XIVAN 18

1Ju Jesús acsni nonkʼo ju ani chivinti alactʼataxtulh ju ixʼamamakaʼui. Alactʼaʼalh ju lhimakʼantacutni ju xaxkʼati Cedrón junta ixchʼancan xaqʼuiu ju olivo. Anch ju alactʼatanuchalhch ju Jesús ju ixʼamamakaʼui. 2Chai vachuʼ ju anuʼ lapanac ju Judas ixjuncan ismispaich ju anuʼ puʼolivos. Yuchi ju Judas ju camakʼaxtʼakʼach ju ixʼucxtin. Pus ni na paklhu ju ixʼalactʼaquilata ju anch ju Jesús ju ixʼamamakaʼui pus yuchi ixlhimispaich ju Judas ju anuʼ puʼolivos. 3Judas ju apʼulhnilh ju ixtaropajni ju kʼai ucxtin chai ixtaropajni ju xalackʼajinch palijnich chai ju fariseonin. Pus ju yuʼunch ixtalhiʼanta ixlacmaclhcuʼan chai ixkʼaʼichiʼan chai ixmachitaʼan. 4Ju Jesús ni iscʼatsakʼojuich tachi chun ju taxtokni ju catapasayach laʼisʼatsucunti pus va kʼoxiya quiʼapakxtoklh. Ajunich: ―Tis chavaich ju pʼuxcʼoyatʼit. 5Chai tajunich: ―Yuchi icpuxcoyau ju Jesús ju amachakaʼ Nazaret. Chai ju Jesús ajunich: ―Pus quitʼinch ju quilapuxcoyau. Ju Judas ju xaʼamakʼaxtaknaʼ ixʼalactʼamintach. 6Chai acsni naulh ju Jesús ni yuchach pus lana tin tapuʼalh ixpulacanʼan chai lana tatamakʼocha. 7Aktam asacmichokopa ju Jesús. Ajunich: ―Tis chavaich ju pʼuxcʼoyatʼit. Tanonchokopa ju taropajni: ―Yuchi ju Jesús amachakaʼ Nazaret. 8Chai aktam ajunchokopa ju Jesús: ―Ni iclajumpalauch ni quitʼinch. Pus ni quitʼinch ju quilapuxcoyau pus chach taʼancha ju ani tayanalh. 9Chunch ju puʼuctaxtulh ju chivinti ju ixnajunta ju Jesús acsni chani naulh: “Ju yuʼunch ju qʼuixtʼaknitʼach jantu xamatiʼ icmakʼatsʼankʼata”. 10Ju acsnich ju Simón Pitaluʼ ni ixchʼapata ju ixmachita pus lana xakʼaxtulh laxaʼaxtʼakʼan. Lana catuchakxlh ju ixlapanac ju xakʼai pali. Pʼuxnilh ju ixʼakʼaxkʼolh laʼixcatucana. Chai ju yuchi ixlapanac ixjunita ju xakʼai pali ju Malco ixjuncan. 11Ju acsnich ju Jesús junilhch ju Pitaluʼ: ―Amakʼachʼokʼoch ju mimachita laxaʼaxtʼakʼan. Ju anuʼ na tsʼinqʼui makʼalhkʼajnat ju quilhilhcatach ju quimpai ja va naʼun ni jantu acmuctaxtuyaʼ. 12Ju acsnich ju taropajni chai ju xacomandante chai ju xataropajnich ju israelitanin lana tachʼapalh ju Jesús. Tachʼin tanavi. 13Pʼulhnan talhiʼanilh laʼixpuʼucxtin ju Anás. Ju yuchi ixputʼijokʼat ixjunita ju Caifás. Yuchi ju xakʼai pali ixjunita ju acsni cʼata. 14Ju ixjuncan Caifás yuchi ju ixʼamapʼaksi ju istʼaʼisraelitanin. Ixʼajunich ni aktsʼiya istasqʼuini ni canilh pumatam jokʼat ixlacataʼan ju lapanacni. 15Ju Simón Pitaluʼ chai ju apumatamch ixtʼatamakaʼun yuʼunchach ju ixtachʼakʼokʼata ju Jesús acsni lhiʼancalh tachʼin. Chai ju xakʼai pali na ixtʼalamispaich ju anuʼ pumatam chai yuchi lhitʼamapasacalh ju Jesús ju yuchi laʼixpulacni junta ixlakachakʼaxnucanta ju ixchakaʼ ju xakʼai pali. 16Para ju Pitaluʼ va makspaʼ taya laxamalhtich. Pus taxtuchilh ju anuʼ ixtʼatamamakaʼun. Ju yuchi ni na ixtʼalamispaich ju xakʼai pali pus tapaininilh ju anuʼ atsiʼ ju ixlhistacnaʼ ju malhtich. Chai acsnicaʼ ju tanulh ju Pitaluʼ. 17Ju acsnich ju anuʼ atsiʼ ju ixlhistacnaʼ ju malhtich junich ju Pitaluʼ: ―Ju uxintʼi ja jantu vachuʼ ixlapanacʼat ju anuʼ jokʼat. Pus ju Pitaluʼ naulh ni jantu. 18Chai ixtayanalh ju xalapanacnich anch chai ju ixtaropajni ju xalackʼajin palijni. Chai ixtamalhculata ni na lhicʼasnin ixjunita. Va ixtalacskʼonvilanalh. Chai ju Pitaluʼ vachuch anch maktaya ni va iskʼomputunch. 19Ju xakʼai pali sacmilh ju Jesús ixlacata ju ixʼamamakaʼui chai tuchi ju ixʼalhimalanich ju lapanacni. 20Ju Jesús akʼalhtayanalh: ―Ju quitʼin xacchivinin laʼixʼucxlacapuʼan ju ixtalhavat lapanacni. Chai lamilacpujitatʼan chai lacakʼai mimpujitatʼan xacʼamalani ju ixchivinti Dios junta aktsʼiya ixtatakʼaixtʼokʼach ju quintʼaʼisraelitaninʼan. Jantu tuʼuʼ ju va sek xacnajun. 21Tajuch ni va qʼuisacmipʼalai. Asacmitʼich ju lapanacni ju takʼasmatʼach ju tuchi xacʼajunich. Ju yuʼunch tacʼatsaich tuchi ju xacʼajunich. 22Acsni naulh ju chunch ju Jesús pus ju pumatam taropa ju ixmakyalh anch lanach paknisalh ju Jesús. Junich: ―Ja chunchach ju alhikʼalhtʼayaʼ ju xakʼai pali. 23Chai akʼalhtayanalh ju Jesús: ―Ni jantu sok ju xacnajun pus anauch tas anchach ju jantu soknicʼa. Para ni soknicʼa ju xacnajun tʼas ni va xaqʼuiʼulanich. 24Ju acsnich ju Anás tachʼin malakachachokopa ju Jesús junta ixvilhcha ju Caifás ju xakʼai pali. 25Pus ju Simón Pitaluʼ anch ixyakʼalhi junta ixtʼajun skʼonuʼ. Tajunich: ―Ja jantu vachuʼ uxintʼi ju ixtamamakaʼunʼat ju anuʼ lapanac. Para ju Pitaluʼ naulh ni jantu. 26Chai ju pumatam ixlapanac ju xakʼai pali ixlhilakʼau ixjunita ju anuch ju catuchakxpʼuxlh ju Pitaluʼ. Yuchach ju sacmichokopa ju Pitaluʼ. Junich: ―Ja jantu iclaktsʼinchan ju lacapuʼolivos junta ixvilhcha ju anuʼ lapanac. 27Pus ju Pitaluʼ aktam nonchokopa ni jantu mispai. Chai lanach tʼasalh ju puyux. 28Chai lana maxtucalh ju Jesús ju laʼixchakaʼ ju Caifás. Talhiʼalhch laʼixpuʼucxtin ju xagobernador Roma. Vatsʼisincaʼ ixjunita. Para ju israelitanin jantu tatanulh ju lacapuʼucxtin ni jantu ixlhijun ju laʼixlhamapʼaksinʼan ni lai catatanu ni jantu ixlakʼoxicanta ju anuʼ puʼucxtin. Ni jantu catatanuyaʼ ju lacapuʼucxtin pus laich catalhicʼataniyaʼ ju ixborregoʼan ni catuncunchokoyaʼ chai laich cataʼuyach. 29Pus ju gobernador Pilato acsni taxtuchilh ju laʼixpuʼucxtin ajunich ju lapanacni: ―Tijuch ju lhichʼivimakʼanatʼit ju ani ya jokʼat. 30Chai taʼakʼalhtayanalh ju lapanacni. Tanajunch: ―Ni jantu cava alin ixtalakʼalhin pus jantu cava xaclamakʼaxtakniu. 31Pus ju Pilato chanich ajunich acsni akʼalhtailh ju lapanacni: ―Alaich alhipʼinchitʼit miʼakstuʼan. Alaktsʼintʼitch ta yu najunch lamilhamapʼaksinʼan. Para ju israelitanin tanaulh: ―Jantu lhijun ju lhamapʼaksin ni acmakniu tam xamatiʼ ju quijnan ju israelitanin icjuntau. 32Acsni naulh ju chunch pus uctaxtulh ju tuchi ixnajuntach ju Jesús ixlacata tuchi anintich ju capuniyaʼ. 33Ju acsnich ju gobernador Pilato tanuchokopa ju laʼixpuʼucxtin. Tʼasanilh ju Jesús. Junich: ―Ja uxintʼich ju xaʼucxtinʼat ju israelitanin. 34Ju acsnich ju Jesús kʼalhtailh. Junilh ju Pilato: ―Ja va miʼakstu xapʼastʼacʼa ju ani xaqʼuiʼuni u va xamatiʼ juntan. 35Ju Pilato lhikʼalhtailh: ―Ja icʼisraelita ni laich acnaulh ni xakʼaichʼat. Yuʼunch ju mintʼaʼamachakʼan chai ju xalackʼajin palijni ju xatamakʼaxtʼakʼan ju laquimacni. Tijuch ju xaʼanavini. 36Akʼalhtayanalh ju Jesús: ―Ju quimpuʼucxtin jantu xanavin ju ani lacamunutpaʼ. Ni ani lacamunutpaʼ cava ju quimpuʼucxtin pus caʼixtalasa ju quilapanacni. Ju chunch jantu lai caʼixquintitachʼapalh ju quintʼaʼisraelitanin. Para jantu ani ju quimpuʼucxtin. 37Ju acsnich ju Pilato junich: ―Ja vasalhʼas ni ucxtinʼat. Chai akʼalhtayanalh ju Jesús: ―Vas ju naʼun ni icʼucxtin. Yuchi xaclhilakʼajunch ju ani lacamunutpaʼ. Chai iclhimilhch ju ani lacamunutpaʼ ni laich acʼajunaʼ ju lapanacni ju stavasalanti. Tachi chun ju takʼachani ju stavasalanti takʼasmatʼa ju quinchivinti. 38Chai ju Pilato asacmininch: ―Tijuch ju stavasalanti. ―Juncanch ju Jesús. Acsni naulh ju ani pus alakʼanchokopa ju israelitanin ju gobernador Pilato. Ajunich ju yuʼunch: ―Jantu tuʼuʼ iclhitajuni ixtalakʼalhin ju ani lapanac. 39Pus aquilajuniuch tichi tachʼinch ju aclhinonaʼ ixmaxtuca ju lacapulachʼin tachi ju aktsʼiya lhilanitʼatʼit acsni uyatʼit ju mimborregoʼan tachi ju chavaich cʼatan. Ja lacʼasqʼuinatʼit ni yuchi ju acmaxtulh ju miʼucxtinʼan ju uxijnan ji israelitanin. 40Ju acsnich ixchuxʼan pʼas talacchivinchokopa. Tajunich ju kʼai ucxtin: ―Jantiyuʼ ju iclacasqʼuinau. Yuchi ju calacamaconcanaʼ ju Barrabás. Pus ju Barrabás va akʼalhonaʼ ixjunita.

will be added

X\