EFESO 5

1Alaktsʼintʼaʼitʼit ju Dios ni isʼaskʼatʼan untʼatʼit chai ju yuchi na tamapainiyan. 2Alamapʼainitʼit tachi ju Cristo ni quintamapaininch chai tamakʼaxtakchokolh isʼakstu ju quilacataʼan. Ju yuchi valhch tachi ju tuʼuʼ atapacxat ju ixtamaknini ju Dios ju makʼanch chai tachi ju tuʼuʼ lhakʼailaktsʼin ju na cʼus acamin ju na kʼachani ju Dios. 3Ju chavai ni isʼaskʼatʼan Dios untʼatʼit pus chunchach ju atsʼucʼutʼit. Pus nin lacatsʼunin jantu catasu lamiʼatsucuntiʼan ju ixpuxcajuca ju minavinʼan. Nin tuʼuʼ atumpa alactuʼunti ju ixtʼachunch cava. Nin yuchi ni alhacchʼiʼitʼit tuʼuʼ. Nin yuchi ni lai alhilhichʼivincʼantʼit ju chunch atsucunti. 4Vachuʼ jantu lhijun ni anaʼuntʼit ju macxcai chivinti. Nin yuchi ni lai achʼivinintʼit tachi tam xamatiʼ ju jantu acʼatsananta. Nin yuchi ni lai akʼalhkʼamanachʼivin ju tuʼuʼ macxcai. Ju chunch jantu kʼox. Alai aʼunitʼit lakʼailaktsʼiuch ju Dios. 5Pus ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ni laʼixpuʼucxtinʼan Cristo chai Dios jantu tuʼuʼ caʼaxtaknicanaʼ ju lapanacni ju tatʼatsucui ju jantu ixʼamachakaʼan u ju chakolun ju tatʼatsucui ju jantu ixpapaʼan. Nin yuʼunch ju tanavi ju tuʼuʼ atumpa alactuʼunti ju ixtʼachunch cava. Nin yuʼunch ju talhacchaʼan tuʼuʼ. Ju chunch talai pus tachi ju va isdiosʼan tanavita ju chun alactuʼunti. 6Alaccʼatsʼanantʼit. Jantu xamatiʼ cataʼokxchokʼon lacatuʼuʼ chivinti ju jantu slivasalh. Pus ju Dios amamakʼalhkʼajni ju va jantu lai talacaʼi chai ju tanavi ju alactuʼunti tachi ju iclajuntau. 7Pus jantu amaʼamigoxlatʼit ju chunch talai. 8Ju makʼanch acsni tucaʼ ixlhilacʼapʼintʼatʼit ju Cristo pus chunch vachuʼ ixʼuntʼatʼit tachi ju yuʼunch ni vachuʼ tachi ju va istsʼistacaʼ ju lamintacʼatsanʼan. Para ju chavai ni lhilacʼapʼintʼatʼit ju Cristo pus ju yuchi tamalacpucujunitan ju mintacʼatsanʼan. Pus chunch ju atsʼucʼutʼit tachi ju lhijun ni tamalacpucujunitan ju mintacʼatsanʼan. 9Chai ni tamalacpucujutan ju Cristo pus tasqʼuini ni caʼalilhch lamiʼatsucuntiʼan tachi chun ju kʼox chai ju soknicʼa chai ju stavasalanti. 10Apʼuxcʼaʼutʼit ta yu laich atsʼucʼutʼit tachi ju kʼachanich ju quiʼucxtinʼan Jesús. 11Jantu atʼanavitʼit tuʼuʼ alactuʼunti ju jantucaʼ alacmalacpucujunicanta ju ixtacʼatsanʼan. Ju alactuʼunti jantu tavanan xtʼakʼa tuʼuʼ ju kʼox. Alai aʼunitʼit ni jantu kʼox tachi ju talai. 12Na lhimaxan ni va aclajuniu tuchi sek tanavi ju yuʼunch. 13Pus lacaʼatuncunuʼ tasukʼojui ta yu junita ju tuʼuʼ. Pus ju ixchivinti Dios chunch junita tachi ju atuncunuʼ ni quintamapulhcuniyan ju laquintacʼatsanʼan. 14Pus yuchi lhinoncan chani: Alacpʼucʼujtʼitch ju uxijnan ju tachi ju va lhtʼatʼayatʼit lamiʼatsucuntiʼan. Jantu vana chun alatʼit tachi ju talai ju jantucaʼ tamispai ju Jesús. Chai ni chunch ju alatʼit pus ju Cristo catamalacpucujuniyan ju mintacʼatsanʼan. Chunch ju lhinoncan. 15Pus ixlhichux miʼalhunutʼan anavitʼit cuenta ta yu atsʼucʼuyaʼitʼit. Jantu atsʼucʼutʼit tachi ju va tam tonto. Alai atsʼucʼutʼit tachi tam xamatiʼ ju na acʼatsananta. 16Chux avilhchan anavitʼit cuenta ta yu laich apʼunaviyaʼitʼit ju kʼox. Chun ju alatʼit ni na alin ju alactuʼunti ju chavai. 17Pus ixlhiyuchach jantu va lhitonto alatʼit para amachʼakxatʼit tuchi ju lacasqʼuin ju miʼucxtinʼan Jesús ni anavitʼit. 18Jantu alactʼakʼapʼatʼit. Ju chunch laich caʼalilh lhu ju mintalakʼalhinʼan. Alai chach lhinonkʼo ju Spiritu Santu lamiʼatsucuntiʼan. 19Chai ni yuchi ju lhinonkʼojui lamiʼatsucuntiʼan pus alaʼunitʼit ju milhiʼuxijnanʼan ju salmos. Chai alakʼayatʼit ju Dios lacamilhpat. Chai amilhpʼanitʼit ju quiʼucxtinʼan Jesús ixlhichux miʼalhunutʼan. 20Chai aktsʼiya aʼunitʼit lakʼailaktsʼiuch ju quimpaiʼan Dios mas va tuchi catamacaminiyan. Aʼunitʼit lakʼailaktsʼiuch laʼixtapakaʼut ju quiʼucxtinʼan Jesucristo. 21Ni tʼalhoniyatʼit ju Dios pus alaqʼuiclacʼaʼitʼit ju pumatamin. 22Ju uxijnan ju icʼantʼatʼit ni qʼuiclacʼaʼiyatʼit ju quiʼucxtinʼan Jesús pus vana va chun aqʼuiclacʼaʼitʼit ju mimpapaʼan. 23Tachi ju tuʼuʼ quiʼaktsulhʼan ni lhinonkʼojui laquilacatunaʼan pus vana va chun ju tam jokʼat. Yuchi ju lhinajun laʼisʼatsucunti ju ixʼamachakaʼ. Chai vachuʼ chunch ju Cristo. Ju yuchi lhinajun laquiʼatsucuntiʼan tachi chun ju lhilacaʼantauch ju yuchi ni tachi ixlacatuna juntau. Chai yuchi ju quintamakʼalhtaxtutan ni jantu catiʼau junta jonkʼalhita makʼalhkʼajnat. 24Pus ju quijnanʼan ju lhilacaʼantau ju Cristo ni quiclacaʼiyau ju yuchi pus chunchach vachuʼ catalalh ju aʼicantach. Cataquiclacaʼilh ju ixpapaʼan tachi chun ju canonaʼ. 25Chai ju uxijnan ju xapapanin untʼatʼit amapʼainitʼit ju miʼamachakaʼan tachi ju Cristo ni quintamapainiyan tachi chun ju lhilacaʼantauch ju yuchi. Chai tamakʼaxtakchokolh isʼakstu ju quilacataʼan. 26Chai yuchi lhitamakʼaxtaklh ni laich ixʼanuʼ cajumvi ju quijnanʼan ju lhilacaʼantauch ju yuchi. Chai ju yuchi quintachakʼanitan ju quiʼalhunutʼan acsni lacaʼinitau ju ixchivinti. Chai acsni akpaxau pus va pumalacasuputunau ni chunch ju quintaʼulhtutan ju Cristo. 27Ju chunch ju quijnanʼan ju lhilacaʼantauch ju yuchi pus slivasalh kʼox aquintalhiulayan. Chai aquintalaktsʼinan ni jantu tuʼuʼ ju va lhquiliqui cava ju laquiʼatsucuntiʼan. Chai jantu jintaʼ ju va catakʼalhi u tuʼuʼ atumpa ju ixtʼachunch cava. Alai salaka aquintalaktsʼinan chai matich ju quintalakʼalhinʼan laʼixmacni ju yuchi. 28Pus ju xapapanin catamapaini ju ixʼamachakaʼan tachi ju va jun ixlacatunaʼan isʼakstuʼan. Pus ju mapaini ixʼamachakaʼ isʼakstu ju mapainichokocan. 29Jantu xamatiʼ ju va jantu kʼox calhiulachokolh ixlacatuna. Alai kʼoxich mavai chai kʼoxich lhistʼacʼa. Pus ju Cristo vana va chun ju quintanaviyan ju quijnanʼan ju lhilacaʼantauch ju yuchi. 30Chunch quintaʼulhtuyan ni tachi ixpuchʼalhcatna ixlacatuna juntau. 31Pus tsʼokcanta laʼixchivinti Dios junta najun ni calhimaconaʼ ju ixpai chai ixnati tam tsʼalh chai catʼatalakxtʼokʼach ju ixʼamachakach chai ju ixtʼiyunʼan va lakatam acanit catajunaʼ. 32Iclajunau chunch ni tsʼa ma palai lai amachʼakxayaʼitʼit ta yu junita ju quiʼatsucuntiʼan laʼixmacni Cristo tachi chun ju quijnanʼan ju lhilacaʼantauch ju yuchi. Ju ani chivinti aktsʼiya na xcai machakxacan. 33Para vachuʼ chani iclajumputunau. Ju pumatamin ju uxijnan amapʼainitʼit ju miʼamachakaʼan tachi ju va jun miʼakstuʼan ju mapʼainichʼokʼocʼanatʼit. Chai ju chakolun cataquiclacaʼi ju ixpapaʼan.

will be added

X\