MARCOS 1

1Chani ju xataiʼulai ju amalaninti ixlacata ju Jesucristo istsʼalh Dios. 2Pus ju Isaías ju anuʼ makʼaniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios chani ju tsʼoklh ixlacata ju Jesús: Ju Dios ma najun ni acsni tucaʼ min ju yuchi ju ani lacamunutpaʼ pus isʼakstu ju Dios ma camalakachatachilh ju ixlapanac. Chai ju yuchi ma caʼalacjunach ju lapanacni ni catalakʼoxilh ju ixʼatalacpastʼacʼatʼan ni caminaʼ ju ixʼucxtinʼan. 3Chai ju anuʼ ixlapanac ma pʼas cachivinaʼ ju makat lacamacni. Ma caʼalacjunaʼ ju lapanacni ni catalakʼoxilh ju ixʼatalacpastʼacʼatʼan ni caminaʼ ju ixʼucxtinʼan. Ma chach salaka va ju ixʼalhunutʼan. 4Pus yuchi lhimilh ju Xivan. Yuchi ju anuʼ ixlapanac Dios ju lhichivinilh ju Isaías. Chai ju yuchi ixʼamakpaxanan ju lacamacni chai ixʼalacjuni ju lapanacni: ―Amacʼaʼuntʼit ju miʼalactuʼuntiʼan chai aʼakpʼaxtʼit. Ju chunch catamacʼacxaniyan ju miʼalactuʼuntiʼan ju Dios. ―Chunch ixʼajuni ju lapanacni. 5Pus ju amachakʼan ju xaʼestado Judea chai ju amachakʼan ju lakʼachakʼan Jerusalén ixtalakʼan ju Xivan ni ixtakʼasmatniputun ju ixchivinti. Chai ju Xivan amakpaxakʼo ju anuch kʼai xcan Jordán acsni ixtanajun ni catamaconaʼ ju ixʼalactuʼuntiʼan. 6Ju ixpumpuʼ ju Xivan ispaksiucanta ixʼapamat camello. Chai lakatam takʼaixtʼakʼan ixtankʼaijucalh. Chai ixʼui ju tuʼuʼ tachi ju silek chai ju xatʼaxcat lacaqʼuivin. 7Ju yuchi chani ixʼalacjuni ju lapanacni: ―Mintacha astan ju palai xakʼai. Palai jantu ju quitʼin. Ju quitʼin jantu tuʼuʼ ju quintapalhni. Jantu laich actichʼanxkʼotlh nin mas va yuchi ju samusni ixchʼanxtʼakʼan. 8Pus ju quitʼin lacaxcan ju iclamakpaxau. Para ju yuchi cataxtakniyan ju Spiritu Santu ju catsucuyach lamiʼalhunutʼan. 9Pus ju acsnich ju Jesús mincha lakʼachakʼan Nazaret laxaʼestado Galilea chai ju Xivan vachuʼ makpaxa ju yuchi lacakʼai xcan Jordán. 10Chai ju Jesús acsni tacutlh ju lacxcan lana laktsʼilh ju lactʼiyan ni talhtekʼa. Chai laktsʼilh ni milh ju Spiritu Santu tachi ju tuʼuʼ lakʼaxkʼavan. Chai lakmilh ju yuchi. 11Chai lana chivincancha ju lactʼiyan chai kʼasmatcalh ju lacatʼun junta ixya ju Jesús. Chai chani junicalh ju Jesús: ―Ju uxintʼi quintsʼalhʼat. Slivasalh na icmapainiyan. Na iclhikʼachananch. 12Pus ju Spiritu Santu lana kʼai lhiʼalh ju Jesús lacamacni. 13Tʼupʼuxam avilhchan tolhcha lacamacni ju Jesús. Chai ju anch na ixʼalin ju maktilin. Chai ju lhacaticuru navilh ju talacmaskʼatinti ni tsʼa ma laich caʼixmalactuʼuni ju Jesús. Chai ju astan ju anquilhnin talhiminilh ju ixvaiti ju Jesús. 14Acsni tʼalhnucalh ju Xivan pus astan ju Jesús alh ju xaʼestado Galilea. Ixʼalacjuni ju lapanacni ni lhinomputun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan. 15Chani ixʼalacjuni: ―Vaninch minta ju avilhchan acsni calhinonaʼ ju Dios. Tamch alacpʼastʼactʼit lamiʼalhunutʼan chai alacʼaʼitʼit ju chivinti junta najun ta yu laich apʼutʼakʼalhtʼaxtʼuyaʼitʼit. ―Chunch ixʼalacjuni. 16Chai ju Jesús ixʼalhtanan laʼixquilhtuʼ ju xaʼatantsʼin Galilea acsni alaktsʼilh ju Simón ju vachuʼ ixjuncan Pitaluʼ chai ispʼisekʼe ju Tilix ixjuncan. Va ixtatʼajun munin ixchʼokxniʼan lacaʼatantsʼin ni ixchʼapanin pamata ixtajunita. 17Chai ju Jesús alacjuni: ―Aquilachʼakʼokʼauch. Chai tachi ju ixmakʼaixtʼokʼatʼit ju pamata pus vana va chun aclaxtakniyau ju lhichʼalhcat ni amakʼaixtʼokʼaʼitʼit ju lapanacni ju aquintalhilacaʼanaʼ. ―Chunch ju alacjuni. 18Pus lana tamacaulh ixchʼokxniʼan chai tachʼakʼokʼalh ju yuchi. 19Chai ni alhtanampa alacatsʼunin ju Jesús pus alaktsʼilh ju Jacobo chai ispʼisekʼe ju Xivan ixjuncan. Istsʼalan ju Zebedeo. Ju yuʼunch ixtatajumanalh laʼixbarcoʼan. Va ixtatʼajun lacyonin ixchʼokxniʼan. 20Pus lana alactʼasanilh ju Jesús. Chai ju yuʼunch tamacaulh ju ixpaiʼan ju Zebedeo ixjuncan. Tatʼamacaulh ju ixlapanacni ju lacabarco. Chai ju Jacobo chai ju Xivan tachʼakʼokʼalh ju Jesús. 21Astan ju Jesús chai ju ixlapanacni tatanucha ju lakʼachakʼan Capernaum. Chai chaʼalh ju avilhchan paʼastacni acsni lhikʼalhtsʼaulh ju lhamapʼaksin ni catachʼalhcatnalh ju lapanacni. Pus ju acsnich ju Jesús alh laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Alh amamakaʼunuʼ. 22Pus ju lapanacni ju ixtavilanalh va talhamakʼaninilh ta yu xaʼamalaninin ni ixʼalacmapʼaksinin tachi tam xakʼai. Jantu chun tachi ju ixtaʼamalaninin ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan. 23Pus ju anuʼ laʼixpujitatʼan ixʼalin pumatam lapanac ju ixtanun ju lhacaticuru laʼixlacatuna. Pus ju anuʼ lapanac lana tsʼau tʼasalh acsni laktsʼilh ju Jesús. 24Chai ju lhacaticuru puchivinilh ixquilhni ju lapanac acsni chani naulh: ―Tijuch ju quilamintau lhilaktsʼinin ji Jesús amachakaʼ Nazaret. Ja va quilamintauch macaʼanin lacajipi. Iccʼatsai tichi chavaichʼat. Ju uxintʼi salaka istsʼalh Diosʼat chai yuchi ju malakachachan ju ani. 25Pus ju Jesús kʼailh ju lhacaticuru. Junich: ―Va sekch ju uxintʼi. Atʼaxtʼuch ju laʼixlacatuna ju lapanac. ―Chunch ju juni. 26Chai ju anuʼ lhacaticuru lana tin lhineklh ju lapanac. Lhtucu lhtucu ucxuntama. Tsʼau tʼasalh chai taxtulh lana. 27Pus tachi chun ju lapanacni va talhamakʼaninilh chai talasacmilh sia yuʼunch. Talaclajunich: ―Tijuch nuʼ ju ani. Tis sastʼi atalaninti nuʼ ju ani. Ju ani ya lapanac alin ixtachaput ni lai lhijuni ju lhacaticurulhni chai taquiclacaʼi. ―Chunch ju talaclajuni. 28Pus lana cʼatsakʼocalh ixlacata ju Jesús tachi chun ju lakʼachakʼanixni ju alin ju xaʼestado Galilea. 29Pus ju Jesús chai ju ixʼamamakaʼui tataxtucha ju laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Tachaʼalh laʼixchakaʼan ju Simón chai Tilix. Ixtaʼankʼota vachuʼ ju Tiyacu chai ju Xivan. 30Pus ixputʼichakoʼulh ju Simón ixma laʼixputaman. Na ixchʼapata ju iscacat. Pus lana tajunilh ju Jesús ni na ixtakʼankʼai. 31Pus ju Jesús lana lakʼalh junta ixma ju takʼankʼan. Chʼapanilh ju ixmacaʼ chai makʼostola. Lana macaulh ju iscacat chai lana taya chai tsuculh alacmavanaʼ ju Jesús chai ixʼamamakaʼui. 32Chai acsni tokʼoxalhch lacatsʼunin acsni ancha ju avilhchan pus tachi chun ju takʼankʼanin alhimincalh junta ixvi ju Jesús. Vachuʼ alhiminicalh tachi chun ju ixtanun ju lhacaticuru laʼixlacatunaʼan. 33Pus tachi chun ju lapanacni tatakʼaixtoktayakʼo laxamalhtich ju ixchakaʼ ju Simón. 34Chai ju Jesús na lhu palaich anavi ju takʼankʼanin mas na tijlhu takʼankʼat ixtapacxanta. Vachuʼ akʼailh ju lhacaticurulhni. Ajunilh ni catataxtulh laʼixlacatunaʼan lhu ju lapanacni. Chai tataxtulh. Para ju Jesús jantu xaʼalacasqʼuini ni catachivinilh ju lhacaticurulhni va ixlacata ni istamispai ju Jesús. Chai ju yuchi va jantu ixlacasqʼuin ni catajunilh ju lapanacni tichi chavaich ju yuchi. 35Na vatsʼisin kʼostavi ju Jesús. Istsʼistacaʼ acsni taxtulh va isʼakstu. Alh ju lacamacni. Anch ju tʼachivincha ju Dios. 36Pus ni tunculh ju Simón chaich ju aliʼin taʼalh puxconin. 37Chai acsni talhitajucha ju Jesús tajuni: ―Chux ju lapanacni tapuxcoyan. 38Para ju Jesús alacjuni: ―Caʼauch ju lakʼachakʼanixni ju vanin vi ni laich camasunitachau vachuʼ ixchivinti Dios ni yuchi ju iclhiminta ju quitʼin. 39Pus ju Jesús ixlacʼaktanutʼajun ixlhilakapokʼai ju xaʼestado Galilea. Ixʼamalaninin laʼixlacpujitatʼan ju xalapanacni anch. Chai ixʼalacxcoxtuni ju lhacaticurulhni laʼixlacatunaʼan lhu ju lapanacni. 40Pus pumatam lapanac ixpacxanta ju macxcai tsʼitsʼi ju ixpuchʼiʼan. Chai ju yuchi lakmilh ju Jesús. Taʼaktsokotanilh. Juni: ―Ni va xaqʼuincʼuchʼupʼutʼuch cava pus laich xaqʼuincʼuchʼutʼi. 41Pus ju Jesús na mapainilh ju takʼankʼan. Lana mokslanilh ixmacaʼ laʼixlacatuna ju takʼankʼan chai junilh: ―Iclacasqʼuinch. Palaichʼat ju chavai. 42Chai acsni naulh ju chunch ju Jesús pus lana vatsʼalhti lacmacaxnilh ju istsʼitsʼi ju anuʼ lapanac. 43Chai ju Jesús na mapʼaksi chai malakachalhch laʼixlacpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Junich: 44―Akʼasmatʼich ju icjunan. Tun xamatiʼ tʼiʼun tuʼuʼ. Inchich talacasuniniʼ ju pali. Chai axtʼakchich ju milhakʼailaktsʼin tachi ju najunta ju Moisés lacalhamapʼaksin. Ju chunch catacʼatsayach ju lapanacni ni salaka ju milacatuna. ―Chunch ju junicalh ju takʼankʼan ixjunita. 45Para ju anuʼ takʼankʼan ixjunita acsni taxtucha ju laʼixʼucxlacapuʼ ju Jesús lana lacquilhuntsuculh tuchi ixtapasata. Chai ni xatacʼatsakʼojui ju lapanacni pus ju Jesús jantu lai ixtanui ju tuʼuʼ lakʼachakʼan va laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni. Va lacamacni ixtolacha. Chai ju anch na lhu lapanacni ixtalakchaʼan ju vaklhun ixtamintacha.

will be added

X\