XIVAN 10

1Ju Jesús tailhiʼalh ju chivinti ju ixtʼajun ajuniniʼ ju fariseonin chai naulh: ―Slivasalh ju iclajunau. Ju jantu caputanuyaʼ laxamalhtich ju laʼixcorral ju borregojni ni va alacatam ju capuʼanaʼ pus ju yuchi va akʼalhonaʼ chai va lacatapʼastu ju taiʼi ju jantu ixʼanuʼ. 2Para ju caputanuyaʼ laxamalhtich yuchach ju ixlhistacnaʼ borregojni. 3Ju ixlhistacnaʼ malhtich malhtekʼani ju vasalh ixlhitacnaʼ borregojni. Ju ixborregojni takʼasmatni ju ixchivinti. Chai ju yuchi atʼasani ju ixborregojni laʼixtapakaʼutʼan chai alacmaxtui. 4Acsni amaxtukʼojui ju ixʼanuch pus apʼulhnich. Chai ju ixborregojni tachʼakʼokʼaich ni tamispanich ju ixchivinti ju ixʼucxtinʼan. 5Para ju va akʼantam ni jantu tamispai pus jantu tachʼakʼokʼai. Alai va taʼatsʼalhni va ixlacata ni tamispanich ju ixchivinti ni jantuch ixʼucxtinʼan. 6Pus ju Jesús acsni naulh ju chunch chivinti va ixʼapumavasalaniputun tuʼuʼ ju fariseonin. Para ju yuʼunch jantu lai tamachakxa tuchi ju ixʼamalanicanch. 7Pus aktam ajunchokopa ju Jesús ju fariseonin: ―Slivasalh ju iclajunau. Ju quitʼin chunch icjunita tachi ju xamalhtich ju ixcorral ju borregojni. 8Tachi chun ju alhistacnin ju pʼulhnan ixtatʼajun acsni tucaʼ xacmin va akʼalhonin ixtajunita. Chai va lacatapʼastu ixtataiʼiputun ju jantu ixʼanuʼan. Para ju lapanacni ju tachi borregojni tajunita jantu takʼasmatnilh ju ixchivintiʼan. 9Ju quitʼin chunch icjunita tachi ju xamalhtich ju corral. Ju laquimacni catanuyaʼ catakʼalhtaxtuyaʼ. Chai ju laquimacni caʼamaklhtayanankʼoyaʼ tachi chun ju ixmaktasqʼuinit. 10Ju akʼalhonaʼ yuchi lhiminch ni va akʼalhonamputun chai lakmakniputun chai lakʼalhiputun. Ju quitʼin iclhiminta ni caʼalilh ju isʼatsucuntiʼan ju lapanacni ju conkʼalhiyanta lactʼiyan. Chai slivasalh kʼox cajunaʼ ju anuʼ atsucunti. 11Quitʼin ju kʼox xaʼalhistacnaʼ ju lapanacni ju tachi borregojni tajunita. Ju kʼox xaʼalhistacnaʼ borregojni lhitapʼux ju isʼatsucunti va ixlacaʼatalh ixborregojni. 12Ju va xalapanac junita jantu chun navi ni jantiyuʼ ju amanavin. Pus ju yuchi acsni laktsʼin ju maktiliʼ ni mintach pus va lacmacoyojuich ju borregojni. Chai atsʼalaich. Pus ju maktiliʼ tapʼastu alacchʼapai chai amakpitsich ju borregojni. 13Pus ju jantu tucan yuʼ ju xaʼalhistacnaʼ yuchach lhiʼatsʼalai ni va xalapanac junita. Jantu tuʼuʼ lhiulai ju borregojni. 14Quitʼin ju kʼox ixlhistacnaʼ ju lapanacni ju tachi borregojni tajunita. Ju quitʼin icʼamispakʼojui ju quilapanacni. Chai ju quiʼanuʼ quintamispai. 15Chunch vachuʼ ju quimpai quimispai. Pus vachuʼ ju quitʼin icmispai ju quimpai. Chai ju quitʼin acxtʼakʼaʼ ju quiʼatsucunti ni catatsuculh ju quilapanacni. Chun tachi tam alhistacnaʼ ni lhixtʼakʼa ju isʼatsucunti ixlacata ixborregojni. 16Vachuʼ icpacxanta aliʼ lapanacni ju tachi borregojni tajunita ju jantucaʼ quintachʼakʼokʼai. Tasqʼuini ni acʼalhimilh. Chai ju yuʼunch catakʼasmatʼaʼ ju quinchivinti. Va chʼanxtamch catajunaʼ. Chai va pumatamch cajunaʼ ju alhistacnaʼ. 17Ju quitʼin mas acxtʼakʼach ju quiʼatsucunti laich acʼamaklhtayananchokoyaʼ. Yuchi quilhimapaini ju quimpai. 18Jantu lai xamatiʼ aquintitaiʼinilh ju quiʼatsucunti ju va laʼixkʼachat isʼakstu. Quiʼakstu ju acxtʼakʼaʼ. Alin ju quintachaput ni lai acxtʼakʼaʼ. Chai alin ju quintachaput ta yu lai acpuʼamaklhtayananchokoyaʼ. Junima lhamapʼaksin quimpai ju quixtaknita. 19Aktam alinchokopa ju ixlaklakʼaitiʼan ju israelitanin va ixlacaʼatalh junima chivinti. 20Na lhu ju israelitanin ju ixtanajun: ―Ju yuchi va pacxanta lhacaticuru. Jantu acʼatsananta. Tajuch ni kʼasmatniyatʼit ju ixchivinti. 21Ju aliʼin ixtanajun: ―Junima chivinti jantu ixchivinti ju tam xamatiʼ ju va pacxanta lhacaticuru. Ju lhacaticuru ja lai camalacʼavani ju tam alakʼachʼix. 22Ju amachakʼan Jerusalén ixtatʼajun macʼataninin ju ixpujitatʼan. Lacalhicʼasnin ixjunita. 23Ju Jesús ixʼalhtanatʼajun laʼismakspaʼ laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin junta juncan ixʼanuʼ ju Salomón. 24Pus ju istʼaʼisraelitanin lana talacaxcʼavitnu ju Jesús. Chai tajunich: ―Tas vananch ju aquilamavasalaniyau ju stavasalanti. Ni uxintʼich ju Cristoʼat pus vasch aquilajuniu. 25Chai akʼalhtayanalh ju Jesús. Ajunich: ―Ni iclajumpalauch. Ni va jantu lacʼaʼipʼalatʼit. Ju tuchi icnavi laʼixtapakaʼut ju quimpai Dios yuchach ju capucʼatsacanaʼ tichi chavaich ju quitʼin. 26Para ju uxijnan jantu lacʼaʼiyatʼit ni jantu quimborregojni untʼatʼit tachi ju iclajuntauch. 27Ju lapanacni ju tachi quimborregojni tajunita quintakʼasmatnich ju quinchivinti. Chai icʼamispaich. Chai quintachʼakʼokʼaich. 28Quitʼin ju icʼaxtakni ju isʼatsucuntiʼan jonkʼalhita. Chai jantu tavanan catanikʼalhiyaʼ. Nin xamatiʼ lai caʼamakʼosu ju laquimacni. 29Yuchi ju quimpai ju xaquiʼaxtakni. Chai yuchi ju palai xakʼai tachi chun ju lapanacni. Jantu lai xamatiʼ catiʼamakʼosu ju laʼixmacni ju quimpai. 30Ju quitʼin chai ju quimpai va lakatamch icjuntau. 31Aktam tasacchokopa ju chiux ju istʼaʼisraelitanin. Va ixtaputʼalhputunch ju Jesús. 32Pus ju Jesús ajunich: ―Na lhu lhamakʼan ju xaclamalacasuniyau laʼixmacni ju quimpai. Tasmalhch ju quilalhilacatʼalhmaputunau. 33Taʼakʼalhtayanalh ju istʼaʼisraelitanin. Tajunich: ―Jantu iclalacatʼalhmaputunau ixlacata ju kʼoxi lhichʼalhcat ju navitʼa. Para va ixlacaʼatalh ju macxcai chivinti ju naʼun ni naʼun ni Diosʼat. Para ni va lapanac umpʼalatʼa. 34Akʼalhtayanalh ju Jesús: ―Ja jantu pʼastʼacʼatʼit ni tsʼokcanta ju lamilhamapʼaksinʼan ni ma chani naulh ju Dios: “Icnaulh ni diosnin untʼatʼit ju uxijnan”. 35Pus diosnin alhixakʼalacalh ju yuʼunch ju axtaknicalh ixlhichʼalhcat ju Dios. Chai ju tuchi tsʼokcanta lacalhamapʼaksin jantu lai catimapaxacalh. 36Ja jantu vana va chun ju quitʼin ni quisacxtutach ju quimpai Dios chai quimalakachachilh ju ani lacamunutpaʼ. Tajuch ni va quilajunau ni macxcai ju icchivinin acsni icnajun ni istsʼalh Dios ju icjunita. 37Pus ni jantu ixlhichʼalhcat ju quimpai ju icnavi pus jantu aquilalacaʼiniu. 38Para ni icnavi ju ixlhichʼalhcat ju Dios pus apʼulacʼaʼitʼitch ju icnavi mas jantu lai lacʼaʼiyatʼit ju tuchi iclajunau. Ju chunch lai amispʼayaʼitʼitch ni va lakatam Dios icjuntau ju quimpai chai ju quitʼin. 39Aktam ixtachʼapaputumpalai ju Jesús. Para lana taxtulh ju yuchi junta ixtavilanalhch ju fariseonin. 40Aktam anchokopa ju makʼantacutni lacxcan Jordán junta pʼulhnan ixʼamakpaxanan ju Xivan. Anchach ju tolhcha. 41Na lhu lapanacni ju ixtalakminch ju Jesús chai chani ixtanajunch: ―Ju Xivan jantu tuʼuʼ lhamakʼan navita. Para tachi chun ju naulh ju Xivan ixlacata ju ani lapanac islivasalh. 42Chai na lhu talhilacaʼalh ju Jesús.

will be added

X\