COLOSAS 3

1Ju chavai ju Cristo vanin tʼavilhcha ju Dios ju lactʼiyan. Chai ju Dios talhilhcatan ju uxijnan ni tachi ju va tʼalokʼonchʼokʼotʼatʼit ju Cristo. Pus yuchi lhitasqʼuini ni ixtaxtokni Dios ju anavitʼit cuenta ju uxijnan. 2Yuchi ju palai anavitʼit cuenta ju xataxtokni lactʼiyan. Jantiyuʼ ju va xataxtokni ju ani lacamunutpaʼ. 3Pus ju Dios talhilhcatan tachi ju va tʼanitʼatʼit ju Cristo. Chai ju chavai alin ju sastʼi miʼatsucuntiʼan ni lhilacʼapʼintʼatʼit ju Cristo chai isʼaskʼatʼan Dios untʼatʼit. 4Pus yuchi ju Cristo ju quintaxtaknitan ju sastʼi quiʼatsucuntiʼan. Chai acsni tavanan caminchokoyaʼ ju yuchi pus ju uxijnan vachuʼ atʼatʼalacʼasuyaʼitʼit ju yuchi. Chai vachuʼ xalackʼajin aʼunaʼitʼit. 5Chai ni chunch junita ju quiʼatsucuntiʼan ju chavai pus yuchi alhitsʼucʼutʼit tachi ju vasalh nitʼatʼit ixlacata ju xataxtokni ju ani lacamunutpaʼ. Jantu atʼatsʼucʼutʼit ju jantu miʼamachakaʼan u ju jantu mimpapaʼan. Nin lai anavitʼit ju aliʼ alactuʼunti ju ixtʼachunch cava. Jantu akʼachʼanitʼit tachi chun ju atsiʼin. Nin yuchi ni caʼalilh ju macxcai miʼatalacpastʼacʼatʼan. Chai jantu alhacchʼipʼitʼit tuʼuʼ. Ni va chunch alatʼit pus tachi ju va midiosʼan navitʼatʼit ju miʼalintaʼan. 6Pus va ixlacata ni chunch ju taʼalactuʼunun ju lapanacni ju jantu taquiclacaʼiputun ju Dios yuchi alhiʼulanicanta ixtalakʼalhinʼan chai caʼamamakʼalhkʼajnicanaʼ. 7Chai ju uxijnan vachuʼ chunch ju ixlayatʼit ju pʼulhnan. 8Para ju chavai amacʼaʼuntʼit tachi chun ju ani taxtokni. Jantuch vana atʼalhkʼamantʼit. Jantu alhilakʼachʼapʼutʼit tuʼuʼ. Jantu alaxcʼaʼitʼit. Jantu anaʼuntʼit macxcai chivinti ixlacata akʼantam. Jantu anaʼuntʼit tuʼuʼ macxcai chivinti. 9Jantu vana alaʼunitʼit taʼaklhtamat ni cʼaptʼatʼit ju miʼatsucuntiʼan tachi ju ixlayatʼit acsni tucaʼ ismispʼayatʼit ju Jesucristo. 10Para ju chavai sastʼi ju miʼatsucuntiʼan. Chai palai palai mispʼayatʼit ju Dios tus acsni cachinaʼ avilhchan acsni apʼastʼacʼaʼitʼit tachi ju apastacnan ju Dios ju tanavitan. 11Pus sia quijnanʼan ju sastʼi junita ju quiʼatsucuntiʼan jantu lhitapalai ni israelitanin juntau u ni jantu israelitanin. Jantu lhitapalai ni chʼucʼucantau u ni jantu cachʼucʼucau. Jantu tuʼuʼ nomputun mas atalanininta cava u ni jantu tuʼuʼ mispai. Jantu tuʼuʼ nomputun mas va xalapanac junita. Nin yuchi ju isʼakstu chʼalhcatnan. Va yuchi ju Cristo ju tapalai chai yuchi ju tʼajun laquiʼalhunutʼan quinchuxʼan ju lhilacaʼantauch ju yuchi. 12Pus Dios ju tasacxtutan ni isʼaskʼatʼan aʼunaʼitʼit chai ju yuchi na tamapainiyan. Pus yuchi lhitasqʼuini ni kʼeu acʼatsʼantʼit. Chai amalacʼasutʼit ju milhikʼox lapanacʼan. Atʼalacʼatʼicstʼitʼit. Kʼoxich atʼalalhipʼitʼit lhichux. Chai achʼixkʼotʼit tachi chun ju macxcai. 13Achʼixtʼit ni tuʼuʼ tanaviyan tam xamatiʼ. Chai alamacʼacxanitʼit acsni tuʼuʼ lanaviniyatʼit macxcai. Ju Cristo ni quintamacʼacxaninch pus vachuʼ chunch alanavitʼit ju uxijnan. 14Chai ju tucan tasqʼuini yuchi ni na alamapʼainitʼit. Ju chunch ni kʼoxich atsʼucʼuyaʼitʼit chai va lakatam cajunaʼ ju miʼatalacpastʼacʼatʼan. 15Pus acsni alin tuʼuʼ lhamakʼan lamilhiʼuxijnanʼan pus apʼuxcʼaʼutʼit tamalhch ju alatʼit ta yu laich kʼox apʼulalhipʼitʼit. Chai ju Cristo cataʼaktaijuyan ni jantu atʼalakʼaʼitʼit ju aliʼin. Pus ju uxijnan lhisacxtʼucʼantʼatʼit ni kʼox alalhipʼitʼit minchuxʼan ni tachi ju va lakatam lacatuna untʼatʼit ni si lhilacʼapʼintʼatʼit ju Cristo. Vachuʼ tasqʼuini ni va tachi aʼunitʼit lakʼailaktsʼiuch ju Dios. 16Va tachi anavitʼit cuenta tuchi ixnajun ju Cristo. Kʼox amachʼakxatʼit acsni lamalaniyatʼit chai acsni lamapʼaksiyatʼit. Chai alamalanitʼit ixchivinti Dios chai alamapʼaksitʼit acsni milhpʼayatʼit ju salmos chai acsni lakʼayapʼutʼunatʼit ju Dios laca tuʼuʼ milhpat. Laʼixlhichux miʼalhunutʼan amilhpʼanitʼit ju Dios chai aʼunitʼit lakʼailaktsʼiuch ixlacata chux ju taxtaknitan. 17Chai va tuchi ixtalakxtuch ju naviyatʼit chunch ju anavitʼit tachi ju kʼox calhiulayaʼ ju quiʼucxtinʼan Jesús. Chai va tuchi ixtalakxtuch ju nonatʼit chunch ju achʼivinintʼit tachi ju kʼox calhiulayaʼ ju yuchi. Chai axtʼaknitʼit lakʼailaktsʼiuch ju quimpaiʼan Dios ixlacata tachi chun ju quintaxtakniyan. 18Ju uxijnan ju icʼantʼatʼit aqʼuiclacʼaʼitʼit ju mimpapaʼan tachi ju lhijunch ni lhilacʼapʼintʼatʼit ju Jesús. 19Ju uxijnan ji papanin amapʼainitʼitch ju miʼamachakaʼan chai jantu atʼalakʼaʼitʼit ju yuchi. 20Chai ju uxijnan ji askʼatʼan aqʼuiclacʼaʼitʼit ju mimpaiʼan chai ju minatiʼan tachi chun ju tajunan. Aqʼuiclacʼaʼitʼit ni na kʼox lhiulai ju Jesús acsni chunch ju layatʼit. 21Ju uxijnan ji xalacpaʼitni jantu na va lhu ju akʼaʼitʼit ju miʼaskʼatʼan. Pus ni chunch ju alatʼit jantu xcai ni va jeks cataʼulh. 22Chai ju uxijnan ji xalapanacni aqʼuiclacʼaʼitʼit tachi chun ju catalhijunan ju miʼucxtinʼan ju ani lacamunutpaʼ. Va tachi kʼox achʼalhcʼatnantʼit. Jantu va acsnich ju kʼox achʼalhcʼatnantʼit acsni va talaktsʼinan ju miʼucxtinʼan ni laich catanaulh ni lackʼoxin lapanacni untʼatʼit. Alai va tachi kʼox achʼalhcʼatnanitʼit ni tʼalhoniyatʼit ju Dios. 23Tachi chun ju naviyatʼit pus ixlhichux ju miʼalhunutʼan ju anavitʼitch tachi ju va jun Dios ju chʼalhcʼatnaniyatʼit. Jantu chun tachi ju va mintʼalapanacni ju chʼalhcʼatnaniyatʼit. 24Pus chunchach ju alatʼit ni cʼatsʼayatʼit ni yuchi ju Cristo ju catamapalhniyan. Yuchi ni apʼinaʼitʼit ju lactʼiyan ni achʼalhcʼatnaniyaʼitʼit ju Cristo ju vasalh miʼucxtinʼan junita. 25Para ju navi ju macxcai calhimapalhnicanaʼ ixlacata ju macxcai ju xanavi. Chai ju Dios jantu xamatiʼ ju va pumacatami camapaini.

will be added

X\