IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 8

1Ju Saulo na lhikʼachalh acsni maknicalh ju Stipan. Chai ju acs avilhchan vachuʼ na amamakʼalhkʼajnicalh ju amachakʼan Jerusalén ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús. Pus ixlhiyuchi taʼakpitsikʼo. Taʼalh ju xaʼestado Judea chai ju Samaria. Va yuʼunch ju ixtamalakachan ju Jesús ju jantu xatataxtui. 2Pus ju aliʼin lapanacni ju ixlhichux ixʼalhunutʼan ixtalhilacaʼanta ju Dios taquimacnulh ju Stipan. Chai slivasalh na ixtalhikʼalhun. 3Para ju Saulo tailhiʼalh ixmamakʼalhkʼajnica ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús. Ju yuchi ixtanui lakʼachakʼanixni chai ixʼaxakʼamaxtui ju jokʼatni chai tʼacunin chai alacquimakʼaxtakcalh lacapulachʼin. 4Para tachi chun ju taʼakpitsilh ixtalacquilhuntʼajun ixchivinti Dios vanta anchach ixtachaʼan. 5Pus pumatam sia yuʼunch Pilipe ixjuncan. Ju yuchi alh lakatam lakʼachakʼan laxaʼestado Samaria chai alacjunich ju amachakʼan anch ixlacata ju yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh Dios. 6Pus tatakʼaixtoklh ju lapanacni chai ixlhichux ixʼalhunutʼan takʼasmatnilh ju tuchi ixnajunch ju Pilipe. Vachuʼ ixtalaktsʼinch ju lhamakʼan ju ixnavi. 7Ju anch na lhu ixʼalin ju lapanacni ju ixtanun ju lhacaticurulhni laʼixʼalhunutʼan. Chai acsni alackʼajicalh pus ju lhacaticurulhni tsʼau ixtalactʼasai chai ixtataxtui laʼixlacatunaʼan ju lapanacni. Chai na lhu palai ixʼanavicanta ju va ixtalaclhtuculunta chai ju aliʼin ju jantu lai ixtaʼalhtanan. 8Pus yuchi na ixtalhikʼachan ju amachakʼan Samaria. 9Para ixtʼajun ju anch pumatam lapanac ju ixjuncan Simón. Ju yuchi alhicujnuʼ ixjunita ju anuch lakʼachakʼan tus makʼanchich. Chai na ixʼaʼokxchokʼoi ju amachakʼan anch. Ju yuchi ixtalacasui tachi ju tam xakʼai. 10Pus tachi chun ju lapanacni na ixtaquiclacaʼini ju ixchivinti. Mas yuʼunch ju askʼatʼan chai ju palai lackʼajin. Va ixtanajunch ni Dios ju xaxtakni ju kʼai ixtachaput. 11Na ixtaquiclacaʼitach ni na makʼanch ju xaʼalacʼokxchokʼolhitʼajun laʼixʼalhicujnut. 12Para acsni quilacha ju Pilipe chai ajuni ni Dios lhinomputun laʼisʼatsucuntiʼan ju lapanacni chai ajuni ixlacata ju Jesús ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios pus taquiclacaʼilh ju jokʼatni chai ju tʼacunin chai taʼakpaxlich. 13Chai vachuʼ lacaʼilh ju Simón chai akpaxlh. Chai tʼaʼalhtanatsuculh ju Pilipe. Chai na ixlhamakʼaninin acsni ixlaktsʼin ju kʼai lhamakʼan ju ixnavi ju Pilipe chai acsni ixnavi ju tuʼuʼ ju lai catapucʼatsalh ju lapanacni ni vasalh Dios ju xamalakachayachilh. 14Pus ju ixtamalakachan ju Jesús ju ixtavilanancha Jerusalén acsni takʼasmatlh ni ixtaʼamaklhtayananta ju ixchivinti Dios ju amachakʼan Samaria pus alacmalakachacancha ju Pitaluʼ chai ju Xivan. 15Chai ju yuʼunch acsni tachaʼalh tatapaininilh ju Dios ixlacaʼatalhʼan ju amachakʼan anch ni laich catanu vachuʼ laʼixʼalhunutʼan ju yuʼunch ju Spiritu Santu. 16Pus tucaʼ ixtanui ju Spiritu Santu laʼixʼalhunutʼan ju yuʼunch. Va yuchi ni ixtaʼakpaxtach ni ixtanajun ni ixtalhilacaʼamputun ju ixʼucxtinʼan Jesús. 17Pus ju acsnich ju Pitaluʼ chai ju Xivan tamokslanilhch ixmacaʼan laʼixlacatunaʼan ju yuʼunch chai lanach tanu laʼixʼalhunutʼan ju Spiritu Santu. 18Pus ju Simón acsni amaklaktsʼilh ju ixtamalakachan ju Jesús ni ixtamokslai ixmacaʼan laʼixlacatuna apumatam chai lana tanulh ju Spiritu Santu laʼixʼalhunut pus akʼalhtasunilh ju tumin. 19Chai chani ajuni: ―Aqʼuixtʼakninch vachuʼ junima tachaput. Ju chunch va tichi chavaich ju acmokslaniyaʼ ju quimacaʼ laʼixlacatuna catanuyaʼ ju Spiritu Santu laʼixʼalhunut. 20Para ju Pitaluʼ chanich juni: ―Ju uxintʼi chai ju mintumin apʼinaʼitʼit lacajipi ni laich naʼun ni laich tamocan lacatumin ju tuʼuʼ ju xtʼakʼa ju Dios. 21Ju uxintʼi jantu lai atʼimaknavitʼi ju ani ixlhichʼalhcat ju Dios. Chai jantu lhijun ni anavitʼi ni jantu salaka ju miʼalhunut laʼixmacni Dios. 22Pus ju chavai amacʼauch ju macxcai miʼatalacpastʼacʼat. Atʼapʼaininin ju ucxtin Dios ni camacʼacxanin ju macxcai miʼatalacpastʼacʼat ju alin lamiʼalhunut. 23Ju quitʼin iccʼatsai ni na tʼalasai ju ixtaxtokni Dios ju uxintʼi. Chai ju miʼalactuʼunti tachi ju va tachʼin navitan. ―Chunch ju junicalh ju Simón. 24Pus ju acsnich akʼalhtayanalh ju Simón. Chanich ajuni: ―Asqʼuinitʼit ju uxijnan ju quiʼucxtinʼan Dios ju quilacata ni jantu chun actapasalh tachi ju quilajunau. 25Pus ju Pitaluʼ chai ju Xivan alacjuni ju lapanacni tuchi ixtalaktsʼin ju ixnavi ju Jesús chai alacjuni ixlacata ju kʼai ixʼucxtinʼan Jesús. Chai acsni tataxtulh ju anch tatapasatilalh lakatamin lakatamin lakʼachakʼan tus tachaʼalh ju lakʼachakʼan Jerusalén. Para acsni ixtapasatilai ju lakatamin lakʼachakʼan ju alin ju xalacatʼun Samaria ixʼajuni ju amachakʼan anch ta yu laich putakʼalhtaxtucan ni jantu ancan ju lacajipi. 26Chai acsni tapasalh ju ani taxtokni pus pumatam ixʼanquilh ju kʼai ucxtin Dios xakʼala ju Pilipe chai chani juni: ―Ju chavai apʼinchich ju lhisur. Apʼupʼitʼi ju xati lakʼachakʼan Gaza ju tachʼapai ju lapanacni acsni taminacha ju lakʼachakʼan Jerusalén. ―Chunch ju juni. Pus ju anuʼ ti yuchach ju tapasata junta jantu xamatiʼ tʼajun. 27Pus ju Pilipe taxtulh. Alh. Chai anch ju lacati ixtaimai pumatam lapanac amachakaʼ Etiopía. Pus ju yuchi xakʼai ixjunita laxalacatʼun Etiopía junta xaʼucxtin ixjunita ju chakoʼulh ju Candace ixjuncan. Chai ju anuʼ lapanac yuchi ju ixmalhistacni ju ixtumin ju anuʼ kʼai ucxtin. Ju yuchi ixquilakʼayata ju Dios ju lakʼachakʼan Jerusalén. 28Chai ju chavai va ixʼanchokoputun laʼixchakaʼ. Chai acsni ixʼanta laʼixcarro ju ixakʼamai ju caballo pus ixtʼajun laktsʼiniʼ ju alhiqui ju istsʼokta ju Isaías ju makʼaniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. 29Pus ju Spiritu Santu chani junilh ju Pilipe: ―Pʼas apʼitʼi. Vanin atʼaimatʼi ju anuʼ carro. 30Chai ju Pilipe acsni vanin lakʼalh ju carro pus kʼasmatlh ni ixtʼajun nonaʼ tachi ju istsʼokta ju Isaías. Chai chani juni: ―Ja machʼakxaich tuchʼi laktsʼin. 31Pus ju acsnich ju yuchi chani juni: ―Tas aclhimachakxalh ni matiʼ xamatiʼ ju aquimavasalanilh. Chai ju acsni tapaininilh ju Pilipe ni catʼatajulh ju laʼixcarro. 32Pus ju lacaʼatsʼoknut junta ixtʼajun laktsʼiniʼ chani ixnajun: Tachi ju tuʼuʼ borrego ni lhiʼancan junta camaknicanaʼ pus chunch vachuʼ caʼulhtucanaʼ ju yuchi. Chai tachi ju tuʼuʼ saʼaskʼatʼa borrego ni jantu tʼasai mas sitcanch pus chunchach vachuʼ ju yuchi. Lana jantu tuʼuʼ canonaʼ. 33Na catamamaxaniyaʼ chai catamakniyaʼ mas matiʼ ju ixtalakʼalhin. Chai tis chavaich ju lai canonaʼ ni caʼalinaʼ ju catachʼakʼokʼayaʼ ni camakʼosunicanaʼ ju isʼatsucunti ju ani lacatʼun. Chunch ju najun junta ixtʼajun laktsʼiniʼ ju anuʼ lapanac. 34Pus ju anuʼ xakʼai sacmilh ju Pilipe: ―Lamapainin aqʼuiʼunch. Tis chavaich ju lhichivinin ju lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Ja isʼakstu ju lhichivininchokoi u apumatam. 35Pus ju acsnich ju Pilipe tsuculh amavasalaniniʼ. Pʼulhnan amavasalanilh tuchi ixnomputun ju chivinti ju ixtʼajun laktsʼiniʼ chai astan junilh aliʼ ixlacata ju Jesús. 36Chai acsni taʼalh ju lacati pus tachaʼalh junta ixma ju xcan. Chai ju anuʼ xakʼai chani juni ju Pilipe: ―Alaktsʼich ju xcan. Ja jantu lai acʼakpaxlh. 37Pus ju Pilipe chanich juni: ―Ni lacʼaʼich ju ixlhichux ju miʼalhunut pus laich calayaʼ. Chai akʼalhtayanalh ju anuʼ xakʼai. Chanich juni: ―Iclacaʼich ni istsʼalh Dios ju Jesús ju ixnoncan camalakachatachilh Dios. 38Pus ju acsnich ju anuʼ xakʼai lhinaulh ixchʼapayajuca ju ixcarro. Chai ju yuchi chai ju Pilipe kʼaixtamch tʼataju lacxcan chai ju Pilipe makpaxa ju anuʼ lapanac. 39Chai acsni tatacutchokolh ju lacxcan pus ju iSpiritu Santu ju quiʼucxtinʼan Dios lana lacatam sokʼo lhiʼalh ju Pilipe. Chai ju anuʼ xakʼai jantu laktsʼinchokolh tavanan. Para acsni xaʼanchokoi ju lacati pus na ixkʼachan. 40Pus ju Pilipe lhitajucancha ju lakʼachakʼan Azoto. Chai acsni taxtulh ju anch tapasatilalh lakatamin lakatamin lakʼachakʼan tus chaʼalh ju lakʼachakʼan Cesarea. Para acsni ixtapasatilai ju lakatamin lakʼachakʼan pus ixʼajuni ju lapanacni ta yu laich cataputakʼalhtaxtulh ni jantu cataʼalh ju lacajipi.

will be added

X\