XIVAN 9

1Ju Jesús acsni tapasalh ju lacati laktsʼilh pumatam lapanac. Alakʼachʼix ixjunita tus acsni tsuculh. 2Pus ju ixʼamamakaʼui tasacmilh ju Jesús. Tajunich: ―Amamakaʼunuʼ tis chavaich ju alactuʼunulh ni laich xalakʼajun ju va alakʼachʼix. Ja yuchi isʼakstu u ixpai u ixnati. 3Chai akʼalhtayanalh ju Jesús: ―Jantu alakʼachʼix xalakʼajun va ixlacaʼatalh ni caʼalactuʼunulh ju yuchi nin ixpai nin ixnati. Va alakʼachʼix xalakʼajun ni laich caputalacasuyaʼ ju ixlhichʼalhcat ju Dios laʼisʼatsucunti ju yuchi. 4Tasqʼuini ni acnavi ju ixlhichʼalhcat ju quimacaminta ni ictitʼajuncaʼ tachi acsni vilhcaʼ ju avilhchan. Cachinaʼ avilhchan acsni acniyaʼ. Ju acsnich tachi ju na va tsʼista cajunaʼ acsni jantu lai xamatiʼ chʼalhcatnan. 5Ni ictitʼajuncaʼ ju ani lacamunutpaʼ pus tachi maclhcu icjunita ni icmapulhcui laʼixtacʼatsanʼan ju lapanacni. 6Ju Jesús acsni naulh ju chunch pus akchujlh ju lacatʼun. Navilh ju pulhkʼom laʼixchuʼut. Pus lhquilin lacpumucʼalh ju laʼixlakchulh ju anuʼ alakʼachʼix. 7Junich: ―Aʼinchich lakpʼuchʼakʼanaʼ laxapos ju Siloé. Ju ixtapakaʼut ju anuʼ pos nomputun Malakachacanta. Pus ju anuʼ lapanac alh lakpuchʼakʼanaʼ. Chai acsni taspʼitcha lai ixʼalacʼavanan. 8Ju ixtʼatolhnin chai ju aliʼinch lapanacni aktsʼiya ixtalaktsʼintach ni va isqʼuin tumin ju anuʼ lapanac. Pus acsni cʼuchʼucalh tanaulich: ―Ja jantiyuʼ ju ani ju ixtolai lacati chai va isqʼuin tumin. 9Ju aliʼin lapanacni ixtanajunch ni yuchi. Ju aliʼin ixtanajun: ―Jantiyuʼ. Va ixtʼachunch. Para ju alakʼachʼix ixjunita ixmavasalai ni yuchi. 10Tajunich chavai: ―Pus tʼas xalhiʼalacʼavananch. 11Ju alakʼachʼix ixjunita akʼalhtayanalh. Ajunich: ―Yuchi ju anuʼ jokʼat ju juncan Jesús navilh pulhkʼom. Quilacpumucʼalh laquilakchulh chai quijunilh: “Apʼinchich lakpʼuchʼakʼanaʼ ju lacaSiloé”. Pus icʼalh. Iclakpuchʼakʼalh. Chai icʼalacʼavanalh. 12Chai ju alakʼachʼix ixjunita talhisacmichokopa ju Jesús. Tajunich: ―Tas anchach ju xaʼan ju anuʼ lapanac. Chai ju alakʼachʼix ixjunita lhakʼalhtayanalh. Ajunich: ―Jantu iccʼatsai. 13Chai alhiʼanicalh ju fariseonin ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita. 14Pus avilhchan paʼastacni ixjunita acsni tavanan navilh ju pulhkʼom ju Jesús chai acsni amalacʼavanilh ju alakʼachʼix. 15Pus ju fariseonin aktam tasacmichokopa ju alakʼachʼix ixjunita. Tajunich: ―Tʼas xalhiʼalacʼavananch. Ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita chani ajuni: ―Va quimucʼanilh pulhkʼom ju laquilakchulh chai iclakpuchʼakʼalh. Chai icʼalacʼavanalhch. 16Pus ju acsnich ju aliʼin fariseonin tanaulh: ―Ju ani lapanac jantu laʼixmacni Dios ju xaminacha ni jantu maklacaʼani ju avilhchan paʼastacni. Ju aliʼin ixtanajunch: ―Para tas calhinavilhch ju ani lhamakʼan ju va alactuʼunu lapanac. Pus ju fariseonin jantu va lakatam ixtanavi ixchivintiʼan. 17Tasacmichokopa aktam ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita. Tajunich: ―Ju uxintʼi tis chavaich lhiulai ju xalakpulakʼoxiyan lamilakchulh. Pus ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita naulh: ―Yuchi ju lapanac ju najun ixchivinti Dios. 18Pus ju xalackʼajin israelitanin jantuch ixtalacaʼi ni yuchi cava ju alakʼachʼix ixjunita. Chai jantu ixtalacaʼi ni va calakʼoxinicalh ju ixlakchulh. Tus acsni ju talacaʼi acsni atʼasanicalh ju ixpai ixnati ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita. 19Chai asacmicalh ju xapai xanati. Ajuncanch: ―Ju ani ja yuchi ju mintsʼalhʼan ju nonatʼit ni va alakʼachʼix ixjunita acsni lakʼaulh. Pus ju chavai tas xalhiʼalacʼavananch. 20Taʼakʼalhtayanalh ju ixpai chai ixnati. Tanaulh: ―Iccʼatsayau ni yuchi ju ani ju quintsʼalh quincʼan. Yuchi ju alakʼachʼix ixjunita acsni tavanan tsuculh. 21Para jantu iccʼatsayau ta xalhiʼalacʼavananch ju chavai. Chai jantu iccʼatsayau tichi chavaich ju xalakpulakʼoxi. Pus ju yuchi kʼaich. Yuchi ju asacmitʼitch. Isʼakstuch canonaʼ. 22Chunchach ju talhakʼalhtayanalh ju ixpai chai ixnati ni va ixtatalhonich ju xalackʼajin istʼaʼisraelitanin. Ju yuʼunch ixtanajuntach ni xamatiʼ canonaʼ ni yuchi ju Cristo ju Jesús ju anuʼ noncanch camalakachatachilh ju Dios pus jantu calacasqʼuinicanaʼ ni lai catanu ju laʼixpujitatʼan ju israelitanin. 23Pus yuchach talhinaulh chunch ju ixpai chai ixnati acsni tavanan tanaulh ni kʼaich ju istsʼalhʼan. Yuchach ju casacmicalh. 24Pus lhinonchokocalh istʼasanica ju anuʼ lapanac ju va alakʼachʼix ixjunita. Tajunich: ―Anauch ni va yuchi ju xakʼai ju Dios. Ju quijnan iccʼatsayau ni va alactuʼunuʼ ju anuʼ lapanac ju xalakpulakʼoxiyan. 25Ju acsnich ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita akʼalhtayanalh. Najunch: ―Ni alactuʼunuʼ u jantu ju quitʼin jantu iccʼatsai. Va lakatam taxtokni ju iccʼatsai. Va alakʼachʼix xacjunita. Para ju chavai laich icʼalacʼavanan. 26Chai tasacmichokopa ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita. Tajunich: ―Tas xanaviyanch. Tas xalhimalacʼavaniyanch. 27Chai akʼalhtayanalh ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita. Ajuni: ―Ni iclajumpalauch chai jantu xaquilakʼasmatnipalau. Tajuch ni va kʼasmatchʼokʼopʼutʼunatʼitch aktam. Ja vachuʼ va umpʼutʼunatʼit ju uxijnan ixtamamakaʼunti. 28Pus talhitalhkʼamalh ju xalackʼajin israelitanin. Tajunich ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita: ―Ju uxintʼi ixtamamakaʼunchʼat. Para ju quijnan ixtamamakaʼunti Moisés icjuntau. 29Ju quijnan iccʼatsayau ni Dios ju xakʼala ju Moisés. Para ju ani lapanac jantu iccʼatsayau ta anchach ju xaminacha. 30Chai akʼalhtayanalh ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita. Ajunich ju xalackʼajin istʼaʼisraelitanin: ―Slivasalh kʼai lhamakʼan ju ani. Ju uxijnan jantu cʼatsʼayatʼit ta anchach ju mintacha ju yuchi para ju quitʼin quimalacʼavanilh. 31Cʼatsayauch ni jantu kʼasmatni ju va alactuʼunuʼ ju Dios. Para ni alin xamatiʼ ju talhoni ju Dios chai navini ju ixkʼachat pus yuchi ju kʼasmatni. 32Tus laʼixputaiʼulacan ju lacamunutpaʼ jantu tavanan kʼasmatcanta ni caʼalilh xamatiʼ ju lai camalacʼavani ju va alakʼachʼix lakʼajunta. 33Pus ju anuʼ lapanac ni jantu cava laʼixmacni Dios ju minta ca jantu lai tuʼuʼ catinavi. 34Chai taʼakʼalhtayanalh ju xalackʼajin israelitanin. Tajunich ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita: ―Ju uxintʼi istsʼalhʼat ju va alactuʼunu lapanacni. Ja va quilamalaniputunauch ju quijnan. Pus lana xcoxtucalh junta ixtanun. 35Chai kʼasmatlh ju Jesús ni tixcoxtucalh ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita. Chai acsni pakxtokchokolh junich: ―Ju uxintʼi ja lhilaksi ju istsʼalh Dios. ―Juncanch ju alakʼachʼix ixjunita. 36Chai ju alakʼachʼix ixjunita kʼalhtailh ju Jesús. Junich: ―Tis chavaich ju anuʼ lhichʼivinin ji quiʼamigo. Aqʼuiʼunch ni laich aclhilaksi ju yuchi. 37Chai ju Jesús acsni kʼalhtailh ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita junich: ―Laktsʼintʼach. Chai yuchach ju tʼonan tʼachivinin. 38Chai ju anuʼ alakʼachʼix ixjunita junich ju Jesús: ―Iclhilaksiyanch ji quiʼucxtin. Chai lana taʼaktsokotanilh. Tsuculh nonaʼ ni yuchach ju Dios. 39Chai naulh ju Jesús: ―Ju quitʼin iclhiminta ju ani lacamunutpaʼ ni laich caputasuyaʼ ixtalakʼalhinʼan ju lapanacni. Ju chunch ju tachi ju va alakʼachʼixnin tajunita ni va jantu amachakxanan catamachakxayaʼ ju stavasalanti. Chai ju tanajun ni tamachakxai ju stavasalanti pus tachi alakʼachʼixnin catajunaʼ ni jantu cataʼamachakxananaʼ. 40Ju aliʼin fariseonin ju ixtamakvilanalh junta ixvi ju Jesús acsni takʼasmatnilh ju ani chivinti tajunich ju Jesús: ―Ja vachuʼas tachi ju va alakʼachʼixnin icjuntau ni jantu lai icʼamachakxananau. 41Pus ju Jesús ajunich ju fariseonin: ―Ni tachi ju va alakʼachʼixnin cava untʼatʼit ni va jantu amachʼakxananatʼit cava pus jantu ixʼulanicʼantʼatʼit ju miʼalactuʼuntiʼan. Para ni nonatʼit ni machʼakxayatʼit ju stavasalanti pus yuchi na lhiʼalin ju miʼalactuʼuntiʼan ni jantu naviyatʼit.

will be added

X\