IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 6

1Ju acsnich avilhchan na ixtatalhavata ju lapanacni ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús. Pus alilh lakatam laklakʼaiti ju sia yuʼunch. Pus ju israelitanin ju ixtachivinin ju lhigriego tatʼalakʼailich ju israelitanin ju ixtachivinin ju lhihebreo. Ju yuʼunch ju ixtachivinin ju lhigriego talhitalhkʼamalh ta yu aʼulhtucalh ju tʼacunin sia yuʼunch ju ixʼanimacontilacanta. Ixtanajun ni ma va lacatsʼunin ixʼaxtaknican ju vaiti ju ixmakpitsican chux tuncujun. 2Pus ju acsnich ju ixpumacautʼuiʼan ixtamalakachan ju Jesús tamakʼaixtoklh ju aliʼin ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús chai chani tajuni: ―Ca jantu kʼox cativa ni va acmacaju ismasuca ju ixchivinti Dios ju quijnan chai acmakpitsiyau ju vaiti. 3Pus ji quiʼalakʼavin yuchi iclalhijunau ni apʼuxcʼaʼutʼit pumatujun jokʼatni ju milhiʼuxijnan ju kʼox lapanacni alhiulacanta chai ju makʼaxtaknikʼota isʼatsucuntiʼan ju Spiritu Santu chai ju na taʼacʼatsananta. Yuʼunchach ju laich catanaviyaʼ ju anuʼ lhichʼalhcat. 4Chai ju quijnan va tachi actʼachivininauch ju Dios chai acʼamalaniniyau ju ixchivinti. ―Chunch ajunicalh ju ixtalhavat lapanacni. 5Pus ju ixtalhavat lapanacni na kʼox talhiula ju anuʼ chivinti chai tasacxtulh ju Stipan. Ju yuchi ixlhilacaʼanta ju Jesús ixlhichux ixʼalhunut chai ixmakʼaxtaknikʼota ju isʼatsucunti ju Spiritu Santu. Vachuʼ tasacxtulh ju Pilipe chaich ju Prócoro chaich ju Nicanor chai ju Timón chai ju Parmenas chai ju Nicolás amachakaʼ Antioquía. Ju yuchi jantu israelita ixjunita para acsni tucaʼ ixlhilacaʼanta ju Jesús ixlhilacaʼanta ju Dios tachi ju ixtalai ju israelitanin. 6Pus ju anuʼ ixpumatujunʼan akʼailhiminicalh ju ixtamalakachan ju Jesús. Chai ju yuʼunch tasqʼuinilh ju Dios ixlacataʼan chai tamamanilh ixmacaʼan laʼixlacatunaʼan ju ixpumatujunʼan. 7Pus palai ixmakpitsican ju ixchivinti Dios chai na lhu lana va ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús ju lakʼachakʼan Jerusalén. Vachuʼ na ilhuʼan ju ixpalijni ju israelitanin ju talhilacaʼalh ju Jesús. 8Pus ju Dios na lhu ixʼaktaijui ju Stipan chai ixtaknita ju ixtachaput. Pus ju yuchi ixnavi kʼai lhamakʼan chai ju tuʼuʼ ju lai catapuʼalacpastacnalh ju lapanacni. Ixʼanavi laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni. 9Pus ju acsnich ixʼalin ju lapanacni ju ixtataxtutach laʼixpuxalapanacʼan chai ixtayajuta ixpujitatʼan. Chai sia yuʼunch vachuʼ ixʼalin ju amachakʼan Cirene chai amachakʼan Alejandría. Pus ju yuʼunch chai ju amachakʼan xalacatʼun Cilicia chai ju amachakʼan ju xalacatʼun Asia tatʼalakʼailh ju Stipan. 10Para jantu lai tavanan tatʼalalhajalh ni yuchi ju Spiritu Santu ju xaxtakni ju Stipan ju kʼox ixtacʼatsan. 11Ju acsnich axtaknicalh tumin ju aliʼin lapanacni ni va catapunaulh taʼaklhtamat. Catanaulh ni takʼasmatlh ju Stipan ni ma canaulh macxcai chivinti ixlacata ju Moisés chai ixlacata ju Dios. 12Pus chunch tapumaktalhkʼamalh chux ju lapanacni chaich ju xalacpaʼitni ju israelitanin chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai ju yuʼunch talakʼalh ju Stipan. Tachʼapalh chai talhiʼalh lacapuʼucxtin. 13Chai talhiʼalh vachuʼ ju lapanacni ju catanonach taʼaklhtamat. Chanich ixtanajun: ―Ju ani lapanac jantu mamactai ju ixnajunca ju macxcai chivinti ixlacata ju ani ixpujitat Dios chai ixlacata ju quilhamapʼaksinʼan. 14Ickʼalhakʼasmatʼauch ni ixnajun ni ma yuchi ju Jesús amachakaʼ Nazaret ju ma camaktayaʼ ju ani kʼai quimpujitatʼan chai ma camapaxayaʼ ju tuchi ixʼajuni ju Moisés ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan ni catanavi chai tus chavai naviyau. ―Chunch ixtanajun ju taʼaklhtamanin lapanacni. 15Chai ju acsnich chux ju ucxtinin chai chux ju ixtavilanalh lacapuʼucxtin va taskotutulh ju Stipan. Talaktsʼilh ju ixʼucxpuʼ ni na ixʼalin ju atuncunuʼ tachi ju junita ixʼucxpuʼ ju tam anquilh.

will be added

X\