JU ISRAELITANIN 7

1Pus ju anuʼ Melquisedec xakʼai ucxtin ixjunita ju lakʼachakʼan Salem. Pus Dios ju lhinonkʼojui tachi chun ju taxtokni. Chai yuchi ju xtaknilh ju lhichʼalhcat ni kʼai pali cava vachuʼ. Pus ju yuchi quipakxtoklh ju Abraham acsni taspʼitcha ju yuchi junta alactʼalalhajalh ilhuʼan ju xalackʼajin ucxtinin. Chai ju Melquisedec sqʼuinilh ju Dios kʼox isʼatsucunti ju Abraham. 2Pus lakacavin taxtokni ju ixlhiminta ju Abraham ju ixlhajata lacalasat pus xtaknilh lakatamin ju Melquisedec. Pus ixtapakaʼut ju Melquisedec nomputun ni yuchi ju kʼai ucxtin ju navi ju soknicʼa. Chai ju lakʼachakʼan junta kʼai ucxtin ixjunita Salem ixjuncan. Chai ju yuchi nomputun ni matiʼ ju lasat ju anch. Pus ju chunch va nomputun ni jantu lasani lapanac ixjunita vachuʼ. 3Pus jantu tsʼokcanta tichi chavaich ju ixpai ixjunita ju Melquisedec nin yuchi ju ixnati nin ixtapakaʼutʼan ju makʼaniya ixlacpai. Jantu cʼatsacan tavanan ju lakʼaulh nin tavanan ju nilh. Pus ni chunch ju lhitsʼokcanta ju isʼatsucunti pus tachi ju va chunch ixjunita isʼatsucunti tachi ju isʼatsucunti ju istsʼalh Dios. Tachi ju vachuʼ ixjonkʼalhita kʼai pali. 4Pus alaktsʼintʼit ni vasalh xakʼai ixjunita ju Melquisedec. Mas yuchi ju Abraham xtaknilh tijtamin ju lakacavin taxtokni ju ixlhajata lacalasat. Chai ju Abraham jantu va xamatiʼ ixjunita. Ju yuchi xapai lhitalacxtuta tachi chun ju quijnanʼan ju israelitanin juntau. 5Ju laʼixlhamapʼaksin ju Moisés ixnajun ni tachi chun ju isʼaskʼatʼan ju Leví ju palijni ixtajunita caʼaxtaknicalh lakatamin ju lakacavin ixtaxtokni ju istʼaʼisraelitanin. Pus va sia lhiʼalakʼavin talaxtaknilh ni si ixʼapapanatnich ju Abraham ixtajunita. 6Para ju Melquisedec jantu isʼaskʼatʼa ixjunita ju Leví. Para ixlaquilhtu xtaknicalh lakatamin ju lakacavin taxtokni ju ixlhiminta ju Abraham. Chai ju Melquisedec sqʼuinilh ju Dios kʼox isʼatsucunti ju Abraham mas jantu va xamatiʼ ixjunita ju Abraham ni Dios ju ixkʼalhtasunita ni lhu caʼalinaʼ ju ixʼapapanatnich. 7Chai ju quijnanʼan ju israelitanin juntau cʼatsayau ni yuchi ju palai xakʼai ju lai sqʼuin ju kʼox isʼatsucunti tam xamatiʼ. Palai jantu ju tichi ixlacata ju sqʼuinican. 8Pus ju Melquisedec chai tachi chun ju isʼaskʼatʼan ju Leví ju palijni ixtajunita si taʼamaklhtayanalh ju lhakʼailaktsʼin. Pus ju isʼaskʼatʼan ju Leví si tani ni va lapanacni ixtajunita. Para laʼixchivinti Dios lhichivinin ju Melquisedec tachi ju va jantu tavanan xani. 9Pus ju Leví makʼaniya ixpaiʼan ixjunita tachi chun ju ixpalijniʼan ju quintʼaʼisraelitaninʼan. Chai ju yuʼunch taʼamaklhtayanalh ju lhakʼailaktsʼin ju taxtaklh ju quintʼaʼisraelitaninʼan. Para ca laich acnaulh ni tachi ju va junch xtaklh vachuʼ ixlhakʼailaktsʼin ju Leví acsni xtaklh ju Abraham. 10Ca laich acnaulh ju chunch mas tucaʼ istsucuta ju Leví acsni quipakxtokchilh ju Abraham ju Melquisedec ni ixpapanti ixjunita. 11Acsni axtaknicalh ju quintʼaʼisraelitanin ju lhamapʼaksin pus laʼixmacniʼan ju levitanin ju xtakcalh. Chai ju yuʼunch ixʼapapanatnich ixtajunita ju Aarón chai vachuʼ palijni ixtajunita. Para matiʼ ixjunita ixtachaput ju ani pupali nin yuchi ju lhamapʼaksin. Jantu lai ixtaʼaxtakni ju lapanacni ju soknicʼa isʼatsucuntiʼan laʼixmacni Dios. Pus yuchi ixlhitasqʼuini ni caʼula ju sastʼi pupali tachi ixʼanuʼ ju Melquisedec. Jantiyuʼ tachi ixʼanuʼ ju Aarón. 12Pus acsni mapaxacan ju pupali pus tasqʼuini ni vachuʼ camapaxacalh ju lhamapʼaksin. 13Pus ju tanulh lacasastʼi pupali lhichivinincanta laʼixchivinti Dios. Yuchi ju Cristo. Chai ju yuchi jantu ixpapanti ixjunita ju Leví. Alai ixpapanti ixjunita apumatam chai jantu xamatiʼ pali ixjunita sia lhiyuʼunch. 14Pus aktsʼiya cʼatsacan ni ixpapanti Judá ixjunita ju Cristo. Chai jantu tuʼuʼ naulh ju Moisés lacalhamapʼaksin ni laich pali cava ju tam ixpapanti ju yuchi. 15Pus ju Cristo ni xakʼai pali junita tachi ju Melquisedec pus anchach ju putasui ni mapaxalh ixlhamapʼaksin ju Dios ju tsʼoklh ju Moisés. 16Pus ju Cristo jantiyuʼ ju lai putanulh laʼixpupali ni ixpapanti ixjunita ju Leví tachi ju ixnajun lacalhamapʼaksin. Alai yuchi lai xaputanui laʼixpupali ni jantu lai xatamaknikʼalhi. Alai tʼonkʼalhi. 17Pus laʼixchivinti Dios ma chani ju najun ixlacata yuchi: Uxintʼi ju paliʼat ju onkʼalhitʼa. Chunch unitʼa ju uxintʼi tachi ju Melquisedec. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios. 18Pus ju pʼulhnan lhamapʼaksin ixlacata ju palijni makʼosucalh ni matiʼ ixjunita ixtachaput ni laich calasoknicʼa isʼatsucuntiʼan ju lapanacni. Jantu tuʼuʼ ixlhitapalai ixlacata yuchi. 19Ju laʼixlhamapʼaksin ju Moisés jantu tavanan lai ixlhitajucan ju soknicʼa atsucunti laʼixmacni Dios. Para ju chavai alin ju palai kʼox chivinti ju lhilaksiyau. Yuchi ni ulata ju Dios ju sastʼi pupali. Chai ju Cristo tanulh ju anch chai ixlacata yuchi laich calakʼanau ju Dios. 20Pus ju Dios lhipastacchokocalh isʼakstu ixpumavasalaca ixchivinti acsni tavanan ulalh ju Cristo laʼixpupali. 21Pus ju levitanin acsni tavanan tatanu laʼixpupaliʼan jantu lhipastaccalh ju Dios ixpumavasalaca tuʼuʼ chivinti. Para acsni tavanan tanulh laʼixpupali ju Cristo pus ju Dios lhipastacchokocalh isʼakstu ixpumavasalaca ixchivinti. Pus laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta chani naulh ju yuchi: Ju quitʼin icDios chai iclhipastacchokocalh quiʼakstu ixpumavasalaca ju quinchivinti chai jantu tam actinaulh. Ju uxintʼi paliʼat onkʼalhitʼa Chai chunch unitʼa tachi ju Melquisedec. Chunch ma naulh ju Dios. 22Chai ni chunch ju ulhtucalh ju Jesús pus yuchi pucʼatsayau ni aktsʼiya aquintamuctaxtuniyan ju sastʼi chivinti ju alactʼatakʼoxita ju lapanacni ju Dios. Chai ju yuchi palai kʼox. Palai jantu ju pʼulhnan lhamapʼaksin. 23Pus ixʼapapanatnich ju Leví na ilhuʼan ixtajunita ju ixtachʼalhcatnan lacapupali ni va ixtatʼankʼojui ninkʼonin chai jantu lai ixtatailhiʼankʼalhi ju ixlhichʼalhcatʼan. 24Para ju Jesús ni jantu ni pus jonkʼalhita pali. Chai jantu tasqʼuini ni catanu astan apumatam pali. 25Chai yuchi lai lhixtakni isʼatsucuntiʼan jonkʼalhita tachi chun ju talhilacaʼanta ju Dios laʼixmacni ju yuchi. Pus lai alacmakʼalhtaxtukʼalhi ni tʼonkʼalhi. Chai tʼonkʼalhi ni laich va tachi tapaininich ju Dios ju quilacataʼan ju lhilacaʼanauch ju yuchi. 26Ju Jesús yuchi ju xakʼai pali ju maktasqʼuiniyau. Matiʼ apumatam ju ixtʼachunch cava. Ju yuchi lana na salaka junita. Chai matiʼ lana ixtalakʼalhin. Chai jantu tavanan alactuʼununta. Chai ju chavai jantu alactʼaʼalhtanan ju alactuʼuni lapanacni. Para lakʼayacalh chai anch ju vilhcha ju lactʼiyan. 27Pus ju xakʼai ixpalijniʼan ju quintʼaʼisraelitaninʼan tuncujun tuncujun tamakni ju atapacxat ixlacata ixʼalactuʼuntiʼan isʼakstuʼan. Chai astan tamakni ju atapacxat ixlacata ixʼalactuʼuntiʼan ju ixtʼalapanacniʼan. Para ju Jesús jantu maknitʼajun tuʼuʼ atapacxat ixlacata ju alactuʼunti. Pus mas xakʼai pali junita para jantu tasqʼuini ni chunch ju calalh ni mapalhkʼalhi ixtapalh ixʼalactuʼuntiʼan ju lapanacni acsni tavanan makʼaxtakchokocalh isʼakstu laʼixʼaninti. Chai jantu tasqʼuini ni tavanan canavichokocalh. 28Pus laʼixlhamapʼaksin ju Moisés ixʼaxtaknican ixpupali ju lapanacni ju jantu salaka ixtajunita ni va lapanacni ixtajunita. Para acsni makʼosucalh ju anuʼ lhamapʼaksin pus ju Dios lhipastacchokocalh isʼakstu ixpumavasalaca ixchivinti chai ulalh istsʼalh laʼixpupali. Chai ju yuchi jonkʼalhita salaka.

will be added

X\