LUCAS 15

1Pus tachi chun ju achʼinin chai ju alactuʼunin talakmilh ju Jesús ni va ixtakʼasmatniputun ju ixchivinti. 2Para ju fariseonin chai ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin ixtalhichivinin ju Jesús. Ixtanajun: ―Ju yuchi kʼox alactʼalalhiʼan ju alactuʼunin chai alactʼavajin ju yuʼunch. 3Pus ju acsnich ju Jesús ajunich ju ani chivinti ju ixʼapumavasalaniputun tuchi ixʼamalaniputun. Ajunich: 4―Ju pumatam milhiʼuxijnan ni capacxalh tam cientos ixborregojni chai ni camakʼatsʼankʼa lakatam ja jantu calacmacoyoyaʼ ju noventa y nueve junta tatʼajun venin chai caʼalh puxconaʼ ju istsʼankʼata tus calhitajuyaʼ. 5Chai acsni calhitajuyach pus camucʼayaʼ laʼixʼakxpʼun chai calhiminaʼ chai na cakʼachanach. 6Chai acsni cachinach laʼixchakaʼ pus caʼalactʼasaniyaʼ ju ixʼamigojni chai ixtʼatolhnin chai caʼalacjunach: “Quilatʼakʼachauch ni iclhitajulh ju quimborrego ju xacmakʼatsʼankʼata”. 7Pus iclajunau ni vana va chun ju lactʼiyan. Palai calhikʼachancanaʼ ju tam alactuʼunuʼ acsni macajun ju ixʼalactuʼunti. Palai jantu calhikʼachancanaʼ ju noventa y nueve lapanacni ju tanajun ni na soknicʼa junita ju isʼatsucuntiʼan chai ixlhiyuchi jantu tasqʼuini ni catamacaulh ju ixʼalactuʼuntiʼan. 8Ju tam chakoʼulh ju capacxalh lakacau tumin ni camakʼatsʼankʼa ju lakatam ja jantu caxavayaʼ ju ixmaclhcu chai caʼapʼalhnanach laʼixchakaʼ. Lacsni lacsni capuxcoyaʼ tus calhitajuyaʼ. 9Chai acsni calhitajuyach caʼalactʼasaniyaʼ ju ixʼamigojni chai ju vanin alactʼavi chai caʼalacjunach: “Aquilatʼakʼachauch ni iclhitajulh ju quintumin ju xacmakʼatsʼankʼata”. 10Pus iclajunau ni vana va chun talhikʼachan ju ixʼanquilhnin ju Dios acsni camaconach ixʼalactuʼunti ju tam alactuʼunuʼ. 11Chai ju Jesús axakʼalachokopa ju lapanacni. Ajunich: ―Pumatam lapanac ixʼalin ixtʼiyunʼan istsʼalan. 12Chai ju salacatʼicstʼi istsʼalh junilh ju ixpai: “Quimpai aqʼuilhvakninch ju miʼalinta ju quiʼanuch cajunach”. Pus ju ixpai alaclhvaknilh. 13Chai jantu makʼan va ju salacatʼicstʼi istsʼalh makʼaixtoklich ju ixʼalinta. Alh makat alacatam lacatʼun. Chai ju anch quilhakʼamanankʼo lacaʼalactuʼunti tachi chun ju ixtaknicanta. 14Chai acsni lhakʼamanankʼo pus milh lakatam kʼai chavan ju anuʼ lakʼachakʼan chai ju yuchi tsuculh makʼalhkʼajnaʼ. 15Chai lakxcavatailich pumatam amachakaʼ anch. Chai ju yuchi malakacha laʼixpotrero ni va caʼalh alhistacnaʼ ju ixpʼaxnin. 16Chai ju yuchi na ixʼuputun mas yuchi ju ixtaʼui ju pʼaxnin. Yuchi ju xatocʼat lakatam qʼuiu. Para jantu xamatiʼ xaxtakni tuʼuʼ nin yuchi ju anuʼ xalhiʼut. 17Para acsni takʼoxinilh ju ixʼatalacpastʼacʼat pus naulh: “Na lhu alin ju makchʼalhcatnin ju laʼixchakaʼ ju quimpai chai ju yuʼunch slivasalh na kʼox tavajin. Chai ju quitʼin na icmakʼalhkʼajnan ju quinchavanti ju ani. 18Alai actaxtuyach ju ani. Aclakʼanchokoyach ju quimpai chai acjunach: Quimpai iclactuʼu ju Dios chai iclactuʼun ju uxintʼi. 19Pus jantu lhijun ni vanach aqʼuilhimispʼatʼi ni mintsʼalh. Va aqʼuilaktsʼich tachi ju va milapanac”. 20Pus taxtucha chai lakʼalh ju ixpai. Para acsni laktsʼistucli ixlhimakat ju ixpai pus lana na mapaini. Pus atsʼalalakʼalh. Lakatanu chai puquilhchʼuchʼulh. 21Para ju istsʼalh junich: “Quimpai iclactuʼu ju Dios chai iclactuʼun ju uxintʼi. Chai jantu lhijun ni vanach aqʼuilhimispʼatʼi ni mintsʼalh ju quitʼin”. 22Para ju ixpai ajunilh ju ixlapanacni: “Vatsʼalhti amacʼutʼuchitʼit ju palai kʼoxi pumpuʼ chai amalakchʼinitʼit. Chai amamactʼanutʼit lakatam mactanut. Chai amachʼantʼanutʼit ju ixchʼanxtʼakʼan. 23Chai aʼinchitʼit inin ju askʼatʼa vacax ju na kʼonta. Amaknitʼitch chai calacʼuyau chai canaviyau ju cʼatan. 24Chunch canaviyau ni tachi ju va ixnita ju ani quintsʼalh para ju chavai tachi ju va lokʼonchokolh. Istsʼankʼata para ju chavai lhitajuchokocalh”. Pus tatsuculh lhicʼataninin. 25Para ju xakʼai istsʼalh ixtʼonachalhcaʼ chʼalhcatnaʼ lacacuxtu. Chai acsni taspʼitcha chai chincha vanin laʼixchakaʼ pus kʼasmatlich ni na asanancanch chai ni tʼoncan lacatʼininca. 26Chai tʼasanilh pumatam ixlapanac chai sacmi tuchi ju alin. 27Chai ju yuchi junich: “Pus minchokolhch ju mimpʼisekʼe chai ju mimpai lhinaulh ixmaknica ju askʼatʼa vacax ju na ixkʼonta. Chunch ju navilh ni xaminchokoi ju istsʼalh chai jantu tuʼuʼ xatapasayacha chai ni kʼox tʼajun”. 28Pus ju acsnich lana na talhkʼamalh ju xakʼai istsʼalh chai jantu ixtanuputun laʼixchakaʼ. Pus taxtulh ju ixpai chai tapaininilh ni catanu. 29Para ju yuchi akʼalhtayanalh. Junich ju ixpai: “Ju quitʼin va ta lakachux cʼata ictʼonan aktaijunun. Chai jantu tavanan ju jantu acnavi tuchʼi qʼuiʼuni. Para jantu tavanan qʼuixtʼaknitʼa mas va minchivoch ni laich acʼatʼacʼatanilh ju quiʼamigojni. 30Para acsni xaminchokoich ju ani mintsʼalh ju xaquimacaʼankʼojui tuchi ju ixtʼaknitʼa va ixlacata ni ixtʼaʼucxuntʼajun ju alactuʼunin chakolun pus lana lhimakninin miʼaskʼatʼa vacax ju na ixkʼonta”. 31Para ju ixpai junich: “Quintsʼalh ju uxintʼi aktsʼiya tʼaʼun laquimacni chai tachi chun ju quiʼalinta sich miʼanuʼ. 32Para aktsʼiya istasqʼuini ni acmacʼatanilh chai caʼalilh lackʼachat. Pus ju ani mimpʼisekʼe tachi ju va ixnita chai tachi ju va lokʼonchokolh. Va istsʼankʼata para lhitajuchokocalh”.

will be added

X\