IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 7

1Pus ju acsnich ju xakʼai ixpali ju israelitanin chani juni ju Stipan: ―Ja vasalh chunch tachi ju tanajun. 2Chai ju Stipan chani akʼalhtayanalh: ―Quintʼalapanacni. Quiʼalakʼavin. Xalacpaʼitnich ju ani lakʼachakʼan. Aquilakʼasmatniuch. Na kʼaich ju Dios. Chai yuchach ju talacasunilh ju makʼaniya quimpaiʼan Abraham acsni ixvilhchacaʼ ju xalacatʼun Mesopotamia acsni tucaʼ ixʼan tsucunuʼ ju lakʼachakʼan Harán. 3Chai ma chani junicalh ju Abraham: “Atʼaxtʼuch ju lamintʼun. Amacʼoʼulatʼi ju milhiʼalakʼavin. Apʼinchich ju lacatʼun junta acmasuniyan ju quitʼin”. Ma chunch ju juni ju Dios ju Abraham. 4Pus ju Abraham taxtulh ju xalacatʼun Caldea. Alh tsucunuʼ ju lakʼachakʼan Harán. Chai acsni nichalh ju ixpai pus ju Abraham taxtuchokolh chai ju Dios kʼailhimilh ju ani lacatʼun junta tʼonau ju chavai. 5Para ju Dios jantu xtaknilh ju Abraham ju ani lacatʼun ju acsni. Nin lacatsʼunin tachi ju lai calhijunlh ixchʼajaʼ. Para ju Dios ixjunita ni ma ixʼanuʼ cajunaʼ ju ani lacatʼun chai ma ixʼanuchʼan cajunaʼ ju isʼaskʼatʼan astan. Ma chunch ju juni ju Dios mas maticaʼ ixjunita isʼaskʼatʼa ju acsnich. 6Ju Dios juni ni ma alacatam lacatʼun catatsucuyanta ju ixʼapapanatnich chai ma va xalapanacni catajunaʼ ju yuʼunch. Chai ma calaclhimakchapucanaʼ tachi lakatʼatʼi cientos cʼata. 7Chai ju Dios juni ni ma isʼakstu ju camamakʼalhkʼajniyaʼ ju amachakʼan ju anuʼ lakʼachakʼan junta va xalapanacni catajunaʼ. Chai ju astanch ma catataxtuyaʼ ju ixʼapapanatnich ju Abraham chai ma catalakʼayayaʼ ju Dios ju ani. Ma chunch ju juni ju Dios ju Abraham. 8Pus ju Dios lhitʼatakʼoxilh lakatam chivinti ju Abraham chai juni ni ma cachʼucʼunicalh ju ixʼaxtʼakʼa isʼakstu ju Abraham chai ixʼaxtʼakʼa tachi chun ju istsʼalan. Ma va ispupastaccan ni ixlhitʼatakʼoxita ju chivinti ju Dios ju Abraham. Pus acsni tavanan tsuculh ju istsʼalh ju Isaac ixjuncan pus ju Abraham chʼucʼunilh ju ixʼaxtʼakʼa ixlhilakatsajin avilhchan. Chai ju Isaac acsni alilh ju istsʼalh ju Jacob ixjuncan vana chʼucʼunilh ixʼaxtʼakʼa ju yuchi. Chai ju Jacob acsni alilh ju isʼaskʼatʼa vachuʼ chunch anavikʼo ju ixpumacautʼuiʼan istsʼalan. Pus ju anuʼ ixpumacautʼuiʼan xapaʼitnich tava ju quilhmaccautʼui ju quintʼaʼisraelitaninʼan. 9Pus ju pumatam ixlhipumacautʼuiʼan istsʼalan Jacob José ixjuncan. Chai ju ixʼalakʼavin ju José na taxcailich ju yuchi. Tastʼanilh ju aliʼin lapanacni ju talhiʼalh alacatam lacatʼun junta Egipto juncan. Para Dios ju ixtʼaʼanta ju yuchi. 10Chai astan ju Dios makʼosunikʼo tachi chun ju ixmakʼalhkʼajnat. Chai ju Dios ni na aktaijulh ju José pus ju xakʼai ucxtin Egipto ju Faraón ixjuncan na kʼoxich lapanac lhiula. Chai ni laktsʼilh ni na kʼox ixjunita ixʼatalacpastʼacʼat pus ulalh ju José lacatʼicstʼi ucxtin ju lakʼachakʼan Egipto. Vachuʼ junilh ni ixʼucxtinʼan cajunaʼ tachi chun ju ixtachʼalhcatnan laʼixchakaʼ. 11Chai ju acsnich alilh kʼai chavan chai kʼai makʼalhkʼajnat tachi ixlhilacaputsʼun ju xatʼun Egipto chai ju xatʼun Canaán. Pus ju quilacpaʼitniʼan jantuch lai ixtalhitajui ju tuchi cataʼulh. 12Para ju Jacob ni kʼasmatlh ni ixʼalin ju vaiti ju anch ju Egipto pus alacmalakachalh ju istsʼalan. Pus ju yuʼunch makʼaniya quilacpaʼitniʼan tajunita. 13Chai ju yuʼunch acsni taquiʼilh ju vaiti ju ixlhipaktʼuich pus ju José ajunilh ni ixlakʼauchʼan ixjunita. Vachuʼ ju Faraón alacmispalh ju ixʼalakʼavin ju José. 14Chai ju acsnich ju José alacmalakachachokolh ixʼalakʼavin laʼixtʼunʼan. Lhinaulh istʼasanica ju ixpaiʼan ju Jacob ixjuncan. Vachuʼ ajuni ni catalhimilh tachi chun ju ixtatanumanalh laʼixchakaʼan. Pus ixtachaʼanta setenta y cinco lapanacni. 15Pus yuchi lhiʼalh tsucunuʼ ju Jacob ju xalacatʼun Egipto. Chai anch ju nichalh ju yuchi chai lhu ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan. 16Chai acsni tani alhiʼancalh lakʼachakʼan Siquem. Anch ju amakʼacalh ju ixlacatunaʼan junta lhucucu talhpa ixjunita. Anch junta tamaulh ju Abraham. Ju yuchi ixʼaxtaknita tumin ju istsʼalan ju Hamor amachakʼan Siquem ni yuʼunchach ju tastʼalh. 17Para acsni vaninch ixchimputunch ju avilhchan ni caʼuctaxtuyach ixchivinti Dios ju ixmavasalanicanta ju Abraham pus ju ixʼapapanatnich ju Israel slivasalh tatalhavalhch ju xalacatʼun Egipto. 18Chai astan apumatam tavilh lacapuʼucxtin ju xalacatʼun Egipto. Pus ju yuchi jantu iskʼasmatʼa ixlacata ju José ni makʼanchich ixnita ju yuchi. 19Pus ju anuʼ kʼai ucxtin aʼokxchokʼolh ju quintʼaʼisraelitaninʼan chai alaclhimakchapulh ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan. Amapʼaksi ni catamacaʼalh makspaʼ ju istsʼalan acsni tavanan catatsuculh. Ju chunch ixnajun ni caʼixtanikʼo ju tsʼalan. 20Pus ju acsnich lakʼaulh ju Moisés chai na kʼoxich lhiula ju Dios. Pus lakatʼutu malhquiyuʼ xatakʼayai laʼixchakaʼ ju ixpai. 21Para astan acsni ixmakʼancanta ju anuʼ tsʼalh pus istsiʼ ju Faraón ju saclh. Lakʼayalhch. Laktsʼilh tachi ju va istsʼalh. 22Pus ju Moisés lhaʼatalaninilh tachi chun ju ixtalhaʼatalaninintach ju amachakʼan Egipto. Chai na lai ixchivinin chai na lai ixnavi ju tuʼuʼ. 23Acsni laktsa tʼupʼuxam cʼata ju Moisés pus ju yuchi pastaclich laʼixʼalhunut ni caʼalh laktsʼiniʼ ju ixtʼaʼamachivinti. 24Chai ju anch ju yuchi laktsʼilh pumatam amachakaʼ Egipto ju ixtʼajun lhimakchapunuʼ pumatam istʼaʼisraelita. Pus ju Moisés lhikʼalhtsaulh. Maknilh ju amachakaʼ Egipto. Ixnajunch ni chunch camalacchoyaʼ tachi ixʼulhtui ju anuʼ lapanac. 25Pus ju Moisés ixnajunch ni caʼixtamachakxa ju istʼaʼisraelitanin ni Dios ju xamalakachai ni caʼamaxtuyaʼ laʼixmakʼalhkʼajnatʼan. Para ju yuʼunch jantu tamachakxa. 26Ni tuncunchokopa aktam anchokopa ju Moisés chai ju acsnich laktsʼilh ixtʼiyunʼan istʼaʼisraelitanin ju ixtatʼajun lasanin. Pus ju Moisés ixʼalhvakputun chai chani alacjuni: “Quintʼalapanacni ju uxijnan ni va lhiʼalakʼavin umpʼalhtʼatʼit. Tas ni va lalhimakchʼapʼupʼalatʼit milhiʼuxijnan”. 27Pus ju acsnich ju ixtʼajun tʼalakʼainaʼ ixtʼatolhnaʼ pʼok samakʼalh ju Moisés chai juni: “Tis chavaich ju xaʼulatan quiʼucxtin quincʼan chai ixlakʼoxiniʼ quilhamakʼan quincʼan. 28Ja vachuch va qʼuimaknipʼutʼun tachi ju navitʼi cutanch ju amachakaʼ Egipto”. 29Pus acsni kʼasmatlich ju ani chivinti ju Moisés atsʼalalh. Alh tsucunuʼ alacatam lacatʼun junta Madián ixjuncan. Chai ju anch tamakʼaxtokchalhch chai alilh pumatʼui istsʼalan. 30Acsni tapasalh tʼupʼuxam cʼata pus ju Moisés ixvi junta va aseknicʼa. Anch ixvi vanin ju anuʼ talhpa ju Sinaí juncan. Chai anchach ju talacasunilh pumatam ixʼanquilh ju kʼai ucxtin Dios. Ixtʼajun lhcunuʼ lakatam achʼitin chai anch lacaʼalapnaʼ talacasunilh ju anquilh. 31Pus ju Moisés ni laktsʼilh va lhamakʼaninilh chai lakʼalh. Va islaktsʼimputun tuchi ixtalakxtuch. Para lana kʼasmatnilh ju ixchivinti ju kʼai ucxtin Dios. 32Chai ju yuchi ma juni ni ma yuchach ju Dios. Ma yuchi ju talhilaksilh ju makʼaniya ixlacpaʼitni Moisés ju Abraham chai Isaac chai Jacob ixʼajuncan. Chunch ma juni ju Dios. Pus ju acsnich ju Moisés lana na alhqʼuipʼipʼitnilh acsni laktsʼilh. Jantuch lacaʼamputulhch. 33Chai ju kʼai ucxtin Dios ma junchokopa ni ma cachʼanmaxtulh ju ixchʼanxtʼakʼan ni ma ixya laʼixʼucxlacapuʼ ju Dios chai ma yuchach ju tucan Dios. 34Ju yuchi ma laktsʼilh ju ixmakʼalhkʼajnat ju ixlapanacni ju ixtavilanancha Egipto. Chai ma kʼasmatlh ni na ixtalactʼasai. Ma yuchi ixlhiminta amakʼalhtaxtunuʼ. Chai ma juni ni ixmalakachaputun ju Moisés ju Egipto. Ma chunch ju juni ju Dios. 35Pus ju Dios malakachalh ju Moisés chai ju anuʼ anquilh ju talacasunilh lacaʼachʼitin aktaijulh ni lai xajun ucxtin chai lai xaʼamakʼalhtaxtui ju istʼaʼisraelitanin ju xalacatʼun Egipto. Ju Dios amalakachanilh ju Moisés ju istʼaʼisraelitanin mas jantu kʼox ixtalhiulai ju pʼulhnan. Ma va chani ixtajunich: “Tis chavaich ulatan quiʼucxtin quincʼan chai ixlakʼoxiniʼ ju quilhamakʼan quincʼan”. Ma chun ixtajuni. 36Pus ju Moisés navilh lhu kʼai lhamakʼan chai lhu tuʼuʼ ju lai catapucʼatsalh ju lapanacni ni vasalh Dios ju xamalakachayachilh. Anchach ju laxalacatʼun Egipto ju xanavi ju lhamakʼan chai anch ju laxaʼalama junta slapulh juncan. Vachuʼ lhu xanavi ju kʼai lhamakʼan junta va aseknicʼa junita. Anch junta ixtalacʼucxuntʼajun ju quintʼaʼisraelitaninʼan tʼupʼuxam cʼata. 37Yuchach ju Moisés ju alacjuni ju quintʼaʼisraelitaninʼan ni ma casacxtuyaʼ ju kʼai ucxtin Dios pumatam ju sia yuʼunch tachi ju sacxtucanta ju yuchi. Chai ju yuchi ni ma canonaʼ ixchivinti Dios pus ma catakʼasmatnilh. 38Yuchach ju Moisés ju ixʼalactʼavi ju quintʼaʼisraelitaninʼan junta aseknicʼa. Chai yuchach ju tʼachivinilh ju anquilh ju laxatalhpa Sinaí chai astan alacjuni ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan ju ixchivinti Dios. Yuchach vachuʼ ju xtaknicalh ju chivinti ixlacata ju atsucunti lactʼiyan ni laich vachuʼ cacʼatsayau ju quijnanʼan. 39Para ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan jantu ixtakʼasmatniputun ju Moisés. Jantu ixtalacasqʼuin ni ixʼucxtinʼan cava ju yuchi. Va ixtaʼanchokoputun ju xalacatʼun Egipto. 40Pus ju Moisés ixvilhchacaʼ ju laxatalhpa Sinaí acsni tajuni ju Aarón ju quintʼaʼisraelitaninʼan ni ma caʼanavinilh tuʼuʼ ju ma isdiosʼan cajunaʼ chai ju ma caʼapʼulhniyach ju lacati. Ma jantu ixtacʼatsai tuchi ixtapasata ju anuʼ Moisés ju amaxtulh laxalacatʼun Egipto. Ma chunch tajuni ju Aarón. 41Pus ju acsnich taxapalaxtulh lakatam askʼatʼa vacax chai tamakninilh ju borregojni. Na talhikʼachalh ju anuʼ ixtalaktsʼinta tachi isdiosʼan ju ixtanavita laʼixmacaʼan. 42Pus yuchi alhimacaulh ju Dios chai lakʼaʼilh ni chach talhilacaʼalh ju xataxtokni ju lactʼiyan tachi ju avilhchan chai ju malhquiyuʼ chai ju stʼacu. Pus tachi ju talalh tsʼokcanta laʼixʼalhiquiʼan ju lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. Ju anch najun ni ma chani naulh ju Dios: Ju israelitanin acsni ixtaʼucxuntʼajun tʼupʼuxam cʼata junta aseknicʼa ja ma yuchach cava ju tamakninilh ixborregojniʼan chai talakxavanilh ju ixvacaxʼan. Ma jantu. 43Alai ma va ixtachʼixlhiʼan ju lona chakaʼ junta ixtamakʼata ju isdiosʼan ju Moloc ixjuncan. Chai ma ixtalhilacaʼan ju anuʼ tachi stʼacu ju ixtaxapalaxtuta chai ju talhimapakaʼulh Renfán. Ma va yuchi ju talhilacaʼalh ju ixtanavita isʼakstuʼan. Pus ixlhiyuchi ma camamakʼalhkʼajniyaʼ ju Dios. Ma isʼakstu Dios ju ma caʼamalakachatachilh ju amachakʼan alacatam lacatʼun lhiʼavinti ju xalacatʼun Babilonia. Chai ma catalhiʼanaʼ ju anuch lapanacni chai ma xalapanacni catanaviyanta. Ma chunch ju xaʼatsʼoknuncan laʼixʼalhiquiʼan ju ixlapanacni Dios. 44Pus ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan acsni ixtaʼucxuntʼajun junta aseknicʼa ixtanavita lakatam lona chakaʼ junta ixtamakʼata ju chiux junta istsʼokcanta ixlhamapʼaksin ju Dios. Chunch ju tanavilh ju anuʼ chakaʼ tachi ju lhinaulh ju Dios. Chun tachi ju masunicalh ju Moisés. 45Chai astan ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan ju ixtatʼajun acsni kʼai ucxtin ixjunita ju Josué vachuʼ tachʼixlhiʼalh ju anuʼ lona chakaʼ acsni taquitaiʼinilh ixlacatʼunʼan ju jantu istʼaʼisraelitaninʼan ixtajunita. Dios ju axcoxtulh ju amachakʼan anch. Chai ju anuʼ lona chakaʼ ixpujitatʼan ixtanavita ju makʼaniya quintʼaʼisraelitaninʼan tus acsni tsuculh ju David. 46Pus ju Dios na kʼox xalhiulai ju David chai ju David sqʼuinilh lamapainin ni laich canavi lakatam kʼai pujitat. Canavinilh isDios ju vachuʼ isDios ixjunita ju makʼaniya lapanac ju Jacob ixjuncan. 47Para jantu lacasqʼuinilh ju Dios. Alai yuchi ju istsʼalh David ju Salomón ixjuncan ju lhinaulh ixyajuca ju kʼai pujitat. 48Para ju vilhcha talaclhman jantu anch ju tʼajun junta va yocantach lacamacaʼ. Vachuʼ chunch naulh ju makʼaniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Ju yuchi chani naulh: 49Ju kʼai ucxtin Dios ma najun ni lactʼiyan ju lhinajun chai ma vachuʼ ju ani lacamunutpaʼ. Pus tis ma chakach ju lai catayoniyaʼ ju va lapanacni. Ju yuchi ma jantu jintaʼ astacnan. 50Ma ja jantu yuchi jumpalata ju navikʼota tachi chun ju taxtokni. Ma chunch ju najun ju Dios. 51Para iclajunau ni na kʼox pʼas ju miʼalhunutʼan ju uxijnan. Ju uxijnan mas malacʼasupʼalatʼit tachi ixlapanacni Dios para lana jantu kʼasmatpʼutʼunatʼit ju ixchivinti. Lana jantu lacʼaʼipʼutʼunatʼit. Ju uxijnan aktsʼiya sastʼucʼatʼit acsni taxakʼalayan ju Spiritu Santu. Tachi ju ixtalai ju makʼaniya milacpaʼitniʼan chunchach vachuʼ ju layatʼit ju uxijnan. 52Ju makʼaniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios si alacmamakʼalhkʼajnikʼocalh. Tamamakʼalhkʼajnilh ju milacpaʼitniʼan. Chai vachuʼ alacmaknikʼo ju pʼulhnan taquinonchilh ni ma caminach pumatam ju soknicʼa ju isʼatsucunti. Chai ju chavai ni quilachilh ju yuchi pus ju uxijnan makʼaxtʼaknitʼit ju ucxtinin chai maknitʼitch. 53Mas yuʼunch ju anquilhnin ju xataxtakniyan ju ixlhamapʼaksin Dios para ixlaquilhtu jantu navitʼatʼit. ―Chunch ju ajuni ju ucxtinin ju Stipan. 54Chai ju ixtavilanalh acsni takʼasmatlh ju ixchivinti ju Stipan pus lana na tatalhkʼamalh. Tamalatantsʼacakʼo ju istatsalatʼan ixtalhkʼamtiʼan. 55Para ju Stipan ni ixlhinonkʼojui ju Spiritu Santu laʼixʼalhunut pus skotutulacaʼalh ju lactʼiyan. Laktsʼilh ju Dios chai cʼatsalh ni yuchach ju lhinonkʼojui chux. Chai vachuʼ laktsʼilh ju Jesús ju ixya laʼixlhicana ju Dios. 56Chai chani naulh ju Stipan: ―Alaktsʼintʼitch. Talhtekʼa ju lactʼiyan chai iclaktsʼin ju yuchi ju malakachatachilh ju Dios ni lapanac catsucuyaʼ ju ani. Chai ju yuchi ya vanin junta vi ju Dios. 57Pus ju acsnich ju ucxtinin tsʼau tsʼau talactʼasalh. Lana alaccʼatuchʼapacalh. Chai talakʼalh ixchuxʼan. 58Tatixcauxtulh ju anuʼ lakʼachakʼan. Chai acsni tamaxtulh ixcujuʼan taxtaknilh pumatam tsʼalh ju Saulo ixjuncan. Astan talacatʼalhmalhch ju Stipan. 59Pus acsni ixtatʼajun lacatʼalhmanin ju Stipan pus ju yuchi chani juni ju Dios: ―Quiʼucxtin Jesús aqʼuimaklhtʼaich ju quintacuvin. 60Acsni nonkʼo ju chunch pus lana taʼaktsokotalh. Na pʼas chivinilh. Chani naulh: ―Quiʼucxtin Dios tun alhimamakʼalhkʼajnitʼi ju ani ya lapanacni ixlacata ju tuchi quintanavi. Chai acsni naulh ju chunch lana nilh.

will be added

X\