LUCAS 22

1Pus vanin ixchimputun ju anuʼ cʼatan acsni ixtanavi ju xkapavati ju jantu ixlhiyocan ju xatʼin. Chai ju cʼatan ju ixpupastaccan ju anuʼ atatsʼisni acsni tatakʼalhtaxtulh laʼixʼanintiʼan ju xalackʼajin istsʼalan ju makʼaniya israelitanin. 2Chai ju xalackʼajin palijni chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin ixtapuxconi ta yu laich catapumakniyaʼ ju Jesús. Para na xcai talhiula ni na ixtatalhoni ju lapanacni. 3Pus pumatam ju ixpumacautʼuiʼan Judas Iscariote ixjuncan. Pus ju lhacaticuru chʼapanilh ixʼatalacpastʼacʼat. 4Chai ju yuchi alh alactʼachiviniʼ ju xalackʼajin palijni chai ju xaʼucxtinin ju taropajnich ju ixtavilanancha lacpujitat. Ju Judas va alh ajuniniʼ ni laich caʼamakʼaxtakniyach ju Jesús. 5Pus ju yuʼunch na talhikʼachalh chai tajunilh ni catamapalaʼ. 6Pus ju Judas amachʼanu chai puxcaulich ta yu laich capumakʼaxtakniyach ju yuʼunch acsni matiʼ lhu cava ju lapanacni. 7Pus chilh ju avilhchan acsni cataʼuyaʼ ju xkapavati ju jantu lhiyalh ju xatʼin. Vachuʼ acsni istasqʼuini ni catamakniyaʼ ju ixborregoʼan ixlacata ju anuʼ cʼatan. 8Pus ju Jesús amalakachalh ju Pitaluʼ chai ju Xivan. Ajunich: ―Inchitʼit lakʼoxinin ju vaiti ixlacata ju chavai cʼatan ni laich caʼuyau. 9Chai ju yuʼunch tajunich: ―Tas anchach ju lacʼasqʼuin ju aclakʼoxiyau. 10Chai ju yuchi ajuni: ―Acsni achʼipʼinaʼitʼit ju lakʼachakʼan pus apʼakxtʼokʼaʼitʼit pumatam lapanac ju lhiʼanta xcan laʼixalu. Pus atʼaimayaʼitʼit ju yuchi tus catanuyanta ju lacachakaʼ. 11Chai aʼunaʼitʼit ju amachakaʼ: “Ju amamakaʼunuʼ macaminiyan chivinti. Tas ma anchach ju lai catʼavenaʼ ju ixʼamamakaʼunin ju chavai cʼatan”. 12Chunchach ju aʼunaʼitʼit. Chai ju yuchi catalhiʼanan ju lhitantalactʼui ixchakaʼ. Chai catamasuniyan ju kʼai chakaʼ junta kʼox lakʼoxicanta. Anchach ju alakʼoxiyaʼitʼit ju vaiti. 13Pus taʼalh chai talhitajulh tachi ju ajunicalh. Chai anch ju talakʼoxilh ju vaiti. 14Pus astan tamilh ju Jesús chai ju aliʼin. Chai acsni chaʼalh ju hora pus ju Jesús tapakstitʼatama ju ixpumacautʼuiʼan ixtamalakachanʼan. 15Chai ju Jesús ajuni: ―Slivasalh ixlhichux quiʼalhunut na xaclacasqʼuin ni laich aclatʼavenau ju uxijnan ju xavaiti ju chavai cʼatan acsni tucaʼ icmaknican. 16Pus jantu aktam actiʼuchokolh ju xavaiti ju ani cʼatan tus acsni caʼuctaxtukʼoyaʼ chux tuchi nomputun ju ani cʼatan. Tus caʼuctaxtuyanta ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. Tus acsnich ju lai acʼuchokoyaʼ chai yuchi xaclhilacasqʼuin ni aclatʼaʼuyau ju chavai. 17Pus ju acsnich ju Jesús chʼapalh ju vaso chai junilh lakʼailaktsʼiuch ju Dios chai naulh: ―Achʼapʼatʼit ju ani vaso. Alatʼakʼotʼit ju milhiʼuxijnan. 18Akʼotʼit ju uxijnan ni iclajunau ni jantuch actikʼotchokolh ju vino tus acsni vasalh calhinonkʼoyaʼ ju Dios. 19Astan ju Jesús chʼapalh ju xkapavati chai junilh lakʼailaktsʼiuch ju Dios. Chai chʼekʼelh. Chai axtaknilh ju yuʼunch. Ajunich: ―Yuchach ju ani ju quilacatuna ju xtakcanta ju milacataʼan. Va tsa chani alatʼit ni laich apʼupʼastʼacʼaʼitʼit ju quiʼaninti ju milacataʼan. 20Chai acsni ixtavenkʼota pus vana va chun navichokopa. Chʼapachokolh ju vaso chai naulh: ―Ju ani lhikʼotʼat yuchi ju pumavasalacan ju sastʼi chivinti ju iclatʼatakʼoxitauch. Chai acpumavasalayaʼ ju anuʼ chivinti ju quiʼacʼalhni ju cataxtuyaʼ ju milacataʼan. 21Para ju aquimakʼaxtʼakʼach quintʼavi ju chavai lacamixa. 22Pus aktsʼiya acniyaʼ tachi ju iclhilhcanicanta. Quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Para painich ju anuʼ lapanac ju aquimakʼaxtʼakʼaʼ. 23Pus ju acsnich ju ixʼamamakaʼui tatsuculh lasacminin sia lhiyuʼunch tis nuʼ chavaich ju sia lhiyuʼunch ju canaviyaʼ ju chunch. 24Pus ju acsnich alilh lakatam laklakʼaiti ju sia lhiyuʼunch ju ixʼamamakaʼui ju Jesús. Va ixtalhilakʼaji tichi chavaich ju sia yuʼunch ju kʼox calhiulacalh ni yuchi ju xakʼai canavicalh. 25Para ju Jesús ajuni: ―Ju lapanacni ju jantu quintʼaʼisraelitanin tajunita alin ixʼucxtinʼan ju talhinajun. Chai yuʼunch ju talhinajun na va talhitakʼayachokocan isʼakstuʼan tus talacasqʼuin ni calhimispacalh ni yuʼunch ju palai aʼaktaijunun. Mas jantu. 26Para jantu chun anavitʼit ju uxijnan. Alai yuchi ju takʼayaputun lamilhiʼuxijnan capumavasalayaʼ ni vasalh xakʼai acsni va lacatʼicstʼi catalacasu chai ni jantu lacasqʼuin ni calakʼayacalh. Chai yuchi ju lhinajun lamilhiʼuxijnan capumalacasuyaʼ ni vasalh xakʼai acsni cachʼalhcatnaniyaʼ ju aliʼin. Jantiyuʼ ni va cachʼalhcatnanicalh. 27Pus tʼas nonatʼit ju uxijnan. Tis chavaich ju palai xakʼai. Ja yuchi ju tolai lacamixa chai vajin. U yuchi ju ini ju ixvaiti. Ja jantiyuʼ ju tolai lacamixa. Para ju quitʼin chun icjunita tachi ju va milapanacʼan. 28Uxijnan ju jantu quilamacaju acsni na xacmakʼalhkʼajnan chai ixlacata ju quimakʼalhkʼajnat chilh ju quiʼatalacpastʼacʼat ni xacmacaulh ju quilhichʼalhcat. 29Chai ni jantu xaquilamaconau ju acsnich pus yuchi iclalhilhcaʼulatau ni ucxtinin aʼunaʼitʼit tachi ju quimpai ni quilhcaʼulanilh ju quitʼin. 30Ju chunch lai aʼuyaʼitʼit chai akʼotʼaʼitʼit laquimixa acsni kʼai ucxtin acjunach. Chai alhinonaʼitʼit chux ju ixʼapapanatnich ju ixpumacautʼuiʼan istsʼalan ju Israel. 31Chai ju Jesús vachuʼ chani junilh ju Pitaluʼ: ―Simón ju lhacaticuru tasqʼuinitanch ni laich cataʼulhtuyan tachi ju ulhtucan ju tuʼuʼ trigo acsni cʼalhacan. Pus va yuchi ju xaʼamacxtalh ju sun lhiʼan ju un. Para ju xatrigo jantu. Pus ju lhacaticuru talaktsʼintanuputunan ni aquilacʼapʼauch u aquilalhilaksikʼalhiyau. 32Para ju quitʼin ictapaininita ju Dios ju milacataʼan ni jantu lana aquilacʼapʼauch. Chai acsni aqʼuinchʼakʼokʼachʼokʼoyaʼich ju uxintʼi pus aʼaktʼaiʼutʼich ju milhiʼalakʼavin ni vachuʼ ixlhichux ixʼalhunutʼan aquintalhilaksichokoyaʼ. 33Para ju Pitaluʼ junich: ―Quiʼucxtin ju quitʼin aclhilakʼaʼiyach mas actʼatʼalhnucanch. U mas actʼaniyanch. 34Para ju Jesús junich: ―Pitaluʼ icjunan ni chavai atatsʼisni acsni tucaʼ tʼasai ju puyux pus paktʼutu ju naʼuntʼa ni jantu qʼuimispʼai. 35Chai ju Jesús ajunich ju ixʼamamakaʼui: ―Acsni tavanan iclamalakachau chai jantu ixlhipʼintʼatʼit ju mintuminʼan nin mimpastiʼan nin lakatʼui minchʼanxtʼakʼanʼan ja tuʼuʼ xatacʼacxniyan. Chai ju yuʼunch tajunilh ni jantu. 36Pus ju acsnich ju Jesús ajuni: ―Kʼoxich. Para ju chavai tasqʼuini ni atsʼucʼuyaʼitʼit tachi tam taropa ju an junta alin ju ixtʼalaxcai. Ju chavai ju alin ju ixtumin calhiʼalh. Vachuʼ ju ispasti. Chai ju matiʼ ixmachita pus castʼalh ju ixpumpuʼ chai calhitamaulh lakatam. 37Pus chunch ju aʼulhtʼutʼit ni iclajunau ni tasqʼuini ni caʼuctaxtuyaʼ ju quilacata ju anuʼ ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios junta chani najun: “Ju yuchi laktsʼincalh tachi ju va alactuʼunuʼ”. Chunch ju najun chai tʼajun uctaxtunuʼ ju chavai. 38Chai ju ixʼamamakaʼui tajunich: ―Quiʼucxtin alin lakatʼui quimachitaʼan. Chai ju yuchi ajunich: ―Chach va anch lhitamactalh. Pus va naulh ju chunch ni jantu ixtamachakxani tuchi ju ixʼajumputun. 39Ju Jesús taxtulh lacachakaʼ chai alh ju anuʼ akstijun junta puʼolivonin ixjuncan tachi ju aktsʼiya ixlai. Chai ju ixʼamamakaʼui vachuʼ tachʼakʼokʼalh. 40Chai acsni tachaʼalh junta aktsʼiya ixtaʼastacnan pus ju Jesús ajuni ju ixʼamamakaʼui: ―Atʼachʼivinintʼit ju Dios ni jantu cataʼokxchokʼoyan ju lhacaticuru. 41Chai ju yuchi alh ixlhimakat tachi ju laich macaʼancan ju chiux. Chai ju anch ju yuchi taʼaktsokotalh chai tʼachivinilh ju Dios. 42Junich: ―Quimpai ni lacʼasqʼuinch aqʼuimakʼosunin ju ani makʼalhkʼajnat. Para jantu iclacasqʼuin ni anavitʼi ju quinkʼachat quitʼin. Alai yuchi ju anavitʼi ju minkʼachat ju uxintʼi. 43Chai talacasunilh pumatam anquilh ju mincha lactʼiyan chai xtaknilh ju ixtachaput. 44Chai ni na ixmakʼalhkʼajnan pus lana ixlhichux ixʼalhunut ju tapaininilh ju Dios. Chai ju ixtalhtʼajat valhch tachi ju tuʼuʼ acʼalhni ju kʼalhtankʼai lachʼapata chai ixtamayacha ju lacatʼun. 45Pus acsni tʼachivinkʼo ju Dios pus taya chai alakminchokolh ju ixʼamamakaʼui. Chai alhitajulh ni va ixtalhtatanan ni na ixtaʼamakʼaninin. 46Chai ajunich: ―Tʼas ni va lhtʼatʼapʼalatʼit. Akʼostʼolatʼit. Atʼachʼivinintʼit ju Dios ni jantu cataʼokxchokʼoyan ju lhacaticuru. 47Chai acsni ixtʼajuncaʼ alactʼachiviniʼ ju ixʼamamakaʼui ju Jesús pus tachincha ju ixtalhavat lapanacni. Chai ixʼapʼulhnita ju anuʼ ixlhipumacautʼuiʼan ju Judas ixjuncan. Chai lakmilh ju Jesús ni camacchʼuchʼuyach. 48Para ju Jesús junich: ―Judas ja lacaʼamacchʼuchʼunti ju aqʼuimakʼaxtʼakʼaʼ ju quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 49Pus ju ixʼamamakaʼui acsni talaktsʼilh tuchi catapasayach pus tajunich: ―Quiʼucxtin ja acmakniyauch lacamachita. 50Chai pumatam sia lhiyuʼunchach macʼatsani ju ixlapanac ju xakʼai pali. Chakxpʼuxnilh ju ixʼakʼaxkʼolh ju ixcatucana. 51Para ju Jesús juni: ―Chach va anch lhitamactalh. Chai ju Jesús chʼapalh ju ixʼakʼaxkʼolh ju anuʼ lapanac chai lana catumucʼachokolh. 52Pus ju xalackʼajin palijni chai ju xataropajni lacpujitat chai ju papanin yuʼunch ju ixtaminta inin ju Jesús. Chai ju Jesús ajunich: ―Tajuch ni va quilanaviyau tachi tam akʼalhonaʼ ju chʼapʼapʼutʼunatʼit ni lhitʼantʼatʼit ju mimachitaʼan chai ju minqʼuiuʼan. 53Pus chux tuncujun xaclatʼavilhchau lamilacpujitatʼan chai ju anch jantu quilachʼapauch. Para ju chavai ju Dios talakʼaʼiniyan ni chunch ju aquilaʼulhtuyau. Vachuʼ lakʼaʼinilh ju lhacaticuru ni chunch ju aquiʼulhtulh. 54Pus tachʼapalh ju Jesús. Talhiʼalh chai tamanucha laʼixchakaʼ ju xakʼai pali. Pus ju Pitaluʼ va ixlhimakat chʼakʼokʼalh. 55Pus ju aliʼin ixtamalhculatach ixpulacni ta ixlakachakʼaxnucanta ju ixchakaʼ ju xakʼai pali. Chai ixtalacskʼonvilanalh. Chai vachuʼ ixmakvi ju Pitaluʼ. 56Pus pumatam atsiʼ acsni laktsʼilh ni anchach vachuʼ ixmakskʼonvi ju Pitaluʼ pus lana skʼotutu chai naulh: ―Ju ani vachuʼ ixmakʼanta ju yuchi. 57Para ju yuchi naulh ni jantu. Junich: ―Chakoʼulh jantu icmispai ju yuchi. 58Chai ni pantsʼiquis jumpa pus laktsʼinchokopa apumatam chai junich: ―Ju uxintʼi vachuʼ makyuʼunch. Para ju Pitaluʼ junich: ―Jantu quitʼin. 59Chai ni tapasalh tachi tam hora pus apumatam pʼas naulh: ―Slivasalh ni vachuʼ ixtʼavilhcha ju yuchi ju ani ya ni vachuch amachakaʼ xaʼestado Galilea. 60Para ju Pitaluʼ junich: ―Jantu icmachakxai tuchʼi qʼuiʼuni. Chai acsni ixtʼajuncaʼ chiviniʼ pus lana tʼasalh ju puyux. 61Pus ju Jesús talakaspʼitlh chai laktsʼilh ju Pitaluʼ. Chai ju Pitaluʼ lana pastaclh ju ixchivinti tachi ju ixjunita ni paktʼutu canonaʼ ni jantu mispai acsni tucaʼ tʼasata ju puyux. 62Pus taxtulh ju Pitaluʼ chai na pʼas tsuculh kʼalhunuʼ. 63Pus ju anuch lapanacni ju ixtalhistʼacʼach ju Jesús va ixtalhitsʼiʼinch ju yuchi chai ixtalakanekmai. 64Chai acsni talakpuchʼilh pus talacpasa chai tajunilhch: ―Anauch tichi chavaich ju xaʼulaniyan. 65Chai ixtajuni na lhu macxcai chivinti. 66Chai acsni tunculh pus tatakʼaixtoklh ju xapapanin sia yuʼunch ju israelitanin chai ju xalackʼajin ixpalijniʼan chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. Pus yuʼunch ju ixtalhinajun sia yuʼunch ju israelitanin chai anch ju lhimincalh ju Jesús. Chai tajunich: 67―Ja uxintʼich ju Cristoʼat. Yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Aquilajuniuch. Para ju Jesús ajunich: ―Mas aclajuniu jantu atʼilacʼaʼitʼit. 68Chai mas aclasacmiu tuʼuʼ ixlacata yuchi jantu tuʼuʼ aquintilalhikʼalhtajiu nin yuchi ni lai aquintilamacaju. 69Para tus chavai actolach vanin junta vi ju Dios ju na tachapun. Quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 70Pus ju acsnich ixchuxʼan tajuni: ―Pus ja uxintʼiʼas ju istsʼalh Dios. Chai ju yuchi ajunilh: ―Chunch tachi ju nonatʼit. 71Pus ju acsnich ju yuʼunch talaclajunilh: ―Pus tis alich chivinti ju maktasqʼuiniyau ni quiʼakstuchʼan ju xakʼasmatniyau tuchi xanajun.

will be added

X\