LUCAS 23

1Pus ju acsnich ixchuxʼan ju xalackʼajin sia yuʼunch ju israelitanin talhiʼalh ju Jesús laʼixpuʼucxtin ju Pilato. Pus ju yuchi ixʼucxtinʼan ixjunita ju romanonin. 2Chai ju lapanacni tatsuculh ulaninin ixtalakʼalhin ju Jesús. Tajunich ju Pilato: ―Ju ani ya lapanac iclhitaju ni va lakʼalhiputun ju lakʼachakʼan chai kʼalhtsajui ni amapalanancan laʼixmacni ju César. Chai ixnajun ni isʼakstu ju Cristo junita chai kʼai ucxtin junita. 3Pus ju acsnich ju Pilato sacmilh ju Jesús. Junich: ―Ja uxintʼich ju ixʼucxtinʼan ju israelitanin. Chai ju Jesús junich: ―Chunch tachi ju naʼun. 4Pus ju acsnich ju Pilato ajuni ju xalackʼajin palijni chai ju ixtalhavat lapanacni: ―Jantu tuʼuʼ talakʼalhin iclhitajuni ju ani lapanac. 5Para ju yuʼunch va apalai pʼas tajuni: ―Para ju yuchi va amalasani ju lapanacni chai amalani ju lapanacni ju ixlhamapʼaksin tachi ixlhilacaputsʼun ju xaʼestado Judea. Pus taiʼulachalh tus ju xaʼestado Galilea chai tailhiʼalh tus chilh ju ani. 6Pus ju Pilato acsni kʼasmatlh ju ixchivintiʼan pus sacmilh ni amachakaʼ junita ju xaʼestado Galilea. 7Chai acsni cʼatsa ju Pilato ni amachakaʼ anch ixjunita ju Jesús junta ixlhinajun ju gobernador Herodes pus lana malakachanilh ju yuchi. Chai ni cʼatan ixjunita ju acsnich pus ju Herodes vachuʼ anch ixvilhcha ju lakʼachakʼan Jerusalén. 8Chai ju Herodes acsni laktsʼilh ju Jesús pus na kʼachalh ni na makʼan ju ixlaktsʼimputun. Pus na lhu taxtokni iskʼasmatʼa ixlacata yuchi chai na ixlaktsʼimputun ni tuʼuch lhamakʼan canavi. 9Pus na lhu chivinti ju xasacmi. Para ju Jesús jantu tuʼuʼ xalhikʼalhtaji. 10Chai vachuʼ ixtavilanalh ju xalackʼajin palijni chai ju ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai ju yuʼunch tapʼastu ixtachivimakʼan ju Jesús. 11Pus ju acsnich ju Herodes chai ju ixtaropajni tatalacasunilh ni jantu tuʼuʼ ixtalhiulai ju Jesús. Chai talhimakʼakʼamanalh. Tamalakchʼinilh ju cʼusi pumpuʼ tachi ju talakchʼi ju xalackʼajin. Chai acsni talhimakʼakʼamanankʼo pus malakachanichokopa ju Pilato. 12Pus ju acsnich avilhchan talamaʼamigoxla ju Pilato chai ju Herodes. Pus ju pʼulhnan va ixtalaxcajich. 13Pus ju acsnich ju Pilato atʼasanichokolh ju xalackʼajin palijni chai ju xalackʼajin sia yuʼunch ju israelitanin chai ixtalhavat lapanacni. 14Chai ajunich: ―Ju uxijnan quilalhiminitauch ju ani lapanac ni va nonatʼit ni amalasani lapanac junita. Para ju quitʼin icquilhasacmita ju yuchi ju lamiʼucxlacapuʼan chai jantu tuʼuʼ iclhitajuni talakʼalhin tuchʼi lhichʼivimakʼanatʼit ju uxijnan. 15Chai nin yuchi ju Herodes jantu xalhitajuni ju ixtalakʼalhin. Yuchi quilhimalakachanichokochilh. Pus ju ani lapanac jantu tuʼuʼ talakʼalhin navita ju lai calhimakni. 16Pus yuchi aclhinonaʼ ju ixʼulanica chai acmaconach. 17Pus ju anuʼ cʼatan ju lapanacni aktsʼiya istasqʼuini ju gobernador ni caʼamaconicalh pumatam tachʼin ni chunch ixtalhilanita. 18Pus ju ixtalhavatʼan lapanacni va kʼaixtam pʼas tanaulh: ―Jantu amacʼau ju ani ya lapanac. Alai yuchi ju alhinauch ixlhiʼanca. Yuchi ju Barrabás ju iclacasqʼuinau ni aquilamaconiuch. 19Pus ju anuʼ Barrabás ixlhitʼalhnucanta ni va ixʼamalasani ju amachakʼan anch chai va ixʼamakninin. 20Para ju Pilato ni va ixmacomputun ju Jesús pus aktam axakʼalachokopa ju ixtalhavatʼan lapanacni. 21Para ju yuʼunch na pʼas ixtanonchokopalai: ―Amaqʼuilhtʼatʼich ju lacacurus. 22Chai ajunchokopa ju ixlhipaktʼutu: ―Para tajuch. Tis talakʼalhin ju navita ju yuchi. Ju quitʼin jantu tuʼuʼ talakʼalhin ju iclhitajuni ju lai aclhinaulh ixmaknica. Alai va aclhinonach ixʼulanica chai acmaconach. 23Para ju yuʼunch na pʼas ixtanajun acsni istasqʼuinch ni camaquilhtacalh ju lacacurus. Pus ju laʼixchivintiʼan ju yuʼunch chai laʼixchivintiʼan ju xalackʼajin palijni tatʼalalhajalh. 24Chai ju Pilato lhinaulh ni chach navicalh tachi istasqʼuinta ju ixtalhavatʼan lapanacni. 25Chai amaconilh ju anuʼ lapanac ju ixlhitʼalhnucanta ni va ixʼamalasani ju lapanacni chai ni va amakniniʼ ixjunita. Yuchach ju istasqʼuinita ju lapanacni. Chai makʼaxtaklich ju Jesús ju laʼixkʼachatʼan ju yuʼunch. 26Chai acsni talhiʼalh ju Jesús pus tachʼapayaulh pumatam lapanac ju Simón ixjuncan. Amachakaʼ xalacatʼun Cirene. Ju yuchi va ixmintacha lacacuxtu. Pus tamakxkʼokʼalh ju curus chai ju yuchi tamalhiʼanilh junta ixpʼulai ju Jesús. 27Chai na lhu lapanacni ixtachʼakʼokʼata ju Jesús. Chai na lhu chakolun ixtamakʼanta vachuʼ chai na ixtalackʼalhun chai na pʼas ixtalactʼasai. 28Para ju Jesús atalakaspʼitnilh chai alacjunich: ―Chakolun amachakʼan Jerusalén jantu aquilalhikʼalhu ju quitʼin. Alai miʼakstuʼan alhikʼalhunchʼokʼocʼantʼit. Chai alhikʼalhuntʼit ju miʼaskʼatʼan. 29Chunch ju alatʼit ni caminaʼ ju avilhchan acsni chani catanonach ju lapanacni: “Na kʼox ju isʼatsucuntiʼan ju chakolun ju jantu lai ixʼalin ju isʼaskʼatʼa chai ju jantu tavanan taʼakʼainalh chai ju jantu tavanan taʼamatsʼiquinilh ju tam askʼatʼa”. 30Pus ju acsnich avilhchan ju lapanacni catanonaʼ ni palai kʼox cava ni va capukʼaitajunulh ju tuʼuʼ talhpa chai caʼamakni. U ni va caʼakxtakma ju tuʼuʼ lacatʼicstʼi talhpa. 31Chunch catanonaʼ ni caʼalinaʼ ju kʼai makʼalhkʼajnat ju acsni. Pus ju tuʼuʼ lhtacni qʼuiu jantu xavacan. Pus vana va chun ju quitʼin. Jantu lhijun ni acmaknicalh ni matiʼ ju quintalakʼalhin ju quitʼin. Para ju uxijnan chunch untʼatʼit tachi ju tuʼuʼ xaxixni qʼuiu ju xavacan. Pus ju alin ixtalakʼalhin mamakʼalhkʼajnican. Chai ixlhiyuchi amamakʼalhkʼajnicʼanaʼitʼit ju uxijnan. 32Chai talhiʼalh vachuʼ apumatʼui tachʼinin ju catʼamaknicananta ju Jesús. Para ju yuʼunch aktsʼiya ixtanavita tuʼuʼ talakʼalhin. 33Chai acsni tachaʼalh ju anuʼ akstijun junta saʼaktsulh juncan pus anchach ju tamaquilhta ju Jesús chai ixtʼiyunʼan alactuʼunin. Ju pumatam tamaquilhta laʼixlhicana iscurus ju Jesús. Chai ju akʼantam laʼixlhimacx. 34Chai ju Jesús naulh: ―Quimpai amacʼacxaninch ju ani tayanalh lapanacni ni jantu tacʼatsai tuchi tanavi. Chai talalhvaknilh ixpumpuʼ ju Jesús. Chai talhilaslajlich ni catacʼatsayaʼ tis ixʼanuch cajunaʼ ju lakatam cʼus ixpumpuʼ. 35Chai ju ixtalhavat lapanacni va taskʼotutulh. Chai mas yuʼunch ju xalackʼajin ixtalhitsʼiʼinch ju Jesús. Ixtanajun: ―Ju yuchi amakʼalhtaxtulh ju aliʼin. Pus chach makʼalhtaxtucalh isʼakstu ni sala yuchi ju Cristo ju sacxtuta ju Dios. 36Chai vachuʼ ju taropajni talhitsʼiʼilh. Talakchaʼalh ni va ixtaxtakniputun ju pinquin ju jantu can ixjunita. 37Chai tajunich: ―Ni sala ixʼucxtinʼat ju mintʼaʼisraelitanin pus amakʼalhtʼaxtʼucʼach miʼakstu. 38Chai istsʼokcanta laʼisʼaktsulh iscurus ju chivinti ju chani ixnajun: “Ju ani yuchach ju ixʼucxtinʼan ju israelitanin”. Chai istsʼokcanta lacalhigriego chai lacalhilatin chai lacalhihebreo. 39Chai pumatam ju anuʼ alactuʼunin ju ixʼatʼamaquilhtacanta ju Jesús ixlhitsʼiʼin vachuʼ. Chai juni: ―Ju uxintʼi ni sala Cristoʼat pus amakʼalhtʼaxtʼuchʼokʼocʼach ju miʼakstu chai vachuʼ ju quijnan. 40Para kʼailh ju akʼantam. Junich: ―Ja jantu lana tʼalhoni ju Dios ni vana va chun ju makʼalhkʼajnan ju uxintʼi tachi ju yuchi. 41Chai ju quijnanʼan islivasalh lhijun ni camakʼalhkʼajnanauch ni navitauch ju alactuʼunti. Para ju ani jantu tuʼuʼ alactuʼunti ju navita. 42Pus ju acsnich ju yuchi junilh ju Jesús: ―Aqʼuimpʼastʼacʼaʼich ju quitʼin acsni ucxtin atʼanchʼokʼoyaʼ. 43Chai ju Jesús junich: ―Slivasalh ju icjunan. Chavai avilhchan ju aqʼuintʼatʼolaʼ ju lactʼiyan. 44Acsni chaʼalh tachi kʼatuncu pus na tsʼis va ixlhilacaputsʼun ju anuʼ lacatʼun. Chai chunchach va tus lakatʼutu hora atokʼoxanaʼ. 45Va tsʼankʼalh ju avilhchan. Chai ju lacpujitat ixʼalin lakatam kʼai pumpuʼ ju ixyocanta ni pulactʼui ixpunavicanta. Pus ju acs pantsʼiquis pus lana lhtʼit takʼexlh ju anuʼ pumpuʼ laʼixlacaitat. 46Chai ju Jesús tsʼau tʼasalh. Chai naulh: ―Quimpai lamimacaʼ icmakʼaxtakniyan ju quintacuvin. Chai acsni naulh ju chunch pus lana nilh. 47Chai ju xacapitán ixtaropajni ju romanonin acsni laktsʼilh tuchi tapasalh pus lakʼaya ju Dios acsni naulh: ―Ju ani lapanac slivasalh na soknicʼa ixjunita. 48Pus na lhu lapanacni ixtayanalh ni va ixtalaktsʼimputun ju ani lhamakʼan. Chai ixchuxʼan acsni talaktsʼilh tuchi tapasalh pus alactanquilhacsacalh ni chunch ixtanavi ju acsnich ni na ixtaʼamakʼaninin. Chai taʼanchokolh laʼixchakaʼan. 49Para chux ju ixtʼalamispan ju Jesús chai ju chakolun ju ixtachʼakʼokʼata ju ixtatʼamintacha ju xaʼestado Galilea pus va makat ixtayanalh. Ixtalaktsʼin tuchi tapasalh. 50Chai ixʼalin pumatam lapanac ju José ixjuncan. Amachakaʼ Arimatea. Chai ju yuchi makyuʼunch ixjunita ju xalackʼajin sia yuʼunch ju israelitanin. Chai ju yuchi na kʼox lapanac ixjunita chai na soknicʼa. 51Ju yuchi vachuʼ ixpacxantaji ju avilhchan acsni kʼai ucxtin cajunaʼ ju Dios. Chai jantu kʼox xalhiulai ju yuchi tachi ixtalhichivinin ju Jesús ju ixtʼaxalackʼajin nin tachi ju xatanavi. 52Pus ju yuchi lakʼalh ju Pilato chai quisqʼuinilh ju ixlacatuna ju lijunto Jesús. 53Chai ni lakʼaʼinilh ju Pilato pus ju yuchi alh chai pʼuxlich. Chai pachʼi lacalhman pumpuʼ. Chai quimacnucalh ju lacalhucucu talhpa. Chai ju anch jantucaʼ xamatiʼ ixmacnucanta. 54Chai ju acsnich xamisparas ixjunita ju avilhchan paʼastacni acsni jantu lai ixtachʼalhcatnan. 55Chai ju chakolun ju ixtatʼamintacha ju Jesús ju xaʼestado Galilea tachʼakʼokʼalh ju José. Talaktsʼilh junta macnucalh ju lijunto Jesús chai ta yu xamamacan ju ixlacatuna. 56Chai ju chakolun taʼanchokolh laʼixchakaʼan. Talakʼoxilh ju achʼitin chai ju cʼuchʼu ju na cʼus acamin. Chai taʼastacnalh ju avilhchan paʼastacni tachi ju ixnajun lacalhamapʼaksin.

will be added

X\