COLOSAS 4

1Chai ju uxijnan ji lapanacni ju alin ju tanaviniyan ju milhichʼalhcatʼan anavinitʼitch ju soknicʼa chai tachi ju lhijunch. Apʼastʼactʼit ni vachuʼ alin ju miʼucxtinʼan ju lactʼiyan. 2Va tachi atʼachʼivinitʼit ju Dios chai anavitʼit cuenta tuchʼi unatʼit chai aʼunitʼit lakʼailaktsʼiuch. 3Atʼapʼaininitʼit ju Dios vachuʼ ju quilacata quijnan ni laich acʼajunau ju lapanacni ixlacata ju Cristo. Laich acmavasalayau ixchivinti Dios ju jantu ixʼamavasalanicanta ju lapanacni ju makʼanchich. Pus va ixlacata ni icnajun ju anuʼ chivinti yuchi tachʼin iclhijunita. 4Asqʼuintʼit ni laich acʼamavasalaniyaʼ ni laich catamachakxayaʼ. Chunch acchivinaʼ tachi ju lhijun ni acnaulh. 5Lacakʼox acʼatsanti atʼalalhiʼitʼit ju yuʼunch ju jantucaʼ tamispai ju Jesucristo. Jantu va alhakʼamanantʼit ju mimpantsʼiquisʼan. 6Va tachi kʼox alalhixakʼalatʼit. Na can achʼivinintʼit. Ju chunch lai acʼatsʼayaʼitʼit ta yu laich apʼuʼakʼalhtʼayananaʼitʼit ju pumatamin ju catasacmiyan tuʼuʼ ixlacata ju Cristo. 7Yuchi ju Tíquico ju catamacʼatsanikʼoyan ta yu icjunita. Ju yuchi quilakʼauʼan junita ju na mapainicanta chai ju yuchi na quiʼaktaijui chai lai lhilaksican. Chai ju yuchi quintʼanavi ixlhichʼalhcat ju Jesús. 8Pus icmalakachanitachan ju Tíquico ni lai acʼatsʼatʼit ta yu icjuntau chai ni lai catamatankʼoxaxkʼayayan ju yuchi. 9Chai ju Onésimo catʼaʼananta ju yuchi. Ju yuchi quilakʼauʼan junita chai ju yuchi muctaxtui laʼixtaxtokni Dios chai na icmapainiyau. Chai ju yuchi mintʼaʼamachakʼanʼan junita. Pus ju yuʼunch catamacʼatsanikʼoyan tachi chun ju tʼajun tapasanaʼ ju ani. 10Ju Aristarco ju ictʼatʼalhnucanta tamacʼamiyan. Vachuʼ ju Marcos ixlhilakʼau ju Bernabé tamacʼamiyan. Pus iclalhimapʼaksitauch ixlacata ju yuchi. Acsni tavanan catalakchaʼanan pus lhikʼach amaklhtʼayanantʼit. 11Vachuʼ tamacʼamiyan ju Jesús ju vachuʼ Justo juncan. Ju yuʼunch quintʼaʼisraelitanin quincʼan tajunita chai talhilacaʼanta ju Cristo. Pus va yuʼunchach ju quintatʼachʼalhcatnan ixʼajunica ju lapanacni ixchivinti Dios. Matich apumatam ju sia yuʼunch ju quintatʼachʼalhcatnan. Pus ju anuʼ ixpumatʼutuʼan slivasalh na quintamatankʼoxaxkʼayai. 12Vachuʼ tamacʼamiyan ju Epafras ju vachuʼ mintʼaʼamachakʼanʼan junita. Chai ju yuchi ixlapanac Cristo junita vachuʼ. Pus ju yuchi va tachi tapaininich ju Dios ju milacataʼan ni atsʼucʼuyaʼitʼit tachi ju kʼachani ju Cristo chai ni anaviyaʼitʼit tachi chun ju lacasqʼuin ju Dios. 13Chai quitʼin quiʼakstu iclaktsʼinta ju yuchi ni slivasalh na tapainini ju Dios ju milacataʼan ju uxijnan chai ixlacataʼan ju tavilanancha ju lakʼachakʼanixni Laodicea chai Hierápolis. 14Vachuʼ tamacʼamiyan ju Lucas ju acʼuchʼunuʼ ju na mapainicanta. Chai vachuʼ tamacʼamiyan ju Demas. 15Amacʼamitʼit ju quiʼalakʼavinʼan ju tavilanancha ju lakʼachakʼan Laodicea. Vachuʼ amacʼamitʼit ju quilakʼauʼan atsiʼ Ninfas chai tachi chun ju talhilacaʼanta ju Cristo ju tatakʼaixtʼokʼach laʼixchakaʼ. 16Pus ju ani atsʼoknut alhiqui acsni akʼasmatkʼoyaʼitʼit ju uxijnan amalakʼachʼayaʼitʼit ju lakʼachakʼan Laodicea. Chach takʼasmatʼanta vachuʼ ju yuʼunch ju talhilacaʼanta ju Cristo ju tavilanancha ju anch. Chai ju alhiqui ju icʼatsʼoknunita ju amachakʼan Laodicea catamalakachanitachin ju uxijnan. Pus akʼasmatʼaʼitʼit vachuʼ ju yuchi tuchi najunch. 17Chai aʼunaʼitʼit ju Arquipo ni camuctaxtu ju lhichʼalhcat ju xaxtakni ju ixʼucxtin Jesús. 18Ju quitʼin icPablo chai tus ani apumatam xaquiʼatsʼoknuni ju ani alhiqui. Para ju chavai quitʼin quiʼakstu aclaʼatsʼoknuniyau chai aclamacʼamiyau. Apʼastʼactʼit ni tachʼin icjunita. Ictapainini ju Dios ni cataxtakniyan ju kʼox miʼatsucuntiʼan. Vasalh chunch iclacasqʼuin.

will be added

X\