IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 26

1Ju acsnich ju kʼai ucxtin Agripa junilh ju Pablo: ―Laich achʼivin miʼakstu. Pus ju Pablo chʼixlh ju ixmacaʼ chai tsuculh chiviniʼ. Junich: 2―Na iclhikʼachan ji ucxtin Agripa ni laich acjunan ju uxintʼi ju stavasalanti ixlacata ju talakʼalhin ju quintasamucʼani ju quintʼaʼisraelitanin. 3Yuchi iclhikʼachan ni iccʼatsai ni machʼakxakʼoʼui chux tachi ju iclhilanitauch ju quijnan ju israelitanin icjuntau. Chai vachuʼ machʼakxaich tuchi iclalhilakʼayauch. Pus yuchi iclhitapaininiyan ni va lacsni aqʼuinkʼasmatninch. 4Chux ju quintʼaʼisraelitanin tamispai ju quiʼatsucunti tus quilhitalacatʼicstʼinti acsni ictakʼayacha laquilakʼachakʼan chai acsni xacvi ju lakʼachakʼan Jerusalén. 5Ju yuʼunch makʼanch quintamispaich chai laich catanaulh ni va catanomputulh ni tus quilhitalacatʼicstʼinti makfariseo xacjunita. Chai ju quilhamapʼaksin quincʼan ju fariseonin icjuntau yuchi ju palai tsʼinqʼui tachi chun ju quilhamapʼaksin quincʼan ju israelitanin icjuntau. 6Chai ju chavai iclhichivimakʼancantach va ixlacaʼatalh ni iclacaʼi ni caʼamacxtuchokoyaʼ ju Dios ju tanita ni chunch ju alaclhitʼatakʼoxita ju makʼaniya quilacpaʼitni quincʼan. 7Chux ju quilhmaccautʼui ju quintʼaʼisraelitanin talacaʼi ni camuctaxtuyaʼ ju Dios ju tuchi xanajun chai caʼamacxtuchokoyaʼ ju tanitach. Chai yuchi iclhilakʼayayau chai iclhichʼalhcatnaniyau ju Dios tuncuj chai tsʼis. Para ji kʼai ucxtin Agripa yuchi jumpalat ju quintalhichivimakʼanan ni vachuʼ chun ju iclacaʼi ju quitʼin. 8Ju uxijnan tajuch ni na va xcaich lhiulayatʼit ni laich camaxtuchokolh ju Dios ju tanitach. 9Pus ju makʼanch ju quitʼin vachuʼ xacnajun ni na istasqʼuini ni na acmamakʼalhkʼajni ju ixtachʼakʼokʼai ju Jesús amachakaʼ Nazaret. 10Chai chunch xacnaviyacha ju lakʼachakʼan Jerusalén. Chai ju xalackʼajin palijni xaquintaxtaknita ju alhiqui junta najun ni laich acʼatʼalhnu ju talhilacaʼanta Jesús. Chai na lhu ju icʼatʼalhnu. Chai acsni ixʼamakniputun pus vachuʼ quitʼin xacmaknajun ni lhijun ni chunch caʼulhtucalh. 11Chai na paklhu icʼamamakʼalhkʼajni ju ixtatanui laʼixpujitatʼan. Tapʼastu xacʼajuni ni catalhitsʼiʼilh ju Jesús chai catanaulh ni jantu vana catachʼakʼokʼalh. Chunch xacnavi acsni xacʼan lakatamin lakatamin lakʼachakʼan laʼixpujitatʼan. Chai ni slivasalh na xacʼaxcaji pus xacʼalacchʼakʼokʼaxmai tus alakatam lacatʼun ni laich acʼamamakʼalhkʼajni. 12Chai ni xacʼamamakʼalhkʼajniputun ju aliʼin pus yuchi xaclhiʼamputun ju lakʼachakʼan Damasco. Chai yuʼunch ju xalackʼajin palijni ju xaquintamalakachai chai xaquintaxtaknita ju alhiqui junta najun ni laich tachʼin acʼanavi ju talhilacaʼanta Jesús. 13Para ji kʼai ucxtin acsni xacʼanta ju lacati iclaktsʼilh lakatam maclhcu ju xatapulhcuyacha ju lactʼiyan. Kʼatuncuj ixjunita para palai tachapun ixjunita ju anuʼ maclhcu. Palai jantu ju avilhchan. Tapulhcuchilh junta xacʼanta lacati ju quitʼin chai ju xaquintatʼaʼanta. 14Pus lana tin iclactaʼaktau ju lacatʼun quinchux quincʼan. Chai ickʼasmatlh lakatam chivinti ju xaminacha lactʼiyan. Chai ju yuchi xaquijuni laquilhihebreo: “Saulo. Saulo. Jantu alhimakchʼapʼu ju quilapanacni. Acsni chʼun ju lai pus tachi ju va jun quitʼin ju qʼuilhimakchʼapʼui. Para alai miʼakstu ju mamakʼalhkʼajnichʼokʼocʼan acsni sastʼucʼa ju ixtaxtokni Dios”. Chunch xaquijuni. 15Chai icjunich: “Tis chavaichʼat ji ucxtin”. Chai ju yuchi quijuni: “Quitʼin icJesús ju qʼuilhimakchʼapʼuich. 16Para akʼostʼaʼulh. Atʼaich. Ju quitʼin iclhitalacasuniyan ni anaviyaʼ ju quilhichʼalhcat chai ni anonaʼich ni qʼuilaktsʼintʼach ju lacati. Chai vachuʼ anonaʼich ju tuchi acmalacasuniyanch astanch. 17Pus ju chavai acmalakachayan ni alakpʼinaʼich ju yuʼunch ju jantu israelitanin tajunita. Chai acʼaktaijuyan ni jantu lai catamakniyan ju yuʼunch nin yuʼunch ju mintʼaʼisraelitanin. 18Acmalakachayan ni amalakpʼucʼuʼuyaʼ. Ju chunch acsni catamaconaʼ ju macxcai ju tamaputsʼisini ju ixʼalhunutʼan chai catalacaʼiniyaʼ ixchivinti Dios pus tachi ju va catuncunach laʼistacʼatsanʼan. Chai vachuʼ laich catatakʼalhtaxtuyaʼ laʼixtachaput ju lhacaticuru chai catachʼakʼokʼayaʼ ju Dios. Vachuʼ aquintalhilacaʼanch ju quitʼin chai ju chunch camacʼacxanicanaʼ ju ixtalakʼalhinʼan chai vachuʼ quilapanacni catajunaʼ tachi ju aliʼin ju quintalhilacaʼanta”. Chunch xaquijuni. 19Pus ji ucxtin Agripa iclacaʼinikʼo chux tachi ju quijuni ju Jesús acsni quixakʼalacha tus lactʼiyan. 20Pus pʼulhnan icʼajunilh ixchivinti Dios ju amachakʼan Damasco chai astan ju amachakʼan Jerusalén. Chai astan icʼajunilh ju lapanacni ju ixtatʼajun ixlhilacaputsʼun ju xaʼestado Judea. Vachuʼ icʼajunilh ixchivinti Dios ju yuʼunch ju jantu israelitanin tajunita. Icʼajunkʼo ni catamacaulh ju macxcai isʼatsucuntiʼan chai catachʼakʼokʼalh ju Dios chai catanavilh ju kʼox. Ju chunch caputasuyach ni vasalh tamacaulh ju macxcai chai tachʼakʼokʼata ju Dios. 21Chai va ixlacaʼatalh ni chunch xacʼajuni ju lapanacni quintaquilhichʼapalh ju quintʼaʼisraelitanin lacakʼai pujitat chai xaquintamakniputun. 22Para tus chavai quiʼaktaijuta ju Dios. Yuchi iclhitailhiʼanta ixʼajunica ixchivinti Dios ju xalackʼajin chai ju yuʼunch ju jantu tuʼuʼ ixtapalhniʼan. Chai jantu tuʼuʼ icnajun. Va yuchi icnajun tachi ju ixnajun ju Moisés chai tachi ju ixtanajun ju makʼaniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios acsni ixtanajun tuchi ju catapasayaʼ. 23Pus ju yuʼunch ixtanajun chai ju quitʼin vachuʼ icnajun ni aktsʼiya istasqʼuini ni camakʼalhkʼajnalh ju anuʼ ju ixnoncan ni camalakachayachilh ju Dios. Chai canilh chai yuchi ju pʼulhnan calokʼonchokolh laʼixʼaninti. Ju chunch catacʼatsayaʼ ju quintʼaʼamachivinti chai ju aliʼin lapanacni ni catatakʼalhtaxtuyaʼ chai jantu catitaʼalh ju lacajipi ju catalhilacaʼanach ju yuchi. 24Pus acsni ixtʼajun nonaʼ junima chivinti ju Pablo pus ju Festo pʼas chivinilh. Juncanch ju Pablo: ―Va lakʼachʼapʼuich ju uxintʼi. Na takʼalhinitach ju miʼaktsulh ni na lhu xalhitʼamakʼaʼui. 25Para ju Pablo junich: ―Jantu va iclakachapui ji ucxtin Festo. Laquintakʼoxiti ju icchivinin chai stavasalanti ju tuchi icnajun. 26Ju ani vi kʼai ucxtin Agripa cʼatsakʼojui junima taxtokni. Yuchi jantu iclhitalhanan acsni icnajun ju chunch laʼixʼucxlacapuʼ ju yuchi. Iccʼatsai ni cʼatsakʼojui junima taxtokni ni jantu va sek xanavi tuʼuʼ ju Jesús. 27Ju uxintʼi ji ucxtin Agripa ja lacʼaʼich ju ixchivintiʼan ju makʼaniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. Iccʼatsai ni lacʼaʼich. 28Pus ju acsnich ju Agripa juni: ―Ju uxintʼi ca va naʼunch ni vatsʼalhti aqʼuimalacʼaʼiniyaʼ chai aclhilacaʼanach ju Jesús. 29Chai ju Pablo junich: ―Kʼoxich ni vatsʼalhti ju alacʼaʼiyaʼ. Chai vana kʼox mas va lacsnich ju alacʼaʼiyaʼ. Va yuchi ni calacasqʼuinach ju Dios ni vachuʼ alacʼaʼitʼi ju uxintʼi tachi ju iclacaʼich ju quitʼin. Chai vachuʼ catalacaʼilh chux ju quintatʼajun kʼasmatninin. Va yuchi ni jantu iclacasqʼuin ni tachʼin aʼuntʼit tachi ju icjunita. 30Pus acsni nonkʼo junima chivinti ju Pablo pus lana tataya ju tucan xakʼai Agripa chai ju ucxtin Festo chai ju Berenice chai chux ju anch ixtavilanalh. 31Chai acsni tataxtulh talaclajunich: ―Ju ani ya lapanac jantu tuʼuʼ navita talakʼalhin ju lai calhimapalalh laʼixʼaninti nin lai calhitʼalhnucalh. 32Chai ju Agripa chani juni ju Festo: ―Laich ixmacaju ju ani ya lapanac ni jantu cava sqʼuinlh ni yuchi ju César ju calakʼoxinilh ju ixlhamakʼan.

will be added

X\