SANTIAGO 2

1Quiʼalakʼavin ju uxijnan vachuʼ lhilacʼapʼintʼatʼit ju quiʼucxtinʼan Jesucristo ju xakʼai junita ju lactʼiyan. Pus tasqʼuini ni vaklhtam chun alaktsʼintʼit ju mintʼalapanacniʼan. 2Junta tʼakʼaixtʼokʼatʼit jantu xcai ni catanucha pumatam lapanac ju mactanun ixmactanut ju si oro chai na kʼox malakchʼininta. Chai vachuʼ catanucha pumatam quilhpatiniʼ ju jantu kʼox malakchʼininta. 3Para jantu kʼox cava ni palaich tuʼuʼ alhiulatʼit ju na kʼox malakchʼininta chai chanich aʼunitʼit: “Anich atʼaʼulh ju uxintʼi lacakʼox putolan”. Para ju anuʼ quilhpatiniʼ chanich aʼunitʼit: “Anuch atʼayachiʼ ju uxintʼi u ani atʼaʼulh lacatʼun vanin laquintantsʼi”. 4Pus acsni chun ju aʼulhtʼutʼit lana tasui ni jantu vaklhtam chun ju laktsʼinatʼit ju mintʼalapanacniʼan. Chai ju chunch va untʼatʼit tachi ju tam ucxtin ju va kʼachani tumin. 5Para alaktsʼintʼit ji quiʼalakʼavin. Ju Dios asacxtuta ju aliʼin quilhpatinin. Chai ju yuʼunch palai makʼalinin tajunita laʼixmacni Dios ni talhilaksich ju Jesucristo. Palai jantu ju tatasui tachi makʼalinin ju ani lacamunutpaʼ. Chai ju yuʼunch catatanuyanta ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. Pus ju Dios kʼalhtasuta ni laich catatanuyanta tachi chun ju tamapaini ju yuchi. 6Para ju uxijnan ni jantu vaklhtam chun laktsʼinatʼit ju tamin junta tʼakʼaixtʼokʼatʼit pus pʼutʼalacʼasuyatʼit tachi ju va jantu tuʼuʼ lhiulayatʼit ju quilhpatinin. Para jantu yuʼunch ju na quintalhimakchapuyan. Alai yuʼunch ju makʼalinin ju quintalhimakchapuyan chai quintachivimakʼanan ju quijnanʼan lacapuʼucxtin. 7Chai yuʼunchach ju tanajun macxcai chivinti ixlacata ju Cristo. Chai ju quijnanʼan ni isʼaskʼatʼan jumpalhtau. 8Pus na kʼoxich ju naviyatʼit acsni vasalh muctʼaxtʼuyatʼit tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin ju quiʼucxtinʼan Dios. Pus ju anch najun ni amapʼainitʼit ju mintʼalapanacʼan tachi ju va jun miʼakstuchʼan ju mapʼainichʼokʼocʼanatʼit. 9Para ni jantu vaklhtam chun ju alaktsʼinatʼit ju lapanacni pus alactuʼunti ju naviyatʼit. Chai laktsʼincʼantʼatʼit lacalhamapʼaksin tachi ju alactuʼunin untʼatʼit. 10Pus va tichi chavaich ju navi mas va lakatam talakʼalhin lakʼalhi ju lhamapʼaksin mas camuctaxtukʼo chux ju aliʼ tachi ju najun ju anch. 11Pus Dios ju naulh ni jantu atʼatsʼucʼutʼit ju jantu miʼamachakaʼan u ju jantu mimpapaʼan. Chai yuchi ju vachuʼ naulh ni jantu alamaknitʼit. Pus ju uxintʼi mas jantu amaknitʼi tam lapanac para ni tʼatsʼucʼui ju jantu mimpapa u ju jantu miʼamachakaʼ pus lakʼalhitʼach ju ixlhamapʼaksin Dios. 12Pus chunchach ju achʼivinintʼit chai chunchach ju atsʼucʼutʼit tachi ju lhijunch ni alaktsʼincʼanaʼitʼit laʼixlhamapʼaksin Dios. Pus ju ixchivinti Dios sok najun chai acsni lacaʼinican ju yuchi pus palai jantu na tachapun jun ju alactuʼunti laquiʼatsucuntiʼan. 13Pus acsni camakʼosaspitcanach ju lapanacni pus ju jantu ixʼaʼaktaijunun lacaʼamapaininti pus nin yuchi jantu caʼaktaijucanaʼ lacaʼamapaininti. Para ju aʼaktaijunun lacaʼamapaininti pus caʼaktaijucanaʼ vachuʼ lacaʼamapaininti acsni camakʼosaspitcanach. 14Quiʼalakʼavin jantu lhitapalai ni xamatiʼ najun ni lhilacaʼanta ju Jesús para ni jantu navi ju kʼox. Ju anicʼach va najun ju chunch jantu catitakʼalhtaxtulh ni jantu caʼalh ju lacajipi. 15Jantu xcai ni caʼalilh tam milakʼau laʼixmacni Jesús ju matiʼ ixpumpuʼ chai jantu lhijun ju ixvaiti ju caʼulh tuncujun tuncujun. 16Chai ju pumatam ju milhiʼuxijnan jantu xcai ni va chani cajunilh: “Asta lhich. Ta tsʼa jantu alhitʼaʼuyaʼ ju mimpumpuʼ ju casastucnin ju lhicʼasnin chai laich alhitʼaʼuyaʼ ju na canch alhivenaʼ”. Pus ni va chunch ju cajunilh para ni jantu caxtaknilh tuʼuʼ ju maktasqʼuini pus tis kʼoxich ju navini. 17Pus ju chunch navi jantu lhitapalai mas najunch ni lhilacaʼanta ju Jesús. 18Para jantu xcai ni xamatiʼ chani canaulh: “Ma alin lapanacni ju talhilacaʼanta ju Jesús mas jantu tuʼuʼ kʼox ju tanavi. Para ju aliʼin ma va yuchi ni tanavi ju kʼox”. Pus ni xamatiʼ chunch canaulh chani acjunilh: “Ni jantu tuʼuʼ kʼox ju navi pus tas laich acpucʼatsayach ni vasalh lhilacʼapʼintʼach ju Jesús. Ju quitʼin acpulamasuniyau ni vasalh iclhilacaʼanta ju Jesús ju tuchi kʼox icnavi”. 19Pus ju aliʼin lamilhiʼuxijnan tanajun ni jantu tasqʼuini ni acnavi tuʼuʼ ju kʼox. Va yuchi ni aclacaʼilh ni va pumatam ju Dios. Na kʼoxich. Para jantu va yuchi ju lacasqʼuin ju Dios. Alaktsʼintʼit ju lhacaticurulhni. Ju yuʼunch talacaʼi ni va pumatam ju Dios chai na taʼaxqʼuipʼipʼitnin ni na tatalhoni tuchi caʼanaviyaʼ ju Dios. 20Ja lana jantu machʼakxayatʼit ji tontojni lapanacni ju chunch nonatʼit. Ja va jantu machʼakxayatʼit ni jantu lhitapalai ni acnaulh ni iclhilacaʼanta ju Jesús acsni jantu acnavi tuʼuʼ ju kʼox. 21Alaktsʼintʼit ju makʼaniya quimpaiʼan Abraham. Ju Dios laktsʼilh ni na salaka ixjunita ju ixʼalhunut laʼixmacni acsni makʼaxtaklh ju istsʼalh ju Isaac ixjuncan. Ju yuchi ixmucʼata ju istsʼalh junta ixmakniputun tachi ju junilh ju Dios. 22Pus lana tasui ni lhilacaʼalh ju Dios ju Abraham para vachuʼ navilh ju kʼox. Pus ju tuchi navilh putasulh ni vasalh ixlhilacaʼanta ju Dios. 23Chai acsni navilh ju chunch ju Abraham pus uctaxtulh junta chani tsʼokcanta laʼixchivinti Dios: “Ju Abraham ni quiclacaʼilh ju Dios pus ju yuchi ma laktsʼilh ni na salaka ixjunita ju ixʼalhunut laʼixmacni yuchi”. Chunch ju najun junta tsʼokʼulacanta ju ixchivinti Dios. Pus ju Abraham lhimispacalh ixʼamigo Dios. 24Pus lana tasui ni Dios jantu laktsʼin ni soknicʼa cava ju isʼatsucunti tam lapanac acsni anicʼach va najun ni lhilacaʼanta ju yuchi. Para ju yuchi laktsʼin ni soknicʼa ju isʼatsucunti acsni vachuʼ navi ju kʼox. 25Chai vana va chun ju anuʼ chakoʼulh ju Rahab ixjuncan. Ju yuchi xanavin lacati ixjunita. Para ju Dios laktsʼilh ni soknicʼa ixjunita ju isʼatsucunti acsni amaklhtayanalh ju israelitanin ju ixʼamalakachatachilh ju Josué. Chai amakʼalhtaxtulh laʼixmacaʼan ju ixʼatʼalaxcaiʼan acsni apumalakachachokolh kakʼantamch ti acsni taʼanchokolh junta ixtamintacha. 26Tachi ju quilacatunaʼan ni jantu tuʼuʼ ixtapalhni jun acsni va niyau chai taxtui ju quintacuvinʼan pus vana va chun ju quijnanʼan ju nonau ni lhilacaʼantau ju Jesús. Jantu tuʼuʼ ixtapalhni ju quinchivintiʼan ni canonau ni lhilacaʼanauch ju yuchi ni jantu naviyau tuʼuʼ ju kʼox.

will be added

X\