EFESO 6

1Ju uxijnan ju askʼatʼan untʼatʼit alacʼaʼinitʼit ju mimpaiʼan minatiʼan tachi ju lhijun ni lhilacʼapʼinatʼit ju Cristo. Aktsʼiya tasqʼuini ni chunch ju alatʼit. 2Atʼalhonitʼit ju mimpaiʼan chai ju minatichʼan. Ju ani lhamapʼaksin yuchi ju pʼulhnan naulh ju Dios chai ju acsnich vachuʼ kʼalhtasunilh tuʼuʼ va tichi chavaich ju camuctaxtulh. 3Ju Dios naulh ni lhikʼach catsucuyaʼ chai na makʼanch ju catsucuyaʼ ju ani lacamunutpaʼ va tichi chavaich ju quiclacaʼi ju ixpai ixnati. 4Chai ju uxijnan ji xalacpaʼitni jantu amaktʼalhkʼamantʼit ju miʼaskʼatʼan. Alai akʼaʼitʼit lacakʼox chivinti acsni tuʼuʼ tanavi. Chai amalanitʼit tachi ju kʼoxich calhiula ju quiʼucxtinʼan Jesús. 5Chai ju uxijnan ji xalapanacni aqʼuiclacʼaʼitʼit ju miʼucxtinʼan ju ani lacamunutpaʼ. Atʼalhonitʼit chai kʼox anavinitʼit ju ixlhichʼalhcatʼan. Chai ju tuchʼi naviyatʼit ixlhichux miʼalhunutʼan ju anavitʼit tachi ju va jun Cristo ju chʼalhcʼatnaniyatʼit. 6Jantu va acsnich ju kʼoxich achʼalhcʼatnantʼit acsni talaktsʼinan ju miʼucxtinʼan ni nonatʼit ni kʼox catalhiulayan ju chunch. Alai chunch ju alatʼit tachi ju va jun Cristo ju chʼalhcʼatnaniyatʼit. Ixlhichux miʼalhunutʼan anavinitʼit ju ixkʼachat ju Dios. 7Lacalhikʼach anavitʼit ju milhichʼalhcatʼan tachi ju va junch Cristo ju chʼalhcʼatnaniyatʼit. Jantu va tam mintʼalapanac. 8Acʼatsʼatʼit ni camapalhniyaʼ ju quiʼucxtinʼan Jesús va tichi chavaich ju canaviyaʼ ju tuʼuʼ kʼox. Mas xalapanac junita u jantu xalapanac cava. 9Chai ju uxijnan ju lhinonatʼit lacatuʼuʼ lhichʼalhcat vachuʼ kʼox atʼalalhipʼitʼit ju milapanacni. Jantu amakʼantʼalhanatʼit. Acʼatsʼatʼit ni vachuʼ alin ju miʼucxtinʼan ju vilhcha lactʼiyan. Yuchi ju Cristo. Chai ju yuchi vachuʼ ixʼucxtinʼan junita ju milapanacni. Chai ju yuchi jantu va pumacatami amapaininin. 10Va yuchi ju ani ju iclajumputunau ji quiʼalakʼavin. Pʼas alhilacʼapʼitʼit ju Cristo. Na alin ixtachaput ju yuchi chai laich cataʼaktaijuyan. 11Ju taropajni acsni taʼan tʼalasanin xamatiʼ pus stunin tamalakchʼininkʼojui ju tuchi tapusastʼucʼa ju flecha. Pus vachuʼ chunch alatʼit ju uxijnan. Amaklhtʼaʼitʼit chux tachi chun ju quintaxtaknitan ju Dios ju lai capusastʼucʼau ju macxcai. Ju chunch va tachi pʼas alhilacʼapʼinaʼitʼit ju Cristo mas va tuchi catamapastʼacʼaniyan ju lhacaticuru ni va taʼokxchokʼoputunan. 12Chai ni jantiyuʼ ju tʼalasayau ju va quintʼalapanacniʼan pus yuchi alhiʼamaklhtʼayanantʼit ju apʼusastʼucʼaʼitʼit ju macxcai. Yuchi ju quintaxtaknitan ju Dios. Pus ju tʼalasayau yuʼunch ju talhinajun lacaʼatatsʼisni ju ani lacamunutpaʼ. Chai ju aliʼin sia yuʼunch na alin ixtachaputʼan. Chai vachuʼ sia yuʼunch alin ju xalactʼicstʼi ucxtinin. Chai vachuʼ tʼalasayau ju macxcai un ju tʼajun ju ani lacamunutpaʼ. 13Ni laich asastʼucʼaʼitʼit ju quintʼalasanʼan acsni catamapastʼacʼaniputunan ju tuʼuʼ macxcai pus yuchi iclalhijunau ni yuchi alhiʼamaklhtʼayanantʼit ju lai apʼusastʼucʼaʼitʼit ju macxcai. Yuchi ju quintaxtaknitan ju Dios. Chai ju chunch acsni atʼalalhaʼayaʼitʼit ju macxcai pus va tachi pʼas lhilaksiyatʼit ju Cristo. 14Pus pʼas alhilacʼapʼitʼit ju Cristo. Chai ju uxijnan ni mispʼayatʼit ixchivinti Dios pus lakʼasivilatʼit tachi ju tam taropa ju pʼas chʼi ju iscinturón acsni canaʼ lasanaʼ. Chai ni salaka junita ju miʼatsucuntiʼan laʼixmacni Dios pus matiʼ cunaʼ junta lai cataputʼalalhajayan ju lhacaticuru. Ju chunch aʼunaʼitʼit tachi ju tam taropa ju lakchʼi ju tsasnat xcujuʼ ni jantu lai catitanunilh ju flecha. 15Chai va tachi alakʼasitsʼucʼutʼit ni laich acʼatsʼayaʼitʼit ta yu laich alacpʼumavasalaniyaʼitʼit ju aliʼin ni laich ixʼamigojni catajunaʼ ju Dios. Chai ju chunch aʼunaʼitʼit tachi ju tam taropa ju lakasivi ixlacata ju lasat ni chʼantanui ju iszapato. 16Para ju palai maktʼasqʼuiniyatʼit yuchi ni pʼas alhilaksitʼit ju Dios. Chai ju chunch aʼunaʼitʼit tachi ju tam taropa ju chʼapata ju quiclhtayai tsasnat ju lai pusastʼucʼa ju flecha. Chai ju uxijnan ni pʼas lhilaksiyatʼit ju Dios pus vachuʼ lai asastʼucʼaʼitʼit mas va tuchi macxcai ju catamacaminiyan ju lhacaticuru. 17Chai ni cʼatsʼayatʼit ni vasalh tamakʼalhtaxtutan ju Jesús pus lakʼasi atsʼucʼutʼitch chai ju chunch jantu xamatiʼ lai catamacʼapʼaniyan ju tuchʼi lacʼaʼiyatʼit. Chai ju chunch aʼunaʼitʼit tachi ju tam taropa ju aktanui ju tsasnat ixʼaktanut ni jantu lai catitapasanilh ju flecha. Chai alhipʼitʼit ju anuʼ ju lai apʼusastʼucʼaʼitʼit ju macxcai. Yuchi ju quintaxtaknitan ju Spiritu Santu. Yuchi ju ixchivinti Dios. Ju yuchi chunch junita tachi ju lhman isʼespadaʼan ju taropajni. 18Chai va tachi atʼachʼivinintʼit ju Dios. Atʼachʼivinintʼit chai atʼapʼaininitʼit. Chai ju Spiritu Santu cataʼaktaijuyan ni sok atʼachʼivinaʼitʼit. Skala atsʼucʼutʼit acsni tʼachʼivinatʼit ju Dios. Chai jantu alhokʼontʼit mas jantu sai amaklhtʼayananatʼit ju tuchʼi sqʼuiniyatʼit. Vachuʼ asqʼuinitʼit ju Dios ixlacataʼan tachi chun ju talhilacaʼanta ju Jesús. 19Vachuʼ atʼapʼaininitʼit ju Dios ju quilacata. Chach quixtaknilh ju acnonach ni laich acmavasalayaʼ ju ixlacata ju Jesucristo. Acmavasalayaʼ ju chivinti ju jantu lai ixmachakxacan ju pʼulhnan. Vachuʼ asqʼuinitʼit ju Dios ni aquiʼaktaijulh ni jantu actalhanalh acsni icchivinin ixlacata ju yuchi. 20Ju quitʼin mas ixtamalakachan Cristo icjunita para ictʼalhnucanta va ixlacaʼatalh ni xacʼajuni ju lapanacni ixlacata ju Cristo. Asqʼuinitʼit ju Dios ni aquiʼaktaiju ni va tachi acʼajunilh ju lapanacni ixlacata ju yuchi tachi ju lhijunch ni aclalh chai jantu actalhanalh. 21Ju Tíquico quilakʼauʼan junita ju na mapainiyau. Chai ju yuchi navi ixlhichʼalhcat ju quiʼucxtinʼan Jesús vachuʼ chai lai lhilaksican. Pus ju yuchi catajunan tuchi tʼajun tapasanaʼ ju laquiʼatsucunti chai tuchi ictʼajun naviniʼ. 22Pus ni laich acʼatsʼatʼit ta yu icjuntau chai laich catamatankʼoxaxkʼayayan ju Tíquico pus yuchi iclalhimalakachaniyachau. 23Ictapainini ju quimpaiʼan Dios chai ju quiʼucxtinʼan Jesucristo ni cataʼaʼaktaiju ju quiʼalakʼavinʼan laʼixmacni Cristo ni jantu calacʼalh ju ixʼalhunutʼan chai cataʼamapaininilh chai pʼas catalhilaksilh ju Dios. 24Ictapainini ju Dios ni caʼanavinilh lamapainin tachi chun ju tamapaini ju quiʼucxtinʼan Jesucristo laʼixlhichux ixʼalhunutʼan. Vasalh chunch iclacasqʼuin ni caʼanavinilh ju Dios.

will be added

X\