GALACIA 2

1Ju astan acsni tapasalh lakacautʼatʼi cʼata icʼanchokopa aktam ju lakʼachakʼan Jerusalén. Ju acsni quintʼaʼalh ju Bernabé. Chai vachuʼ ickʼailhiʼalh ju Tito. 2Chai yuchi iclhiʼalh ni isʼakstu ju Dios ju xaquijunita ni acʼalh alactʼachiviniʼ ju quintʼaʼisraelitanin. Chai pʼulhnan icʼajunilh va isʼakstuʼan ju xalackʼajin sia yuʼunch ju talhilacaʼanta ju Jesús tuchi iclajunau ju uxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit. Chunch icnavilh ni jantu xaclacasqʼuin ni catalakʼalhi ju tuchi xacnavi nin catasastuclh ju lhichʼalhcat ju xacnaviputun sia milhiʼuxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit. Chai ju astan chunch icʼajunilh vachuʼ ixtalhavatʼan. 3Pus ju Tito xaquintʼaʼanta chai ju yuchi jantu israelita junita. 4Pus jantu xaclacasqʼuinau ni cachʼucʼunicalh ju ixʼaxtʼakʼa ju Tito mas chunch ixtanajun ju aliʼin lapanacni ju ixtavilanancha anch ju ixtatalacasui tachi ju lhiʼalakʼavinch mas jantu. Pus ju yuʼunch va xaquintaputankʼajlaktsʼimputunan u ni vasalh jantu naviyau ju makʼaniya ixlhamapʼaksin Moisés ju chavai ni lhilacaʼantauch ju Jesús u jantu. Ju yuʼunch va xaquintajumputunan ni tapʼastu acnaviyau tachi ju najun lacalhamapʼaksin. 5Para nin lacatsʼunin jantu xacʼanaviniyau ju ixkʼachatʼan ni jantu xaclacasqʼuinau ni camapaxanicalh ju chivinti ixlacata ju Jesús ju iclajuntauch ju uxijnan. 6Para ju yuʼunch ju ixnoncanch ni xalackʼajin ixtajunita junta ictakʼaixtokvi jantu tuʼuʼ sastʼi lhamapʼaksin quintaxtaknilh. Pus mas noncan ni xalackʼajin tajunita jantu lai actinaulh ni va ixlacataʼan ju yuʼunch tam acpastaclh. Pus ju Dios vaklhtam chun alaktsʼin tachi chun ju lapanacni. 7Pus ju anuch xalackʼajin jantu tuʼuʼ sastʼi lhamapʼaksin quintaxtaknilh ni tamachakxa ni Dios ju xaquijunita ni aclajuniu ju uxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit ju chivinti ixlacata Jesús. Tamachakxalh ni yuchach ju quilhichʼalhcat junita tachi ju Pitaluʼ ni xtaknilh ixlhichʼalhcat ni caʼajunilh ju istʼaʼisraelitanin ju chivinti ixlacata Jesús. 8Pus yuchi ju Dios ju malakachalh ju Pitaluʼ ni caʼalh amasuniniʼ ju istʼaʼisraelitanin ixlacata ju Jesús chai vana yuchi ju quimalakachalh ju quitʼin ni aclamasuniu ju uxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit. 9Pus ju Jacobo chai ju Pitaluʼ chai ju Xivan xalackʼajin ixtajunita sia yuʼunch ju ixtalhilacaʼanta ju Cristo ju anch. Chai ju yuʼunch acsni tamachakxa ni na kʼai lamapainin ju xaquinavinita ju Dios ni xaquixtaknita ju ani lhichʼalhcat pus jantu tuʼuʼ sastʼi lhamapʼaksin ju xaquintajunan. Va yuchi ni quintajunin ju quitʼin chai ju Bernabé ni ixcompañerojni icjuntau. Chai tanajunch ni quijnan ju aclajunauch ju uxijnan ixchivinti Dios. Uxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit. Chai ju yuʼunch ma catalacjunaʼ ju istʼaʼisraelitaninʼan. 10Va yuchi ni quintajuninch ni acʼaʼaktaijuyauch ju quilhpatinin para aktsʼiya chunchach ju xacnaviputunau. 11Para ju astan acsni milhch ju Pitaluʼ ju lakʼachakʼan Antioquía pus ickʼailh laʼixʼucxlacapuʼ ni va ixʼalin ju ixtalakʼalhin. 12Pus ju yuchi va lakputam xaʼalactʼavajin ju jantu israelitanin. Para acsni tachilh ju aliʼin ixlapanacni ju Jacobo ju istʼaʼisraelitanin ixtajunita pus ju Pitaluʼ jantu vana alactʼavailh ju jantu israelitanin ni va ixnajunch ni ca jantu kʼox catalhiula ju anuʼ istʼaʼisraelitanin ni na ixtalhilaksi ixlhamapʼaksin ju Moisés. 13Ju yuchi lana jantu ixmalacasuputun tuchi vasalhch ixlacaʼich. Pus chunch vachuʼ talalh ju aliʼin istʼaʼisraelitanin amachakʼan anch ni talaktsʼilh ta yu ixlaich ju Pitaluʼ. Tus mas yuchi ju Bernabé vachuʼ chunch navilh ni laktsʼilh ju Pitaluʼ chai ju aliʼin ni chunchach ixtalai. 14Para acsni iclaktsʼilh ni jantu sok ixtalai tachi ju najun laʼixchivinti Dios pus chani icjuni ju Pitaluʼ laʼixʼucxlacapuʼan ixtalhavat ju talhilacaʼanta Jesús: “Ju uxintʼi ji Pitaluʼ israelitaʼat chai lai xamacʼaʼun tachi ju aktsʼiya lhilanitauch chai laich navi tachi ju talai ju jantu israelitanin tajunita. Pus ni chunch ju lai pus tajuch ni va tapʼastu ju aʼuni ju yuʼunch ju jantu israelitanin ni catanavilh tachi ju lhilanitauch ju quijnanʼan ju israelitanin juntau.” 15Ju quijnanʼan ji Pitaluʼ israelitanin juntau chai mispayau ixchivinti Dios ju tsʼokcanta. Jantu chun juntau tachi ju yuʼunch ju jantu israelitanin tajunita ju jantu tamispai ixchivinti Dios. 16Para ju quijnanʼan cʼatsayau ni jantu xamatiʼ lai salaka calhimispacalh laʼixmacni Dios ni va canavilh tachi ju najun lacalhamapʼaksin ju tsʼoklh ju Moisés. Va acsnich ju salaka lai calhimispacalh laʼixmacni Dios tam xamatiʼ acsni lhilaksich ju Jesucristo. Pus ju quijnanʼan mas israelitanin juntau lhilaksitauch ju Jesucristo ni laich salaka calhimispacau laʼixmacni Dios va ixlacaʼatalh ni lhilaksitauch ju Cristo. Jantu ixlhiyuchi ni va navitauch tachi ju najun lacalhamapʼaksin. Pus jantu lai xamatiʼ calhimispacalh ni salaka laʼixmacni Dios va ixlacaʼatalh ni canavi cava tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin Dios. 17Pus ju quijnanʼan nonau ni salaka quintalhimispayan ju Dios acsni lhilaksiyau ju Jesucristo. Jantiyuʼ ni va lai canaviu tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin. Para ju chunch jantu nomputun ni laich caʼalactuʼununau va ixlacaʼatalh ni jantu lhilaksiyau ju lhamapʼaksin ju tsʼoklh ju Moisés. Jantu tavanan lai actinaulh ju chunch. 18Pus ni icʼalacjunita ju lapanacni ni jantu tasqʼuini ni catanavi tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin Dios ni laich salaka calhimispacalh laʼixmacni Dios para ni astan aktam acʼajunchokopa ni tasqʼuini ni catanavi pus ju chunch talakʼalhin ni jantu slivasalh. 19Pus ju quitʼin iccʼatsai ni jantu tavanan lai salaka aquilhimispa ju Dios va laʼixnavica ju ixlhamapʼaksin ni jantu lai icnavi. Pus yuchi jantu vana iclhilhilaksi ju lhamapʼaksin ju chavai. Alai ictsucui tachi ju najun ju Dios ju chavai. 20Pus tachi ju va icnilh quilhilhcata ju Dios acsni tavanan xtuccalh ju Cristo ju lacacurus. Chai ixlhiyuchi jantu vana lai actinavi ju quinkʼachat quiʼakstu. Pus ju chavai mas ictʼajun para jantu va laquintachaput quiʼakstu ju icnavi ju kʼox. Alai laʼixtachaput ju Cristo ju tʼajun laquiʼalhunut. Chai ju quiʼatsucunti chunch junita ju chavai va ixlacaʼatalh ni iclhilaksich ju istsʼalh Dios. Yuchach ju quimapainita chai makʼaxtaklh isʼatsucunti ju va quimakʼalhtaxtucach. 21Pus ju quitʼin jantu icmalacasuputun tachi ju va jantu tuʼuʼ aclhiula ju lamapainin ju quinavinita ju Dios. Para chunch acmalacasu ni acnaulh ni tasqʼuini ni acnavilh tachi ju najun lacalhamapʼaksin ni laich salaka aclhimispacalh laʼixmacni Dios. Pus ni chunch aclalh pus jantu lhitapalai ixva ju ixʼaninti ju Cristo. Chunch ju icjunilh ju Pitaluʼ.

will be added

X\