IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 5

1Para ixʼalin vachuʼ apumatam lapanac ju Ananías ixjuncan. Chai ju ixʼamachakaʼ Safira ixjuncan. Pus ju yuʼunch tastʼalh ju ixlacatʼunʼan. 2Chai ju Ananías chʼapalh lacatsʼunin ju anuʼ tumin. Jantu axtaknikʼo ju ixtamalakachan ju Jesús mas ixmalacasui tachi ju vasalh ixtakkʼota. Vachuʼ cʼatsalh ju ixʼamachakaʼ tuchi ixnavich ju ixpapa. 3Para ju Pitaluʼ chanich juni ju Ananías: ―Ananías tajuch ni va xalacʼaʼitʼi ni catanu lamintanquilhacni ju lhacaticuru. Yuchach ju xamapastʼacʼaniyan ni laich xalhitʼaʼaklhtʼamai ju Spiritu Santu ni laich xamakʼai lacatsʼunin ixtapalh ju milacatʼun. 4Acsni tucaʼ istʼai ju milacatʼun ja jantu miʼanuʼ ixjunita. Ju astan ja jantu lamimacaʼ ixmamatʼa ju tumin. Pus tajuch ni va xapʼastʼacʼa lamiʼalhunut ni laich xanavi ju chunch. Jantu anau ni lapanacni ju xalhitʼaʼaklhtʼamai. Alai Dios ju xalhitʼaʼaklhtʼamai. 5Pus ju Ananías acsni kʼasmatlh junima chivinti taʼaktalh. Lana lhtucu nilh. Chai tachi chun ju takʼasmatlh ju tuchi ixtapasata na kʼox talactalhanalh. 6Pus ju va paitat lapanacni ju anch ixtavilanalh tataya. Tapachʼilh lacapumpuʼ ju lijunto. Tamaxtulh lacachakaʼ. Taquimacnu. 7Pus ni tapasalh tachi lakatʼutu hora lana tanucha ixʼamachakaʼ ixjunita. Ju yuchi jantucaʼ iscʼatsai tuchi ixtapasatach. 8Pus ju acsnich ju Pitaluʼ chani juni: ―Aqʼuiʼunch. Ja chunch xalhistʼayatʼit ju milacatʼunʼan. Chai ju anuʼ chakoʼulh naulh: ―A. Chunch. 9Chai ju Pitaluʼ chani jumpa: ―Jantu kʼox xalayatʼit ni va chʼanxtam ju xapʼinatʼit ni va islaktsʼimpʼutʼunatʼit ni tuʼuʼ catanaviyan ju iSpiritu Santu ju kʼai ucxtin Dios. Vanin lacamalhtich taminchokota ju xataquimacnui ju mimpapa. Chai catamaxtuyanch vachuʼ ju uxintʼi. 10Pus lana tin tamacha junta ixya ju Pitaluʼ ju anuʼ chakoʼulh chai nilh. Chai acsni tatanuchokocha ju ixtaquimacnuta ju ixpapa pus talaktsʼilh ni nitach chai tamaxtulh. Taquimacnu vanin junta tamama ju ixpapa. 11Pus tachi chun ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús chai tachi chun ju aliʼin ju takʼasmatlh ju tuchi xatapasai lana na talactalhanalh. 12Chai ju ixtamalakachan ju Jesús na lhu ixtanavi ju lhamakʼan chai ju tuʼuʼ ju laich caʼixtapucʼatsalh ju lapanacni ni vasalh ixlapanacni Jesús ixtajunita. Laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni ju tanavi. Chai tachi chun ju ixtalhilacaʼanta Jesús va chʼanxtam ixtatakʼaixtʼokʼa laʼixquilhtalacxtuch ju kʼai ixpujitatʼan ju israelitanin. Ju anuch ixquilhtalacxtuch ixʼanuʼ Salomón ixjuncan. 13Para ju aliʼin lapanacni jantu xamatiʼ ju ixtatalacasuputun ni makyuʼunch cava ni na ixtatalhoni. Chunch ixtalai mas na kʼox ixʼalhichivincan ju yuʼunch ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús. 14Para aktsʼiya na lhu ju chakolun chai ju jokʼatni talhilacaʼalh ju ucxtin Jesús. 15Chai ixtamamai ju takʼankʼanin lacatijixni. Laʼixputamanʼan u laʼixtʼakʼatʼan ju ixʼapumacan. Ixtanajun ju lapanacni ni mas va ixmakʼantsastʼilit ju Pitaluʼ calakchaʼanilh acsni catapasayach pus palaich catapujunaʼ. 16Vachuʼ tamilh ju amachakʼan lakʼachakʼanixni junta va lhivaninch ju lakʼachakʼan Jerusalén. Ixtalhiminch ju takʼankʼanin chai ju ixtanun ju lhacaticuru laʼixtanquilhacniʼan. Chai tachi chun ju yuʼunch pektu palai anavicalh. 17Pus ju acsnich talhacchaʼanilh ixtachaputʼan ju xakʼai pali chai ju lapanacni ju xaʼalactʼavi ju ixtalhilacaʼanta ju ixlhamapʼaksinʼan ju saduceonin. 18Pus lana lhinaulh ixʼachʼapaca ju ixtamalakachan ju Jesús chai lhinaulh ixʼalactʼalhnucalh lacapulachʼin. 19Para ju anuʼ atatsʼisni pumatam ixʼanquilh ju kʼai ucxtin Dios malhtekʼa ju xamalhtich lacapulachʼin. Amaxtulh ju Pitaluʼ chai ju Xivan chai chani ajuni: 20―Aʼinchitʼitch lacakʼai ixpujitatʼan ju mintʼaʼisraelitaninʼan. Aʼunaʼitʼitch ju lapanacni chux ju chivinti ixlacata ju ani sastʼi atsucunti. 21Pus ju Pitaluʼ chai ju Xivan acsni takʼasmatnilh ju ixchivinti ju anquilh talacaʼi. Na vatsʼisincaʼ tatanucha lacpujitat chai tatsuculh amalaninin. Pus vachuʼ ju acsnich ju xakʼai pali chai ju ixtamakʼanta yuchi tamakʼaixtoklh ju xalacpaʼitni ju israelitanin. Yuʼunch ju ixtalhinajun ju anch. Lhinaulh ixʼatʼasanica ju ixtamalakachan Jesús lacapulachʼin. 22Para ju pulasiyajni acsni tachaʼalh lacapulachʼin jantu xamatiʼ talhitaju. Va chunch tataspʼitchokocha. Taquijunilh ju ucxtinin. 23Chani tajuni: ―Acsni icchaʼauch ju lacapulachʼin kʼox ixvilhnilh ju xacandado. Chai ju xaʼalhistacnin anchach ixtayanankʼo laxamalhtich. Para acsni tavanan icmalhtekʼau jantu xamatiʼ iclhitaju ju pulacni. ―Chunch tajuni ju ucxtinin. 24Pus acsni takʼasmatlh ju ani chivinti ju xakʼai tucan pali chai ju xaʼucxtin taropajni ju ixtachʼalhcatnan lacakʼai ixpujitatʼan ju israelitanin chai ju aliʼinch xalackʼajin palijni va talhamakʼaninilh. Talaclajuni ju sia yuʼunch: ―Tijuch nuʼ ju nomputun ju ani. 25Pus ju acsnich lana chincha pumatam ju quiʼamacʼatsanininchilh tuchi alinch. Chani ajuni ju ucxtinin: ―Ju anuch lapanacni ju xatʼalhnutʼatʼit pus ju chavai tatanumanalh lacakʼai quimpujitatʼan. Tatʼompalai alacmasuninin ju lapanacni. 26Pus ju acsnich ju xaʼucxtin taropajni ju ixtachʼalhcatnan lacakʼai pujitat alactʼaʼalh ju pulasiyajni. Para va lhikʼox talhimilh ju Pitaluʼ chaich ju Xivan ni va ixʼatalhonican ju lapanacni. Ju taropajni ixtanajunta ni jantu va kʼox ju caʼixʼalhimilh pus jantu xcai ni ixtaʼalacatʼalhmanalh ju lapanacni. 27Pus acsni alhimincalh aʼulacalh junta ixtavilanalh ju ucxtinin. Chai ju acsnich ju xakʼai pali chani ajuni: 28―Ja jantu xaclajunau ni jantuch vana laich amasutʼitch ixlacata ju Jesús. Para ixlaquilhtu malaniyatʼit chux ju amachakʼan Jerusalén ju miʼatalanintiʼan ju uxijnan. Chai vachuʼ quilamucʼaniputunau ju quijnan quintalakʼalhin quincʼan ixlacata ixʼacʼalhni ju anuʼ lapanac. 29Pus ju acsnich ju Pitaluʼ chai ju aliʼin ixtamalakachan Jesús taʼakʼalhtayanalh. Chani tajuni: ―Aktsʼiya tasqʼuini ni pʼulhnan acquiclacaʼiu ju Dios. Jantiyuʼ ju va quintʼalapanac. 30Ju uxijnan maknitʼit ju Jesús acsni maquilhtʼatʼit lacacurus. Para ju Dios ju ixtalhilacaʼan ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan macxtuchokolh junta ixmacnucanta. 31Chai ju chavai ju yuchi laʼixtachaput ulalh ju Jesús kʼai ucxtin chai yuchi ju lai aquintamakʼalhtaxtuyan laquiʼalactuʼuntiʼan. Ju chunch tachi chun ju quintʼaʼisraelitaninʼan ni catamacaulh ju ixʼalactuʼuntiʼan tachi ju icmacontauch ju quijnan pus vachuʼ camacʼacxanicanaʼ ju ixtalakʼalhinʼan ju yuʼunch. 32Pus ju quijnan kʼoxich iclaktsʼiuch acsni tapasalh ju ani taxtokni chai ju Spiritu Santu ju axtaknican tachi chun ju taquiclacaʼini ju Dios vachuʼ amavasalani laʼixʼalhunutʼan ni vasalh chunch ju tapasalh. ―Chunch ju ajunicalh ju ucxtinin. 33Pus ju ucxtinin acsni takʼasmatlh ju ani chivinti lana na tatalhkʼamalh. Na ixʼamakniputun. 34Para ixʼalin sia yuʼunch ju ucxtinin pumatam lapanac ju Gamaliel ixjuncan. Ju yuchi ixlhilacaʼani ju ixlhamapʼaksinʼan ju fariseonin chai ismasui ju ixlhamapʼaksin ju Moisés. Chai chux ju lapanacni ixtanajun ni na kʼox lapanac ixjunita ju yuchi. Pus ju yuchi taya chai naulh ni caʼamaxtucalh makspaʼ lacatsʼunin ju ixtamalakachan ju Jesús. 35Chai chani alacjuni ju ixtʼaʼucxtinin: ―Quintʼaʼisraelitanin alaktsʼintʼitch ju uxijnan tuchʼi anavipʼutʼunatʼit ju ani ya lapanacni. 36Apʼastʼactʼit ni ixʼalin ju makʼanchich pumatam lapanac ju Teudas ixjuncan. Ju yuchi ixnajun ni xakʼai ixjunita. Chai ixtʼalasaputun ju kʼai ucxtin. Chai na lhu tava ju ixlapanacni. Tachi lakatʼatʼi cientos. Para ju taropajni tamakni ju yuchi. Chai tachi chun ju ixtachʼakʼokʼata ju yuchi chux amakpitsikʼocalh. Chai anchach ju tamactalh. 37Chai astan ixʼalin pumatam amachakaʼ Galilea ju Judas ixjuncan. Acsni ixtʼajun ju yuchi pus ixtʼoncan atsʼokʼulanaʼ ju lapanacni. Pus na lhu lapanacni tachʼakʼokʼalh ju yuchi. Para vachuʼ maknicalh chai tachi chun ju ixtachʼakʼokʼai amakpitsikʼocalh. 38Pus yuchi iclalhijunau ju chavai ni amacʼaʼuntʼit ju ani ya lapanacni. Jantu xtuʼuʼ aʼulhtʼutʼit. Pus ju ani ixlhichʼalhcatʼan ni va xanavin lapanacni junita pus jantu tuʼuʼ calhitapalaʼ. 39Para ni ixʼanuʼ ju Dios pus jantu lai atʼilakʼalhitʼit. Pus ni va amamactʼapʼutʼunatʼit jantu xcai ni Dios ju atʼalasatʼit. ―Chunch ju ajunicalh ju ucxtinin. 40Pus ju ixtʼaʼucxtinin taquiclacaʼinilh ju ixchivinti. Alactʼasanicalh ju ixtamalakachan ju Jesús. Chai talhinaulh ixlakanekmaca. Alhimapʼaksicalh ni jantu catatailhiʼalh ixʼamalanintiʼan ixlacata ju Jesús. Chai astan amacajuncalh. 41Pus ju ixtamalakachan ju Jesús acsni tataxtucha lacapuʼucxtin na talhikʼachalh ni tuʼuʼ xaʼalhiulai ju Dios ni xalacasqʼuin ni caʼamamaxanicalh ixlacata ju Jesús. 42Chai chux avilhchan lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitaninʼan chai lakʼachakʼanixni va tachi ixtaʼamalani ju lapanacni ni Jesús yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios.

will be added

X\