LUCAS 2

1Pus ju acsnich ju kʼai ucxtin Augusto lhinaulh isʼatsʼokʼulaca chux ju lapanacni ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ. 2Chai ju ani yuchi ju xapʼulhnan atsʼokʼulanti ixjunita ju ixtalhavat lapanacni. Chai ju acsnich Cirenio xagobernador ixjunita ju xaʼestado Siria. 3Chai chux ju lapanacni anch ju ixtaʼanchokoi istsʼokʼulacaʼan junta aktsʼiya ixtʼunchʼan ixjunita ju pumatamin. 4Pus ju José vachuʼ taxtulh ju lakʼachakʼan Nazaret laxaʼestado Galilea. Alh ju lakʼachakʼan Belén laxaʼestado Judea. Pus ju Belén ixtʼun ixjunita ju makʼaniya lapanac ju David ixjuncan. Chai ju José makʼaniya ixpapanti ixjunita ju David chai yuchi lhiʼalh ju anch. 5Chai acsni alh tatsʼoknuʼ ju José pus tʼaʼalh ju Malia ju ixʼamachakaʼ ixjunita. Para tachi ju va isʼasqʼuininticaʼ ju ixlaktsʼin. Pus tʼaʼalh ju Malia chai ju yuchi ixʼakʼainanta. 6Chai acsni ixtavilanancha anch pus chaʼalh ju avilhchan acsni ixlokʼomputunch. 7Chai maklakʼaulich lakatami istsʼalh. Chai pachʼilh lacapumpuʼ chai mujulh junta ixtavajin ju caballo. Anchach ju satsucui ju Jesús ni va jantuch lai ixtalhijun ju lacachakaʼ junta laich catatavi. 8Chai ixtaʼalin ju ixlhistacnin borregojni vanin ju lakʼachakʼan Belén. Chai ju yuʼunch ixtatʼajun lhistacnin ju ixborregoʼan ju anuʼ atatsʼisni acsni tsuculh ju Jesús. 9Chai acsni talhicʼatsanalh chincha ju ixʼanquilh Dios junta ixtavilanalh. Chai na xlapʼapʼa ixmaktajita junta ixtavilanalh ju ixlhistacnin borregojni. Pus lana na tatalhanalh. 10Para ju anquilh chani ajuni: ―Jantu atʼalhanantʼit ni va iclajumputunau lakatam chivinti ju kʼox alhiulayaʼitʼit. Chai ixlacata yuchi slivasalh akʼachʼanaʼitʼit ju uxijnan chai tachi chun ju lapanacni. 11Pus chavai tsuculh ju miʼamakʼalhtaxtunuʼan ju ani laʼixlakʼachakʼan David. Yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Yuchi ju miʼucxtinʼan. 12Chai chani ju apʼumispʼayaʼitʼit. Pus alhitʼaʼuyaʼitʼit ju askʼatʼa ni pachʼicanta lacapumpuʼ chai mucanta junta vajin ju caballo. ―Chunch ju ajunilh ju anquilh. 13Chai lana va tam pantsʼiquis na lhu xatatʼatalacasui ju ixtʼaʼanquilhnin. Chai ixtalakʼayai ju Dios chai chani ixtanajun: 14―Chach lakʼayacalh ju Dios ju vilhcha talaclhman. Chai ju ani lacatʼun caʼalinaʼ ju akʼoxamixnit ixlacataʼan ju xaʼanavini lamapainin ju Dios ―chunch ju tanaulh ju ixtalhavat anquilhnin. 15Chai astan ju anquilhnin taʼanchokolh ju lactʼiyan. Pus ju acsnich ju ixlhistacnin borregojni talaclajunich ju sia yuʼunch: ―Caʼauch ju chavai ju lakʼachakʼan Belén. Caʼau laktsʼinin ju tuchi alinch. Ju tuchi xaquintamacʼatsaniyan ju Dios. 16Pus lana vatsʼalhti taʼalh. Chai talhitajulh ju Malia chai ju José chai ju askʼatʼa ni ixtʼajunch junta vajin ju caballo. 17Chai acsni talaktsʼilh pus tamacʼatsanilh ju lapanacni ju tuchi ixʼajuncanta ixlacata ju anuʼ askʼatʼa. 18Chai tachi chun ju ixtakʼasmatʼa va talhamakʼaninilh tuchi ixtanajunch ju ixlhistacnin borregojni. 19Para ju Malia va ixmakʼakʼojuich tachi chun ju ani taxtokni laʼixʼalhunut. Va laʼisʼakstu ispastactʼajun. 20Chai ju ixlhistacnin borregojni taʼanchokolh laʼixlhichʼalhcatʼan. Chai ixtalakʼayai ju Dios chai ixtajuni lakʼailaktsʼiuch ixlacata tachi chun ju ani taxtokni ju ixtakʼasmatʼa chai ju ixtalaktsʼinta. Pus chunch lana uctaxtukʼo tachi ju ixʼajuncanta. 21Chai acsni chaʼalh ju ixlhilakatsajin avilhchan pus tachʼucʼunilh ju ixʼaxtʼakʼa ju askʼatʼa chai lhimapakaʼucalh Jesús ni chunchach ju ixnajunta ju anquilh mas tucaʼ ixpacxan ju ixnati. 22Ju laʼixlhamapʼaksin ju Moisés ilhcaʼulani tam chakoʼulh ju avilhchan acsni calaktsʼincalh ni tachi ju va lhquiliqui acsni istsucui tam isʼaskʼatʼa. Pus acsni tavanan taʼaktsa ju anuʼ avilhchan ixlacata ju Malia pus talhiʼalh ju askʼatʼa Jesús lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin ju lakʼachakʼan Jerusalén. Anch ju tamakʼaxtaknilh ju Dios ju askʼatʼa Jesús. 23Pus chunchach ju tanavi ni chunchach ju najun laʼixlhamapʼaksin ju Moisés. Pus chani najun: “Tachi chun ju xapʼulhnan askʼatʼa ju catsucuyaʼ ni tsʼalh pus camispacanach ni ixʼanuʼ ju Dios”. Chunch ju najun laʼixlhamapʼaksin Moisés. 24Chai vachuʼ najun laʼixlhamapʼaksin Moisés ni caxtakniyaʼ tuʼuʼ atapacxat ju Dios ni salaka calaktsʼinchokocalh tam chakoʼulh. Pus ju va quilhpatinin laich cataxtʼakʼaʼ lakatʼui lakʼaxkʼavan. U ni jantu pus lakatʼui palumax. Chai yuchach ju taxtaklh ju Malia chai ju José. 25Chai ju lakʼachakʼan Jerusalén ixʼalin pumatam lapanac ju Simeón ixjuncan. Chai ju yuchi na soknicʼa ixjunita laʼixmacni Dios chai na ixtalhoni ju Dios. Chai ju yuchi ixpacxantajich ju anuʼ ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios ni caʼamakʼalhtaxtuyaʼ ju israelitanin. Chai ju Spiritu Santu ixlhinajun laʼisʼatsucunti. 26Chai ju Spiritu Santu ixmacʼatsanita ju Simeón ni jantu catini tus acsni jantucaʼ laktsʼin ju yuchi ju camalakachatachilh ju Dios. 27Chai ju Spiritu Santu macʼatsani ni caʼalh ju acsnich ju lacpujitat. Chai lana acsnich ju tatʼaquilalh lacpujitat ju askʼatʼa Jesús ju José chai ju Malia. Va ixtamakʼaxtakniputun ju askʼatʼa ju Dios tachi ju talhilanita lacalhamapʼaksin. 28Pus ju Simeón cʼatsalh ni yuchi junita ju Jesús ju anuʼ ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Chai ju Simeón lana chʼixlh ju askʼatʼa. Chai lakʼaya ju Dios. Chai chani naulh: 29―Ju chavai ji Dios laich alakʼaʼitʼi ni acniyaʼ ju quitʼin ju milapanac icjunita ni matiʼ tuʼuʼ ju chavai ju aclhamakʼanininaʼ. Laich acniyaʼ ju chavai ni iclaktsʼinta ju yuchi ju qʼuinkʼalhtʼasunitʼa ni aclaktsʼinaʼ acsni tucaʼ icni. 30Pus lai lhikʼach acnilh ju chavai ni iclaktsʼinta ju yuchi ju xamalakʼachʼayachʼitʼa ni amakʼalhtaxtunuʼ junita. 31Chai macʼatʼantʼa ju yuchi ni laich catamispayaʼ tachi chun ju lapanacni. 32Ju yuchi chunch cajunaʼ tachi ju tuʼuʼ maclhcu ni camapulhcuniyaʼ ju ixtacʼatsanʼan ju jantu israelitanin tajunita. Chai ixlacata yuchi aclakʼayacanau ju quijnan ju israelitanin icjuntau ju milapanacni icjuntau ―chunch ju naulh ju Simeón. 33Chai ju José chai ju ixnati ju Jesús na talhamakʼaninilh ju taxtokni ju ixnoncan ixlacata ju askʼatʼa Jesús. 34Chai ju Simeón sqʼuinilh ju Dios ni kʼox catatsucuyaʼ chai chani ju junilh ju Malia ixnati ju askʼatʼa: ―Ju ani askʼatʼa lhcaʼulacanta ni catapukʼalhkʼosaʼ na lhu ju quintʼaʼisraelitaninʼan chai vachuʼ na lhu catapukʼostayayaʼ. Chai ixlacata yuchi ju lapanacni catapucʼatsayaʼ ni laich catakʼalhtaxtucanaʼ. Para na lhu ju jantu kʼox catalhiulayaʼ. 35Chai ni chunch ju catalayaʼ ju lapanacni pus camalacasucanach ju ixʼatalacpastʼacʼatʼan ju alin laʼixʼalhunutʼan na lhu lapanacni. Chai ju uxintʼi ji ixnati slivasalh na amakʼalhkʼajnanaʼ ixlacata tachi chun ju ani taxtokni ju catapasayaʼ. ―Chunch ju naulh ju Simeón. 36Chai vachuʼ ixtʼajun ju acsnich pumatam chakoʼulh ju ixnajun ixchivinti Dios. Ju yuchi Ana ixjuncan. Istsiʼ ixjunita ju Fanuel chai ixpapanti ju Aser. Chai ju yuchi na tʼacuch ixjunita. Pus acsni tavanan ixʼicanta pus va lakatujun cʼata ju tʼatsuculh ju ixpapa. 37Chai acsni tavanan nimacontilacalh pus va isʼakstu ju tsuculh ochenta y cuatro cʼata. Pus ju yuchi jantu tavanan ixtaxtui ju lacpujitat. Para chux tokʼoxai chai chux tuncujun ixlakʼayai ju Dios. Istascajai chai ixtʼachivinin ju Dios. 38Pus ju yuchi vachuʼ acsnich ju alakmilh ju José chai ju Malia. Chai vachuʼ junilh lakʼailaktsʼiuch ju Dios ixlacata ju askʼatʼa. Chai astan ixʼalacjuni ixlacata ju Jesús tachi chun ju amachakʼan Jerusalén ju ixtapacxantaji ju ixputakʼalhtaxtunʼan. 39Chai acsni tamuctaxtukʼo tachi chun ju taxtokni tachi ju ixnajun laʼixlhamapʼaksin ju Dios pus taʼanchokolh laxaʼestado Galilea. Laʼixlakʼachakʼanʼan junta Nazaret ixjuncan. 40Pus ju askʼatʼa Jesús takʼaya chai palai tachapun va. Chai palai acʼatsanalh. Chai va tachi ixnavini lamapainin ju Dios. 41Ju José chai ju Malia ixtaʼanch chux cʼata ju lakʼachakʼan Jerusalén acsni ixʼalinacha ju anuʼ cʼatan ixpupastaccan ju anuʼ atatsʼisni acsni tatakʼalhtaxtulh laʼixʼanintiʼan ju xalackʼajin istsʼalan ju makʼaniya israelitanin. 42Chai ju Jesús acsni pacxalh lakacautʼui cʼata pus vachuʼ alactʼaʼalh ju yuʼunch ju lakʼachakʼan Jerusalén tachi ju aktsʼiya ixtalai acsni ixʼalinacha ju cʼatan. 43Chai acsni lakʼolh ju cʼatan pus ju José chai ju Malia tataxtuchokolh ju lakʼachakʼan. Ixtaʼanchokoputun laʼixchakaʼan. Para ju askʼatʼa Jesús ixtamacontacha ju lakʼachakʼan Jerusalén para jantu istacʼatsai ju José nin ixnati. 44Va ixtanajun ni ca anch ixmakʼanta lacatalhavat. Pus taʼalhtanalh tam vilhchan. Chai astan tasacmi ju ixlhiʼalakʼavin chai ju ixtʼalamispanchʼan ni ixtalaktsʼinta ju Jesús. 45Chai acsni jantu talhitaju pus taʼanchokopa ju lakʼachakʼan Jerusalén. Va tapuxcolhiʼalh. 46Pus lhitajucalh ixlhilakatʼutuch avilhchan ju laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Anch ixmakvi junta ixtavilanalh ju yuʼunch ju ixtamasui tuchi ixnomputun ju lhamapʼaksin. Pus ju Jesús ixtʼajun akʼasmatniniʼ tuchi ixtanajun chai isʼasacmininch vachuʼ. 47Chai tachi chun ju ixtakʼasmatnich va ixtalhamakʼaninin ju ixʼacʼatsanti ju anuʼ askʼatʼa ni na sok ixʼakʼalhtayanan. 48Para ju José chai ixnati ni talaktsʼilh na talhamakʼaninilh. Chai ju ixnati chani juni: ―Tajuch ji quintsʼalh ni va chunch xaquilaʼulhtuyau. Ju ani mimpai chai ju quitʼin na iclalhamakʼanininau ni iclapuxcolhitʼonauch. 49Para ju Jesús chani ajuni: ―Tajuch ni jantu iscʼatsʼayatʼit taʼanchach ju icvi. Ja va jantu cʼatsʼayatʼit ni tasqʼuini ni acnavinilh ju ixlhichʼalhcat ju quimpai. 50Para ju yuʼunch jantu lai tamachakxanilh ixchivinti tuchi ju lhakʼalhtayanalh. 51Pus ju Jesús lana alactʼamincha. Taminchokolh laʼixchakaʼan ju lakʼachakʼan Nazaret. Chai ju yuchi aquiclacaʼinilh ju José chai ju Malia. Pus ju ixnati va ixmakʼai tachi chun ju ani taxtokni laʼixʼalhunut. 52Chai ju Jesús palai ixtʼajun lhitaʼokslanaʼ ju ixtacʼatsanti chai ju ixtakʼayanti. Chai ju Dios ismasuni ixʼamapaininti ju askʼatʼa Jesús. Chai ju lapanacni vachuʼ na kʼox talhiula ju askʼatʼa.

will be added

X\