LUCAS 21

1Junta ixvi ju Jesús ju laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin pus tasoknicʼa taya chai alaktsʼilh ju makʼalinin ni ixtamujui ixlhakʼailaktsʼinʼan lacalactʼicstʼi pʼaklat junta ixpumucan tumin ju laʼixpujitatʼan. 2Chai vachuʼ laktsʼilh pumatam chakoʼulh ju va ixnimacontilacanta chai na quilhpatiniʼ ixjunita. Chai ju yuchi mujulh lakatʼui lactʼicstʼi tumin. 3Pus ju Jesús naulh: ―Slivasalh ju iclajunau. Palai lhu xaxtʼakʼa ju ani quilhpatiniʼ chakoʼulh ju va nimacontilacanta. Palai jantu tachi chun ju aliʼin. 4Pus tachi chun ju yuʼunch talhikʼailaktsʼinch ju Dios ju va xajnichokotachalhch. Para ju ani mas va quilhpatiniʼ para xtakkʼolh chux ju ixtimakʼata. 5Chai ju aliʼin ju ixtavilanalh anch talhichivinilh ju pujitat. Ixtanajun ni na kʼoxich ixmaxantilacanta lacacʼusi chiux chai ju lapanacni ixtaxtakta na lhu taxtokni ju na laccʼus ixjunita ni na kʼox catasu ju pujitat. Para ju Jesús ajuni: 6―Aclajunau ixlacata ju ani taxtokni ju laktsʼinatʼit ju chavai. Pus caminaʼ avilhchan acsni jantu tuʼuʼ catilaʼucxtavi ju chiux ju ixtʼachiux. Chux lana calakʼalhikʼocanaʼ. 7Chai tasacmich. Tajuni: ―Amamakaʼunuʼ tas vananch ju caʼuctaxtuyaʼ ju ani minchivinti. Tijuch ju catasuyach ju lai acpucʼatsayau ni jantu makʼan cativa tus catapasayaʼ ju ani taxtokni. 8Chai ju Jesús ajuni: ―Alaktsʼintʼit ni jantu xamatiʼ cataʼokxchokʼon. Pus na lhu lapanacni cataminaʼ laquintapakaʼut. Chai chanich catanonach: “Quitʼin ju icCristo”. Chai vachuʼ catanonaʼ ni vaninch minta ju avilhchan acsni acminchokoyaʼ. Para tun tʼichʼakʼokʼatʼit ju yuʼunch. 9Chai acsni akʼasmatʼaʼitʼit ni alin ju lhilucut chai ni tamacxtuputun ju ixʼucxtinʼan ju aliʼin lapanacni pus tun tʼitʼalhanantʼit. Pus tasqʼuini ni pʼulhnan catapasayaʼ ju ani taxtokni. Para jantu lana acsnich ju ixʼaclanti ju lacamunutpaʼ. 10Pus tailhiʼalh ixchivinti ju Jesús. Ajuni: ―Ju amachakʼan ju lakatam kʼai lacatʼun catatʼalasayaʼ ju amachakʼan alakatam kʼai lacatʼun. Chai ju lapanacni ju tachʼakʼokʼai tam ucxtin catatʼalasayaʼ ju ixlapanacni ju apumatam ucxtin. 11Chai na lacalhu caʼalinach junta catataclhaʼ ju lacatʼun chai junta caʼalinach ju chavanti chai junta lhu alin ju takʼankʼat. Chai catalacasuyaʼ ju kʼai lhitalhan ju lactʼiyan. Chai ju lapanacni acsni catalaktsʼinaʼ na catatalhananaʼ chai catapucʼatsayaʼ ni vanin ixʼaclanti ju lacamunutpaʼ. 12Para pʼulhnan acsni tucaʼ tapasai ju ani taxtokni pus catachʼapayan chai catamamakʼalhkʼajniyan. Chai amakʼaxtʼakcʼanaʼitʼit laʼixmacaʼan ju xalackʼajin lacpujitatnin. Chai atʼalhnucʼanaʼitʼit. Chai alhipʼinicʼanaʼitʼit ju xalackʼajin chai ju aliʼin ucxtinin. Chai chux ju ani cataʼulhtuyan va ixlacaʼatalh ni quilachʼakʼokʼayau ju quitʼin. 13Para ni chunch ju cataʼulhtuyan pus laich aʼunaʼitʼit ju yuʼunch ju quilacata. 14Pus pʼas anaʼuntʼit lamiʼalhunutʼan ni jantu apʼastʼacʼaʼitʼit pʼulhnan ta yu laich akʼalhtʼayananaʼitʼit acsni catamucʼaniyan ju mintalakʼalhinʼan. 15Chunch ju alatʼit ni quitʼin quiʼakstu ju aclaxtakniyau ju chivinti chai ju acʼatsanti. Chai tachi chun ju mintʼalaxcaiʼan jantu lai ta catapukʼalhtayanananch nin lai catanaulh ni jantu slivasalh tuchʼi nonatʼit. 16Chai mas mimpaiʼan u minatiʼan catamakʼaxtʼakʼan. Chai ju miʼalakʼavinʼan chai ju milhiʼalakʼavinʼan chai ju miʼamigojniʼan catamakʼaxtʼakʼan. Chai ju aliʼin lamilhiʼuxijnan catamakniyan. 17Chai chux ju lapanacni catalhixcayan va ixlacata ni quilachʼakʼokʼayau ju quitʼin. 18Para mas va tuchi catapasayaʼ aktsʼiya talhistʼacʼan ju Dios chai jantu catitsʼankʼa ju miʼatsucuntiʼan jonkʼalhita. 19Pus ni va tachi aquilalhilacaʼanau pus caʼalinaʼ ju miʼatsucuntiʼan jonkʼalhita. 20Acsni alaktsʼinaʼitʼit ju lakʼachakʼan Jerusalén ni catalakachokoputunach ju taropajni pus ju acsnich apʼucʼatsʼayaʼitʼit ni chaʼalh ju ixpumaclacan. 21Ju acsnich ju tatʼonacha ju xaʼestado Judea chach taʼatsʼalaʼalh ju xalacatalhpan. Chai ju tavilanancha ju lakʼachakʼan Jerusalén chach tataxtulh. Chai ju va tatʼonacha laʼixcuxtuʼan chach taʼatsʼalalh. Jantu catatanu ju lakʼachakʼan. 22Pus ju anuch avilhchan va ixpumapalhcan ju talakʼalhin cajunaʼ. Chai acsni catapasayaʼ ju chunch pus capuʼuctaxtuyach tachi chun ju taxtokni ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios ixlacata yuchi. 23Para painiʼitnich ju taʼakʼainanta chai ju alin lacatʼicstʼi isʼaskʼatʼa ju acsni avilhchan. Pus slivasalh kʼai makʼalhkʼajnat ju caʼalinaʼ laʼixlacatʼunʼan ju quintʼaʼisraelitanin chai ju yuʼunch catalaktsʼinaʼ ixtalhkʼamti ju Dios. 24Pus ju aliʼin camaknicanaʼ lacalhilucut. Chai ju aliʼin tachʼinin canavicanaʼ chai calhiʼancanach vanta lhiʼanchach ju alin ju lakʼachakʼanixni. Chai ju jantu israelitanin tajunita yuʼunch ju catatsucuyaʼ ju lakʼachakʼan Jerusalén tus acsni cataʼaktsayach ju avilhchan ju alhcanicanta ju yuʼunch. 25Chai tamch catasuyaʼ ju avilhchan chai ju malhquiyuʼ chai ju stʼacu. Chai ju ani lacatʼun na catamakʼalhkʼajnanaʼ ju lapanacni. Chai lana jantu catacʼatsayaʼ tuchi catalayaʼ ni na catʼasayaʼ ju alama chai na calucununach ju xcan. 26Pus vak caʼanaʼ ju ixʼalacʼavantiʼan ju lapanacni va ixlacata ixtalhantichʼan acsni tapastʼacʼa tuchi catapasayaʼ ju ani lacatʼun. Pus mas yuchi ju avilhchan chai ju malhquiyuʼ chai ju stʼacu catalucununach. 27Pus acsnich ju aquintalaktsʼinaʼ ju quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Acminaʼ lacaʼataputsʼi chai catacʼatsayaʼ ju lapanacni ni na alin ju quintachaput chai ni icxakʼai. 28Pus acsni cataiʼulayach ju ani taxtokni pus asaʼulatʼit ju miʼaktsulhʼan chai akʼachʼanaʼitʼit ni vaninch minta ju avilhchan acsni amakʼalhtʼaxtʼucʼanaʼitʼit. 29Vachuʼ ajunilh lakatam chivinti ju ixʼapumavasalaniputun ju tuchi ixʼamalaniputun. Pus ajuni: ―Alaktsʼintʼit ju xaqʼuiu higuera chai tachi chun ju aliʼ qʼuiu. 30Acsni catsucutachilh xajnichiniʼ ju sastʼi xaxkʼoi pus ju uxijnan pʼucʼatsʼayatʼit ni vaninch minta ju lacapʼasni. 31Pus vana va chun ju ani. Acsni alaktsʼinaʼitʼit ni tʼajun uctaxtunuʼ ju ani taxtokni pus acʼatsʼayaʼitʼit ni vaninch minta ju avilhchan acsni calhinonkʼoyaʼ ju Dios. 32Slivasalh ju iclajunau. Jantu catitani ju chavai tatʼajun lapanacni tus acsni jantu uctaxtukʼojui chux ju ani. 33Ju lactʼiyan chai ju lacatʼun calaclayaʼ. Para aktsʼiya caʼuctaxtuyaʼ ju quinchivinti. 34Pus alaktsʼinchʼokʼocʼantʼit miʼakstuʼan ju uxijnan. Jantu xcai ni na lhu caʼalilh ju macxcai lamiʼalhunutʼan chai atʼakʼapʼayaʼitʼit u na lhu ju alhamakʼaninitʼit ju xataxtokni ju saʼatsucunti ju ani lacamunutpaʼ. Chai ni chunch ju alatʼit pus laich cachilh ju anuʼ avilhchan acsni jantu cʼatsʼayaʼitʼit ni laich camilh. 35Pus ju anuʼ avilhchan acsni cachinaʼ chunch catapasayaʼ tachi ju tapasai acsni tuʼuʼ chʼapacanta lacaskʼapa. Pus va tam pantsʼiquis cachinaʼ chai astan jantu xamatiʼ ixlhilacaputsʼun ju ani lacamunutpaʼ laich tamch catapastʼacʼaʼ. 36Pus va tachi skʼala atsʼucʼutʼit. Chai va tachi asqʼuinitʼit ju Dios ni kʼox catalhiulayan chai ixlhiyuchi lai apʼutʼakʼalhtʼaxtʼuyaʼitʼit tachi chun ju ani taxtokni ju caminaʼ. Chai vachuʼ lai atʼayayaʼitʼit laquiʼucxlacapuʼ ju quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Laich atʼayayaʼitʼit laquiʼucxlacapuʼ ni matiʼ ju miʼalactuʼuntiʼan. 37Pus ju Jesús ixʼamalaninin ju laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin ju tuncuj. Para ju tsʼis ixtaxtui ju lakʼachakʼan. Ixʼan ju anuʼ akstijun junta puʼolivonin ixjuncan. 38Chai tachi chun ju lapanacni na vatsʼisin ixtalakʼan ju lacpujitat ni va ixtakʼasmatniputun ixchivinti.

will be added

X\