GALACIA 5

1Ju Cristo yuchi lhiquinichilh ni jantu tasqʼuini ni vana canaviu tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin ju Moisés. Pus pʼas alhilaksitʼit isʼakstu ju Cristo. Jantu alakʼaʼitʼit ni xamatiʼ catamalacaʼiniyan ni tasqʼuini ni anaviyaʼitʼit tachi ju najun lacalhamapʼaksin. 2Ju quitʼin icPablo chai aquilakʼasmatniu tuchi iclajunau. Acsni va alakʼaʼiyaʼitʼit ni achʼucʼucʼanaʼitʼit tachi ju najun lacalhamapʼaksin pus jantu lhitapalai ni xani ju Cristo ju milacataʼan. 3Pus aktam iclajunchokopalau. Tachi chun ju lapanacni ju talakʼaʼi ni caʼachʼucʼucalh pus tasqʼuini ni stunin catanavikʼo tachi chun ju najun lacalhamapʼaksin ju tsʼoklh ju Moisés. Jantu va yuchi ni caʼachʼucʼucalh. 4Pus ju uxijnan ni va lacʼasqʼuinatʼit ni salaka catalaktsʼinan ju Dios va ixlacaʼatalh ni naviyatʼit tachi ju najun lacalhamapʼaksin pus ju chunch ju Cristo jantu lai tuʼuʼ catitalhaʼaktaijun. Nin yuchi ju Dios jantu lai catitanavinin lamapainin. 5Pus ju quijnan ni iclhilacaʼanau ju Cristo pus iccʼatsayau ni yuchi ju Spiritu Santu ju aquintalasoknicʼayan laʼixmacni Dios. 6Pus ni lhilacaʼantauch ju Cristo Jesús pus jantuch lhitapalai ni acchʼucʼucalh u jantu. Va yuchi ju lhitapalai ni aclhilacaʼalh ju Jesucristo chai caputasulh laquiʼatsucunti ni vasalh iclhilacaʼanta ju yuchi ni na icʼamapaininin. Va yuchi ju lhitapalai laʼixmacni Dios. 7Pus ju uxijnan kʼox ixtʼonatʼit. Para va alin ju lapanacni ju xataʼokxchokʼoyan ni jantuch vana lacʼaʼipʼutʼunatʼit ju stavasalanti ixlacata ju Cristo. 8Ju anuʼ chivinti ju tapuʼokxchokʼoputunan jantu ixʼanuʼ ju Dios ju tasacxtutan. 9Tun tʼicʼaptʼit ju ani chivinti ju chani noncan: “Ma mas va lacatsʼunin aclakmuju ju saskʼajni pus laktanukʼojui chux ju sasquitit”. 10Para ju quitʼin iclhilaksi ju quiʼucxtinʼan Jesús ni yuchi ju cataʼaktaijuyan ni jantu tavanan amapʼaxaniyaʼitʼit ju miʼatalacpastʼacʼatʼan. Para ju anuʼ ju talakʼalhiniputunan ju miʼatalacpastʼacʼatʼan camamakʼalhkʼajnicanaʼ mas va tichi chavaich cava. 11Pus ju quitʼin ji quiʼalakʼavin ni vanach acnaulh ni tasqʼuini ni cachʼucʼucalh tam xamatiʼ pus jantuch aquintalhimakchapulh ju quintʼaʼisraelitanin. Jantu tuʼuʼ cataxcanilh ju quintʼaʼisraelitanin ni acnaulh ju chunch mas vachuʼ acʼajunilh ju lapanacni ni tasqʼuini ni catalhilaksilh ju Cristo ni yuchi ju nilh ixlacataʼan. 12Ca vak tachi kʼox cava ni lana catalakʼalhinikʼo ju ixlacatunaʼan ju anuʼ lapanacni ju talakʼalhiniputunan ju miʼatalacpastʼacʼatʼan ni tajunan ni tasqʼuini ni achʼucʼucʼanatʼit. 13Pus ju uxijnan ji quiʼalakʼavin ju Dios talhisacxtutan ni isʼaskʼatʼan aʼunaʼitʼit. Jantu vana tasqʼuini ni anaviyaʼitʼit tachi ju najun lacalhamapʼaksin. Para ju chunch jantu va nomputun ni laich anavitʼit ju macxcai miʼatalacpastʼacʼatʼan va ixlacaʼatalh ni jantu lhilaksiyatʼit ju lhamapʼaksin. Alai tasqʼuini ni lacaʼamapaininti alaʼaktʼaiʼutʼit ju milhiʼuxijnan. 14Pus laich apʼumuctʼaxtʼuyaʼitʼit tachi chun ju najun lacalhamapʼaksin va yuchi ni anaviyaʼitʼit va lakatam chivinti ju tsʼokcanta ju anch. Yuchi ni amapʼainitʼit ju mintʼalapanac tachi ju va jun miʼakstuchʼan ju mapʼainichʼokʼocʼantʼit. 15Para acsni laclakʼayatʼit chai va laclasayatʼit ju pumatamin pus alaktsʼintʼitch. Jantu xcai ni va alamacoyokʼotʼit ju pumatamin milhiʼuxijnan. 16Pus iclajunau ni chunch ju atsʼucʼutʼit tachi ju tamapastʼacʼaniyan ju Spiritu Santu chai ju chunch jantu anaviyaʼitʼit ju macxcai ju alin lamiʼalhunutʼan. 17Pus ju macxcai ju alin laquiʼalhunutʼan va tʼalasai ju ixkʼachat ju Spiritu Santu. Chai ju ixkʼachat ju Spiritu Santu va tʼalasai ju macxcai ju alin laquiʼalhunutʼan. Chai ni va talaclasai pus yuchi jantu lai lhinaviyatʼit ju kʼox ju navipʼutʼunatʼit. 18Para ni anaviyaʼitʼit tuchi lacasqʼuin ju Spiritu Santu pus jantuch vana tasqʼuini ni alhilaksitʼit ju lhamapʼaksin ju tsʼoklh ju Moisés. 19Pus lana tasui tamalh ju macxcai ju alin laquiʼalhunutʼan. Yuchach acsni xamatiʼ jantu lhilacaʼan tam ixʼamachakaʼ u ni jantu lhilacaʼan tam ixpapa. Chai lhu alactuʼunti ju ixtʼachun ju tanavi. 20U va talhilacaʼan ju tuʼuʼ santo. U ni alhicujnun. U taʼaxcayanan. U talaclakʼaji. U taʼalhacchaʼanan. U talhilakachapui tuʼuʼ. U va ixkʼachat isʼakstuʼan ju tanavi. U na taʼamaktalhkʼamanan ni va talhacchaʼan. 21U talhacchaʼani ixtaxtokni ju akʼantam. U amakninin. U tatʼakʼapʼai. U aliʼ macxcai ju va ixtʼachunch tachi ju ani. Pus aktam iclajunchokopalau tachi ju xaclajunauch pʼulhnan. Ju yuʼunch ju tanavi ju chunch taxtokni jantu lai catitaʼalh ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. 22Para vachuʼ tasui ni tʼajun ju Spiritu Santu laquiʼalhunutʼan acsni amapainininau. Chai acsni kʼachanau. Chai acsni jantu lacʼan ju quiʼalhunutʼan. Chai acsni chʼixkʼoyau ju macxcai. Chai acsni va tachi kʼox lapanacni talacasuyau. Chai acsni naviyau lamapainin. Chai acsni muctaxtuyau ju quinchivintiʼan. 23Chai acsni palai talacatʼicstʼiyau. Chai acsni lai kʼaichokocanau quiʼakstuʼan. Pus acsni naviyau tachi chun ju ani taxtokni pus matiʼ ju lhamapʼaksin ju lai aquintaʼulanin ju quintalakʼalhinʼan va ixlacaʼatalh ni naviyau ju chunch. 24Pus ju quijnanʼan ju lhilaksiyauch ju Cristo jantuch vana naviyau ju macxcai quiʼatalacpastʼacʼatʼan. Alai laktsʼinau ju makʼaniya quiʼatsucuntiʼan tachi ju va nita ni nita ju Jesús quiʼokxtapalhʼan. Chai ju chavai jantu tasqʼuini ni vana canaviyau ju ixkʼachaniyau ju pʼulhnan. 25Chai ni quintaxtaknitan ju sastʼi quiʼatsucuntiʼan ju Spiritu Santu pus tasqʼuini ni yuchach ju calhinonkʼo chux laquiʼatsucuntiʼan. 26Chai jantu va kʼaya calhitakʼayau tuʼuʼ. Acsni xamatiʼ chunch lai pus ju aliʼin va talhitalhkʼaman ni va si xakʼai tajumputun.

will be added

X\