EFESO 4

1Ju quitʼin tachʼin icjunita ni iclhilacaʼanta ju quiʼucxtinʼan Jesús. Pus iclatapaininiyau ni chunch ju atsʼucʼutʼit tachi ju lhijunch ni catatsuculh ju asacxtuta ju Dios. Pus vachuʼ tasacxtutan ju Dios ju uxijnan. 2Jantu alhitʼakʼayatʼit tuʼuʼ. Alamalacʼasunitʼit ju milhikʼox lapanacʼan. Alachʼixnitʼit ju macxcai va ixlacaʼatalh ni lamapʼainiyatʼit. 3Slivasalh ixlhichux miʼalhunutʼan anavitʼit talacmaskʼatʼin ta yu laich va chʼanxtamch apʼulalhipʼitʼit chai jantu alaclasatʼit. Ju chunch vasalh va lakatamch aʼunaʼitʼit laʼixtachaput ju Spiritu Santu. 4Ju quijnanʼan ju lhilacaʼantauch ju Cristo tachi ju va lakatam lacatuna juntau. Chai va lakatam ju Spiritu Santu. Chai ni quintasacxtutan ju Dios pus va lakatam taxtokni ju pacxanau ni aquintaxtakniyan. Chai cʼatsayau ni vasalh caʼamaklhtayananau ju anuʼ ju quintakʼalhtasunitan ju Dios. 5Va pumatam ju quiʼucxtinʼan. Va pumatam ju lhilacaʼantauch. Chai va lakatam amakpaxanti ju alin. 6Va pumatam ju Dios. Yuchi ju quimpaiʼan quilhichuxʼan. Yuchi ju lhinonkʼojui tachi chun ju taxtokni. Chai yuchi ju chʼalhcatnan quilacataʼan ju lhilacaʼantauch ju yuchi. Chai yuchi ju tʼajun laquiʼalhunutʼan. 7Ju pumatamin quijnanʼan quintaxtaknitan tuchi lhichʼalhcat ju kʼoxich lhiulai ju yuchi. 8Pus yuchi lhichivincanta ju Cristo laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta junta chani najun: Acsni anchokolh ju lactʼiyan alhiʼalh ju tachi va tachʼinin ixtajunita. Chai axtaknilh lhakʼailaktsʼin ju lapanacni ju ani lacamunutpaʼ. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta. 9Pus junta najun ni anchokolh ju lactʼiyan ca aktsʼiya nomputun ni pʼulhnan quilachilh ju ani lacatʼun. Chai quinavichilh ju lhichʼalhcat ju ilhcanicanta. 10Chai ju anuʼ ju quilachilh ju ani lacatʼun vana yuchi ju anchokolh ju lactʼiyan. Chai ju chavai yuchi ju vi mas vanta anchach cava. 11Chai isʼakstu ju Cristo ju quintaxtaknitan ju ixlhichʼalhcat ju pumatamin pumatamin. Ju aliʼin axtaknican ju lhichʼalhcat ni ixtamalakachan catajunaʼ. Ju aliʼin axtaknican ni catanonaʼ ixchivinti Dios. Ju aliʼin axtaknican ni catamavasalayaʼ ixchivinti Dios ju tsʼokcanta. Chai ju aliʼin axtaknican ni catalhinaulh lacatalhavat ju talhilacaʼanta ju Cristo. Chai ju aliʼin axtaknican ni cataʼamalaninilh ixchivinti Dios. 12Chai quintaxtaknin ju ani ju pumatamin ni lai palai canaviyau ju ixlhichʼalhcat ju Dios. Ju chunch ju aliʼin ju talhilacaʼanta ju Cristo palai pʼas catalhilacaʼanaʼ. 13Chai ni laich va lakatam cajumvi tachi chun ju quijnanʼan ju lhilacaʼanauch ju Jesús chai ni vasalh laich catsucuyau tachi ju kʼachani ju istsʼalh Dios yuchi xaquintalhixtakniyan ju ani. Chai ni chunch catsucuyau pus cachaʼanaʼ ju quiʼatalacpastʼacʼatʼan tachi ixʼatalacpastʼacʼat tam lapanac ju vasalh tsucui tachi ju kʼachani ju Cristo. Chai astan cachinaʼ ju avilhchan ni chunch cajunau tachi ju junita ju Cristo. 14Pus jantu chun calau tachi ju tam askʼatʼa. Pantsʼiquis kʼachaniyau ju ani atalaninti. Chai apantsʼiquis atumpa ju kʼachanipalau. Chai lacaʼiniyau ju ixʼaʼokxchokʼonti ju lapanacni ju na lai tapuʼokxchokʼonun ju jantu stavasalanti. 15Alai va tachi canonau ju stavasalanti ni lamapainiyau. Ju chunch palai chunch cajunau tachi ju Cristo ju saʼaktsulh junita tachi chun ju talhilacaʼanta ju yuchi. 16Tachi ju quilacatunaʼan mas na tijlhu alin ju ixtaxtokni para ni alin ju quiʼasivicʼan pus va lakatam junita. Chai ju lakatamin taxtokni aktaijui ixtʼataxtokni tachi ju xtakni ju ixtachaput ju quiʼaktsulhʼan. Pus vana va chun ju quijnanʼan ju ixlacatuna Cristo juntau. Acsni calhilaksiyau ju Cristo ju saʼaktsulh junita pus va lakatam cajunau chai calaʼaktaijuyau lacatachaput ju quintaxtakniyan pumatamin ju Cristo. Chai calamapainiyau chai palai pʼas calhilacaʼanau ju yuchi. 17Pus ju ani iclajunau laʼixtapakaʼut ju quiʼucxtinʼan Jesús. Jantu vana atsʼucʼutʼit tachi ju aliʼin ju vachuʼ jantu israelitanin tajunita ju jantucaʼ talhilacaʼanta ju Cristo. Jantu lhitapalai tachi ju taʼalacpastacnan ju yuʼunch. 18Ju yuʼunch jantu lai tamachakxai ixtaxtokni Dios. Jantu tapacxanta ju atsucunti jonkʼalhita ju xtʼakʼa ju Dios ni lana jantu lai tamachakxai va ixlacaʼatalh ni na va pʼas ju ixʼalhunutʼan. 19Ju yuʼunch ni jantu lana lai tamaxanan pus yuchi va lakachapu talhilhitapʼuxtach isʼatsucuntiʼan. Lana lacalhikʼach tanavi ju va tuchi alactuʼunti ju kʼachani ju ixlacatunaʼan. 20Para jantu chun xatamasuniyan ju Cristo ju uxijnan. 21Pus ju uxijnan aktsʼiya kʼasmatʼatʼit ixlacata ju Jesús. Chai malanicʼantʼatʼit ixlacata yuchi. Chai ju tuchi naulh ju yuchi stavasalanti. 22Pus amacʼonkʼotʼit ju macxcai tachi ju ixtʼailhipʼintʼatʼit ju makʼanch. Tachi ju ixlayatʼit acsni tucaʼ ixlhilacʼapʼintʼatʼit ju Jesucristo. Pus ixʼalilh ju mimakʼalhkʼajnatʼan jonkʼalhita ni ixtʼailhipʼitʼit ju chunch. Pus ju alactuʼunti ju ixnavipʼutʼunatʼit ju acsni va ixtaʼokxchokʼoyan. 23Pus chach lasastʼikʼocalh ju miʼatalacpastʼacʼatʼan. 24Chai amalacʼasutʼit ni vasalh sastʼi ju miʼatsucuntiʼan. Slivasalh soknicʼa chai salaka atsʼucʼutʼit tachi ju kʼachani ju Dios. 25Chai ni chunch cajunaʼ ju miʼatsucuntiʼan pus tasqʼuini ni amacʼaʼuntʼit ju taʼaklhtamat. Alai va yuchi ju stavasalanti ju alaʼunitʼitch ju pumatamin mintʼalapanacni ni tachi ju va lakatam lacatuna juntau. 26Acsni tʼalhkʼamnatʼit pus alhistʼacchʼokʼocʼantʼit miʼakstuʼan ni jantu alactʼuʼununtʼit. Chai vatsʼalhti acʼaptʼit ni alin ju mintalhkʼamtiʼan. 27Jantu alacʼasqʼuinitʼit ju lhacaticuru ni catamanavinin alactuʼunti. 28Ju akʼalhonaʼ jantuch vana caʼakʼalhaunalh. Alai va kʼox lhichʼalhcat ju canavilh laʼixmacaʼ. Ju chunch laich capacxanaʼ ju tuchi caxtakniyaʼ ju tʼajun makʼalhkʼajnaʼ laʼixmaktasqʼuinit. 29Jantu tuʼuʼ macxcai chivinti anaʼuntʼit. Alai va yuchi ju kʼox chivinti ju anaʼuntʼit tachi ju laich apʼuʼaktʼaiʼuyaʼitʼit ju aliʼin ni laich palai catatsuculh tachi ju kʼachani ju Dios. Ju chunch ju Dios caʼaxtakniyaʼ ju kʼox isʼatsucuntiʼan ju catakʼasmatniyanch. 30Jantu amamakʼaninitʼit ju iSpiritu Santu Dios. Ju uxijnan xtʼaknicʼantʼatʼit ju yuchi ni alhacʼatsʼanantʼit ni vasalh amalakxtʼucʼanaʼitʼit acsni cachinaʼ ju anuʼ avilhchan. 31Jantu kʼai aʼuntʼit. Jantu atʼalhkʼamantʼit. Jantu alakʼaʼitʼit nin pʼas alaxakʼalatʼit lacatalhkʼamti. Jantu alaclaʼunitʼit macxcai chivinti. Amacʼaʼuntʼit tachi chun ju macxcai. 32Alai alaʼaktʼaiʼutʼitch. Pakʼeunicʼa aʼuntʼit. Alamacʼacxanitʼit ju pumatamin milhiʼuxijnan tachi ju Dios ni tamacʼacxanitan ni lhilacʼapʼintʼatʼit ju Cristo.

will be added

X\