LUCAS 6

1Lakatam avilhchan paʼastacni ju Jesús ixtʼajun tapasanaʼ junta ixchʼancanta ju trigo. Chai ju ixʼamamakaʼui ju ixtatʼaʼanta ixtaʼich ju xatrigo chai ixtaʼui. Va ixtakʼaipʼasʼulhiʼanta ju laʼixmacaʼan. 2Para ju aliʼin fariseonin chani tajuni: ―Tajuch ni va naviyatʼit ju chunch ni jantu lai chʼalhcatnancan ju chavai ni avilhchan paʼastacni. 3Chai ju Jesús akʼalhtayanalh. Ajunich: ―Ja lana jantu pʼastʼacʼatʼit tuchi navilh ju David acsni chavanilh ju yuchi chai ju ixtatʼaʼanta. 4Ja jantu pʼastʼacʼatʼit ni lai tanu junta ixlakʼayacan ju Dios chai chʼapalh ju xkapavati ju ismokslanicanta ju Dios. Chai ulh chai axtaknilh vachuʼ ju ixtatʼaʼanta. Chai ju anuʼ xkapavati jantu lai va kʼaya ixʼucan. Va yuʼunch ju palijni ju lai ixtaʼui. 5Chai vachuʼ chani ajuni: ―Ju Dios quimalakachatachilh ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Chai quitʼin ju lai icnajun tuchi lai navican ju avilhchan paʼastacni. 6Chai alakatam avilhchan paʼastacni ju Jesús tanulh laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin chai tsuculh amalaniniʼ. Chai ju anch ixtanumacha pumatam lapanac ju va ixixnita ju ixmacaʼ laʼixlhicana. 7Chai ju fariseonin chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin va ixtalhistactʼajun ju Jesús. Va ixtalaktsʼimputun ni lai caʼacʼuchʼunulh ju avilhchan paʼastacni. Va ixtapuxconi ta yu laich catapumucʼanilh ixtalakʼalhin. 8Para ju Jesús iscʼatsai tuchi ixtapastʼacʼa. Chai junich ju anuʼ lapanac ju ixixnita ju ixmacaʼ: ―Akʼostʼaʼulh. Atʼaich ju ani junta laich catalaktsʼinan ju lapanacni. Pus ju yuchi kʼostaya chai tayalh ju anch. 9Pus ju acsnich ju Jesús ajunich ju lapanacni: ―Tʼas nonatʼit. Ja lhijun ju lhamapʼaksin ni canavicalh ju kʼox ju avilhchan paʼastacni u canavicalh ju talakʼalhin ni jantu caʼaktaiju tam xamatiʼ. Ja lhijun ni acmakʼalhtaxtulh ju atsucunti ju avilhchan paʼastacni u aclaktsʼimakni. 10Pus ju acsnich ju Jesús alaktsʼinkʼo ju ixtayanalh ixlhitalakachoko chai chani ju juni ju anuʼ lapanac: ―Alhitʼach ju mimacaʼ. Chai chunch ju navilh ju lapanac chai lana tachapun va ju ixmacaʼ. 11Para ju fariseonin chai ju aliʼin na kʼox talakachapulh laʼixtalhkʼamtiʼan. Chai ixtalaclajunich ju sia lhiyuʼunch ta yu catatʼalayaʼ ju Jesús. 12Pus ju acsnich ju Jesús alh junta ixvilhcha lakatam akstijun. Alh tʼachiviniʼ ju Dios. Chai tontatsʼis ju tʼachivinilh ju Dios. 13Chai acsni tuncunchokolh atʼasanilh ju ixʼamamakaʼui chai asacxtulh ixpumacautʼuiʼan. Chai alaclhilhcaʼula ixtamalakachan. 14Pus sacxtulh ju Simón ju lhimapakaʼulh vachuʼ Pitaluʼ chai ju Tilix ixlakʼau. Chai ju Jacobo. Chai ju Xivan. Chai ju Pilipe. Chai ju Bartolomé. 15Chai ju Mateo. Chai ju Tumax. Chai apumatam Jacobo ju istsʼalh Alfeo ixjunita. Chai apumatam Simón ju makyuʼunch ixjunita ju cananistanin. 16Chai ju Judas ixlakʼau ju Jacobo. Chai ju Judas Iscariote ju astan amakʼaxtaknalh. 17Chai ju Jesús alactʼamilh ixpumacautʼuiʼan chai alactʼataya junta na acpujun. Chai vachuʼ ixtayanalh anch na lhu aliʼin ixʼamamakaʼui chai na lhu amachakʼan ju xaʼestado Judea chai ju amachakʼan lakʼachakʼan Jerusalén chai ju lakʼachakʼanixni Tiro chai Sidón ju ixvilhcha laʼixquilhtuʼ alama. Ju yuʼunch va ixtaminta kʼasmatnin ixchivinti ju Jesús. Vachuʼ palai ixtajumputun ju ixtalactakʼankʼai. 18Chai ju na ixtamakʼalhkʼajnan ni ixtapacxanta ju lhacaticuru vachuʼ palai anavi ju Jesús. 19Pus na lhu lana ixjunita ju takʼankʼanin chai tachi chun ju yuʼunch ixtalacachʼapaputun ju Jesús ni ixʼalin ju ixtachaput chai palai ixtapujun ju chunch. 20Pus ju acsnich ju Jesús laktsʼilh ju ixʼamamakaʼui chai ajuni: ―Va paxcat untʼatʼit ju uxijnan acsni cʼatsʼayatʼit ni na maktʼasqʼuiniyatʼit ju Dios. Pus apʼinaʼitʼit ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. 21Va paxcat untʼatʼit ju uxijnan ju na lacʼasqʼuinatʼit ju soknicʼa atsucunti. Pus chunch cajunaʼ ju miʼatsucuntiʼan. Va paxcat untʼatʼit ju uxijnan ju na taʼamakʼaninin. Pus ju Dios catamakʼankʼachayan. 22Va paxcat untʼatʼit ju uxijnan acsni cataxcayan ju lapanacni chai acsni jantu catatʼaʼalhtanamputunan chai acsni catajunan macxcai chivinti chai acsni catanonaʼ ni jantu lackʼoxin lapanacni untʼatʼit va ixlacaʼatalh ni quilalhilaksiyau ju quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 23Pus alhikʼachʼantʼit acsni chunch cataʼulhtuyan. Slivasalh na kʼox alhiulatʼit. Pus chunch alatʼit ni slivasalh na kʼox ju axtʼaknicʼanaʼitʼit ju lactʼiyan. Pus ju makʼaniya ixlacpaʼitniʼan ju lapanacni ju chunch taʼulhtuyan vana va chun ixtaʼulhtui ju makʼaniya ixlapanacni Dios. 24Para painiʼitnich ju uxijnan ju nonatʼit ni jantu maktʼasqʼuiniyatʼit ju Dios. Pus va ani lacamunutpaʼ ju caʼalinaʼ ju minkʼachatʼan. Ju astan jantu. 25Painiʼitnich ju uxijnan ju nonatʼit ni na kʼox ju chavai ju miʼatsucuntiʼan. Pus ju astan acʼatsʼayaʼitʼit ni makʼancʼacxnitan ju ixtakʼoxinti ju miʼatsucuntiʼan. Painiʼitnich ju uxijnan ju na kʼachʼanatʼit ju chavai. Ju astan na akʼalhunaʼitʼit chai amakʼanininaʼitʼit. 26Painiʼitnich ju uxijnan acsni chux ju lapanacni catanonaʼ ni na lackʼoxin lapanacni untʼatʼit. Pus ju makʼaniya ixlacpaʼitniʼan ju lapanacni ju chunch tajunan vana va chun ixtajuni ju makʼaniya lapanacni ju ixtalhitalacasui tachi ju ixlapanacni Dios mas jantu. Pus ni vana va chun tajunan ju uxijnan pus tasui ni jantu slivasalh ixlapanacni Dios untʼatʼit vachuʼ. 27Para ju uxijnan ju quilakʼasmatniyau iclajunau ni amapʼainitʼit ju mintʼalaxcaiʼan. Chai anavinitʼit kʼox ju na taxcayan. 28Asqʼuintʼit ju kʼox isʼatsucuntiʼan ju macxcai tajunan. Chai atʼapʼaininitʼit ju Dios ixlacataʼan ju talhimacchapuyan. 29Acsni xamatiʼ cataʼulaniyan ju lamilakxtanʼan axtʼaknichʼokʼotʼit ju mintalakxtantamʼan. Chai ni xamatiʼ catachivimakʼanan chai catataiʼiniyan ju mincutunʼan pus vachuʼ jantu alhikʼaʼitʼit ju mimpumpuʼan. 30Ni xamatiʼ catasqʼuiniyan ju tuʼuʼ pus jantiyuʼ ju jantu axtʼaknipʼutʼutʼit ni va makʼapʼutʼunatʼit miʼakstuʼan. Chai ju catalhiʼaniyan ju tuʼuʼ ju miʼanuʼan junita pus jantu va tachi asqʼuinichʼokʼotʼit. 31Pus ni lacʼasqʼuinatʼit ni kʼox cataʼulhtuyan ju mintʼalapanacni pus vachuʼ kʼox aʼulhtʼutʼit ju yuʼunch. 32Pus ni va yuʼunch ju amapʼainiyaʼitʼit ju tamapainiyan pus ja navitʼatʼit tuʼuʼ ju kʼox. Pus mas yuʼunch ju na taʼalactuʼunun vachuʼ tamapaini ixʼamigojniʼan. 33Chai ni va yuʼunch ju anavinitʼit kʼox ju tanaviniyan kʼox pus ja navitʼatʼit tuʼuʼ kʼox. Pus mas yuʼunch ju alactuʼunin vana va chun tanavi. 34Chai ni va yuchi ju alhimachʼixtʼaktʼit ju mintuminʼan ni va apʼulhaʼatʼit pus ja kʼox calhiulayaʼ ju Dios ju chunch. Pus mas yuʼunch ju alactuʼunin tamachʼixtakni ju ixtuminʼan ju ixtʼaʼalactuʼunin ni va tapulhajaputun. 35Alai amapʼainitʼit ju mintʼalaxcaiʼan. Anavinitʼit ju kʼox chai amachʼixtʼaknitʼit ju mintuminʼan chai jantu alhamakʼaninintʼit u ni axtʼaknichʼokʼocʼanaʼitʼit u jantu. Chai ni chunch ju anaviyaʼitʼit pus na lhu cajunaʼ ju mintalhajaʼan chai catasuyaʼ ni vasalh isʼaskʼatʼan Dios untʼatʼit. Pus ju yuchi anavini ju kʼox ju jantu tavanan tajuni lakʼailaktsʼiuch chai ju na kʼai tajunita. 36Pus anavitʼit ju lamapainin tachi ju mimpaiʼan Dios ni vachuʼ navi ju lamapainin. 37Jantu anaʼuntʼit ni talakʼalhin ju xanavi ju akʼantam. Ni chunch ju alatʼit pus ju Dios canonaʼ ni vachuʼ navitʼatʼit talakʼalhin ju uxijnan. Jantu aʼulanitʼit ixtalakʼalhin ju akʼantam chai ju chunch jantu vachuʼ aʼulanicʼanaʼitʼit ju mintalakʼalhinʼan. Amacʼacxanitʼit ju akʼantam chai vachuʼ ju Dios catamacʼacxaniyan ju uxijnan. 38Axtʼaknitʼit ju tamaktasqʼuini ju tuʼuʼ chai ju Dios vachuʼ cataxtakniyan ju uxijnan. Chai lacakʼox alhcanti ju axtʼaknicʼanaʼitʼit chai kʼox casajucanaʼ chai cacʼalhajucanaʼ chai caʼalhpaxach. Pus tuchʼi anaviyaʼitʼit ju akʼantam pus vana va chun ju anavicʼanaʼitʼit. 39Chai ju Jesús ajuni alakatam chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. Chani ju ajuni: ―Ju tam alakʼachʼix jantu lai catipʼulhni ju ixtʼaʼalakʼachʼix. Ni chunch canavi pus va kʼaixtam catintʼaʼalh junta puculhucnicʼa. 40Ju tam amamakaʼunti jantiyuʼ ju palai kʼai. Yuchi ju palai kʼai ju tam amamakaʼunuʼ. Para va tichi chavaich ju na kʼox masunicanta pus va ixtʼachunchach cajunaʼ tachi ju ixʼamamakaʼunuʼ. 41Tajuch ni na naviyatʼit cuenta ju tuʼuʼ lacatʼicstʼi talakʼalhin ju navi pumatam milhilakʼau para lana jantu naviyatʼit cuenta ju kʼai talakʼalhin ju naviyatʼit miʼakstuʼan. Ni chunch ju layatʼit pus ixtʼachunch untʼatʼit tachi tam lapanac ju cajunilh akʼantam ni tanun ju lacatʼicstʼi amacxtalh laʼixlakchulh mas tanun ju palai kʼai amacxtalh laʼixlakchulh isʼakstu. 42Chai tas laich aʼunitʼit ju tam milhilakʼau: “Alakʼaʼitʼich ni acʼaktaijuyan ni amaconaʼ ju talakʼalhin ju navi”. Tas laich chunch aʼunitʼit ni jantu naviyatʼit cuenta ju kʼai talakʼalhin ju naviyatʼit ju uxijnan. Pus acsni chunch ju layatʼit pus ixtʼachunch untʼatʼit tachi tam lapanac ju cajunilh akʼantam: “Acmaxtuniyanch ju lacatʼicstʼi amacxtalh ju tanun lamilakchulh”. Laich chunch juni mas palai kʼai amacxtalh ju tanun laʼixlakchulh isʼakstu. Para ju uxijnan acsni chunch ju layatʼit pus va acxpʼutʼiyununatʼit. Pus pʼulhnan amacʼaʼuntʼit ju kʼai talakʼalhin ju naviyatʼit. Chai ju chunch lai aʼaktʼaiʼuyaʼitʼit ju milakʼauʼan ni camacaulh ju lacatʼicstʼi talakʼalhin ju navi ju yuchi. 43Ju tuʼuʼ kʼoxi qʼuiu jantu lai catixtaklh ju xalhiʼut ju jantu kʼox. Chai ju tuʼuʼ qʼuiu ju jantu kʼox jantu lai catixtaklh ju kʼoxi xalhiʼut. 44Pus tachi chun ju qʼuiu lhimispacan ju xalhiʼut. Jantu lai tocʼai ju capen lacaʼalhtucunan. Nin lai catitocʼalh ju uvas lacaʼachʼitinan. 45Pus vana va chun tam lapanac. Laʼixchivinti putasui tichi lapanac junita. Pus tam xamatiʼ ju na kʼox lapanac junita na kʼox cachivinaʼ ni yuchi ju kʼox ju alin laʼixʼalhunut. Para tam lapanac ju na kʼai junita pus na macxcai cachivinaʼ ni va yuchi ju jantu kʼox ju alin laʼixʼalhunut. Pus tuchi alin laʼixʼalhunut ju pumatamin pus chunchach ju chivinin. 46Tajuch ni va quilalhixakʼalayau ucxtin para jantu naviyatʼit tuchi iclalhijunau. 47Pus tachi chun ju quintalakmin chai quintakʼasmatni ju quinchivinti chai tanavi tachi ju icnajun pus chani tajunita. 48Pus va ixtʼachunchach tajunita tachi ju tam lapanac ju yaulh ixchakaʼ. Pus talhman lana ju pucutulh tus lhitajulh ju chiux chai laʼixʼucxni ju anuʼ chiux ju yaulh ju xatantun ixchakaʼ. Chai acsni navikʼolh ju ixchakaʼ pus astan milh lakatam akmuxtut. Chai na pʼas ju neklh ju ani chakaʼ. Para jantu lai lacchiquixlh ni laʼixʼucxni chiux ixchʼantai. 49Para va tichi chavaich ju kʼasmatʼa ju quinchivinti para jantu muctaxtui pus ju yuchi chunch junita tachi ju apumatam lapanac ju vachuʼ yaulh ixchakaʼ. Para ju yuchi jantu talhman pucutulh junta xayajui ju xatantun ixchakaʼ. Pus acsni na pʼas neklh ju xcan pus lana maktalh. Lana takʼalhikʼo ju anuʼ chakaʼ.

will be added

X\