EFESO 3

1Ju quitʼin icPablo. Ixlapanac ju Jesucristo. Chai tachʼin icjunita ju chavai va ixlacaʼatalh ni iclajuniu ni laich lhilacʼapʼinatʼit ju Cristo ju uxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit. 2Ca aktsʼiya kʼasmatʼatʼit ni quinavinita lamapainin ju Dios chai quixtaknilh ju lhichʼalhcat ni laich aclajunau ni laich atʼakʼalhtʼaxtʼuyaʼitʼit ni alhilacʼapʼinaʼitʼit ju Jesús. 3Chai cʼatsʼayatʼit ni quintalacasunilh ju Cristo chai quimamachakxanilh ju anuʼ chivinti ixlacata ju yuchi ju jantu lai ixmachakxacanta ju makʼanchich. Pus iclaʼatsʼoknunitau lacatsʼunin ixlacata ju yuchi. 4Chai acsni alaktsʼinaʼitʼit ju tuchi iclaʼatsʼoknunitau pus amachʼakxayaʼitʼit tuchi iccʼatsai ixlacata ju Cristo ju jantu iscʼatsacanta ju makʼanchich. 5Pus jantu ixʼamamachakxanicanta ju lapanacni ju ixtatʼajun makʼanchich. Para ju chavai yuchi ju Spiritu Santu ju amavasalani ju ixtamalakachan ju Cristo chai ju lapanacni ju tanajun ixchivinti. 6Pus ju anuʼ ju jantu lai ixmachakxacan ju makʼanchich yuchach ju ani. Ju uxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit chai ju quijnan ju israelitanin icjuntau va kʼaixtam caʼamaklhtayananau chux ju makʼalit ju xtʼakʼa ju Dios. Chai tachi chun ju quijnanʼan si ixlacatuna Cristo juntau. Chai tachi chun ju chivinti ju quintatʼatakʼoxitan ju Dios ju quijnan ju israelitanin icjuntau vachuʼ milacataʼan ju uxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit acsni kʼasmatʼatʼit ju ixchivinti Dios chai lhilacʼapʼinatʼit ju Cristo. 7Dios ju quisacxtulh ni ixlapanac acva ni laich acʼajunilh ju lapanacni ju ani chivinti. Chai quinavinilh lamapainin chai quixtaknilh ixtachaput ni laich acnavi. 8Pus ju Dios quinavinilh lamapainin ni laich iclajunau ju uxijnan ju jantu israelitanin untʼatʼit ju ixchivinti junta najun ni slivasalh na kʼai ju makʼalit ju alin laʼixmacni ju Cristo. Chai quinavinilh ju ani lamapainin mas jantu tuʼuʼ quintapalhni iclaktsʼinchokocan quiʼakstu ni na xacnavi ju alactuʼunti ju pʼulhnan. Palai jantu tuʼuʼ quintapalhni ju quitʼin. Palai xalackʼajin tajunita tachi chun ju aliʼin ju talhilacaʼanta ju Cristo. 9Para quinavinilh ju Dios lamapainin ni laich acʼamavasalanilh va tichi cavalhch tuchi ju nomputun ju chivinti ixlacata ju Cristo ju jantu ixmachakxacanta ju makʼanchich. Pus ju makʼanchich ju Dios jantu xamatiʼ ixmavasalanita ju anuʼ chivinti. Yuchi ju Dios ju navikʼota tachi chun ju taxtokni. 10Jantu ixmavasalata ju makʼanchich ni laich catacʼatsayach ju chavai ju anquilhnin chai ju alin ixtachaputʼan ju lactʼiyan ni na tijlhu ju pastʼacʼa ju Dios ni canavi. Catapucʼatsayaʼ ni catalaktsʼinaʼ tachi chun ju anavinita ju lapanacni ju talhilacaʼanta ju Cristo. 11Pus ju Dios aktsʼiya ispastacta ni chunch cajunaʼ chai ixnajunta ni laʼixmacni quiʼucxtinʼan Cristo Jesús ju caʼuctaxtuyaʼ. 12Pus va ixlacaʼatalh ni lhilacaʼantauch ju Cristo jantu talhananau acsni tʼachivinau ju Dios chai lai junau va tuchi ixtalakxtuch ju jumputunau. 13Chai ni vasalh chunch juntau laʼixmacni Cristo pus iclatapaininiyau ni jantu tam anaʼuntʼit va ixlacaʼatalh ni na icmakʼalhkʼajnan va ixlacata ni iclajunau ixchivinti Dios. Alai acʼatsʼatʼit ni lakʼayacʼantʼatʼit ni na tuʼuʼ talhiulayan ju Dios ni xalacasqʼuin ni acmamakʼalhkʼajnicalh ju milacataʼan. 14Acsni icpastʼacʼa tuchi navita ju Dios pus ictaʼaktsokotani ju yuchi ju ixpai ju quiʼucxtinʼan Jesucristo junita. 15Pus ju Dios quimpaiʼan junita tachi chun ju vilau ju ani lacamunutpaʼ chai tachi chun ju tavilanancha lactʼiyan. 16Pus ju Dios slivasalh ni yuchi ju xakʼai. Chai yuchi iclhitapainini ni tachapun catanaviniyan ju miʼalhunutʼan. Chai yuchi ju Spiritu Santu ju cataʼaktaijuyan ni chunch aʼunaʼitʼit. 17Iclhitapainini ni catsucuyach ju Cristo lamiʼalhunutʼan ni lhilacʼapʼintʼatʼit ju yuchi. Chai icsqʼuini ni caʼalilh ju miʼamapainintiʼan ju jantu tuʼuʼ lai catamacʼapʼanin. 18Ju chunch ju uxijnan chai tachi chun ju aliʼin ju talhilacaʼanta ju Cristo laich amachʼakxayaʼitʼit ta anchach ju ti chaʼankʼota ju ixʼamapaininti Dios. 19Iclacasqʼuin ni amachʼakxatʼit ni slivasalh na tamapainiyan ju Cristo mas jantu lai tavanan amachʼakxayaʼitʼit tas va ti chaʼankʼotach ju ixʼamapaininti. Ju chunch ju Dios cataxtaknikʼoyan tachi chun ju kʼox ju axtaknican ju talhilacaʼanta ju Jesús. 20Ju Dios na tachapun. Chai pucʼatsayau ni na alin ju ixtachaput acsni pastʼacʼau tachi chun ju quintaʼulhtutan laʼixmacni Cristo. Chai yuchi lhicʼatsayau ni Dios palai lai kʼox quintanaviyan. Jantu va chun ju quintaxtakniyan tachi ju sqʼuiniyau u tachi ju pastʼacʼau. 21Chach talakʼaya ju Dios tachi chun ju talhilacaʼanta ju Jesús. Chach lakʼayacalh tus va tavananch cava. Vasalh iclacasqʼuin ni chunch ju canavicalh.

will be added

X\