LUCAS 24

1Pus va spalala tsuculh atuncunuʼ ju lhitumincu acsni taʼalh ju chakolun junta ixmacnucanta ju lijunto Jesús. Talhiʼalh ju achʼitin ju na cʼus acamin ju ixtalakʼoxita. Chai vachuʼ ixtamakʼanta ju aliʼin tʼacunin. 2Chai talhitajulh ju chiux ni makʼosucanta. Yuchi ju xamalhtich ixjunita junta ixmacnucanta ju Jesús. 3Chai acsni tatanu pus jantu talhitaju ju ixlacatuna ju Jesús. 4Para acsni na ixtalhamakʼaninin ni matiʼ tuʼuʼ ixma ju anch pus lana anch tatayacha ixpumatʼuiʼan lapanacni ju ixtalakchʼita lakslipnicʼa ixpumpuʼan. 5Pus lana na tatalhanalh ju chakolun chai tatakʼentalh. Para ju anuch lapanacni tajunich: ―Tajuch ni va pʼuxcʼoyatʼit ju tʼajun junta amacnucan ju tanita. 6Ju yuchi jantu ani ma. Lokʼonchokota. Apʼastʼactʼit tuchi xatajunan acsni ixvilhchalhcaʼ ju xaʼestado Galilea. 7Xatajunan ni aktsʼiya istasqʼuini ni camakʼaxtakcanaʼ laʼixmacaʼan ju lapanacni ju na alactuʼunin tajunita. Yuchi ju malakachatachilh ju Dios ni lapanac catsucuyaʼ ju ani. Chai camaquilhtacanaʼ para calokʼonchokoyach ju ixlhilakatʼutu avilhchan. 8Pus acsnicaʼ ju tapastaclich ju ixchivinti ju Jesús. 9Pus tataspʼitchokocha junta ixmacnucanta ju Jesús acsni tucaʼ ixlokʼonchokota chai taʼamacʼatsani tachi chun ju ani taxtokni ju ixpumacautamʼan chaich ju aliʼin. 10Pus yuʼunch ju Malia amachakaʼ Magdala chai ju Xivana chai ju Malia ixnati ju Jacobo chai ju aliʼin chakolun ju tajunilh ju ixtamalakachan ju Jesús tachi chun ju ani taxtokni. 11Para ju yuʼunch ixtanajun ni va kʼaya ixtanajun ju tʼacunin. Lana jantu taʼalacaʼinilh. 12Para ju Pitaluʼ lana taya. Atsʼalaʼalh junta ixmacnucanta ju Jesús acsni tucaʼ ixlokʼonchokota. Chai acsni lhan quitalacnu pus laktsʼilh ni va yuchi ju ixma ju pumpuʼ. Pus anchokolh laʼixchakaʼ. Alhamakʼaniniʼalh tuchi xatapasai. 13Pus ju acsnich avilhchan pumatʼui sia yuʼunch ixtaʼanta ju lakʼachakʼan Emaús. Vanin ixtʼavi ju lakʼachakʼan Jerusalén. Tachi ju xaʼalhtanta lakatʼui hora. 14Chai ixtalhichiviʼanta tachi chun ju taxtokni ju ixtapasata. 15Chai acsni ixtalacchiviʼanta pus lana chincha isʼakstu ju Jesús chai kʼaixtam atʼaʼalh. 16Para ju ixʼalacʼavantiʼan va lataminicalh ni jantuch catamispa ju Jesús. 17Pus ju yuchi ajunich: ―Tijuch ju lacnonatʼit ju uxijnan junta alhtʼananatʼit. Chai tajuch ni na va amakʼanininatʼit. 18Chai akʼalhtayanalh pumatam ju ixtʼiyunʼan ju Cleofas ixjuncan. Junich: ―Tachi chun ju lapanacni ju ixtatʼonacha ju lakʼachakʼan Jerusalén ca va uxintʼi ju jantu cʼatsʼai tuchi xatapasai ju anch ju chavai. 19Chai ju yuchi ajunich: ―Tis talakxtuch. Chai ju yuʼunch tajunich: ―Ixlacata ju Jesús amachakaʼ Nazaret. Pus laʼixʼucxlacapuʼ ju Dios chai laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni ju yuchi malacasulh ni vasalh ixlapanac Dios ixjunita. Chai na lai ixnavi ju tuʼuʼ lhamakʼan chai na lai ixʼamalaninin ixchivinti Dios. 20Para ju xalackʼajin palijni chai ju xalackʼajin quiʼucxtin quincʼan tamakʼaxtaklh ju Jesús chai tamaknilh ju lacacurus. 21Para ju quijnan xacnonau ni yuchi ixjunita ju xaquintamakʼalhtaxtun ju quijnanʼan ju israelitanin juntau. Chai jantu va yuchi. Para chavai ixlhilakatʼutu avilhchan ju xatapasai ju ani taxtokni. 22Chai vachuʼ na iclhamakʼanininau tuchi talaktsʼilh ju aliʼin chakolun ju sia quijnan. Ju yuʼunch ma na vatsʼisin taquilacaʼalh junta ixʼacnui ju Jesús. 23Para ma jantu talhitajunilh ju ixlacatuna. Alai tataspʼitcha chai tanaulh ni ma ixtalaktsʼinta vachuʼ ju anquilhnin. Chai ju yuʼunch ma tanaulh ni ma tʼajun ju Jesús. 24Chai ju aliʼinch sia quijnan vachuʼ taquilalh junta ixʼacnui chai chunch ju talhitajulh tachi ju ixtanajunta ju chakolun. Para ju Jesús ma jantu talaktsʼilh. 25Pus ju acsnich ju Jesús ajunich: ―Na tsʼinqʼui ju mintacʼatsanʼan ju uxijnan. Na xcaich lacʼaʼiyatʼit tachi chun ixchivinti ju lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. 26Na istasqʼuini ni calhimakʼalhkʼajnalh ju ani taxtokni ju Cristo. Ju chunch ni laich calakʼayacalh. 27Pus ju acsnich ju Jesús tsuculh amavasalaniniʼ tachi chun ju chivinti ju istsʼokʼulacanta laʼixchivinti Dios junta ixlhichivinin ju yuchi. Pus taiʼula ta istsʼokta ju Moisés chai tailhiʼalh tus chaʼalh ta istatsʼokta tachi chun ju makʼaniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. 28Pus acsni tachaʼalh ju anuʼ lakʼachakʼan junta ixtaʼanta pus ju Jesús lalh tachi ju va ixʼamputun palai makat. 29Para ju yuʼunch tapʼastu tachʼapayaulh. Tajunich: ―Aquilatʼatolauch ni na tokʼoxalh. Anchalh ju avilhchan. Pus alactʼatanu ju yuʼunch ni ixnajun ni caʼalactʼatolaʼ. 30Chai acsni alactʼatavi ju lacamixa pus chʼapalh ju xkapavati. Junilh lakʼailaktsʼiuch ju Dios chai chʼekʼelh chai axtaknilh. 31Pus lana takʼoxichokolh ju ixlakchulhʼan ju yuʼunch chai tamispalh. Para ju yuchi lana lakmixlh. Jantu talaktsʼilh. 32Chai talajunilh sia yuʼunch: ―Slivasalh na xackʼachanau acsni xaquintatʼachivimintan ju lacati. Chai acsni xaquintamavasalanitan tuchi nomputun ixchivinti Dios ju tsʼokcanta. 33Pus lana talakasitaya ju acs pantsʼiquis. Taʼanchokolh ju lakʼachakʼan Jerusalén. Chai talhitajucha ju ixpumacautamʼan chai ju aliʼin ju ixʼalactʼavi. Va lakputam ixtavilanalh. 34Chai ju ixchuxʼan ju yuʼunch tajunilh ixtʼiyunʼan: ―Slivasalh ni lokʼonchokolh ju quiʼucxtinʼan. Pus talacasunilh ju Simón. 35Chai vachuʼ ixtʼiyunʼan tajunilh ju ixtalhavatʼan tuchi tapasalh ju lacati chai ni tamispalh ni yuchach acsni chʼekʼelh ju xkapavati. 36Chai acsni ixtatʼajun nonin ju ani taxtokni pus ju Jesús lana tayacha laʼixlacaitatʼan chai ajunich: ―Akʼachʼantʼit ju uxijnan. 37Para ju yuʼunch na tatalhanalh. Na amakʼesvacalh. Va ixtanajun ni ca ixtalaktsʼin ju alasanin. 38Para ju yuchi ajunich: ―Tajuch ni va tʼalhanantʼit. Tajuch ni va chunch ju pʼastʼacʼatʼit lamiʼalhunutʼan. 39Alaktsʼintʼit ju quimacaʼ chai ju quinchʼajaʼ ni quitʼinch. Aquilalacachʼapauch chai aquilalakalaktsʼiuch. Ni va alasanin xacva pus jantu ixʼalilh ju quiʼacanit nin quiʼalucutni. Para ju uxijnan laktsʼinatʼit ni alin ju quiʼacanit chai quiʼalucutni. 40Chai acsni naulh ju chunch pus alacmalacasunilh ju ixmacaʼ chai ixchʼajaʼ. 41Para ju yuʼunch jantucaʼ lai ixtalacaʼi ni va ixtalhikʼachanch ni aktsʼiya talaktsʼinchokolh chai ni va ixtalhamakʼanininta. Pus yuchi alhijunich: ―Ja alin lacatsʼunin ju mivaitiʼan. 42Pus taxtaknilh lacatsʼunin axpʼupʼunti pamata chai lacatsʼunin tʼaxcat. 43Chai ju Jesús amaklhtayanalh chai tsuculh unaʼ laʼixʼalacʼavantiʼan ju yuʼunch. 44Chai ajuni: ―Yuchach ju chivinti ju xaclajunau acsni xaclatʼavilaucaʼ ju uxijnan. Iclajuniu ni istasqʼuini ni caʼuctaxtulh tachi chun ju istsʼokcanta ju quilacata laʼixlhamapʼaksin ju Moisés chai laʼixchivintiʼan ju lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios chai lacasalmos. 45Pus ju acsnich ju Jesús alakʼoxinilh ixtacʼatsanʼan ni laich catamachakxayaʼ tuchi nomputun ixchivinti Dios ju tsʼokcanta. 46Chai ajunich: ―Tsʼokcanta laʼixchivinti Dios ni istasqʼuini ni camakʼalhkʼajnalh ju Cristo chai calokʼonchokolh laʼixʼaninti ixlhilakatʼutu avilhchan. 47Vachuʼ tsʼokcanta ni caʼajunicalh ju lapanacni ni laich caʼamacʼacxanicanach ju ixʼalactuʼuntiʼan va tichi chavaich ju calacaʼilh ni Cristo yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios chai camacaulich ixʼalactuʼuntiʼan. Caʼajunicalh ju ani chivinti tachi chun ju amachakʼan ju kʼai lakʼachakʼanixni. Chai cataiʼulacanach ju ani lakʼachakʼan Jerusalén. 48Chai uxijnan ju anonaʼitʼit ni laktsʼintʼatʼit ju ani taxtokni. 49Chai aclamalakachanitachauch ju tuchi kʼalhtasuta ju quimpai ni cataxtakniyan. Para atʼolatʼitcaʼ ju ani lakʼachakʼan Jerusalén tus acsni axtʼaknicʼanaʼitʼit ju tachaput ju caminanta talaclhman. 50Ju Jesús atʼataxtulh ju ixʼamamakaʼui ju lakʼachakʼan Jerusalén. Chai akʼailhiʼalh ju lakʼachakʼan Betania. Chai chʼixlh ju ixmacaʼ chai asqʼuininilh ju Dios ju kʼox isʼatsucuntiʼan ju yuʼunch. 51Chai acsni ixtʼajuncaʼ sqʼuinininiʼ ju Dios ju kʼox isʼatsucuntiʼan pus lana alacmacaulich. Lhiʼancalh ju lactʼiyan. 52Chai ju ixʼamamakaʼui talakʼayalh. Chai astan taʼanchokolh ju lakʼachakʼan Jerusalén chai slivasalh na ixtakʼachanch. 53Chai va tachi ixtatanumanalh ju lacpujitat. Ixtajuni lakʼailaktsʼiuch ju Dios chai ixtalakʼayai ju yuchi.

will be added

X\