SANTIAGO 1

1Ju quitʼin icSantiago. Ixlapanac icjunita ju Dios chai ju quiʼucxtinʼan Jesucristo. Va iclamacʼamiyau ju uxijnan ju quintʼaʼamachivinti untʼatʼit ju vachuʼ lhilacʼapʼintʼatʼit ju Cristo para va makpʼitsʼicʼantʼatʼit ju ani lacamunutpaʼ. 2Quiʼalakʼavin slivasalh alhikʼachʼantʼit acsni tijlhu alin ju makʼalhkʼajnat ju lamiʼatsucuntiʼan. 3Alhikʼachʼantʼit ni cʼatsʼayatʼit ni palai lai atʼastʼucnitʼit va tuchi camilh lamiʼatsucuntiʼan acsni va tachi alhilacʼapʼitʼit ju Dios mas amakʼalhkʼajnantʼit. 4Pus jantu asamakʼantʼit ju tuʼuʼ makʼalhkʼajnat ju taxtakniyan ju Dios. Lhikʼach amaklhtʼaʼitʼit. Chai acsni tavanan lai chunch alatʼit pus tasui ni ixlhichux miʼalhunutʼan ju lhilacʼapʼintʼatʼit ju Cristo chai jantu tuʼuʼ tamakʼancʼacxnitan laʼixmacni Dios. 5Ni alin xamatiʼ ju milhiʼuxijnan ju tulai machakxai tamalhch ju kʼox lhiulai ju Dios chai tamalhch ju jantu pus chach tapainini ju Dios chai ju yuchi camamachakxaniyaʼ. Ju Dios na lai amamachakxaninin chai ju yuchi jantu kʼaji ju tapaininich. 6Para acsni catapaininiyaʼ tasqʼuini ni calacaʼiyach ni camamachakxaniyaʼ ju Dios. Jantu va tam tam canaulh. Ju va tam tam najun chai jantu va lakatam navita ju ixʼalhunut pus chunch junita tachi ju xcan acsni lacatam lacatam sun lhiʼan ju un. 7Pus ju lapanac ju chunch lai jantu canaulh ni caxtakniyaʼ ju tuchi xasqʼuini ju quiʼucxtinʼan Dios. 8Pus ju anuʼ lapanac ju lakatʼui navi ixʼatalacpastʼacʼat jantu lai tuʼuʼ vas najun. 9Ju tam quilhilakʼauʼan laʼixmacni Jesús ju va quilhpatiniʼ chach lhikʼachalh ni lakʼayacanta ni navicanta isʼaskʼatʼa Dios. 10Chai ju tam quilhilakʼauʼan ju na makʼaliʼ chach lhikʼachalh ni malacatʼicstʼicalh ni jantu tuʼuʼ lhiulacan ni lhilacaʼanta ju Cristo. Pus ju Dios mamachakxani ni jantu tuʼuʼ ixtapalh ju ixmakʼalit. Chai mamachakxani ni va tam pantsʼiquis lai canilh. Chai chunch ju catapasalh laʼisʼatsucunti tachi ju tuʼuʼ xanti ju va tsʼalhti xixa. 11Acsni caxajtachilh ju avilhchan ni na lhiʼichich cajunaʼ pus ju xaxanti capatajuniyaʼ. Chai jantu vana na cʼusich tasui. Pus vana va chun ju tam makʼaliʼ. Lai canilh va tam pantsʼiquis mas tʼajun makʼaixtoknuʼ ju ixmakʼalit. 12Na kʼachan ju lapanac ju lai tastucni ju ixmakʼalhkʼajnat. Jantu najun ni va ixlhiyuchi camaconaʼ ixti ju Dios. Pus ju yuchi acsni laktsʼintanucanta chai tasui ni lai tastucni ju makʼalhkʼajnat chai jantu tam najun mas mamakʼalhkʼajnican pus caʼamaklhtayananach ju ixtalhaja ju akʼalhtasunitach ju Dios tachi chun ju vasalh tamapaini. Yuchi ni caʼalinaʼ ju isʼatsucunti ju conkʼalhiyanta ju lactʼiyan. 13Ni alin xamatiʼ ju mapastʼacʼanican ju tuʼuʼ macxcai pus jantu catinaulh ni Dios ju mapastʼacʼani chai ixlhiyuchi lai canavilh. Ju Dios jantu lai mapastʼacʼanican ju tuʼuʼ macxcai nin camapastʼacʼani tuʼuʼ macxcai ju akʼantam. 14Para ni na lhu tanun ju macxcai ju laquiʼalhunutʼan ju naviputunau pus yuchi va tsa lhipastʼacʼau ju macxcai. Chai ni na kʼox ju lhiulayau ju pastʼacʼau pus putaʼokxchokʼoyau. 15Chai acsni kʼachaniyau ju tuʼuʼ macxcai pus alactuʼununau acsni naviyauch. Chai acsni va tsa caʼalactuʼunulh tam xamatiʼ pus yuchi lhimacaʼancan junta jonkʼalhita makʼalhkʼajnat. 16Ji quiʼalakʼavin jantu atʼaʼokxchʼokʼotʼit. Ju Dios jantu xtʼakʼa ju tuʼuʼ macxcai. 17Para tachi chun ju xtaknicantau ju kʼox chai tachi chun ju xtaknicantau ju aktsai talaclhman ju minacha. Yuchi ju Dios ju macamin. Yuchi ju navikʼolh tachi chun ju tamapulhcui. Pus ju anuʼ ju mapulhcui aktamixnin kʼox mapulhcui chai aktamixnin jantu kʼox lai tasui. Para ju Dios jantu va tam tam junita. Nin lacatsʼunin ju va astan tam canaulh. 18Ju yuchi laʼixkʼachat isʼakstu quintanavitan isʼaskʼatʼan acsni lacaʼiniuch ju ixchivinti. Chai ju yuchi stavasalanti. Chai ni quintanavitan isʼaskʼatʼan pus alin tuʼuʼ ju palai kʼox ju aquintaxtakniyan ju quijnanʼan. Palai jantu na chun catiʼaxtaknilh tachi chun ju aliʼ taxtokni ju navita ju Dios ju ani lacatʼun. 19Ji quiʼalakʼavin tasqʼuini ni tachi chun ju quijnanʼan va lhikʼach cakʼasmatʼauch ju ixchivinti Dios. Para jantu vatsʼalhti canonau ju tuʼuʼ chai jantu vatsʼalhti catalhkʼamnau. 20Pus ni va catalhkʼamnau jantu lai aquintajunan ju Dios ni sok ju naviyau. 21Pus ixlhiyuchi amacʼaʼuntʼit tachi chun ju macxcai chai tachi chun ju tamalhquiliquiniyan ju miʼatsucuntiʼan. Chai alacʼaʼikʼotʼit chux ixchivinti Dios ju kʼasmatʼatʼit chai jantu asamakʼantʼit. Pus ni alacʼaʼikʼoyaʼitʼit pus atʼakʼalhtʼaxtʼuyaʼitʼit. 22Para amuctʼaxtʼutʼit tachi ju najun laʼixchivinti Dios. Tun va anaʼuntʼit ni va yuchi ju tasqʼuini ni akʼasmatʼit. Ni va chunch ju anaʼuntʼit pus va okxchʼokʼocʼanatʼit miʼakstuʼan. 23Ni alin xamatiʼ ju va kʼasmatʼa ju ixchivinti Dios para ni jantu muctaxtui tachi ju najun pus ju yuchi chunch junita tachi tam lapanac ju laktsʼin ixmakʼantsastʼilit laca tuʼuʼ speo. 24Ju yuchi laktsʼinchokocan isʼakstu chai an alacatam chai lana cʼapʼa ta yu junitach ju ixʼucxpuʼ. 25Pus lhikʼach catsucuyaʼ ju lapanac ju kʼasmatʼa ixchivinti Dios chai va tachi navi cuenta chai muctaxtui chai jantu va cʼapʼa ju tuchi kʼasmatʼa. Pus ixchivinti Dios sok najun chai acsni lacaʼinican ju yuchi pus palai jantu na tachapun jun ju alactuʼunti laquiʼatsucuntiʼan. 26Ni xamatiʼ najun ni lakʼayai ju Dios para ni jantu lhistʼacʼa ju isimakʼat pus va okxchokʼocan isʼakstu. Jantu lhitapalai mas najun ni lakʼayai ju Dios. 27Pus ju quimpaiʼan Dios najun ni xamatiʼ talhoni laʼixlhichux ixʼalhunut chai tachi ju kʼachani ju yuchi pus chach alh aʼaktaijunuʼ ju quilhpatinin askʼatʼan ju alin ixmaktasqʼuinitʼan chai ju chakolun ju animacontilacanta. Vachuʼ calhistaccalh ni jantu vana va chun calalh tachi ju talai ju jantucaʼ talhilacaʼanta ju Cristo.

will be added

X\