LUCAS 4

1Ju Spiritu Santu ixlhinonkʼojui laʼisʼatsucunti ju Jesús. Chai acsni mincha ju xakʼai xcan Jordán ju Jesús pus ju Spiritu Santu juni ta anchach ju caʼalhtanaʼalh junta va aseknicʼa. 2Pus tʼupʼuxam avilhchan ju ixvilhcha junta aseknicʼa chai ju lhacaticuru navilh talacmaskʼatʼinti ni tsʼa ma laich caʼixmalactuʼuni ju Jesús. Chai ju Jesús jantu vailh ju acs avilhchan tus acsni uctaxtulh ju tʼupʼuxam avilhchan. Chai astan na ixchavanita. 3Pus ju acsnich ju lhacaticuru junilh: ―Ni sala vasalh istsʼalh Diosʼat pus anauch ni chach junch xkapavati junima chiux. 4Para ju Jesús kʼalhtailh. Junich: ―Jantu lai chun actinavi ni tsʼokcanta laʼixchivinti Dios ni jantu va yuchi ju xkapavati ju canaviyaʼ cuenta ju tam lapanac. Alai canaviyaʼ cuenta tachi chun ju ixchivinti Dios. 5Chai astan ju lhacaticuru alhiʼananalh laʼixʼucxni lakatam talhpa ju na putankʼai ixjunita. Lhiʼancalh ju Jesús. Chai anch ju malacasunikʼo va tam pantsʼiquis tachi chun ju xalacpuʼucxtin ju ani lacamunutpaʼ. 6Chai ju lhacaticuru chani ju junilh ju Jesús: ―Uxintʼich ju acxtaknikʼoyan chux ju ani tachaput chai vasalh xakʼai aʼunaʼ. Lai acxtakniyan ni quitʼin ju icmakʼaxtaknikʼocanta chai va tichi chavaich ju icxtakniputun lai icxtaknich. 7Pus sich miʼanuʼ cajunaʼ va yuchi ni aqʼuintʼaʼaktsʼokʼotʼaniyaʼich ju laquiʼucxlacapuʼ. 8Para ju Jesús akʼalhtayanalh. Junich: ―Apʼinchich ji Satanás ni tsʼokcanta laʼixchivinti Dios ni yuchi ju Dios ju calakʼayacalh chai va yuchi ju caquiclacaʼicalh. 9Chai astan ju lhacaticuru alhiʼanananchokolh. Lhiʼalh ju Jesús ju lakʼachakʼan Jerusalén chai anch ju yajucalh ju Jesús junta palai akstiʼ putankʼai junita ju ixpujitatʼan ju israelitanin. Chai junich: ―Ni sala vasalh istsʼalhʼat Dios pus amakʼanlhtʼujnuch ju ani. 10Lai chunch alatʼi ni chani ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios: Ju Dios ma camapʼaksiyaʼ ju ixʼanquilhnin ni catalhistʼacʼan. 11Chai laʼixmacaʼan ju catachʼixanch ni jantu cachʼanʼuyan ju tuʼuʼ chiux. 12Para ju Jesús chani lhikʼalhtayanalh: ―Vachuʼ tsʼokcanta ju anch ni jantu alaktsʼintʼanutʼi ju Dios ni camuctaxtuyaʼ ju ixchivinti u jantu. 13Pus acsni maskʼatikʼo tijpachux alactuʼunti ju ixmanaviniputun ju Jesús pus ju lhacaticuru macoyaulh tus alakatam avilhchan. 14Pus ju Jesús anchokopa ju xaʼestado Galilea chai laʼixtachaput ju Spiritu Santu ju xachʼalhcatnan. Chai laccʼatsakʼocalh ixlacata yuchi tachi ixlhilacaputsʼun ju lacatʼun anch. 15Chai ixʼamalanininch laʼixlacpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin ju anch. Chai ixchuxʼan na ixtalakʼayai ju yuchi. 16Ju Jesús minchokopa ju lakʼachakʼan Nazaret junta ixtakʼayata. Chai acsni chaʼalh ju avilhchan paʼastacni pus ju yuchi tanucha laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin tachi ju ixlhilanitach. Chai taya ni catacʼatsayaʼ ju lapanacni ni ixʼamakʼasmatniputun ju ixchivinti Dios. 17Chai xtaknicalh ju alhiqui ju istsʼokta ju makʼaniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Yuchi ju Isaías ixjuncan. Pus ju Jesús acsni puxkʼotlh ju alhiqui lhitajulh junta chani istsʼokcanta: 18Ju Spiritu Santu tʼajun laquiʼalhunut ni quilhisacxtuta ni acʼajunach ju quilhpatinin ta yu laich cataputakʼalhtaxtuyaʼ. Chai quimacaminta ni acʼamakʼankʼacha ju na taʼamakʼaninin. Chai ni acʼajunach ju tachʼinin ni laich catataxtulh junta atʼalhnucanta. Chai ni acʼamalacʼavaniyaʼ ju alakʼachʼixnin. Chai ni acʼaxkʼotʼach ju va alhimakchapucan. 19Chai ni acnonaʼ ni chilh ju avilhchan acsni caʼanaviniyaʼ lamapainin ju Dios ju lapanacni. Pus chunch ju ajuni ju lapanacni ju Jesús. 20Chai astan mapuxtokchokolh ju alhiqui. Chai xtaknichokolh ju alhistacnaʼ chai tavi ni caʼamalanininaʼ. Chai tachi chun ju ixtavilanalh ju lacpujitat va taskʼotutulh. 21Pus ju yuchi tsuculh ajuniniʼ: ―Chavai avilhchan uctaxtulh junima chivinti tachi ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios. Uctaxtulh acsni xaquilakʼasmatniyau ju chivinti ju xaclajunau. ―Chunch ju ajunilh ju lapanacni ju Jesús. 22Chai ixchuxʼan tanaulh ni vasalh na lai ixʼamalaninin. Chai na ixtalhamakʼaninin ni na kʼox ixjunita ju ixchivinti ju tuchi ixʼajuni. Para ixtanajun: ―Ja jantiyuʼ ju ani istsʼalh ju José. 23Chai ju Jesús ajunchokopa: ―Ju uxijnan ca va quilajumputunau ju chivinti ju noncan: “Acʼuchʼunuʼ acʼuchʼuchʼokʼocʼach miʼakstu. Ju chunch pucʼatsacan ni vasalh lai acʼuchʼunun”. Chai ca va quilajumputunau ni vasalh Cristo icjunita pus tasqʼuini ni pʼulhnan acnaviyaʼ ju ani laquintʼunʼan ju tuchi ixnoncan ni xacnaviyacha ju lakʼachakʼan Capernaum chai ju chunch laich apʼucʼatsʼayaʼitʼit ta yu aquilapulhilaksiyau. 24Chai tailhiʼalh ixchivinti. Ajuni: ―Slivasalh ju iclajunau. Jantu xamatiʼ ju najun ixchivinti Dios ju lai tuʼuʼ calhiulacalh ju laʼixtʼun. 25Alaktsʼintʼit ta yu tapasalh laʼisʼatsucunti ju Elías. Acsni ixtʼajuncaʼ ju yuchi pus jantu lalh ju xcan lakatʼutu cʼata a lakachaxan malhquiyuʼ. Chai alilh ju kʼai chavan ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ. Chai slivasalh ni na lhu ixtaʼalin ju chakolun ju va ixʼanimacontilacanta ju sia istʼaʼisraelitanin. 26Para jantu xamatiʼ ju sia yuʼunch ju malakachanicalh ju Elías. Alai malakachanicalh pumatam chakoʼulh ju ixnimacontilacanta amachakaʼ Sarepta laxatʼun Sidón. 27Chai acsni ixtʼajun ju Eliseo ju ixnajun ixchivinti Dios pus na pumalhu istʼaʼisraelitanin ixtapacxanta ju na macxcai tsʼitsʼi ju puchʼiʼan. Para jantu xamatiʼ ju sia lhiyuʼunch ju lai palai canavicalh. Va yuchi ju ixjuncan Naamán amachakaʼ xalacatʼun Siria. Chunch ju ajuni ju lapanacni ju Jesús. Chai yuchi alhijunilh chunch ni va ixʼamamachakxaniputun ni jantu tuʼuʼ ixtalhiulai ju ixtʼaʼamachakʼan ju makʼaniya lapanacni vachuʼ. Para ju amachakʼan alacatam yuʼunch ju talhilaksilh. 28Pus ju acsnich tachi chun ju ixtavilanancha lacpujitat lana na tatalhkʼamalh acsni takʼasmatnilh ju ixchivinti. 29Chai tataya. Tatixcoxtulh ju Jesús ju lakʼachakʼan. Chai talhiʼalh akstijun junta va kʼankʼapukʼaitajunta junta vanin ixtʼavi ju ixlakʼachakʼanʼan. Anchach ju ixtamacaʼamputun ju Jesús. 30Para ju Jesús tapasalh laʼixlacaitat junta ixtayanalh ju yuʼunch. Chai alh. 31Ju Jesús alh ju lakʼachakʼan Capernaum laxaʼestado Galilea. Chai ju savat tsuculh amalaninin ju lapanacni ju lacpujitat. 32Pus chux ju lapanacni na ixtalhamakʼaninin ta yu ixʼamalaninin ni istasui laʼixchivinti ni vasalh ismispai ju atalaninti. 33Chai ixtanumacha lacpujitat pumatam lapanac ju ixpacxanta ju lhacaticuru laʼixtanquilhacni. Chai ju anuʼ lhacaticuru lana tsʼau tʼasalh. Puchivinilh ixquilhni ju anuʼ lapanac. Junich ju Jesús: 34―Ai. Tijuch ju quilamintau lhilaktsʼinin ji Jesús amachakaʼ Nazaret. Ja va quilamintau mamakʼalhkʼajninin ju quijnan. Pus iclamispayau tichi chavaichʼat. Pus ju uxintʼi salaka ixlapanac Diosʼat. 35Para ju Jesús kʼailh ju lhacaticuru. Junich: ―Va sekch. Atʼaxtʼuch ju laʼixlacatuna ju ani lapanac. Pus ju acsnich ju lhacaticuru tin samakʼalh ju lapanac junta ixtayanalh ixtalhavat lapanacni. Chai lana taxtulh laʼixlacatuna. Para jantu xamacʼatsani. 36Chai lana na talhamakʼaninilh ju lapanacni. Chai ixtalaclajuni ju sia lhiyuʼunch: ―Tis chivinti nuʼ ju ani. Pus ju yuchi slivasalh lai lhinajun chai lacatachaput ju ajuni ju lhacaticurulhni ni catataxtulh chai tataxtui. 37Pus ixtacʼatsakʼojui ju ixlacata yuchi vanta lhiʼanchach junta vanin ixlhiʼalin ju lakʼachakʼan. 38Pus ju Jesús taxtulh ju lacpujitat chai alh laʼixchakaʼ ju Simón. Pus ju ixputʼichakoʼulh ju Simón na ixchʼapata ju iscacat. Pus tapaininicalh ju Jesús ixlacata ju anuʼ takʼankʼan. 39Pus ju yuchi taya vanin junta ixma ju takʼankʼan. Chai kʼailh ju scacat. Pus lana macaulh ju iscacat ju takʼankʼan. Chai kʼostavi chai tsuculh alacmavanaʼ ju Jesús chai ixʼamamakaʼui. 40Chai acsni anchalh ju avilhchan pus ixʼalhiminicanch ju Jesús tachi chun ju takʼankʼanin ju na tijlhu takʼankʼat ixtachʼapata. Chai ju Jesús ixʼamokslanich ju ixmacaʼ laʼixlacatunaʼan ju pumatamin takʼankʼanin chai palaich ixʼanavi. 41Chai vachuʼ na lhu lhacaticurulhni ixtataxtui laʼixlacatunaʼan ju lapanacni. Chai pʼas ixtajuni ju Jesús: ―Vasalh istsʼalh Diosʼat. Para ju Jesús ixʼalackʼaji. Chai jantu ixʼalacasqʼuini ni catachivinilh ni ixtacʼatsai ni yuchach ju Cristo ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. 42Chai acsni tuncunchokolh pus ju Jesús lana taxtuchokochalhch. Alh junta va aseknicʼa. Para ju lapanacni na ixtapuxcajui. Chai tachincha junta ixvilhcha. Chai na ixtachʼapaʼulaputun ni jantu caʼalacmacaulh ju yuʼunch. 43Para ju yuchi ajuni: ―Para tasqʼuini ni vachuʼ acʼalh ju aliʼ lakʼachakʼanixni. Acʼalh ajuniniʼ ju lapanacni ni Dios lhinomputun laʼisʼatsucuntiʼan. Tasqʼuini ni chunch aclayaʼ ni yuchi iclhimalakachacantachilh. 44Pus ju Jesús ixʼamalani ju lapanacni laxalacpujitat ju laxaʼestado Judea.

will be added

X\