XIVAN 13

1Tucaʼ cʼatan ixjun. Ju anuʼ cʼatan acsni ixpupastaccan ju anuʼ atatsʼisni acsni tatakʼalhtaxtulh laʼixʼanintiʼan ju xalackʼajin istsʼalan ju makʼaniya israelitanin. Pus ju Jesús cʼatsalh ni chintach ju ixʼavilhchan ni camaconach ju ani lacamunutpaʼ. Canach lactʼiyan junta vi ju ixpai. Pus ju yuchi aktsʼiya ixʼamapainich ju ixlapanacni acsni ixʼalactʼavi ju ani lacamunutpaʼ. Para ju chavai ni caʼanach pus amasunilh ni vasalh na amapaini. 2Acsni tapakstitama ju lacamixa pus ju lhacaticuru ixlhitanunch laʼixʼalhunut ju Judas Iscariote ju istsʼalh Simón. Yuchach ju mapastʼacʼani ni laich camakʼaxtaklh ju Jesús. 3Ju Jesús aktsʼiya iscʼatsaich ni ixtaknikʼojutach ju ixpai tachi chun ju taxtokni laʼixmacaʼ. Chai iscʼatsaich ni laʼixmacni Dios ju taxtutacha chai laʼixmacni Dios ju caʼanchokoyaʼ. 4Pus acsni tavenkʼolh pus ju Jesús taya lacamixa. Chai maxtulh lakatam ixpumpuʼ. Chʼapalh alakatam pumpuʼ chai musatocʼalh. 5Ju acsnich ju yuchi mujulh ju xcan lacakʼax chai tsuculh alakchʼakʼaniniʼ ixchʼajaʼan ju ixʼamamakaʼui. Chai ixʼachʼanxacaich lacapumpuʼ ju ismusajucʼalh. 6Para acsni lakʼalh ju Simón Pitaluʼ pus ju yuchi junich: ―Quiʼucxtin ja aqʼuinchʼakʼaniyaʼiʼan vachuʼ ju laquinchʼajaʼ ju quitʼin. 7Chai ju Jesús junich: ―Ju tuchi icnavi ju uxintʼi jantu machʼakxai ju chavai. Para amachʼakxayaʼ astan. 8Pus ju Pitaluʼ juni: ―Jantu tavanan aqʼuintʼichʼanchʼakʼatʼi. Chai ju Jesús junich: ―Ni jantu acchʼanchʼakʼayan pus jantu quilakʼauʼat. 9Chai junich ju Simón Pitaluʼ ju Jesús: ―Quiʼucxtin pus jantu va yuchi ju quinchʼajaʼ ju aqʼuinchʼakʼanin. Para vachuʼ ju quimacaʼ chaich ju quiʼaktsulhch. 10Chai junich ju Jesús: ―Ni lhiyaxch ju xapʼax pus jantu tasqʼuini ni acchʼakʼanikʼojun ju milacatuna. Va minchʼajaʼ ju acchʼakʼaniyan. Ju aliʼ milacatuna chʼakʼakʼocantach. Chai ju uxijnan chʼakʼanicʼantʼatʼitch ju lamiʼalhunutʼan vachuʼ. Para jantu minchuxʼan. 11Ju Jesús iscʼatsaich tichi chavaich ju camakʼaxtʼakʼaʼ. Yuchi lhinaulh ni jantu si achʼakʼanikʼocanta ju ixʼalhunutʼan. 12Ju astan acsni achʼanchʼakʼakʼolhch pus lakchʼichokolh ju ixpumpuʼ. Tapakstitamachokolh ju lacamixa. Ajunich ju ixʼamamakaʼui: ―Ja machʼakxayatʼit ju tuchi xaclanaviniyau. 13Ju uxijnan acsni quilalhichivinau nonatʼit ni icʼamamakaʼunuʼ chai icʼucxtin. Vas nonatʼit ni chunch icjunita ju quitʼin. 14Pus ju quitʼin ni miʼucxtinʼan chai miʼamamakaʼunuʼan icjunita ni iclachʼakʼaniuch ju minchʼajaʼan pus tasqʼuini ni alachʼanchʼakʼayaʼitʼitch vachuʼ ju milhiʼuxijnan. 15Iclaxtakniuch ju lhilaktsʼintaiti. Ju uxijnan vachuʼ chunch anaviyaʼitʼit tachi ju xaclanaviyauch. 16Slivasalh ju iclajunau. Ju va xalapanac jantiyuʼ ju xakʼai. Yuchi ju xakʼai ju xaʼucxtin. Nin yuchi ju va malakachacanta jantiyuʼ ju xakʼai. Yuchi ju xakʼai ju amalakachanan. Pus chunch ju quilatʼajuntau ju uxijnan. 17Ni mispʼayatʼit ju ani taxtokni lhikʼach ju atsʼucʼuyaʼitʼit acsni anaviyaʼitʼit ju chunch. 18Jantu iclhichivinin ju milhichuxʼan. Iccʼatsai tichi chavaich ju icsacxtutach. Para chunchach ju capuʼuctaxtuyach ju atsʼoknut junta chani najun: “Ju kʼaixtam xaquintʼavajin va quintʼalaxcai xajun”. 19Chavai ju iclajunau ni tucaʼ tapasai ju anuʼ lhamakʼan ju iclajuntau. Ju chunch acsni caʼuctaxtuyach alacʼaʼiyaʼitʼit ni chunch icjunita tachi ju iclajuntauch. 20Slivasalh ju iclajunau. Ju amaklhtayanan ju icmalakachatachilhch pus tachi ju va jun quitʼin ju quiʼamaklhtayanan. Chai ju quiʼamaklhtayanan pus tachi ju va jun amaklhtayanan ju quimacaminta. 21Acsni naulh ju Jesús ju chunch lana amakʼaninilh laʼixʼalhunut. Chai naulich: ―Slivasalh ju iclajunau. Pumatam milhiʼuxijnan ju aquimakʼaxtʼakʼaʼ. 22Ju acsnich ju ixʼamamakaʼui va kʼantam kʼantam talalaktsʼilh. Jantu ixtacʼatsai tichi chavaich ju ixlhichivincan. 23Pus vanin ixtʼatapakstitama ju Jesús pumatam ixtamamakaʼun ju na ixmapaini. 24Pus ju Simón Pitaluʼ tamacyonilh ju yuchi ni casacmilh tichi chavaich ju lhichivincan. 25Pus ju yuchi vanin cʼatuʼanilh ju Jesús. Chai junilh: ―Quiʼucxtin tis chavaich ju camakʼaxtʼakʼan. 26Ju Jesús akʼalhtayanalh: ―Yuchach ju anuʼ ju acmatajuniyaʼ ju ixniʼ laxaxcan quivaiti chai acxtakniyach. Chai acsni matajunilh pus xtaknicalh ju Judas Iscariote. Istsʼalh ixjunita ju Simón. 27Pus ju Judas acsni amaklhtayanalh ju vati aktsʼiya ixlhipastactach laʼixʼalhunut tuchi ixnaviputunch. Pus ju acsnich pantsʼiquis lana tanulh ju lhacaticuru laʼixʼalhunut ju Judas. Chai ju Jesús junich: ―Ju tuchʼi navipʼutʼun vatsʼalhch anavitʼi. 28Para tachi chun ju aliʼin ju ixtapakstitamai lacamixa jantu xamatiʼ xamachakxai tajuch ni va chunch xajuncan ju Judas. 29Ju Judas ni ixmamakʼanicanta ju tumin pus ju aliʼin va tamachakxa tachi ju va cajunilh ju Jesús: “Atʼamochich ju tuchi camaktasqʼuiniyau ixlacata ju cʼatan”. U tachi ju va cajunilhch: “Axtʼakninch lacatsʼunin ju quilhpatinin”. 30Acsni amaklhtayanalh ju vati ju Judas ju xtaknilh ju Jesús pus lana taxtulh. Chai na istsʼistach. 31Acsni taxtulh ju yuchi pus najunch ju Jesús: ―Ju chavai chinta ju avilhchan acsni aclakʼayacanaʼ. Quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Chai vachuʼ calakʼayacanaʼ ju Dios ju quilacata quitʼin. 32Chai ni catacʼatsayaʼ ju lapanacni ni yuchi ju xakʼai ju Dios ju va quilacata pus ju Dios camacʼatsaniyaʼ ju lapanacni ni icxakʼai vachuʼ. Chai vatsʼalhti canaviyaʼ chunch. 33Quiʼaskʼatʼan va pantsʼiquis ju iclatʼavilau ju uxijnan. Aquilapuxcoyauch. Chai tachi ju icʼajunilh ju quintʼaʼisraelitaninʼan pus vachuʼ chunch iclajunau ju uxijnan. Junta acʼanaʼ ju uxijnan jantu lai atʼipʼitʼit. 34Lakatam sastʼi lhamapʼaksin ju iclaxtakniyau. Yuchi ni alamapʼainitʼit ju milhiʼuxijnanʼan. Tachi ju iclamapainiyauch pus vachuʼ chunch alamapʼainitʼit ju milhiʼuxijnanʼan. 35Ju chunch tachi chun ju lapanacni catapucʼatsayaʼ ni quiʼamamakaʼunti untʼatʼit ni alamapʼainitʼitch ju milhiʼuxijnanʼan. 36Ju Simón Pitaluʼ junich: ―Quiʼucxtin ta anchach ju apʼinaʼ. Akʼalhtayanalh ju Jesús: ―Junta acʼanaʼ ju quitʼin jantu lai aqʼuintʼichʼakʼokʼa ju chavai. Para astan aqʼuinchʼakʼokʼayaʼ. 37Ju Pitaluʼ junich: ―Quiʼucxtin tajuch ni jantu lai actichʼakʼokʼan ju chavai. Acxtʼakʼach ju quiʼatsucunti ju milacata. 38Akʼalhtayanalh ju Jesús: ―Ja vasalh lai axtʼaktʼi ju miʼatsucunti ju quilacata. Slivasalh ju icjunan. Acsni jantucaʼ tʼasai ju puyux pus paktʼutuch ju naʼuntʼa ni jantu qʼuimispʼai.

will be added

X\