SANTIAGO 5

1Pus ju chavai ji makʼalinin ju lhilaksiyatʼit ju mintuminʼan alackʼalhuntʼit. Alactʼasatʼit ixlacata ju mimakʼalhkʼajnatʼan ju caminaʼ astan. 2Ju mimakʼalitʼan chunch junita tachi ju tuʼuʼ ju na puchʼitach. Ju mimpumpuʼan chunch junita tachi ju tuʼuʼ pumpuʼ ju na pacxanta ju xaʼatsʼacanaʼ. 3Ju miʼoroʼan chai ju mimplataʼan na lacjokstach. Chai ni na jokstach pus anchach caputasuyach ju mintalakʼalhinʼan ni na lhu xamakʼayatʼit ju mimakʼalitʼan. Chai tachi ju tuʼuʼ jipi ni na lai lakʼalhi ju tuʼuʼ pus vana va chun ju mimakʼalitʼan. Ni va yuchi ju alhilaksitʼit pus catalakʼalhiniyan ju miʼatsucuntiʼan. Na lhu xamakʼaixtʼokʼatʼit ju mimakʼalitʼan ju chavai avilhchan mas vanin ixʼaclanti ju lacamunutpaʼ. 4Pus ju chʼalhcatnin ju chakxʼi ju micebadaʼan va aʼokxchʼokʼotʼit ju uxijnan. Jantu aktsai ju xaʼamapʼalatʼit. Chai ju ixtalhajaʼan ju makʼatʼatʼit cataʼulaniyan ju mintalakʼalhinʼan laʼixmacni Dios. Chai ju chʼalhcatnin na talactʼasai. Chai ju Dios akʼasmatnilh ju istʼasatʼan. Chai ju yuchi xaʼucxtin junita ixtalhavat taropajni ju si anquilhnin tajunita. 5Pus ju uxijnan jantu tuʼuʼ ixtacʼacxnitan ju ani lacamunutpaʼ. Na ixnaviyatʼit tachi ju ixkʼachʼaniyatʼit. Chunchach junita ju miʼalhunutʼan ju chavai tachi ju tuʼuʼ atapacxat ju lakʼonuncantach ni camaknicanach. Ju uxijnan vachuʼ amamakʼalhkʼajnicʼanaʼitʼit. 6Ju uxijnan mucʼanitʼatʼit ixtalakʼalhinʼan ju lapanacni ju soknicʼa junita isʼatsucuntiʼan. Chai lhinaʼuntʼit ixmaknicaʼan. Chai ju yuʼunch jantu tasastucnitan. 7Pus ji quiʼalakʼavin jantu jeks aʼutʼit mas chunch taʼulhtuyan. Cʼatsʼayatʼit ni aktsʼiya caminchokoyaʼ ju quiʼucxtinʼan Jesucristo. Alaktsʼintʼit tachi ju lai ju tam cuxtu lapanac. Ju yuchi jantu jeks ui mas jantu sai amaklhtayanan ju xatocʼat ju ixʼachʼananti. Ju yuchi va pacxan tus calayaʼ ju xcan ju min acsni va ancaʼ chʼanlh chai ju xcan ju astan min ni laich catakʼayayaʼ ju ixʼachʼananti. 8Pus vachuʼ chunch atsʼucʼutʼit ju uxijnan. Jantu jeks aʼutʼit chai ixlhichux miʼalhunutʼan alhilaksitʼit ju Jesucristo. Cʼatsʼatʼit ni vaninch minta ju avilhchan acsni caminchokoyaʼ ju yuchi. 9Jantu alasamucʼanitʼit ixlacata ju mimakʼalhkʼajnatʼan. Jantu xcai ni caʼalilh ju mintalakʼalhinʼan ju chunch. Chai ju Jesús yuchi ju tucan kʼai ucxtin chai ju yuchi vatsʼalhti caminaʼ. 10Quiʼalakʼavin alaktsʼintʼit ju makʼaniya ixlapanacni Dios ju ixtanajun ixchivinti. Ju yuʼunch tajunita tachi ju tuʼuʼ lhilaktsʼintaiti ixlacata quiʼatsucuntiʼan ju quijnanʼan. Ju yuʼunch jantu jeks xataʼui mas na lhu ixʼamamakʼalhkʼajnican. 11Ju quijnanʼan nonau ni na kʼox ju isʼatsucuntiʼan ju lapanacni ju lai tatastucni ixmakʼalhkʼajnatʼan. Pus ju uxijnan kʼasmatʼatʼit ta yu lai xatastucni ju ixmakʼalhkʼajnat ju anuʼ makʼaniya lapanac ju Job ixjuncan. Chai vachuʼ laktsʼintʼatʼit ni na kʼox ju isʼatsucunti ju xaxtakni astan ju Dios. Pus ju quiʼucxtinʼan Dios chunch ju navilh ni jantu kʼai junita chai na lai amapaininin. 12Para ji quiʼalakʼavin alin ju tuʼuʼ ju na tasqʼuini ni anavitʼit. Yuchi ni acʼaptʼit ju ixlhipastʼacʼa ju Dios ju va tuʼuch lacatsʼunin ju naviyatʼit. Nin yuchi ni lai alhipʼastʼactʼit ju tuʼuʼ ju ani lacatʼun nin yuchi ju tuʼuʼ atumpa ju va ixpumavasalacan ju minchivintiʼan. Vas alaʼunitʼit mas va a u jantu. Para ni va lhipʼastʼacʼatʼit ju Dios u tuʼuʼ atumpa ju va ixpumavasalacan ju minchivintiʼan pus ju Dios catamucʼaniyan ju mintalakʼalhinʼan. 13Ni alin xamatiʼ ju milhiʼuxijnan ju na makʼalhkʼajnan chach tapaininilh ju Dios ni caʼaktaiju. Chai ni alin xamatiʼ ju na kʼachan pus chach lakʼaya ju Dios lacamilhpat. 14Ni alin xamatiʼ ju milhiʼuxijnan ju takʼankʼai chach tʼasanilh ju talhinajun laʼixtalhavat ju talhilacaʼanta ju Jesús. Chai anch junta ma ju takʼankʼan catasqʼuiniyach ju Dios ixlacata ju anuʼ takʼankʼan. Chai catalacamucʼayach ju aceite laʼixtapakaʼut ju quiʼucxtinʼan Jesús. 15Chai ni ixlhichux ixʼalhunutʼan talacaʼi ni akʼasmatni ju Dios acsni tasqʼuini lamapainin ixlacata ju anuʼ takʼankʼan pus palai cajunaʼ ju yuchi. Isʼakstu ju quiʼucxtinʼan Jesús ju camakʼostolayaʼ. Chai ni alin ju alactuʼunti ju xanavi chai yuchi lhitakʼankʼai pus camacʼacxanicanach. 16Alatʼapʼaininitʼit ju milhiʼuxijnanʼan ixlacata tuʼuʼ macxcai ju lanavinitʼatʼit. Chai asqʼuinitʼit ixʼaʼaktaijunti ju Dios ixlacata ju akʼantam. Ju chunch ni lai palaich aʼunaʼitʼit acsni atakʼankʼayaʼitʼit. Ju tam xamatiʼ ju soknicʼa isʼatsucunti laʼixmacni Dios acsni ixlhichux ixʼalhunut casqʼuinilh tuʼuʼ ju Dios pus na lhu ju canavinicanach. 17Ju Elías vachuʼ va lapanac ixjunita tachi ju quijnanʼan. Chai ju yuchi ixlhichux ixʼalhunut ju sqʼuinilh ju Dios ni jantu calalh ju xcan. Chai lakatʼutu cʼata a lakachaxan malhquiyuʼ jantu lalh ju xcan ju anch. 18Chai aktam tʼachivinchokopa ju Dios chai lachokolh ju xcan chai alilh ju xaʼachʼananti ju ani lacatʼun. 19Quiʼalakʼavin jantu xcai ni xamatiʼ ju milhiʼuxijnan ju va camacaulh ju ixti Dios. Mas yuchi ju stavasalanti. Chai ju apumatam ni caʼaktaijulhch ni calhilaksichokolh ju Jesús pus chach cʼatsa ju ani. Pus ju anuʼ ju xaʼaktaijui ju anuʼ alactuʼunuʼ acsni ixcapputun ju ixti ju Dios pus puʼaktaiju ni lai xatakʼalhtaxtui junta caʼixjonkʼalhita ixmakʼalhkʼajnat chai na lhu xamacʼacxanican ju ixʼalactuʼunti ju anuʼ ju xaʼalactuʼununta.

will be added

X\