LUCAS 8

1Chai astan ju Jesús ucsuntsuculh chux ju kʼai lakʼachakʼanixni chai ju lactʼicstʼi lakʼachakʼanixni. Ixʼamalaninin chai ixʼajuni ju lapanacni ni ixlhinomputun ju Dios laʼixʼalhunutʼan. Chai ju ixpumacautʼuiʼan ixʼamamakaʼui ixtatʼaʼanta. 2Chai vachuʼ ixʼalactʼaʼanta ju aliʼin chakolun ju ixʼacʼuchʼuta acsni ixtalactakʼankʼai chai ju aliʼin axcoxtunicalh ju lhacaticurulhni ju ixtatanun laʼixlacatunaʼan. Pus sia yuʼunch ju ixtatʼaʼan ju Jesús yuchi ju Malia amachakaʼ Magdala. Yuchi ju maxtunicalh pumatujun lhacaticurulhni laʼixlacatuna. 3Vachuʼ ixtʼaʼanta ju Juana ixʼamachakaʼ ju Chuza ju ixlapanac ixjunita ju Herodes ju gobernador ixjunita. Vachuʼ tʼaʼalh ju Susana chai na pumalhu aliʼin chakolun ju ixtalhiʼaktaijui ixʼalintaʼan laʼixmaktasqʼuinitʼan ju Jesús chai ixʼamamakaʼui. 4Pus na lhu lapanacni ixtalakmin ju Jesús ju ixtamintacha lakatamin lakʼachakʼan. Chai acsni na lhu ixtatakʼaixtokta pus ju Jesús ajuni lakatam chivinti ju ixʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. Pus chani ju ajuni: 5―Pumatam achʼananaʼ alh lhavanaʼ ju ixʼachʼananti. Chai acsni lhavanalh ju ixʼachʼananti pus ju aliʼ ju xatʼin va laʼixquilhtuʼ ti tama. Chai ju aliʼ putayacalh chai ju aliʼ tasacʼulh ju tsʼokʼo. 6Chai ju aliʼ ju xatʼin tamacha laʼixʼucxni chiux junta va lacatsʼunin ixʼalin ju tʼun. Pus acsni pʼunlh pus lana xixlh ni jantu ixkʼajuta ju tʼun ju anch. 7Chai ju aliʼ ju xatʼin tamacha junta vachuʼ ixma ju xatʼin alhtucunuʼ. Pus pʼulhnan takʼaya ju alhtucunuʼ chai akxtakma ju anuʼ achʼananti. 8Chai ju aliʼ ju xatʼin tamacha lacakʼoxi tʼun. Pʼunlh. Chai acsni takʼaya pus na kʼoxich xtaklh ju xatocʼat. Chai tachi ju chʼancalh pus talhava tam cientos. Pus acsni nonkʼo ju ani chivinti pus ju Jesús na pʼas chivinilh. Ajuni ju lapanacni: ―Tichi chavaich ju alin ixpakʼasmatni cakʼasmatlh. 9Pus ju acsnich ju ixʼamamakaʼui tasacmilh ju Jesús. Tajuni: ―Tijuch ju nomputun ju chivinti ju xanaʼun. 10Chai ju Jesús alacjuni: ―Ju Dios lakʼaʼi ni amachʼakxayaʼitʼit ju chivinti ju najun ni lhinomputun ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni. Para ju aliʼin icʼalhixakʼalai lacatuʼuʼ chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. Chunch iclai ni jantu catitamispa tuchi nomputun mas talaktsʼin tuchi icnavi. Chai jantu catitamachakxa mas takʼasmatʼa ju quinchivinti. 11Pus ju chivinti ju xacnajun chani ju nomputun. Ju xatʼin yuchi ju ixchivinti Dios. 12Chai ju tʼin ju tamacha lacati yuʼunch ju takʼasmatʼa ju ixchivinti Dios para lana min ju lhacaticuru chai amacʼapʼani ju chivinti ju ixʼachʼananicanta laʼixʼalhunutʼan ni jantu catalacaʼiyaʼ chai jantu catatakʼalhtaxtuyaʼ. 13Chai ju tʼin ju tamacha laʼixʼucxni chiux yuʼunch ju takʼasmatʼa ixchivinti Dios chai lana soko takʼachani. Para chunch tajunita tachi ju anuʼ xapʼun laʼixʼucxni chiux. Jantu laʼixlhichux ixʼalhunutʼan ju taʼamaklhtayanan. Va pantsʼiquis ju talacaʼi. Para acsni tamakʼalhkʼajnan ixlacata ju chivinti pus lana tamacajun ixti Dios. 14Chai ju tʼin ju tamacha junta ixʼalin ju xatʼin alhtucunuʼ pus yuʼunch ju takʼasmatʼa ju ixchivinti Dios. Para lacsni lacsni tacʼapʼa va ixlacaʼatalh ni na lhu alin ju xataxtokni ju ani lacamunutpaʼ ju talhamakʼaninin. Chai na takʼachani ju ixmakʼalitʼan chai na kʼox talhiulai ju ixkʼachat ju ani lacamunutpaʼ. Pus jantu tavanan vasalh tasui ixtachaput ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan. 15Para ju tʼin ju tamacha lacakʼoxi tʼun yuʼunch ju takʼasmatʼa ju ixchivinti Dios chai ixlhichux ixʼalhunutʼan talacaʼikʼalhi. Chunch talai ni na kʼox ju ixʼalhunutʼan tachi ju kʼachani ju Dios. Chai tachʼixa va tuchi min laʼisʼatsucuntiʼan chai slivasalh tasui ixtachaput ju Dios laʼisʼatsucuntiʼan. 16Acsni xamatiʼ xavai ju ixmaclhcu jantu va puʼakxtakʼulai tuʼuʼ xalu. Nin yuchi ni lai caʼula laʼixtankʼapuʼ putaman. Alai anch ju mucʼai junta aktsʼiya mucʼacan ju maclhcu. Chai ju chunch tachi chun ju catatanuyach cataʼalacʼavananaʼ. 17Pus chunchach vachuʼ ju quinchivinti. Mas va miʼakstuʼan xaclamavasalaniyau ju chivinti para astan amacʼatsʼaniyaʼitʼit ju lapanacni. Chai ju tuchi chivinti ju jantu amamachakxanican ju ixtalhavatʼan lapanacni pus uxijnan ju amacʼatsʼaniyaʼitʼit chai catamachakxayaʼ. Chai ni chunch ju alayaʼitʼit pus tachi ju va calhcuyaʼ ju maclhcu laʼixʼalhunutʼan ni laich catamachakxayaʼ ixchivinti Dios. 18Para ni lai chunch ju alayaʼitʼit astan pus tasqʼuini ni pʼulhnan kʼoxich akʼasmatʼaʼitʼit. Pus va tichi chavaich ju kʼasmatʼa chai navi tachi ju najun laʼixchivinti Dios pus palai lhu camamachakxanicanaʼ. Para va tichi chavaich ju cakʼasmattsuculh para ni jantu canaviyaʼ ju tuchi najun laʼixchivinti Dios pus camacʼapʼanikʼoyach tuchi na mispaich najun. 19Pus astan talakmilh ju Jesús ju ixnati chai ixʼapʼisekʼen. Para jantu lai stalh ixtalakʼan ni na lhu ixjunita ju lapanacni. 20Chai pumatam chani juni ju Jesús: ―Ju minati chai ju miʼapʼisekʼen tayanancha makspaʼ. Va talaktsʼimputunan. 21Para ju Jesús alacjuni: ―Ju vasalh quinati tajunita chai vasalh quiʼapʼisekʼen tajunita yuʼunch ju takʼasmatʼa ju ixchivinti Dios chai tamuctaxtui tachi ju najun ju anch. 22Chai milh avilhchan acsni tatʼataju ju Jesús ju ixʼamamakaʼui lacabarco. Chai ju yuchi ajuni: ―Catapasauch ju lhimakʼantacutni atantsʼin. Chai taʼalh. 23Para acsni ixtaʼantacaʼ ju lacxcan pus ju Jesús lana lhtatalh. Chai kʼostaya ju kʼai un chai na pʼas tanekʼalh ju xcan chai ixquiʼakpaxputun ju barco. Chai na ixtamuxtuputunch. 24Pus ju ixʼamamakaʼui talakʼalh ju Jesús chai tamaklokʼo. Tajunich: ―Amamakaʼunuʼ na muxtuputunauch. Pus ju Jesús kʼostavi. Kʼailh ju un chai ju xcan. Chai lana va sek tavi ju xcan chai na sekch avanalh. 25Chai ju Jesús ajunich ju ixʼamamakaʼui: ―Tajuch ni jantu quilalhilacaʼanau. Para ju yuʼunch na ixtatalhanan chai na ixtalhamakʼaninin. Chai talaclajunich ju sia yuʼunch: ―Tis chavaich nuʼ ju ani. Mas yuchi ju un chai ju xcan ni akʼaji si taquiclacaʼi. 26Ju Jesús chai ixʼamamakaʼui tatacutcha laʼixtʼunʼan ju amachakʼan Gadara. Ju anch ixtʼalalacaʼanita ju xaʼestado Galilea ju lhilakʼantacutni lacaʼatantsʼin. 27Chai acsni tayacha ju lacatʼun ju Jesús pus lana quipakxtokchilh pumatam amachakaʼ ju anuʼ lakʼachakʼan. Ju yuchi ixpacxanta ju lhacaticurulhni. Chai na makʼan jantu ixmalakchʼininta. Chai jantu ixvi laʼixchakaʼ. Va campusantu ixʼucxuntʼajun. 28Pus ju yuchi acsni laktsʼilh ju Jesús tsʼau tʼasalh. Chai lana taquilhputanilh ju laʼixʼucxlacapuʼ. Chai ju lhacaticurulhni na pʼas tachivinilh laʼixquilhni ju anuʼ lapanac acsni chani tajuni ju Jesús: ―Tijuch ju quilamintau lhilaktsʼinin ju uxintʼi ji Jesús. Ju uxintʼi istsʼalhʼat Dios ju vilhcha lactʼiyan. Iclatapaininiyau ni jantu aquilamamakʼalhkʼajniu. 29Pus chunch ju tanaulh ju lhacaticurulhni ni ixʼalackʼaimatach ju Jesús. Ixʼajunita ju yuʼunch ni catataxtulh laʼixlacatuna ju lapanac. Pus acsni tucaʼ ixʼakʼajita ju Jesús ju lhacaticurulhni pus na paklhu ixtachʼapata ju anuʼ lapanac. Chai mas ixlacachʼimacanta lacacadena chai ixchʼantʼalhmacanta para acsni ixtatanui ju lhacaticurulhni laʼixlacatuna pus ixlackʼexʼulakʼojui ju ixpulacachʼimacan. Chai ju lhacaticurulhni ixtakʼailhiʼan junta va aseknicʼa junita. 30Pus ju Jesús sacmilh ju anuʼ lapanac. Junich: ―Tʼis uncʼanch. Chai ju yuchi juni: ―Legión icjuncan. Pus lhinaulh chunch ni na lhu ixpacxanta ju lhacaticurulhni chai ju Legión ixtapakaʼut junita lhu ju taropajni. 31Pus ju lhacaticurulhni tatapaininilh ju Jesús ni jantu caʼamacaʼalh ju lacajipi. 32Pus ju anuch akstijun ixtayanalh ixtalhavat pʼaxnin ju ixtatʼajun kʼexvenin. Chai ju lhacaticurulhni talhitapaininilh ju Jesús ni laich catatanu laʼixlacatunaʼan ju pʼaxnin. Chai ju yuchi yauch ajunilh. 33Pus ju lhacaticurulhni tataxtulh laʼixlacatuna ju anuʼ lapanac chai lana tatanu laʼixlacatunaʼan ju pʼaxnin. Chai ixtalhavat pʼaxnin pʼas taʼatsʼalaʼalh junta vak anta. Chai tatajucha lacaʼatantsʼin. Chai anch ju tanitajukʼo. 34Pus ju xaʼalhistacnin pʼaxnin acsni talaktsʼilh tuchi tapasalh pus tatalhanalh chai taʼatsʼalaʼalh. Taʼalh nonin ju anuʼ lakʼachakʼan chai ju lacacuxtun tuchi ixtapasata. 35Pus ju lapanacni lana taʼatsʼalamilh laktsʼinin tuchi ixtapasata. Chai talakmilh ju Jesús chai talhitajulh ju anuʼ lapanac ju ixtaxtunitach ju lhacaticurulhni laʼixlacatuna. Pus ju yuchi vanin ixvi junta ixya ju Jesús chai ixmalakchʼininta chai ixtakʼoxita ju isʼaktsulh. Pus ju yuʼunch acsni talaktsʼilh na tatalhanalh. 36Chai tachi chun ju lapanacni ju ixtalaktsʼinta tuchi tapasalh tanonkʼo ta yu palaich puva ju anuʼ lapanac ju ixpacxanta ju lhacaticurulhni. 37Pus ju acsnich tachi chun ju ixtalhavat lapanacni ju amachakʼan xalacatʼun ju ixtalakachoko ju lakʼachakʼan Gadara tatapaininilh ju Jesús ni cataxtulh laʼixtʼunʼan. Chunch ju tanavi ni na va ixtatalhananch. Pus ju Jesús tajuchokopa lacabarco. Chai minchokocha. 38Para acsni tucaʼ ixtaxtui ju Jesús pus ju anuʼ lapanac ju ixʼamaxtunicanta ju lhacaticurulhni tapaininilh ju Jesús ni caʼixtʼaʼalh ju yuchi. Para ju Jesús va malakacha laʼixchakaʼ. Junich: 39―Apʼinchʼokʼochich ju laminchakaʼ chai aʼunch ju lapanacni tuchi kʼai lhamakʼan ju xanaviniyan ju Dios. Pus ju anuʼ lapanac alh chai quilhuntsuculh ixlhilacaputsʼun ju lakʼachakʼan tuchi kʼai lhamakʼan ju ixnavinita ju Jesús ju ixlacata. 40Pus acsni minchokolh ju Jesús junta ixtaxtutacha pus ju ixtalhavat lapanacni lhikʼach taʼamaklhtayanalh ni ixchuxʼan ixtapacxantaji. 41Chai lakmilh pumatam lapanac ju ixjuncan Jairo. Pus ju yuchi pumatam xakʼai ixjunita sia yuʼunch ju ixtachʼalhcatnan laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Pus ju yuchi taquilhputanilh ju lacatʼun vanin laʼixchʼajaʼ ju Jesús. Tapaininilh ni catʼaʼalh laʼixchakaʼ. 42Pus ixʼalin lakatami istsiʼ ju ixpacxanta tachi lakacautʼui cʼata. Chai ju yuchi ixtʼajun niniʼ. Pus ju Jesús tʼaʼalh. Para acsni ixʼanta ju lacati pus va ixtalatankʼasiʼanta ju ixtalhavat lapanacni. 43Chai vachuʼ ixmakʼanta pumatam chakoʼulh ju na makʼanch jantu ixlakxixta. Pus lakacautʼui cʼata ju ixpacxanta ju ixtakʼankʼat chai ixʼaxtaknikʼojutach ju acʼuchʼunin chux ju ixʼalinta para nin chun jantu xamatiʼ lai palai xanavi. 44Pus ju yuchi chincha laʼixlhipulacan ju Jesús chai lakchaʼanilh ixquilhtuʼ ixpumpuʼ. Chai lana astacnanilh ju ixtakʼankʼat. 45Pus ju acsnich ju Jesús naulh: ―Tis chavaich ju xaquilakchaʼan. Chai vaklhtam chun ixtanajun ju ixtalhavatʼan ni jantu yuʼunch. Pus ju acsnich ju Pitaluʼ chai ju ixʼalactʼaʼanta tajunilh ju Jesús: ―Amamakaʼunuʼ tʼas laich sacmitʼi tis chavaich ju xalakchaʼanan ni na tatankʼasiyan chai tapalhitʼanch ju lapanacni. 46Para ju Jesús naulh: ―Aktsʼiya quilakchaʼalh xamatiʼ ni iccʼatsalh ni iccʼuchʼulh pumatam. 47Pus ju anuʼ chakoʼulh acsni cʼatsalh ni jantu lai va sek xanavi pus vanin lakʼanchokolh ju Jesús. Na ixʼaxqʼuipʼipʼitninta. Chai taquilhputanilh ju lacatʼun laʼixʼucxlacapuʼ chai junilh ju stavasalanti laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni tuchi ixlacaʼatalh ju lhilakchaʼalh chai ni vatsʼalhti palaich va. 48Pus ju Jesús junich: ―Quintsiʼ ni qʼuilhilacʼapʼinch pus yuchi palaich xalhiʼun. Aʼinchich. Cakʼachanach ju miʼalhunut. 49Chai acsni ixtʼajuncaʼ tʼachiviniʼ ju chakoʼulh ju Jesús ju lacati pus minchalh pumatam lapanac ju ixtaxtutacha laʼixchakaʼ ju anuʼ xakʼai chai junicalh ju Jairo: ―Ju mintsiʼ nitach. Jantu palai jeks amavatʼi ju amamakaʼunuʼ. 50Para acsni kʼasmatlh ju Jesús pus junilh ju lapanac: ―Jantu atʼalhan. Va aqʼuilhilacʼapʼich. Chai palaich cajunaʼ ju mintsiʼ. 51Chai acsni tanucha lacachakaʼ ju Jesús pus jantu lacasqʼuinilh ni xamatiʼ catʼatanu ju pulactam junta ixma ju lijunto askʼatʼa. Va yuchi ju Pitaluʼ ju tʼatanu chai ju Jacobo chai ju Xivan chai ju ixpaich chai ixnatich ju anuʼ atsiʼ. 52Pus chux ju lapanacni na ixtalackʼalhun chai na pʼas ixtalactʼasai. Para ju Jesús alacjunich: ―Jantu akʼalhuntʼit. Jantu nita ju atsiʼ. Va lhtataich. 53Para ju yuʼunch va talhitsʼiʼilh ju Jesús ni ixtacʼatsaich ni vasalh ixnita ju atsiʼ. 54Para ju Jesús chʼapanilh ixmacaʼ ju atsiʼ chai pʼas xakʼalalh. Junich: ―Akʼostʼaʼulhch ji atsiʼ. 55Pus lana minchokolh ixtacuvin laʼixlacatuna chai lana kʼostavi. Chai ju Jesús naulh ni caxtaknicalh ju ixvaiti. 56Pus ju ixpai chai ixnati ju atsiʼ na talhamakʼaninilh. Para ju Jesús alaclhimapʼaksi ni jantu xamatiʼ catajunilh tuchi ixtapasata.

will be added

X\