JU ISRAELITANIN 13

1Va tachi alamapʼaininitʼit tachi ju lhiʼalakʼavin laʼixmacni Cristo. 2Alakʼaʼitʼit ni catalakacujtilalh laminchakaʼ ju tatapaininiyan. Chunch ju alatʼit mas jantu amispʼatʼit. Pus ju aliʼin ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan chunch talalh chai taʼamaklhtayanalh laʼixchakaʼan ju anquilhnin mas jantu ixtamispai ni anquilhnin ixtajunita. 3Aʼaktʼaiʼutʼit ju atʼalhnucanta tachi ju va tachʼin tʼaʼuntʼatʼit ju uxijnan. Vachuʼ aʼaktʼaiʼutʼit ju alhimakchapucan ni vachuʼ tʼonatʼitcaʼ lamilacatunaʼan ju lai makʼalhkʼajnan. 4Tachi minchuxʼan jantu va alhakʼamanantʼit ju mintamakʼaxtokʼatʼan. Jantu va kʼaya atʼatsʼucʼutʼit ju va akʼantam. Pus Dios ju camucʼaniyaʼ ixtalakʼalhin ju alin ixnavin chai ju tʼatsucui ju akʼantam ju jantu ixpapa u ju jantu ixʼamachakaʼ junita. 5Jantu na tuʼuʼ alhiulatʼit ju tumin. Alai alhikʼachʼantʼit tuchʼi pʼacxantʼatʼit. Chunch ju alatʼit ni isʼakstu Dios ju najunta ni jantu tavanan aquintacʼapʼan nin lai aquintamacoʼulan. 6Chai vachuʼ yuchi lai lhinonauch ixlhichux quiʼalhunutʼan: Yuchi ju Dios ju quiʼaktaijui. Jantu actitalhanalh. Pus tijuch ju lai aquinavilh ju va lapanac. Chunch ju lai nonau. 7Apʼastʼactʼit ju xalackʼajin lamilhiʼuxijnan ju ixtamalaniyan ixchivinti Dios. Apʼastʼactʼit ta yu ixjunita isʼatsucuntiʼan ju yuʼunch ni talhilaksilh ju Dios chux laʼisʼatsucuntiʼan tus ni tani. Chai chunch ju alhilaksitʼit ju Dios tachi ju ixtalhilaksi ju yuʼunch. 8Ju Jesucristo va tachi ju junitach tus makʼanchich. Mas chavai. Mas va tavananch cava. 9Jantu alakʼaʼitʼit ni xamatiʼ cataʼokxchokʼoyan chai na tijlhu atalaninti catajunan ju jantu ixtʼachunch junita tachi ju lanitʼatʼit. Pus ju tuʼuʼ lhamapʼaksin ixlacata ju tuʼuʼ vaiti jantu tavanan aktaijuta tam xamatiʼ ni lai salaka cava laʼixmacni Dios. Alai va yuchi ju Dios ju aquintaʼaktaijuyan laʼixʼamapaininti ni lai va tachi calhilaksiyau ju yuchi. 10Pus ju quijnanʼan alin ju xamaknican ixtapalh quiʼalactuʼuntiʼan. Yuchi ju Jesús. Para ju vanach talhilaksi ju lhamapʼaksin ju tsʼokʼula ju Moisés chai tanajun ni anch ju catalhitajuyaʼ ju soknicʼa isʼatsucuntiʼan jantu lai catiʼaʼaktaijucalh laʼixʼaninti ju Jesús. 11Pus ju xakʼai ixpaliʼan ju quintʼaʼisraelitaninʼan ixlhiʼan ju ixʼacʼalhni ju atapacxat tus laʼixpulacni ju chakaʼ junta ixlakʼayacan ju Dios. Va ixtapalh ixjunita ixʼalactuʼuntiʼan ju lapanacni. Para ju ixlacatunaʼan ju anuʼ atapacxat lacamacni ixʼancan lakxavaca. 12Pus vana va chunch ju Jesús. Ju yuchi mamaxanicalh ni lacamacni ju maknicalh. Pus nilh ni laich caxacanilh ixtalakʼalhinʼan ju lapanacni laʼixʼacʼalhni. 13Pus na lhimaxan tamapasa ju Jesús ni lacamacni ju tamakni. Pus mas aquintamamaxanin vachuʼ ju lapanacni ni jantu vana chun ju naviyau ju chavai tachi ju ixlayau ju pʼulhnan para cachʼakʼokʼauch ju yuchi. 14Pus chunch ju calau ni cʼatsayau ni jantu amachakʼan lacamunutpaʼ juntau. Alai cʼatsayau ni amachakʼan lactʼiyan juntau chai anchach ju cachaʼanau. 15Pus yuchi lhitasqʼuini ni va tachi cajunau lakʼailaktsʼiuch ju Dios laʼixlacata ju Jesús. Chai ni chunch ju calau pus tachi ju va jun tuʼuʼ lhakʼailaktsʼin ju xtakniyau ju yuchi chai pulakʼayayau ju yuchi. 16Para jantu acʼaptʼit ju ixnavica ju kʼox chai aʼaktʼaiʼutʼit ju quilhpatinin lamiʼalintaʼan. Chai acsni naviyau ju chunch pus jun tachi ju lakatam lhakʼailaktsʼin ju xtakniyau ju Dios chai ju yuchi na kʼoxich lhiulai. 17Aqʼuiclacʼaʼitʼit ju yuʼunch ju talhinajun lamilhiʼuxijnan. Anavitʼit tachi ju tajunan. Pus chunch ju aʼulhtʼutʼit ni yuʼunch ju talhistacniyan ju miʼatsucuntiʼan ni laich sokch apʼinaʼitʼit laʼixti ju Dios. Chai ju yuʼunch casacmikʼocanaʼ ni kʼox talhistactan u jantu. Pus aqʼuiclacʼaʼinitʼit ni laich lhikʼach catanaviyaʼ ju ixlhichʼalhcat. Jantu va catalhamakʼanininan tachi ju layatʼit. Pus ni va catalhamakʼanininan pus ju chunch jantu kʼox cava ju milacataʼan. 18Atʼapʼaininitʼit ju Dios ju quilacata quijnan. Pus iccʼatsayau ni jantu tuʼuʼ quintaxcaniyan ju quiʼalhunut quincʼan ni kʼox naviputunau mas va tuchi cava. 19Pus iclatapaininiyau ni asqʼuinitʼit ju Dios ju quilacata ni laich vatsʼalhti aclalakʼanchokotachau. 20Pus Dios ju quintalhistacniyan ju quiʼalhunutʼan ni jantu calacʼalh. Chai yuchach ju malokʼonichokolh laʼixʼaninti ju Jesucristo ju quintalhistʼacʼan ju quijnanʼan tachi tam lapanac ju lhistʼacʼa ju ixborregojni. Chai ni lokʼonchokolh ju Jesús laʼixʼaninti pus quintamamachakxanin ni laʼixʼacʼalhni ju xapumavasalai ju chivinti ju quintalhitʼatakʼoxitan ju Dios. Chai ju anuʼ chivinti jonkʼalhita. 21Pus ictapainini ju yuchi ju Dios ni cataxtakniyan tachi chun ju kʼox atalacpastʼacʼat ni laich anaviyaʼitʼit ju ixkʼachat ju yuchi. Chai ictapainini ni cataʼaktaijuyan ni laʼixtachaput ju Jesucristo laich anaviyaʼitʼit tachi chun ju kʼachani ju yuchi. Pus chach lakʼayacalh ju Jesucristo tus va tavananch. Chunchach vasalh canavicalh. 22Pus iclatapaininiyau ji quiʼalakʼavin ni anavitʼit cuenta ju tuchi iclalhimapʼaksitauch. Pus jantu lhu chivinti ju iclaʼatsʼoknunitau. 23Acʼatsʼatʼit ni maxtucanta lacapulachʼin ju quilakʼauʼan Timoteo. Pus ni vatsʼalhti camilh pus yuchi ju actʼaʼananta acsni acʼantachau lalaktsʼinin. 24Amacʼamitʼit ixchuxʼan ju talhinajun lamilhiʼuxijnanʼan. Vachuʼ amacʼamitʼit ixchuxʼan ju aliʼin ju vachuʼ talhilacaʼanta ju Jesucristo. Pus ju amachakʼan Italia taʼamacʼaminin. Tamacʼamiyan. 25Pus ictapainini ju Dios ni catanaviniyan lamapainin minchuxʼan ju uxijnan. Vasalh chunch iclacasqʼuin ni catanaviyan.

will be added

X\