmaconkʼotauch chux quintaxtokni quincʼan chai iclachʼakʼokʼatauch. 29Chai ju Jesús akʼalhtayanalh. Junich: ―Slivasalh ju iclajunau. Va tichi chavaich ju calhimacaulh ju ixchakaʼ u tam ixlakʼau tsʼalh u tam ixlakʼau atsiʼ u ixpai u ixnati u ixʼamachakaʼ u isʼaskʼatʼan u ixlacatʼun va ixlacaʼatalh ni quinchʼakʼokʼai ju quitʼin chai va ixlacata ni laich caʼajunilh ju lapanacni ta yu laich catatakʼalhtaxtulh pus palai lhu caxtaknicanaʼ. 30Ju chunch calalh pus caʼalinaʼ lhu chakaʼ junta laich cachaʼanaʼ tachi ju va laʼixchakaʼ junita. Chai caʼalinaʼ lhu lapanacni ju tachi vasalh ixʼalakʼavin catajunaʼ mas jantu. Chai caʼalinaʼ ju tachi vasalh ixlacnatiʼan tajunita chai tachi ixlacʼaskʼatʼan catajunaʼ. Chai caʼalinaʼ lhu ju lacatʼun junta lai camachʼixtaknicanaʼ ni laich cachʼalhcatnanaʼ tachi ju va ixʼanuʼ. Caʼalinaʼ tachi chun ju ani para vachuʼ catamakʼalhkʼajnanaʼ ni vachuʼ caʼaxcaicanaʼ. Chai astan caʼalinaʼ isʼatsucuntiʼan ju conkʼalhiyanta lactʼiyan. 31Para ju lactʼiyan caʼalinaʼ lapanacni ju makʼanch xaquintalhilaksi. Para jantu lai actinaulh ni va ixlhiyuchi palai kʼox caʼalhilhiulacalh. Palai jantu ju aliʼin. Chai cataʼalinaʼ lapanacni ju jantucaʼ makʼan xaquintalhilaksi. Para jantu lai actinaulh ni ixlhiyuchi palai jantu kʼox caʼalhilhiulacalh. Palai kʼox caʼalhiulacalh ju aliʼin. 32Pus ju Jesús chai ju aliʼin ixtaʼalhtanaʼanta laxati ju Jerusalén. Chai ju Jesús ixʼapʼulhnita ju aliʼin. Chai ju ixʼamamakaʼui ni va ixtalhamakʼaninin ju Jesús pus ixtatakʼaixui. Chai na ixtatalhanan. Pus ju acsnich ju Jesús alactʼasanilh ixpumacautʼuiʼan chai va isʼakstuʼan alactʼaʼalhtanalh ju lacati. Chai ju yuchi tsuculh ajuniniʼ ju taxtokni ju catapasayaʼ laʼisʼatsucunti ju yuchi. 33Alacjuni: ―Alaktsʼintʼit. Ju chavai cachaʼanau ju Jerusalén. Chai ju quitʼin acmakʼaxtakcanaʼ laʼixmacaʼan ju xalackʼajin palijni chai ju na talhatalanininta ju milhamapʼaksinʼan. Quitʼin ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Chai ju yuʼunch aquintalhinonaʼ ju quimaknica. Chai aquintamakʼaxtʼakʼaʼ laʼixmacaʼan ju jantu quintʼaʼisraelitaninʼan. 34Chai ju yuʼunch aquintalhitsʼiʼinaʼ. Chai aquintakʼainekmayaʼ. Chai aquintaʼacxpuchujvayaʼ. Chai aquintamakniyaʼ. Para ju ixlhilakatʼutu avilhchan actaʼacxtuchokoyaʼ junta acmacnucanaʼ. 35Ju acsnich ju Jacobo chai ju Xivan istsʼalan ju Zebedeo talakʼalh ju Jesús chai tajunich: ―Amamakaʼunuʼ iclacasqʼuinau ni aquilanaviniu ju tuchi aclasqʼuiniyau. 36Chai ju Jesús alacjuni: ―Tijuch ju lacʼasqʼuinatʼit ju aclanaviniu. 37Chai ju yuʼunch tajunich: ―Va iclacasqʼuinau ni alakʼaʼiyaʼ ju uxintʼi ni anch actolauch ju pumatam lamilhicana chai ju pumatam lamilhimacx acsni xakʼai aʼunaʼ. 38Pus ju acsnich ju Jesús alacjuni: ―Ju uxijnan jantu cʼatsʼayatʼit tuchʼi sqʼuinatʼit. Ja lai amakʼalhkʼajnanaʼitʼit tachi ju acmakʼalhkʼajnanaʼ ju quitʼin. 39Ju yuʼunch taʼakʼalhtayanalh. Tajunich ni calayach. Chai ju Jesús alacjuni: ―Slivasalh chunch ju amakʼalhkʼajnanaʼitʼit tachi ju acmakʼalhkʼajnanaʼ ju quitʼin. 40Para jantu quitʼin ju acnonaʼ tichi chavaich ju catolaʼ laquilhicana chai laquilhimacx. Yuʼunch ju catatolach anch ju asacxtuta. 41Pus ju ixpumacauʼan ixʼamamakaʼui ju Jesús acsni takʼasmatlh tuchi ixtanajunta ju Jacobo chai ju Xivan na talhitalhkʼamalh. 42Para ju Jesús alactʼasanilh ixchuxʼan chai alacjunich: ―Ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ni slivasalh na pʼas talhinajun ju xaʼucxtin lakatam kʼai lacatʼun. Chai na alhimacchapui ju lapanacni ju salactʼicstʼi ucxtinin ju amalakachacan. 43Para jantu chun ju alatʼit ju uxijnan. Alai va tichi chavaich ju lamilhiʼuxijnan ju palai xakʼai jumputun tasqʼuini ni calhitalacasu tachi ju tam xalapanac. 44Chai va tichi chavaich ju milhiʼuxijnan ju xakʼai jumputun tasqʼuini ni cacaplich ju chunch. Alai va cajunlh tachi ju va tam xalapanac. 45Chunch ju alatʼit tachi ju iclai ju quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Pus ju quitʼin jantiyuʼ iclhiminta ni va aquintachʼalhcatnanilh ju lapanacni. Alai iclhiminta ni acʼalacchʼalhcatnaniyaʼ ju lapanacni chai acxtʼakʼaʼ ju quiʼatsucunti va ixʼamalakxtuca lhu ju lapanacni. 46Ju Jesús chai ju ixʼamamakaʼui chai lhu lapanacni tamilh ju lakʼachakʼan Jericó. Chai acsni tataxtuchokolh ju anch pus ixvi laʼixquilhtuʼ ti ju Bartimeo. Istsʼalh ju Timeo. Ju yuchi va alakʼachʼix ixjunita chai ispusacʼa ju tumin. 47Chai ju yuchi acsni kʼasmatlh ni minta ju Jesús amachakaʼ Nazaret pus tsuculh tʼasaniniʼ. Junich: ―Jesús. Istsʼalhʼat ju kʼai ucxtin David. Aqʼuinavininch lamapainin. 48Para na lhu lapanacni ju ixtatʼaminta ju Jesús ju lacati ixtalakʼakʼaimai. Tajuni ni va sekch catavi. Para ju yuchi va apalai pʼas ixchivinin. Ixnajun: ―Ji istsʼalh ju kʼai ucxtin David aqʼuinavinin lamapainin ju quitʼin. 49Pus ju acsnich ju Jesús lana taya. Lhinaulh istʼasanica ju Bartimeo. Pus taʼalh tʼasaninin ju alakʼachʼix chai tajunich: ―Akʼachʼach. Atʼaich. Tʼasaniyan ju yuchi. 50Pus ju yuchi macoma ju ixcutun. Alhtujnutaya chai lakʼalh ju Jesús. 51Chai ju Jesús junich: ―Tijuch ju acnaviniyan. Chai ju alakʼachʼix juni: ―Amamakaʼunuʼ icʼalacʼavamputun. 52Pus ju Jesús juni: ―Pus laich apʼinaʼ. Ni xaqʼuilhilacʼapʼinch pus laich alacʼavananaʼ. Pus lana alacʼavanalh ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita. Chai tʼaʼalh ju Jesús ju lacati.

will be added

X\