GALACIA 6

1Ji quiʼalakʼavin ni cʼatsacan ni vasalh caʼalactuʼunulh pumatam ju vachuʼ lhilacaʼanta ju Cristo pus ju uxijnan ju lhinonkʼojui ju Spiritu Santu lamiʼalhunutʼan asayaʼutʼit tachi ju lhikʼox lapanac canavi ni jantu caxcanilh ixʼalhunut laminchivintiʼan. Para vachuʼ alhistʼacchʼokʼocʼantʼit miʼakstuʼan. Jantu xcai ni vachuʼ anaviyaʼitʼit ju tuʼuʼ macxcai. 2Alaʼaktʼaiʼutʼit ni alin ixlhamakʼan tam xamatiʼ. Chai ni chunch ju alatʼit pus amuctʼaxtʼuyaʼitʼit tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin ju Cristo. 3Pus ni alin tam xamatiʼ ju na kʼai cʼatsai mas jantu tuʼuʼ ixtapalhni pus va isʼakstu okxchokʼochokocan. 4Pus ju pumatamin tasqʼuini ni calaktsʼintanucalh laʼisʼakstu tuchi laich navi. Jantu va calaktsʼintailh laʼisʼatsucunti akʼantam. Ju chunch alinch ju ixkʼachat ixlacata tuchi navich isʼakstu. Chai jantu va ixlacata ni palaich kʼox calhiulachokocalh isʼakstu. Palaich jantu ju tam ixtʼalapanac. 5Pus tasqʼuini ni pumatamin canaviyaʼ ixlhichʼalhcat isʼakstu. 6Ju amalanicanta ju ixchivinti Dios chach taʼaktaiju ju amamakaʼunuʼ. Chach aktaijucalh ju amamakaʼunuʼ. Chach taxtaknilh tachi chun ju kʼox. 7Jantu aʼokxchʼokʼocʼantʼit. Jantu xamatiʼ lai catilhitsʼiʼilh ju Dios. Tachi ju tuʼuʼ tʼin ju acchʼanaʼ pus yuchach ju acxkʼaʼiyaʼ. 8Pus chunchach vachuʼ ju laquiʼatsucuntiʼan. Ju va tachi navitʼajun ju macxcai ju mapastʼacʼani ixʼalhunut pus yuchach ju capuʼamaklhtayananaʼ ju ixʼaninti junta jonkʼalhita makʼalhkʼajnat. Para va tichi chavaich ju navitʼajun ju kʼachani ju Spiritu Santu pus isʼakstu ju Spiritu Santu ju caxtakniyaʼ ju isʼatsucunti ju conkʼalhiyanta lactʼiyan. 9Pus jantu jeks caʼuniu ixnavica ju kʼox. Pus ni catailhiʼanau ixnavica ju kʼox pus cachinaʼ ju avilhchan ju lhcata ju Dios acsni aquintaxtakniyan ju quintalhajaʼan. 10Pus yuchi caʼalhinaviniuch ju kʼox tachi chun ju lapanacni va tapakchux ju lai canaviu. Para palai na lhu ju kʼox canaviniuch ju quilhiʼalakʼavinʼan laʼixmacni Jesús. 11Tus ani akʼantam xaquiʼatsʼoknuni. Para ju chavai quitʼin ju aclaʼatsʼoknuniyau laquimacaʼ. Chai alaktsʼintʼit ni slivasalh na lackʼai ju quiletra. Pus yuchi alhicʼatsʼayaʼitʼit ni vasalh quitʼin ju iclaʼatsʼoknuniyau. 12Ju yuʼunch ju va tapʼastu tajunan ni achʼucʼucʼantʼit va tapujunan chunch ni kʼox catalhiula ju ixtʼalapanacni chai jantu caʼamamakʼalhkʼajnicanaʼ. Vachuʼ jantu talhimakʼalhkʼajnamputun ni catanaulh ni tasqʼuini ni calhilacaʼancalh ju Cristo ni yuchi ju nilh lacacurus ju quilacataʼan. 13Para nin yuʼunch ju chunch tajunan jantu tamuctaxtukʼojui chux tachi ju najun lacalhamapʼaksin mas achʼucʼucanta ju yuʼunch. Alai va talacasqʼuin ni achʼucʼucʼantʼit vachuʼ ju uxijnan chai ju chunch laich catalhitakʼayayaʼ ni navitʼatʼit tachi ju xatajunan. 14Pus ju quitʼin lana jantu tuʼuʼ iclhitakʼayaputun. Va yuchi ju tuʼuʼ iclhiulai ni quinichilh ju quiʼucxtinʼan Cristo ju quilacataʼan. Chai ni iclhilaksich ju Cristo ni nilh ju lacacurus ju quilacata pus jantu tuʼuʼ iclhiulai ju taxtokni ju ani lacamunutpaʼ ju talhitakʼayai ju quintʼalapanacni. Pus ju yuchi jantu lai aquixtakniyaʼ tuʼuʼ kʼox. 15Pus ni lhilacaʼantauch ju Cristo pus jantu tuʼuʼ quintalhiʼaktaijuyan mas ixchʼucʼucau u jantu. Va yuchi ju lhitapalai ni quixtaknita ju sastʼi quiʼatsucunti ju Jesús. 16Ictapainini ju Dios ni cataʼaktaijuyan lacaʼamapaininti chai ni jantu calacʼalh ju miʼalhunutʼan tachi chun ju uxijnan ju chunch tsʼucʼuyatʼit tachi ju iclajuntauch ju ani. Vachuʼ chunch ictapaini ixlacata ju aliʼin ju vasalh isʼaskʼatʼan Dios tajunita. 17Pus ju atipuʼanta jantu iclacasqʼuin ni xamatiʼ casamakʼalh ju quinchivinti. Pus laquilacatuna tasuicaʼ junta xaquintalakanekmai ju aliʼin lapanacni va ixlacata ni icʼajuni ju lapanacni ixchivinti Jesús. 18Ji quiʼalakʼavin ictapainini ju quiʼucxtinʼan Jesucristo ni catanaviniyan lamapainin minchuxʼan ju uxijnan. Slivasalh chunch ju iclacasqʼuin.

will be added

X\